ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л
на РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
за избиране на членове на Европейския парламент от Република България
район № 29 - Хасково

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК РИК КОНСТАТИРА:

А. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати за членове на Европейския парламент от Република България 24
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК, вписани в т. 4 на протоколите по чл. 214, ал. 4 от ИК в района (сумата на числата по буква „Б“ от протоколите на СИК) 223 173
В. Брой на секциите в района 461
Г. Брой на секциите, предали протокол 461

РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК) 222 157
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК) 1 883
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК) 88 881

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:

4. Удостоверения, приложени към избирателния/те списък/ци
а) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК (сумата от числата по т. 4, буква „а“ от протоколите на СИК) 835
б) удостоверения за гласуване на друго място (чл. 240 във връзка с чл. 34 от ИК) (сумата от числата по т. 4, буква „б“ от протоколите на СИК) 204
5. Бюлетини извън избирателната кутия
а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 5, буква „а“ от протоколите на СИК) 132 022
б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК) 567
в) брой на недействителните бюлетини по чл. 265, ал. 5 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „в“ от протоколите на СИК) 0
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „г“ от протоколите на СИК) 59
д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „д“ от протоколите на СИК) 186
е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „е“ от протоколите на СИК) 621

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:

6. Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини (сумата от числата по т. 6 от протоколите на СИК) 88 881
7. Брой намерени в избирателните кутии недействителни гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК): 5 515
8. Брой на действителните гласове (сумата от числата по т. 8 от протоколите на СИК) 83 366

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕTE ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Наименование на партия/коалиция и/или имената на независим/и кандидат/и Действителни гласове Недействителни гласове
1. БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА 350 29
2. ПП ГЛАС НАРОДЕН 476 23
3. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ 123 14
4. ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ 227 13
6. Християндемократическа партия на България 74 5
8. БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-ПАТРИОТИЧНА ПАРТИЯ 134 23
9. СИНЬО ЕДИНСТВО 231 16
10. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК 2 332 30
11. ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ(ПП НФСБ) 2 901 43
12. ПП БАСТА 383 14
13. АБВ - АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ 3 019 35
15. КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ 15 607 320
16. Инициативен комитет - Виктор Тенчев Папазов 218 17
17. Коалиция КОД - Антония Първанова, Илиана Раева - ОБ, НДСВ, СДП 539 8
18. ПП ГЕРБ 23 310 280
19. Инициативен комитет - Евгения Златева Банева 353 20
20. ПП АТАКА 2 139 61
21. СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ 117 12
25. БКП 357 27
26. Инициативен комитет - Румяна Вълчева Угърчинска-Винсенти 173 11
27. ЗЕЛЕНИТЕ 258 17
28. БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА,ВМРО,ЗНС,ГЕРГЬОВДЕН 10 314 249
29. ДПС - Движение за права и свободи 19 636 478
30. Коалиция НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ НА БЪЛГАРИЯ (НПБ) 95 8
      Недействителни гласове за всички листи или за повече от една листа: 3 762

ПРИ ПРЕБРОЯВАНЕТО НА ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ (ПРЕДПОЧИТАНИЯТА) СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ СЛЕДНОТО:

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ (ПРЕДПОЧИТАНИЯТА) ЗА КАНДИДАТИТЕ В КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ:

Наименование на партията или коалицията Имена на кандидатите в кандидатската листа Брой получени предпочитания (преференции)
1. БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА 1. Маргарита Милева Милева65
2. Боян Борисов Киров8
3. Ирина Петкова Алексова2
4. Огнян Борисов Боюклиев4
5. Силвия Красимирова Кирилова1
6. Александър Цветков Богданов0
7. Цветелина Нотева Христова2
8. Петър Кирилов Христозов1
9. Анелия Георгиева Дамянова0
10. Димитър Чавдаров Панайотов1
11. Вергиния Василева Костадинова0
12. Николай Любомиров Радулов2
13. Радостина Антонова Божкова0
14. Юрий Георгиев Сапунджиев1
15. Янко Илиев Стоянов7
16. Павел Райков Павлов0
17. Мариян Йорданов Димитров2
2. ПП ГЛАС НАРОДЕН 1. Христо Георгиев Лафчиев44
2. Александър Трифонов Алеков24
3. Христо Пламенов Бантутов2
4. Христина Георгиева Шопова4
5. Галина Симеонова Николова-Георгиева1
6. Велко Димитров Савов1
7. Атанас Димитров Янакиев4
8. Венета Константинова Маджистрели0
9. Цвета Олегова Манева1
10. Людмила Йорданова Дукова3
11. Владимир Георгиев Митев2
12. Антон Христов Асенов0
13. Станислав Светлозаров Фортунов0
14. Александър Петров Михайлов2
15. Кристиан Константинов Топалов0
16. Ивайло Александров Иванов2
17. Владислав Венциславов Чанев1
3. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ 1. Валентин Симеонов Симов11
2. Елена Генчова Атанасова0
3. Диан Тодоров Пенчев14
4. Христо Христов Дунчев0
5. Йонко Йорданов Гергов0
6. Диньо Кирилов Добрев0
7. Цветан Стоименов Ночев0
8. Владимир Милчев Апостолов3
9. Никола Танчев Николов2
10. Пенка Стоянова Иванова1
11. Ивелина Васкова Йотова1
12. Мая Кръстева Стоянова0
13. Момчил Красимиров Сарандев0
14. Тома Александров Сурталов1
4. ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ 1. Минчо Христов Куминев29
2. Марина Сергеевна Драгомирецкая1
3. Красина Петрова Демирева0
4. Александър Панайотов Каракачанов24
5. Сашо Миланов Милчев0
6. Силвия Антонова Владимирова0
7. Ирена Станиславова Борисова0
8. Павел Джованов Чемишанов1
9. Лиляна Добрева Петкова11
10. Атанас Димитров Шмидт1
11. Ивелина Димитрова Цветкова1
12. Вероника Йонкова Георгиева7
13. Огнян Кръстев Ковачев0
14. Илиян Пламенов Пътев1
15. Татяна Панайотова Ваклинова1
16. Пенка Георгиева Харизанова0
17. Спартак Костов Кънев0
6. Християндемократическа партия на България 1. Ирина Юлий Абаджиева-Репуц4
2. Росица Борянова Кашикова2
3. Грета Борисова Ганева1
4. Мартина Георгиева Чемишанска-Маркова0
5. Албена Спасова Мирчева1
6. Христо Крумов Станчев3
7. Филип Александров Александров1
8. Асен Йорданов Пачеджиев0
8. БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-ПАТРИОТИЧНА ПАРТИЯ 1. Петър Станиславов Манолов7
2. Димитър Илиев Бецов1
3. Костадин Недев Господинов2
4. Красимир Стойнов Василев2
9. СИНЬО ЕДИНСТВО 1. Надежда Николова Нейнски26
2. Бойко Христов Станкушев15
3. Ергин Мюмюн Емин0
4. Моньо Христов Христов1
5. Маргарита Василева Бойчева1
6. Мирослав Георгиев Стефанов0
7. Костадин Георгиев Шанков2
8. Айрин Алик Ибрямова3
9. Николай Любчев Драгомиров8
10. Калина Йорданова Прокопиева1
11. Атанас Константинов Чепъков0
12. Живко Иванов Иванов2
13. Васил Милчев Папазов0
14. Сюлейман Хюсеин Ени2
15. Любомир Свиленов Стефанов0
16. Бранимир Бранимиров Фиданов0
17. Емил Йорданов Йорданов1
10. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК 1. Меглена Щилиянова Кунева253
2. Светослав Христов Малинов493
3. Божидар Цецов Лукарски78
4. Корман Якубов Исмаилов43
5. Николай Нанков Ненчев19
6. Гергана Николова Гергова16
7. Виктор Стефанов Лилов8
8. Пламен Иванов Даракчиев8
9. Янко Димитров Димитров7
10. Сергей Цветанов Петков121
11. Росица Желязкова Рачева11
12. Дончо Николаев Златев3
13. Ива Евгениева Йорданова5
14. Валерия Александрова Кардашевска-Ранчева1
15. Ивана Иванова Енева3
16. Настимир Ананиев Ананиев5
17. Радан Миленов Кънев52
11. ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ(ПП НФСБ) 1. Валери Симеонов Симеонов204
2. Славчо Пенчев Бинев101
3. Велизар Пенков Енчев61
4. Силвия Чавдарова Трендафилова15
5. Александър Духомиров Минев0
6. Анна Мария Людмилова Гюзелева6
7. Румен Димитров Христов2
8. Константин Живков Бачийски4
9. Розалия Василева Николова1
10. Доброслав Иванов Иванов1
11. Любомир Александров Желев242
12. Николай Иванов Божков2
13. Светослав Генадиев Георгиев5
14. Ивайло Вагенщайн Русинов1
15. Георги Василев Манев4
16. Данчо Димитров Хаджиев1
17. Борис Янков Ячев5
12. ПП БАСТА 1. Мирослав Христофоров Найденов26
2. Мария Николова Кунина7
3. Силвия Венеславова Димова1
4. Михаела Кирчова Алексиева1
5. Надежда Христова Бацанова2
6. Теодора Емилова Самарджиева0
7. Зорница Павлова Алексиева0
8. Георги Стоянов Хорозов1
9. Стефан Стоянов Борисов1
10. Пенка Георгиева Чакалска0
11. Мария Стоянова Драганска1
12. Едуард Кероп Арсенян31
13. Недялко Тенев Недялков0
14. Емил Делчев Димитров2
13. АБВ - АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ 1. Ивайло Георгиев Калфин407
2. Михо Димитров Михов46
3. Константин Василев Проданов21
4. Нина Найденова Найденова10
5. Росица Йорданова Янакиева-Костадинова7
6. Андрей Иванов Андреев2
7. Драгош Богданов Методиев5
8. Ивета Георгиева Станкова-Пенкова9
9. Миглена Петрова Темелкова-Бакалова5
10. Георги Александров Вълчев3
11. Минко Велчев Ангелов32
12. Ангел Стоянов Ризов3
13. Ивайло Валентинов Русчев265
14. Цветан Методиев Антов1
15. Апостол Методиев Апостолов6
16. Николай Георгиев Томов1
17. Георги Светломиров Петров9
15. КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ 1. Сергей Дмитриевич Станишев784
2. Илияна Малинова Йотова336
3. Георги Георгиев Пирински344
4. Петър Атанасов Курумбашев218
5. Достена Христова Лаверн84
6. Светлина Луканова Йолчева48
7. Евгени Захариев Кирилов48
8. Александър Тихомиров Симов79
9. Андрей Лазаров Пантев82
10. Ия Тодорова Петкова-Гурбалова50
11. Пламен Димитров Чернев8
12. Стоян Ташков Ташков14
13. Наталия Стоянова Стоянова-Петрова34
14. Катя Колева Келевска22
15. Момчил Стефанов Неков1 216
16. Николай Филев Джагаров4
17. Николай Асенов Тишев13
17. Коалиция КОД - Антония Първанова, Илиана Раева - ОБ, НДСВ, СДП 1. Антония Стефанова Първанова57
2. Илиана Райчева Сиракова48
3. Тодор Иличов Барболов2
4. Ростислава Василева Димитрова1
5. Николай Николаев Величков0
6. Жаклин Денчева Златанова0
7. Явор Георгиев Кирилов3
8. Владислава Цветанова Цолова7
9. Мария Георгиева Джатова1
10. Гергана Цветанова Карнакова0
11. Светлана Георгиева Генчева1
12. Георги Петров Георгиев0
13. Свилен Христов Колев0
14. Мурад Юсеин Нури2
15. Деница Петрова Пенчева0
16. Минчо Викторов Спасов0
17. Лъчезар Георгиев Танев45
18. ПП ГЕРБ 1. Томислав Пейков Дончев2 582
2. Андрей Андреев Ковачев265
3. Мария Иванова Габриел369
4. Владимир Андреев Уручев134
5. Ева Константинова Паунова93
6. Емил Йорданов Радев63
7. Андрей Гришев Новаков77
8. Асим Ахмед Адемов283
9. Стефан Иванов Шилев65
10. Ангел Бориславов Филипов84
11. Августина Кирилова Цветкова37
12. Георг Даниелов Георгиев41
13. Пламен Тенев Русев61
14. Анести Атанасов Тимчев17
15. Селиме Мехмедова Кърджалиева28
16. Мария Йосифова Гиева30
17. Пламен Евгениев Борисов154
20. ПП АТАКА 1. Волен Николов Сидеров217
2. Десислав Славов Чуколов36
3. Магдалена Ламбова Ташева72
4. Станислав Тодоров Станилов19
5. Павел Димитров Шопов16
6. Явор Божилов Нотев4
7. Георги Михайлов Сенгалевич14
8. Румен Атанасов Ваташки12
9. Емил Тодоров Лилов4
10. Михаил Петров Михайлов12
11. Гроздан Иванов Иванов2
12. Мирослав Петров Славчев4
13. Атанас Генчев Атанасов9
14. Стоян Стаматов Пенев2
15. Борислав Костадинов Киряков7
16. Добрин Райков Чайлев2
17. Георги Борисов Ковачки11
21. СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ 1. Цветомир Петров Стоянов9
2. Павел Стаменов Иванов0
25. БКП 1. Васил Петров Коларов8
2. Спас Владимиров Спасов3
3. Минчо Петров Минчев6
4. Нако Райнов Стефанов2
5. Милчо Петков Александров5
6. Пеню Байчев Костадинов2
7. Илиян Борисов Обретенов6
8. Николай Илиев Петков3
9. Станчо Вълканов Павлов0
10. Димитър Ненчов Йорданов1
11. Стефан Иванов Методиев1
12. Любимка Николова Ламбева0
13. Виолета Христова Ковачева2
14. Симеон Тодоров Гагов0
15. Тимур Генов Гложенски2
16. Владлен Георгиев Аргиров2
17. Иван Кръстев Иванов3
27. ЗЕЛЕНИТЕ 1. Атанас Георгиев Чобанов25
2. Даниела Стоянова Божинова5
3. Борислав Димитров Сандов18
4. Наталия Петрова Димитрова-Попова2
5. Андрей Христов Ралев1
6. Калина Тодорова Павлова2
7. Андрей Николаев Ковачев0
8. Гергана Николаева Томова4
9. Петко Димитров Цветков0
10. Аглика Павлова Георгиева2
11. Любомир Йорданов Попйорданов0
12. Албена Симеонова Върбанова2
13. Костадин Стефанов Деянов3
14. Лилия Атанасова Тамамджиева1
15. Николай Янков Сиджимов0
16. Милена Христова Маринчева2
28. БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА,ВМРО,ЗНС,ГЕРГЬОВДЕН 1. Николай Тихомиров Бареков1 583
2. Ангел Чавдаров Джамбазки594
3. Радка Николова Коджабашева209
4. Румен Маринов Йончев35
5. Ивелина Руменова Йосифова-Кинова166
6. Даниела Колева Димитрова28
7. Христо Стоянов Бозов65
8. Хайк Таквор Гарабедян550
9. Десислава Красимирова Тодорова37
10. Ирина Лазарова Добруджалиева40
11. Мая Евгениева Методиева13
12. Мирослава Стефанова Кортенска13
13. Тезджан Феймиева Наимова36
14. Калина Венелинова Крумова40
15. Ангел Николаев Славчев116
16. Росен Петров Петров118
17. Красимир Дончев Каракачанов174
29. ДПС - Движение за права и свободи 1. Филиз Хакъева Хюсменова770
2. Делян Славчев Пеевски820
3. Неджми Ниязи Али824
4. Илхан Ахмет Кючюк454
5. Искра Димитрова Михайлова-Копарова234
6. Станислав Димитров Анастасов152
7. Айсун Айдънов Авджиев139
8. Елисавета Георгиева Кехайова68
9. Севим Исмет Мусак42
10. Яшар Смаил Асан133
11. Дениз Ремзи Хайрула38
12. Андрей Любомиров Георгиев41
13. Хами Ибрахимов Хамиев45
14. Анна Емилова Благоева19
15. Александър Несторов Несторов83
16. Алисе Османова Хасанова68
17. Мустафа Сали Карадайъ120
30. Коалиция НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ НА БЪЛГАРИЯ (НПБ) 1. Симеон Славейков Костадинов5
2. Павел Михайлов Чернев11
3. Владимир Чавдаров Симеонов1
4. Валери Бориславов Добрев1
5. Анатоли Петров Антонов1
6. Красимир Евелинов Шолдев0
7. Вълчин Стоянов Гаров1
8. Румен Иванов Иванов0
9. Петя Петрова Чикурдова0
10. Красимир Кънчов Кънчев0
11. Славяна Младенова Николова1
12. Георги Кирилов Милев0
13. Мирослав Емилов Васев0
14. Камен Сотиров Костов0