Местни избори | 27 октомври 2019 | първи тур

Активност на гласуване за община Ковачевци

Активност на гласуване за община Ковачевци

76.57
%

10:00

20.50
%

12:30

44.07
%

17:30

70.21
%
Местни избори 27 октомври 2019
Час Гласоподаватели Гласували Процент
10:00 1 400 287 20.50%
12:30 1 400 617 44.07%
17:30 1 400 983 70.21%
20:00 1 400 1 072 76.57%

Данните за активността в графиката са подадени от ОИК. Всички общински избирателни комисии изпращат до ЦИК събраната чрез общинските администрации информация от СИК.

изтегли