Общински съветници

Сума от всички действителни гласове за 0515. Грамада: 1082
Брой мандати за общински съветници: 11
Общинска избирателна квота: 99

Няма избрани независими кандидати

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 11

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 1006
Квота на Хеър: 91.45455

Партия8435667
Vi10
0.92%
235
21.72%
66
6.10%
771
71.26%
mi-2.56958-8.43042
pi-2-8
ri-0.56958-0.43042
Доп. манд.-1-0
Общо манд.-3-8


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили не по-малко от 7% от гласовете, подадени за кандидатската листа чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
43. ПП ГЕРБ101. Николай Пламенов Иванов4920.85%
43. ПП ГЕРБ109. Маргарита Тодорова Велкова3916.60%
43. ПП ГЕРБ104. Димитър Петков Митов3314.04%
43. ПП ГЕРБ102. Николай Любенов Гергов2811.91%
43. ПП ГЕРБ106. Димитър Петров Бъчварски229.36%
43. ПП ГЕРБ107. Емил Мишов Митов208.51%
67. Местна коалиция НОВА АЛТЕРНАТИВА (НОВА АЛТЕРНАТИВА и ВОЛЯ)102. Владимир Петров Вълчев14919.33%
67. Местна коалиция НОВА АЛТЕРНАТИВА (НОВА АЛТЕРНАТИВА и ВОЛЯ)104. Дилян Сергеев Бъчварски9111.80%
67. Местна коалиция НОВА АЛТЕРНАТИВА (НОВА АЛТЕРНАТИВА и ВОЛЯ)107. Страхил Живков Неделков8911.54%
67. Местна коалиция НОВА АЛТЕРНАТИВА (НОВА АЛТЕРНАТИВА и ВОЛЯ)105. Владимир Малинов Цеков678.69%
67. Местна коалиция НОВА АЛТЕРНАТИВА (НОВА АЛТЕРНАТИВА и ВОЛЯ)106. Огнян Любенов Георгиев638.17%
67. Местна коалиция НОВА АЛТЕРНАТИВА (НОВА АЛТЕРНАТИВА и ВОЛЯ)108. Ивайло Конов Йончев607.78%

Персонифициране на мандати:
Партия № в листа Имена ЕГН Списък % преф. гласуване
43. ПП ГЕРБ101Николай Пламенов Иванов*А20.85%
43. ПП ГЕРБ109Маргарита Тодорова Велкова*А16.60%
43. ПП ГЕРБ104Димитър Петков Митов*А14.04%
67. Местна коалиция НОВА АЛТЕРНАТИВА (НОВА АЛТЕРНАТИВА и ВОЛЯ)102Владимир Петров Вълчев*А19.33%
67. Местна коалиция НОВА АЛТЕРНАТИВА (НОВА АЛТЕРНАТИВА и ВОЛЯ)104Дилян Сергеев Бъчварски*А11.80%
67. Местна коалиция НОВА АЛТЕРНАТИВА (НОВА АЛТЕРНАТИВА и ВОЛЯ)107Страхил Живков Неделков*А11.54%
67. Местна коалиция НОВА АЛТЕРНАТИВА (НОВА АЛТЕРНАТИВА и ВОЛЯ)105Владимир Малинов Цеков*А8.69%
67. Местна коалиция НОВА АЛТЕРНАТИВА (НОВА АЛТЕРНАТИВА и ВОЛЯ)106Огнян Любенов Георгиев*А8.17%
67. Местна коалиция НОВА АЛТЕРНАТИВА (НОВА АЛТЕРНАТИВА и ВОЛЯ)108Ивайло Конов Йончев*А7.78%
67. Местна коалиция НОВА АЛТЕРНАТИВА (НОВА АЛТЕРНАТИВА и ВОЛЯ)103Николай Ангелов Найденов*Б
67. Местна коалиция НОВА АЛТЕРНАТИВА (НОВА АЛТЕРНАТИВА и ВОЛЯ)109Боби Ангелов Борисов*Б