Общински съветници

Сума от всички действителни гласове за 1038. Рила: 1129
Брой мандати за общински съветници: 11
Общинска избирателна квота: 103

Няма избрани независими кандидати

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 11

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 1118
Квота на Хеър: 101.63636

Партия4351566667
Vi522
46.24%
11
0.97%
176
15.59%
287
25.42%
133
11.78%
mi5.13596-1.731662.823791.30859
pi5-121
ri0.13596-0.731660.823790.30859
Доп. манд.0-110
Общо манд.5-231


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили не по-малко от 7% от гласовете, подадени за кандидатската листа чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
43. ПП ГЕРБ106. Светлин Николов Николов7113.60%
43. ПП ГЕРБ105. Костадин Георгиев Михайлов6512.45%
43. ПП ГЕРБ108. Иван Николаев Станков479.00%
43. ПП ГЕРБ103. Димитър Йорданов Гоцев458.62%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ101. Владимир Георгиев Владимиров8548.30%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ102. Николай Димитров Чифлигаров4223.86%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ103. Атанас Иванов Влахов147.95%
66. „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)101. Мария Иванова Жлябинкова9834.15%
66. „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)102. Стоян Николов Туповичарски6121.25%
66. „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)108. Таня Иванова Булянска3813.24%
66. „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)103. Венета Серафимова Николова227.67%
67. Местна коалиция ДБГ (ВМРО - БНД, СДС, НФСБ, БДС "РАДИКАЛИ", "НИКОЛА ПЕТКОВ")101. Теодора Христова Симеонова3224.06%
67. Местна коалиция ДБГ (ВМРО - БНД, СДС, НФСБ, БДС "РАДИКАЛИ", "НИКОЛА ПЕТКОВ")108. Боримира Радославова Атанасова2619.55%
67. Местна коалиция ДБГ (ВМРО - БНД, СДС, НФСБ, БДС "РАДИКАЛИ", "НИКОЛА ПЕТКОВ")107. Костадин Божидаров Ингилизов1813.53%
67. Местна коалиция ДБГ (ВМРО - БНД, СДС, НФСБ, БДС "РАДИКАЛИ", "НИКОЛА ПЕТКОВ")104. Йордан Цветанов Котев1410.53%

Персонифициране на мандати:
Партия № в листа Имена ЕГН Списък % преф. гласуване
43. ПП ГЕРБ106Светлин Николов Николов*А13.60%
43. ПП ГЕРБ105Костадин Георгиев Михайлов*А12.45%
43. ПП ГЕРБ108Иван Николаев Станков*А9.00%
43. ПП ГЕРБ103Димитър Йорданов Гоцев*А8.62%
43. ПП ГЕРБ102Цветана Славчова Шушкова*Б
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ101Владимир Георгиев Владимиров*А48.30%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ102Николай Димитров Чифлигаров*А23.86%
66. „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)101Мария Иванова Жлябинкова*А34.15%
66. „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)102Стоян Николов Туповичарски*А21.25%
66. „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)108Таня Иванова Булянска*А13.24%
67. Местна коалиция ДБГ (ВМРО - БНД, СДС, НФСБ, БДС "РАДИКАЛИ", "НИКОЛА ПЕТКОВ")101Теодора Христова Симеонова*А24.06%