Общински съветници

Сума от всички действителни гласове за 0506. Брегово: 2434
Брой мандати за общински съветници: 11
Общинска избирателна квота: 222

Няма избрани независими кандидати

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 11

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 2247
Квота на Хеър: 204.27273

Партия1433435556
Vi34
1.40%
135
5.55%
999
41.04%
18
0.74%
1248
51.27%
mi--4.89052-6.10948
pi--4-6
ri--0.89052-0.10948
Доп. манд.--1-0
Общо манд.--5-6


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили не по-малко от 7% от гласовете, подадени за кандидатската листа чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
43. ПП ГЕРБ101. Илиян Илиев Бърсанов60360.36%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ101. Милчо Лалов Въков95776.68%

Персонифициране на мандати:
Партия № в листа Имена ЕГН Списък % преф. гласуване
43. ПП ГЕРБ101Илиян Илиев Бърсанов*А60.36%
43. ПП ГЕРБ102Иван Георгиев Вълчов*Б
43. ПП ГЕРБ103Десислава Захариева Станкова*Б
43. ПП ГЕРБ104Георги Радославов Чакъров*Б
43. ПП ГЕРБ105Ивайло Вилимов Томов*Б
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ101Милчо Лалов Въков*А76.68%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ102Максим Цветанов Брезоев*Б
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ103Иван Филипов Иванов*Б
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ104Кирил Стефанов Кунчев*Б
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ105Аня Любомирова Ангелова*Б
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ106Анжела Северелова Белдева*Б