ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л
на РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
за избиране на членове на Европейския парламент от Република България
район № 30 - Шумен

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК РИК КОНСТАТИРА:

А. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати за членове на Европейския парламент от Република България 24
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК, вписани в т. 4 на протоколите по чл. 214, ал. 4 от ИК в района (сумата на числата по буква „Б“ от протоколите на СИК) 171 206
В. Брой на секциите в района 307
Г. Брой на секциите, предали протокол 307

РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК) 165 082
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК) 1 581
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК) 64 345

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:

4. Удостоверения, приложени към избирателния/те списък/ци
а) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК (сумата от числата по т. 4, буква „а“ от протоколите на СИК) 963
б) удостоверения за гласуване на друго място (чл. 240 във връзка с чл. 34 от ИК) (сумата от числата по т. 4, буква „б“ от протоколите на СИК) 210
5. Бюлетини извън избирателната кутия
а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 5, буква „а“ от протоколите на СИК) 112 677
б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК) 353
в) брой на недействителните бюлетини по чл. 265, ал. 5 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „в“ от протоколите на СИК) 0
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „г“ от протоколите на СИК) 19
д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „д“ от протоколите на СИК) 122
е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „е“ от протоколите на СИК) 442

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:

6. Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини (сумата от числата по т. 6 от протоколите на СИК) 64 345
7. Брой намерени в избирателните кутии недействителни гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК): 3 637
8. Брой на действителните гласове (сумата от числата по т. 8 от протоколите на СИК) 60 708

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕTE ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Наименование на партия/коалиция и/или имената на независим/и кандидат/и Действителни гласове Недействителни гласове
1. БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА 223 27
2. ПП ГЛАС НАРОДЕН 329 9
3. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ 87 5
4. ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ 143 9
6. Християндемократическа партия на България 71 4
8. БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-ПАТРИОТИЧНА ПАРТИЯ 81 10
9. СИНЬО ЕДИНСТВО 127 12
10. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК 2 549 46
11. ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ(ПП НФСБ) 1 693 40
12. ПП БАСТА 44 14
13. АБВ - АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ 1 932 22
15. КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ 8 676 229
16. Инициативен комитет - Виктор Тенчев Папазов 125 7
17. Коалиция КОД - Антония Първанова, Илиана Раева - ОБ, НДСВ, СДП 374 11
18. ПП ГЕРБ 13 761 205
19. Инициативен комитет - Евгения Златева Банева 209 27
20. ПП АТАКА 1 320 61
21. СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ 80 8
25. БКП 226 16
26. Инициативен комитет - Румяна Вълчева Угърчинска-Винсенти 117 12
27. ЗЕЛЕНИТЕ 149 5
28. БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА,ВМРО,ЗНС,ГЕРГЬОВДЕН 4 963 127
29. ДПС - Движение за права и свободи 23 368 563
30. Коалиция НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ НА БЪЛГАРИЯ (НПБ) 61 6
      Недействителни гласове за всички листи или за повече от една листа: 2 162

ПРИ ПРЕБРОЯВАНЕТО НА ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ (ПРЕДПОЧИТАНИЯТА) СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ СЛЕДНОТО:

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ (ПРЕДПОЧИТАНИЯТА) ЗА КАНДИДАТИТЕ В КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ:

Наименование на партията или коалицията Имена на кандидатите в кандидатската листа Брой получени предпочитания (преференции)
1. БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА 1. Маргарита Милева Милева50
2. Боян Борисов Киров5
3. Ирина Петкова Алексова0
4. Огнян Борисов Боюклиев1
5. Силвия Красимирова Кирилова1
6. Александър Цветков Богданов1
7. Цветелина Нотева Христова2
8. Петър Кирилов Христозов0
9. Анелия Георгиева Дамянова2
10. Димитър Чавдаров Панайотов4
11. Вергиния Василева Костадинова0
12. Николай Любомиров Радулов0
13. Радостина Антонова Божкова1
14. Юрий Георгиев Сапунджиев0
15. Янко Илиев Стоянов2
16. Павел Райков Павлов1
17. Мариян Йорданов Димитров1
2. ПП ГЛАС НАРОДЕН 1. Христо Георгиев Лафчиев32
2. Александър Трифонов Алеков34
3. Христо Пламенов Бантутов2
4. Христина Георгиева Шопова2
5. Галина Симеонова Николова-Георгиева0
6. Велко Димитров Савов2
7. Атанас Димитров Янакиев2
8. Венета Константинова Маджистрели3
9. Цвета Олегова Манева1
10. Людмила Йорданова Дукова2
11. Владимир Георгиев Митев0
12. Антон Христов Асенов2
13. Станислав Светлозаров Фортунов2
14. Александър Петров Михайлов1
15. Кристиан Константинов Топалов1
16. Ивайло Александров Иванов1
17. Владислав Венциславов Чанев1
3. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ 1. Валентин Симеонов Симов7
2. Елена Генчова Атанасова4
3. Диан Тодоров Пенчев3
4. Христо Христов Дунчев1
5. Йонко Йорданов Гергов2
6. Диньо Кирилов Добрев1
7. Цветан Стоименов Ночев1
8. Владимир Милчев Апостолов1
9. Никола Танчев Николов0
10. Пенка Стоянова Иванова0
11. Ивелина Васкова Йотова1
12. Мая Кръстева Стоянова0
13. Момчил Красимиров Сарандев2
14. Тома Александров Сурталов1
4. ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ 1. Минчо Христов Куминев30
2. Марина Сергеевна Драгомирецкая0
3. Красина Петрова Демирева4
4. Александър Панайотов Каракачанов8
5. Сашо Миланов Милчев2
6. Силвия Антонова Владимирова0
7. Ирена Станиславова Борисова0
8. Павел Джованов Чемишанов0
9. Лиляна Добрева Петкова0
10. Атанас Димитров Шмидт2
11. Ивелина Димитрова Цветкова0
12. Вероника Йонкова Георгиева0
13. Огнян Кръстев Ковачев0
14. Илиян Пламенов Пътев0
15. Татяна Панайотова Ваклинова0
16. Пенка Георгиева Харизанова0
17. Спартак Костов Кънев1
6. Християндемократическа партия на България 1. Ирина Юлий Абаджиева-Репуц5
2. Росица Борянова Кашикова1
3. Грета Борисова Ганева1
4. Мартина Георгиева Чемишанска-Маркова1
5. Албена Спасова Мирчева2
6. Христо Крумов Станчев8
7. Филип Александров Александров1
8. Асен Йорданов Пачеджиев0
8. БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-ПАТРИОТИЧНА ПАРТИЯ 1. Петър Станиславов Манолов4
2. Димитър Илиев Бецов0
3. Костадин Недев Господинов0
4. Красимир Стойнов Василев2
9. СИНЬО ЕДИНСТВО 1. Надежда Николова Нейнски24
2. Бойко Христов Станкушев1
3. Ергин Мюмюн Емин1
4. Моньо Христов Христов0
5. Маргарита Василева Бойчева0
6. Мирослав Георгиев Стефанов2
7. Костадин Георгиев Шанков1
8. Айрин Алик Ибрямова0
9. Николай Любчев Драгомиров6
10. Калина Йорданова Прокопиева0
11. Атанас Константинов Чепъков0
12. Живко Иванов Иванов0
13. Васил Милчев Папазов0
14. Сюлейман Хюсеин Ени0
15. Любомир Свиленов Стефанов4
16. Бранимир Бранимиров Фиданов0
17. Емил Йорданов Йорданов1
10. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК 1. Меглена Щилиянова Кунева488
2. Светослав Христов Малинов364
3. Божидар Цецов Лукарски69
4. Корман Якубов Исмаилов190
5. Николай Нанков Ненчев6
6. Гергана Николова Гергова11
7. Виктор Стефанов Лилов7
8. Пламен Иванов Даракчиев5
9. Янко Димитров Димитров3
10. Сергей Цветанов Петков124
11. Росица Желязкова Рачева3
12. Дончо Николаев Златев0
13. Ива Евгениева Йорданова2
14. Валерия Александрова Кардашевска-Ранчева9
15. Ивана Иванова Енева2
16. Настимир Ананиев Ананиев0
17. Радан Миленов Кънев41
11. ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ(ПП НФСБ) 1. Валери Симеонов Симеонов184
2. Славчо Пенчев Бинев52
3. Велизар Пенков Енчев40
4. Силвия Чавдарова Трендафилова13
5. Александър Духомиров Минев2
6. Анна Мария Людмилова Гюзелева2
7. Румен Димитров Христов3
8. Константин Живков Бачийски3
9. Розалия Василева Николова0
10. Доброслав Иванов Иванов2
11. Любомир Александров Желев199
12. Николай Иванов Божков2
13. Светослав Генадиев Георгиев2
14. Ивайло Вагенщайн Русинов2
15. Георги Василев Манев1
16. Данчо Димитров Хаджиев4
17. Борис Янков Ячев0
12. ПП БАСТА 1. Мирослав Христофоров Найденов2
2. Мария Николова Кунина0
3. Силвия Венеславова Димова0
4. Михаела Кирчова Алексиева1
5. Надежда Христова Бацанова3
6. Теодора Емилова Самарджиева0
7. Зорница Павлова Алексиева0
8. Георги Стоянов Хорозов0
9. Стефан Стоянов Борисов0
10. Пенка Георгиева Чакалска0
11. Мария Стоянова Драганска0
12. Едуард Кероп Арсенян2
13. Недялко Тенев Недялков0
14. Емил Делчев Димитров0
13. АБВ - АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ 1. Ивайло Георгиев Калфин356
2. Михо Димитров Михов49
3. Константин Василев Проданов15
4. Нина Найденова Найденова5
5. Росица Йорданова Янакиева-Костадинова2
6. Андрей Иванов Андреев25
7. Драгош Богданов Методиев0
8. Ивета Георгиева Станкова-Пенкова6
9. Миглена Петрова Темелкова-Бакалова5
10. Георги Александров Вълчев3
11. Минко Велчев Ангелов1
12. Ангел Стоянов Ризов2
13. Ивайло Валентинов Русчев177
14. Цветан Методиев Антов0
15. Апостол Методиев Апостолов3
16. Николай Георгиев Томов0
17. Георги Светломиров Петров2
15. КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ 1. Сергей Дмитриевич Станишев704
2. Илияна Малинова Йотова225
3. Георги Георгиев Пирински246
4. Петър Атанасов Курумбашев118
5. Достена Христова Лаверн46
6. Светлина Луканова Йолчева23
7. Евгени Захариев Кирилов35
8. Александър Тихомиров Симов39
9. Андрей Лазаров Пантев56
10. Ия Тодорова Петкова-Гурбалова17
11. Пламен Димитров Чернев6
12. Стоян Ташков Ташков3
13. Наталия Стоянова Стоянова-Петрова13
14. Катя Колева Келевска13
15. Момчил Стефанов Неков745
16. Николай Филев Джагаров3
17. Николай Асенов Тишев14
17. Коалиция КОД - Антония Първанова, Илиана Раева - ОБ, НДСВ, СДП 1. Антония Стефанова Първанова62
2. Илиана Райчева Сиракова32
3. Тодор Иличов Барболов1
4. Ростислава Василева Димитрова0
5. Николай Николаев Величков7
6. Жаклин Денчева Златанова1
7. Явор Георгиев Кирилов0
8. Владислава Цветанова Цолова2
9. Мария Георгиева Джатова0
10. Гергана Цветанова Карнакова3
11. Светлана Георгиева Генчева2
12. Георги Петров Георгиев0
13. Свилен Христов Колев2
14. Мурад Юсеин Нури0
15. Деница Петрова Пенчева0
16. Минчо Викторов Спасов0
17. Лъчезар Георгиев Танев32
18. ПП ГЕРБ 1. Томислав Пейков Дончев2 140
2. Андрей Андреев Ковачев109
3. Мария Иванова Габриел189
4. Владимир Андреев Уручев24
5. Ева Константинова Паунова37
6. Емил Йорданов Радев52
7. Андрей Гришев Новаков43
8. Асим Ахмед Адемов65
9. Стефан Иванов Шилев12
10. Ангел Бориславов Филипов28
11. Августина Кирилова Цветкова17
12. Георг Даниелов Георгиев10
13. Пламен Тенев Русев46
14. Анести Атанасов Тимчев10
15. Селиме Мехмедова Кърджалиева191
16. Мария Йосифова Гиева14
17. Пламен Евгениев Борисов78
20. ПП АТАКА 1. Волен Николов Сидеров153
2. Десислав Славов Чуколов34
3. Магдалена Ламбова Ташева45
4. Станислав Тодоров Станилов26
5. Павел Димитров Шопов9
6. Явор Божилов Нотев2
7. Георги Михайлов Сенгалевич5
8. Румен Атанасов Ваташки2
9. Емил Тодоров Лилов0
10. Михаил Петров Михайлов9
11. Гроздан Иванов Иванов1
12. Мирослав Петров Славчев2
13. Атанас Генчев Атанасов2
14. Стоян Стаматов Пенев1
15. Борислав Костадинов Киряков4
16. Добрин Райков Чайлев14
17. Георги Борисов Ковачки9
21. СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ 1. Цветомир Петров Стоянов3
2. Павел Стаменов Иванов1
25. БКП 1. Васил Петров Коларов25
2. Спас Владимиров Спасов1
3. Минчо Петров Минчев1
4. Нако Райнов Стефанов0
5. Милчо Петков Александров3
6. Пеню Байчев Костадинов0
7. Илиян Борисов Обретенов1
8. Николай Илиев Петков0
9. Станчо Вълканов Павлов0
10. Димитър Ненчов Йорданов0
11. Стефан Иванов Методиев2
12. Любимка Николова Ламбева0
13. Виолета Христова Ковачева2
14. Симеон Тодоров Гагов1
15. Тимур Генов Гложенски1
16. Владлен Георгиев Аргиров0
17. Иван Кръстев Иванов2
27. ЗЕЛЕНИТЕ 1. Атанас Георгиев Чобанов14
2. Даниела Стоянова Божинова3
3. Борислав Димитров Сандов3
4. Наталия Петрова Димитрова-Попова0
5. Андрей Христов Ралев0
6. Калина Тодорова Павлова2
7. Андрей Николаев Ковачев1
8. Гергана Николаева Томова2
9. Петко Димитров Цветков0
10. Аглика Павлова Георгиева1
11. Любомир Йорданов Попйорданов0
12. Албена Симеонова Върбанова0
13. Костадин Стефанов Деянов0
14. Лилия Атанасова Тамамджиева1
15. Николай Янков Сиджимов0
16. Милена Христова Маринчева0
28. БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА,ВМРО,ЗНС,ГЕРГЬОВДЕН 1. Николай Тихомиров Бареков462
2. Ангел Чавдаров Джамбазки306
3. Радка Николова Коджабашева29
4. Румен Маринов Йончев12
5. Ивелина Руменова Йосифова-Кинова9
6. Даниела Колева Димитрова13
7. Христо Стоянов Бозов25
8. Хайк Таквор Гарабедян30
9. Десислава Красимирова Тодорова13
10. Ирина Лазарова Добруджалиева15
11. Мая Евгениева Методиева10
12. Мирослава Стефанова Кортенска9
13. Тезджан Феймиева Наимова17
14. Калина Венелинова Крумова26
15. Ангел Николаев Славчев29
16. Росен Петров Петров89
17. Красимир Дончев Каракачанов66
29. ДПС - Движение за права и свободи 1. Филиз Хакъева Хюсменова898
2. Делян Славчев Пеевски75
3. Неджми Ниязи Али69
4. Илхан Ахмет Кючюк47
5. Искра Димитрова Михайлова-Копарова21
6. Станислав Димитров Анастасов10
7. Айсун Айдънов Авджиев11
8. Елисавета Георгиева Кехайова20
9. Севим Исмет Мусак19
10. Яшар Смаил Асан11
11. Дениз Ремзи Хайрула6
12. Андрей Любомиров Георгиев4
13. Хами Ибрахимов Хамиев11
14. Анна Емилова Благоева5
15. Александър Несторов Несторов20
16. Алисе Османова Хасанова16
17. Мустафа Сали Карадайъ177
30. Коалиция НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ НА БЪЛГАРИЯ (НПБ) 1. Симеон Славейков Костадинов3
2. Павел Михайлов Чернев5
3. Владимир Чавдаров Симеонов0
4. Валери Бориславов Добрев0
5. Анатоли Петров Антонов0
6. Красимир Евелинов Шолдев0
7. Вълчин Стоянов Гаров0
8. Румен Иванов Иванов2
9. Петя Петрова Чикурдова0
10. Красимир Кънчов Кънчев0
11. Славяна Младенова Николова0
12. Георги Кирилов Милев0
13. Мирослав Емилов Васев0
14. Камен Сотиров Костов0