Общински съветници

Сума от всички действителни гласове за 0309. Вълчи дол: 3836
Брой мандати за общински съветници: 13
Общинска избирателна квота: 296

Няма избрани независими кандидати

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 13

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 3483
Квота на Хеър: 267.92308

Партия810144351555668
Vi16
0.42%
424
11.05%
73
1.90%
1838
47.91%
70
1.82%
547
14.26%
674
17.57%
194
5.06%
mi-1.58254-6.86018-2.041632.51565-
pi-1-6-22-
ri-0.58254-0.86018-0.041630.51565-
Доп. манд.-1-1-00-
Общо манд.-2-7-22-


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили не по-малко от 7% от гласовете, подадени за кандидатската листа чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
10. ПП СВОБОДА101. Преслав Петров Петров35683.96%
10. ПП СВОБОДА103. Тихомир Жеков Трифонов317.31%
43. ПП ГЕРБ108. Димитричка Недкова Дилова23913.00%
55. Движение за права и свободи – ДПС101. Мерткан Аптулов Ибрямов39772.58%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ101. Йордан Стоянов Марков20931.01%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ103. Живка Митева Иванова16023.74%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ105. Деспа Маринова Точева8512.61%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ104. Людмила Атанасова Петкова8312.31%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ102. Йорданка Колева Йорданова669.79%

Персонифициране на мандати:
Партия № в листа Имена ЕГН Списък % преф. гласуване
10. ПП СВОБОДА101Преслав Петров Петров*А83.96%
10. ПП СВОБОДА103Тихомир Жеков Трифонов*А7.31%
43. ПП ГЕРБ108Димитричка Недкова Дилова*А13.00%
43. ПП ГЕРБ102Димитър Стоянов Тодоров*Б
43. ПП ГЕРБ103Тонка Иванова Йотова-Славова*Б
43. ПП ГЕРБ104Пепа Петрова Пенчева*Б
43. ПП ГЕРБ105Гюлшен Арунова Акифова*Б
43. ПП ГЕРБ106Сийка Христова Михалева*Б
43. ПП ГЕРБ107Мелиха Сюлейманова Алиева*Б
55. Движение за права и свободи – ДПС101Мерткан Аптулов Ибрямов*А72.58%
55. Движение за права и свободи – ДПС102Мехмед Хасанов Хасанов*Б
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ101Йордан Стоянов Марков*А31.01%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ103Живка Митева Иванова*А23.74%