Общински съветници

Сума от всички действителни гласове за 0503. Бойница: 403
Брой мандати за общински съветници: 11
Общинска избирателна квота: 37

Няма избрани независими кандидати

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 11

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 382
Квота на Хеър: 34.72727

Партия435556
Vi331
82.13%
21
5.21%
51
12.66%
mi9.53141-1.46859
pi9-1
ri0.53141-0.46859
Доп. манд.1-0
Общо манд.10-1


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили не по-малко от 7% от гласовете, подадени за кандидатската листа чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
43. ПП ГЕРБ110. Румяна Серафимова Стоянова339.97%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ101. Стойчо Мишов Бальов3772.55%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ102. Пламенка Вълчева Въкова815.69%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ103. Дафин Каменов Миков47.84%

Персонифициране на мандати:
Партия № в листа Имена ЕГН Списък % преф. гласуване
43. ПП ГЕРБ110Румяна Серафимова Стоянова*А9.97%
43. ПП ГЕРБ102Габриела Тошева Генчева-Николова*Б
43. ПП ГЕРБ103Цветанка Иванова Тончева*Б
43. ПП ГЕРБ104Неделко Миланов Нинов*Б
43. ПП ГЕРБ105Вергилия Данкова Петрова*Б
43. ПП ГЕРБ106Гошо Иванов Илиев*Б
43. ПП ГЕРБ107Тихомир Колев Неделков*Б
43. ПП ГЕРБ108Цветан Василов Маджарски*Б
43. ПП ГЕРБ109Веселка Иванова Жикова*Б
43. ПП ГЕРБ111Пепи Иванов Станев*Б
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ101Стойчо Мишов Бальов*А72.55%