ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л
на РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
за избиране на членове на Европейския парламент от Република България
район № 31 - Ямбол

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК РИК КОНСТАТИРА:

А. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати за членове на Европейския парламент от Република България 24
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК, вписани в т. 4 на протоколите по чл. 214, ал. 4 от ИК в района (сумата на числата по буква „Б“ от протоколите на СИК) 127 020
В. Брой на секциите в района 233
Г. Брой на секциите, предали протокол 233

РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК) 118 332
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК) 968
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК) 40 250

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:

4. Удостоверения, приложени към избирателния/те списък/ци
а) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК (сумата от числата по т. 4, буква „а“ от протоколите на СИК) 49
б) удостоверения за гласуване на друго място (чл. 240 във връзка с чл. 34 от ИК) (сумата от числата по т. 4, буква „б“ от протоколите на СИК) 105
5. Бюлетини извън избирателната кутия
а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 5, буква „а“ от протоколите на СИК) 85 589
б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК) 271
в) брой на недействителните бюлетини по чл. 265, ал. 5 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „в“ от протоколите на СИК) 0
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „г“ от протоколите на СИК) 13
д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „д“ от протоколите на СИК) 8
е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „е“ от протоколите на СИК) 162

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:

6. Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини (сумата от числата по т. 6 от протоколите на СИК) 40 250
7. Брой намерени в избирателните кутии недействителни гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК): 2 397
8. Брой на действителните гласове (сумата от числата по т. 8 от протоколите на СИК) 37 853

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕTE ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Наименование на партия/коалиция и/или имената на независим/и кандидат/и Действителни гласове Недействителни гласове
1. БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА 158 12
2. ПП ГЛАС НАРОДЕН 194 5
3. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ 69 5
4. ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ 100 2
6. Християндемократическа партия на България 58 7
8. БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-ПАТРИОТИЧНА ПАРТИЯ 82 7
9. СИНЬО ЕДИНСТВО 107 2
10. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК 1 305 12
11. ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ(ПП НФСБ) 1 966 29
12. ПП БАСТА 58 12
13. АБВ - АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ 1 360 13
15. КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ 11 286 257
16. Инициативен комитет - Виктор Тенчев Папазов 115 7
17. Коалиция КОД - Антония Първанова, Илиана Раева - ОБ, НДСВ, СДП 427 13
18. ПП ГЕРБ 12 518 152
19. Инициативен комитет - Евгения Златева Банева 113 5
20. ПП АТАКА 1 718 26
21. СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ 52 1
25. БКП 200 16
26. Инициативен комитет - Румяна Вълчева Угърчинска-Винсенти 90 1
27. ЗЕЛЕНИТЕ 105 8
28. БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА,ВМРО,ЗНС,ГЕРГЬОВДЕН 4 410 99
29. ДПС - Движение за права и свободи 1 330 80
30. Коалиция НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ НА БЪЛГАРИЯ (НПБ) 32 2
      Недействителни гласове за всички листи или за повече от една листа: 1 624

ПРИ ПРЕБРОЯВАНЕТО НА ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ (ПРЕДПОЧИТАНИЯТА) СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ СЛЕДНОТО:

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ (ПРЕДПОЧИТАНИЯТА) ЗА КАНДИДАТИТЕ В КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ:

Наименование на партията или коалицията Имена на кандидатите в кандидатската листа Брой получени предпочитания (преференции)
1. БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА 1. Маргарита Милева Милева37
2. Боян Борисов Киров4
3. Ирина Петкова Алексова1
4. Огнян Борисов Боюклиев0
5. Силвия Красимирова Кирилова0
6. Александър Цветков Богданов0
7. Цветелина Нотева Христова0
8. Петър Кирилов Христозов0
9. Анелия Георгиева Дамянова0
10. Димитър Чавдаров Панайотов0
11. Вергиния Василева Костадинова0
12. Николай Любомиров Радулов1
13. Радостина Антонова Божкова0
14. Юрий Георгиев Сапунджиев0
15. Янко Илиев Стоянов1
16. Павел Райков Павлов0
17. Мариян Йорданов Димитров0
2. ПП ГЛАС НАРОДЕН 1. Христо Георгиев Лафчиев20
2. Александър Трифонов Алеков21
3. Христо Пламенов Бантутов1
4. Христина Георгиева Шопова0
5. Галина Симеонова Николова-Георгиева1
6. Велко Димитров Савов0
7. Атанас Димитров Янакиев1
8. Венета Константинова Маджистрели1
9. Цвета Олегова Манева0
10. Людмила Йорданова Дукова1
11. Владимир Георгиев Митев0
12. Антон Христов Асенов1
13. Станислав Светлозаров Фортунов1
14. Александър Петров Михайлов0
15. Кристиан Константинов Топалов0
16. Ивайло Александров Иванов5
17. Владислав Венциславов Чанев1
3. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ 1. Валентин Симеонов Симов3
2. Елена Генчова Атанасова1
3. Диан Тодоров Пенчев14
4. Христо Христов Дунчев0
5. Йонко Йорданов Гергов0
6. Диньо Кирилов Добрев1
7. Цветан Стоименов Ночев0
8. Владимир Милчев Апостолов0
9. Никола Танчев Николов0
10. Пенка Стоянова Иванова1
11. Ивелина Васкова Йотова0
12. Мая Кръстева Стоянова1
13. Момчил Красимиров Сарандев2
14. Тома Александров Сурталов1
4. ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ 1. Минчо Христов Куминев8
2. Марина Сергеевна Драгомирецкая2
3. Красина Петрова Демирева1
4. Александър Панайотов Каракачанов15
5. Сашо Миланов Милчев1
6. Силвия Антонова Владимирова0
7. Ирена Станиславова Борисова0
8. Павел Джованов Чемишанов0
9. Лиляна Добрева Петкова1
10. Атанас Димитров Шмидт1
11. Ивелина Димитрова Цветкова1
12. Вероника Йонкова Георгиева0
13. Огнян Кръстев Ковачев0
14. Илиян Пламенов Пътев1
15. Татяна Панайотова Ваклинова1
16. Пенка Георгиева Харизанова0
17. Спартак Костов Кънев2
6. Християндемократическа партия на България 1. Ирина Юлий Абаджиева-Репуц4
2. Росица Борянова Кашикова0
3. Грета Борисова Ганева0
4. Мартина Георгиева Чемишанска-Маркова1
5. Албена Спасова Мирчева1
6. Христо Крумов Станчев7
7. Филип Александров Александров0
8. Асен Йорданов Пачеджиев0
8. БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-ПАТРИОТИЧНА ПАРТИЯ 1. Петър Станиславов Манолов4
2. Димитър Илиев Бецов0
3. Костадин Недев Господинов0
4. Красимир Стойнов Василев1
9. СИНЬО ЕДИНСТВО 1. Надежда Николова Нейнски14
2. Бойко Христов Станкушев1
3. Ергин Мюмюн Емин0
4. Моньо Христов Христов1
5. Маргарита Василева Бойчева0
6. Мирослав Георгиев Стефанов0
7. Костадин Георгиев Шанков0
8. Айрин Алик Ибрямова1
9. Николай Любчев Драгомиров6
10. Калина Йорданова Прокопиева0
11. Атанас Константинов Чепъков0
12. Живко Иванов Иванов0
13. Васил Милчев Папазов0
14. Сюлейман Хюсеин Ени0
15. Любомир Свиленов Стефанов0
16. Бранимир Бранимиров Фиданов1
17. Емил Йорданов Йорданов1
10. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК 1. Меглена Щилиянова Кунева184
2. Светослав Христов Малинов274
3. Божидар Цецов Лукарски46
4. Корман Якубов Исмаилов5
5. Николай Нанков Ненчев23
6. Гергана Николова Гергова24
7. Виктор Стефанов Лилов2
8. Пламен Иванов Даракчиев2
9. Янко Димитров Димитров1
10. Сергей Цветанов Петков67
11. Росица Желязкова Рачева1
12. Дончо Николаев Златев1
13. Ива Евгениева Йорданова1
14. Валерия Александрова Кардашевска-Ранчева0
15. Ивана Иванова Енева3
16. Настимир Ананиев Ананиев2
17. Радан Миленов Кънев21
11. ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ(ПП НФСБ) 1. Валери Симеонов Симеонов127
2. Славчо Пенчев Бинев36
3. Велизар Пенков Енчев26
4. Силвия Чавдарова Трендафилова4
5. Александър Духомиров Минев0
6. Анна Мария Людмилова Гюзелева2
7. Румен Димитров Христов2
8. Константин Живков Бачийски0
9. Розалия Василева Николова0
10. Доброслав Иванов Иванов2
11. Любомир Александров Желев183
12. Николай Иванов Божков5
13. Светослав Генадиев Георгиев0
14. Ивайло Вагенщайн Русинов1
15. Георги Василев Манев2
16. Данчо Димитров Хаджиев1
17. Борис Янков Ячев4
12. ПП БАСТА 1. Мирослав Христофоров Найденов1
2. Мария Николова Кунина0
3. Силвия Венеславова Димова1
4. Михаела Кирчова Алексиева0
5. Надежда Христова Бацанова0
6. Теодора Емилова Самарджиева0
7. Зорница Павлова Алексиева0
8. Георги Стоянов Хорозов1
9. Стефан Стоянов Борисов0
10. Пенка Георгиева Чакалска0
11. Мария Стоянова Драганска0
12. Едуард Кероп Арсенян10
13. Недялко Тенев Недялков0
14. Емил Делчев Димитров0
13. АБВ - АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ 1. Ивайло Георгиев Калфин170
2. Михо Димитров Михов48
3. Константин Василев Проданов3
4. Нина Найденова Найденова11
5. Росица Йорданова Янакиева-Костадинова3
6. Андрей Иванов Андреев1
7. Драгош Богданов Методиев3
8. Ивета Георгиева Станкова-Пенкова0
9. Миглена Петрова Темелкова-Бакалова0
10. Георги Александров Вълчев0
11. Минко Велчев Ангелов0
12. Ангел Стоянов Ризов4
13. Ивайло Валентинов Русчев136
14. Цветан Методиев Антов0
15. Апостол Методиев Апостолов1
16. Николай Георгиев Томов0
17. Георги Светломиров Петров1
15. КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ 1. Сергей Дмитриевич Станишев391
2. Илияна Малинова Йотова205
3. Георги Георгиев Пирински173
4. Петър Атанасов Курумбашев106
5. Достена Христова Лаверн34
6. Светлина Луканова Йолчева6
7. Евгени Захариев Кирилов29
8. Александър Тихомиров Симов34
9. Андрей Лазаров Пантев36
10. Ия Тодорова Петкова-Гурбалова13
11. Пламен Димитров Чернев1
12. Стоян Ташков Ташков9
13. Наталия Стоянова Стоянова-Петрова25
14. Катя Колева Келевска6
15. Момчил Стефанов Неков716
16. Николай Филев Джагаров4
17. Николай Асенов Тишев19
17. Коалиция КОД - Антония Първанова, Илиана Раева - ОБ, НДСВ, СДП 1. Антония Стефанова Първанова43
2. Илиана Райчева Сиракова19
3. Тодор Иличов Барболов2
4. Ростислава Василева Димитрова0
5. Николай Николаев Величков1
6. Жаклин Денчева Златанова0
7. Явор Георгиев Кирилов1
8. Владислава Цветанова Цолова2
9. Мария Георгиева Джатова0
10. Гергана Цветанова Карнакова1
11. Светлана Георгиева Генчева0
12. Георги Петров Георгиев0
13. Свилен Христов Колев1
14. Мурад Юсеин Нури0
15. Деница Петрова Пенчева1
16. Минчо Викторов Спасов15
17. Лъчезар Георгиев Танев39
18. ПП ГЕРБ 1. Томислав Пейков Дончев1 445
2. Андрей Андреев Ковачев121
3. Мария Иванова Габриел140
4. Владимир Андреев Уручев30
5. Ева Константинова Паунова45
6. Емил Йорданов Радев26
7. Андрей Гришев Новаков29
8. Асим Ахмед Адемов40
9. Стефан Иванов Шилев20
10. Ангел Бориславов Филипов27
11. Августина Кирилова Цветкова16
12. Георг Даниелов Георгиев9
13. Пламен Тенев Русев24
14. Анести Атанасов Тимчев6
15. Селиме Мехмедова Кърджалиева16
16. Мария Йосифова Гиева10
17. Пламен Евгениев Борисов66
20. ПП АТАКА 1. Волен Николов Сидеров159
2. Десислав Славов Чуколов9
3. Магдалена Ламбова Ташева31
4. Станислав Тодоров Станилов4
5. Павел Димитров Шопов5
6. Явор Божилов Нотев3
7. Георги Михайлов Сенгалевич5
8. Румен Атанасов Ваташки6
9. Емил Тодоров Лилов4
10. Михаил Петров Михайлов8
11. Гроздан Иванов Иванов43
12. Мирослав Петров Славчев2
13. Атанас Генчев Атанасов1
14. Стоян Стаматов Пенев0
15. Борислав Костадинов Киряков4
16. Добрин Райков Чайлев0
17. Георги Борисов Ковачки4
21. СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ 1. Цветомир Петров Стоянов1
2. Павел Стаменов Иванов0
25. БКП 1. Васил Петров Коларов1
2. Спас Владимиров Спасов3
3. Минчо Петров Минчев2
4. Нако Райнов Стефанов0
5. Милчо Петков Александров1
6. Пеню Байчев Костадинов0
7. Илиян Борисов Обретенов2
8. Николай Илиев Петков0
9. Станчо Вълканов Павлов0
10. Димитър Ненчов Йорданов2
11. Стефан Иванов Методиев0
12. Любимка Николова Ламбева0
13. Виолета Христова Ковачева0
14. Симеон Тодоров Гагов0
15. Тимур Генов Гложенски0
16. Владлен Георгиев Аргиров0
17. Иван Кръстев Иванов1
27. ЗЕЛЕНИТЕ 1. Атанас Георгиев Чобанов7
2. Даниела Стоянова Божинова2
3. Борислав Димитров Сандов5
4. Наталия Петрова Димитрова-Попова1
5. Андрей Христов Ралев1
6. Калина Тодорова Павлова1
7. Андрей Николаев Ковачев0
8. Гергана Николаева Томова1
9. Петко Димитров Цветков0
10. Аглика Павлова Георгиева0
11. Любомир Йорданов Попйорданов0
12. Албена Симеонова Върбанова0
13. Костадин Стефанов Деянов0
14. Лилия Атанасова Тамамджиева1
15. Николай Янков Сиджимов1
16. Милена Христова Маринчева1
28. БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА,ВМРО,ЗНС,ГЕРГЬОВДЕН 1. Николай Тихомиров Бареков448
2. Ангел Чавдаров Джамбазки169
3. Радка Николова Коджабашева26
4. Румен Маринов Йончев29
5. Ивелина Руменова Йосифова-Кинова4
6. Даниела Колева Димитрова7
7. Христо Стоянов Бозов11
8. Хайк Таквор Гарабедян18
9. Десислава Красимирова Тодорова7
10. Ирина Лазарова Добруджалиева49
11. Мая Евгениева Методиева2
12. Мирослава Стефанова Кортенска5
13. Тезджан Феймиева Наимова14
14. Калина Венелинова Крумова18
15. Ангел Николаев Славчев73
16. Росен Петров Петров41
17. Красимир Дончев Каракачанов37
29. ДПС - Движение за права и свободи 1. Филиз Хакъева Хюсменова13
2. Делян Славчев Пеевски2
3. Неджми Ниязи Али1
4. Илхан Ахмет Кючюк3
5. Искра Димитрова Михайлова-Копарова2
6. Станислав Димитров Анастасов1
7. Айсун Айдънов Авджиев4
8. Елисавета Георгиева Кехайова2
9. Севим Исмет Мусак0
10. Яшар Смаил Асан2
11. Дениз Ремзи Хайрула0
12. Андрей Любомиров Георгиев0
13. Хами Ибрахимов Хамиев1
14. Анна Емилова Благоева0
15. Александър Несторов Несторов1
16. Алисе Османова Хасанова1
17. Мустафа Сали Карадайъ1
30. Коалиция НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ НА БЪЛГАРИЯ (НПБ) 1. Симеон Славейков Костадинов3
2. Павел Михайлов Чернев0
3. Владимир Чавдаров Симеонов0
4. Валери Бориславов Добрев0
5. Анатоли Петров Антонов0
6. Красимир Евелинов Шолдев0
7. Вълчин Стоянов Гаров0
8. Румен Иванов Иванов0
9. Петя Петрова Чикурдова0
10. Красимир Кънчов Кънчев0
11. Славяна Младенова Николова0
12. Георги Кирилов Милев0
13. Мирослав Емилов Васев0
14. Камен Сотиров Костов0