ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л
на РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
за избиране на членове на Европейския парламент от Република България
район № 22 - Смолян

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК РИК КОНСТАТИРА:

А. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати за членове на Европейския парламент от Република България 24
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК, вписани в т. 4 на протоколите по чл. 214, ал. 4 от ИК в района (сумата на числата по буква „Б“ от протоколите на СИК) 114 341
В. Брой на секциите в района 271
Г. Брой на секциите, предали протокол 271

РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК) 109 316
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК) 750
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК) 43 311

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:

4. Удостоверения, приложени към избирателния/те списък/ци
а) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК (сумата от числата по т. 4, буква „а“ от протоколите на СИК) 40
б) удостоверения за гласуване на друго място (чл. 240 във връзка с чл. 34 от ИК) (сумата от числата по т. 4, буква „б“ от протоколите на СИК) 51
5. Бюлетини извън избирателната кутия
а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 5, буква „а“ от протоколите на СИК) 71 192
б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК) 300
в) брой на недействителните бюлетини по чл. 265, ал. 5 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „в“ от протоколите на СИК) 0
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „г“ от протоколите на СИК) 1
д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „д“ от протоколите на СИК) 36
е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „е“ от протоколите на СИК) 177

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:

6. Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини (сумата от числата по т. 6 от протоколите на СИК) 43 311
7. Брой намерени в избирателните кутии недействителни гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК): 2 378
8. Брой на действителните гласове (сумата от числата по т. 8 от протоколите на СИК) 40 933

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕTE ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Наименование на партия/коалиция и/или имената на независим/и кандидат/и Действителни гласове Недействителни гласове
1. БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА 165 8
2. ПП ГЛАС НАРОДЕН 168 4
3. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ 60 4
4. ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ 64 5
6. Християндемократическа партия на България 37 1
8. БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-ПАТРИОТИЧНА ПАРТИЯ 60 4
9. СИНЬО ЕДИНСТВО 105 6
10. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК 1 259 12
11. ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ(ПП НФСБ) 1 027 6
12. ПП БАСТА 31 9
13. АБВ - АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ 1 063 9
15. КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ 8 524 130
16. Инициативен комитет - Виктор Тенчев Папазов 109 7
17. Коалиция КОД - Антония Първанова, Илиана Раева - ОБ, НДСВ, СДП 227 9
18. ПП ГЕРБ 9 560 92
19. Инициативен комитет - Евгения Златева Банева 111 6
20. ПП АТАКА 524 11
21. СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ 67 8
25. БКП 221 18
26. Инициативен комитет - Румяна Вълчева Угърчинска-Винсенти 72 3
27. ЗЕЛЕНИТЕ 126 5
28. БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА,ВМРО,ЗНС,ГЕРГЬОВДЕН 5 446 79
29. ДПС - Движение за права и свободи 11 866 108
30. Коалиция НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ НА БЪЛГАРИЯ (НПБ) 41 6
      Недействителни гласове за всички листи или за повече от една листа: 1 828

ПРИ ПРЕБРОЯВАНЕТО НА ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ (ПРЕДПОЧИТАНИЯТА) СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ СЛЕДНОТО:

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ (ПРЕДПОЧИТАНИЯТА) ЗА КАНДИДАТИТЕ В КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ:

Наименование на партията или коалицията Имена на кандидатите в кандидатската листа Брой получени предпочитания (преференции)
1. БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА 1. Маргарита Милева Милева29
2. Боян Борисов Киров2
3. Ирина Петкова Алексова0
4. Огнян Борисов Боюклиев0
5. Силвия Красимирова Кирилова2
6. Александър Цветков Богданов0
7. Цветелина Нотева Христова1
8. Петър Кирилов Христозов1
9. Анелия Георгиева Дамянова1
10. Димитър Чавдаров Панайотов1
11. Вергиния Василева Костадинова0
12. Николай Любомиров Радулов0
13. Радостина Антонова Божкова0
14. Юрий Георгиев Сапунджиев0
15. Янко Илиев Стоянов1
16. Павел Райков Павлов0
17. Мариян Йорданов Димитров0
2. ПП ГЛАС НАРОДЕН 1. Христо Георгиев Лафчиев13
2. Александър Трифонов Алеков21
3. Христо Пламенов Бантутов1
4. Христина Георгиева Шопова1
5. Галина Симеонова Николова-Георгиева2
6. Велко Димитров Савов0
7. Атанас Димитров Янакиев1
8. Венета Константинова Маджистрели1
9. Цвета Олегова Манева1
10. Людмила Йорданова Дукова1
11. Владимир Георгиев Митев0
12. Антон Христов Асенов0
13. Станислав Светлозаров Фортунов1
14. Александър Петров Михайлов2
15. Кристиан Константинов Топалов2
16. Ивайло Александров Иванов0
17. Владислав Венциславов Чанев1
3. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ 1. Валентин Симеонов Симов3
2. Елена Генчова Атанасова2
3. Диан Тодоров Пенчев4
4. Христо Христов Дунчев0
5. Йонко Йорданов Гергов0
6. Диньо Кирилов Добрев0
7. Цветан Стоименов Ночев2
8. Владимир Милчев Апостолов0
9. Никола Танчев Николов1
10. Пенка Стоянова Иванова0
11. Ивелина Васкова Йотова0
12. Мая Кръстева Стоянова0
13. Момчил Красимиров Сарандев0
14. Тома Александров Сурталов1
4. ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ 1. Минчо Христов Куминев14
2. Марина Сергеевна Драгомирецкая1
3. Красина Петрова Демирева1
4. Александър Панайотов Каракачанов4
5. Сашо Миланов Милчев0
6. Силвия Антонова Владимирова1
7. Ирена Станиславова Борисова0
8. Павел Джованов Чемишанов0
9. Лиляна Добрева Петкова0
10. Атанас Димитров Шмидт0
11. Ивелина Димитрова Цветкова1
12. Вероника Йонкова Георгиева0
13. Огнян Кръстев Ковачев1
14. Илиян Пламенов Пътев0
15. Татяна Панайотова Ваклинова0
16. Пенка Георгиева Харизанова0
17. Спартак Костов Кънев0
6. Християндемократическа партия на България 1. Ирина Юлий Абаджиева-Репуц2
2. Росица Борянова Кашикова0
3. Грета Борисова Ганева0
4. Мартина Георгиева Чемишанска-Маркова0
5. Албена Спасова Мирчева0
6. Христо Крумов Станчев4
7. Филип Александров Александров0
8. Асен Йорданов Пачеджиев2
8. БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-ПАТРИОТИЧНА ПАРТИЯ 1. Петър Станиславов Манолов2
2. Димитър Илиев Бецов1
3. Костадин Недев Господинов0
4. Красимир Стойнов Василев0
9. СИНЬО ЕДИНСТВО 1. Надежда Николова Нейнски8
2. Бойко Христов Станкушев2
3. Ергин Мюмюн Емин2
4. Моньо Христов Христов1
5. Маргарита Василева Бойчева0
6. Мирослав Георгиев Стефанов0
7. Костадин Георгиев Шанков0
8. Айрин Алик Ибрямова0
9. Николай Любчев Драгомиров13
10. Калина Йорданова Прокопиева0
11. Атанас Константинов Чепъков0
12. Живко Иванов Иванов1
13. Васил Милчев Папазов1
14. Сюлейман Хюсеин Ени0
15. Любомир Свиленов Стефанов1
16. Бранимир Бранимиров Фиданов0
17. Емил Йорданов Йорданов1
10. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК 1. Меглена Щилиянова Кунева171
2. Светослав Христов Малинов180
3. Божидар Цецов Лукарски60
4. Корман Якубов Исмаилов17
5. Николай Нанков Ненчев4
6. Гергана Николова Гергова5
7. Виктор Стефанов Лилов3
8. Пламен Иванов Даракчиев2
9. Янко Димитров Димитров1
10. Сергей Цветанов Петков73
11. Росица Желязкова Рачева2
12. Дончо Николаев Златев0
13. Ива Евгениева Йорданова3
14. Валерия Александрова Кардашевска-Ранчева1
15. Ивана Иванова Енева2
16. Настимир Ананиев Ананиев1
17. Радан Миленов Кънев19
11. ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ(ПП НФСБ) 1. Валери Симеонов Симеонов79
2. Славчо Пенчев Бинев20
3. Велизар Пенков Енчев30
4. Силвия Чавдарова Трендафилова9
5. Александър Духомиров Минев2
6. Анна Мария Людмилова Гюзелева2
7. Румен Димитров Христов2
8. Константин Живков Бачийски1
9. Розалия Василева Николова2
10. Доброслав Иванов Иванов4
11. Любомир Александров Желев99
12. Николай Иванов Божков0
13. Светослав Генадиев Георгиев0
14. Ивайло Вагенщайн Русинов0
15. Георги Василев Манев1
16. Данчо Димитров Хаджиев0
17. Борис Янков Ячев2
12. ПП БАСТА 1. Мирослав Христофоров Найденов4
2. Мария Николова Кунина1
3. Силвия Венеславова Димова0
4. Михаела Кирчова Алексиева0
5. Надежда Христова Бацанова0
6. Теодора Емилова Самарджиева0
7. Зорница Павлова Алексиева0
8. Георги Стоянов Хорозов0
9. Стефан Стоянов Борисов0
10. Пенка Георгиева Чакалска0
11. Мария Стоянова Драганска0
12. Едуард Кероп Арсенян5
13. Недялко Тенев Недялков0
14. Емил Делчев Димитров0
13. АБВ - АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ 1. Ивайло Георгиев Калфин180
2. Михо Димитров Михов21
3. Константин Василев Проданов5
4. Нина Найденова Найденова8
5. Росица Йорданова Янакиева-Костадинова0
6. Андрей Иванов Андреев5
7. Драгош Богданов Методиев2
8. Ивета Георгиева Станкова-Пенкова2
9. Миглена Петрова Темелкова-Бакалова2
10. Георги Александров Вълчев2
11. Минко Велчев Ангелов1
12. Ангел Стоянов Ризов0
13. Ивайло Валентинов Русчев114
14. Цветан Методиев Антов1
15. Апостол Методиев Апостолов2
16. Николай Георгиев Томов0
17. Георги Светломиров Петров3
15. КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ 1. Сергей Дмитриевич Станишев421
2. Илияна Малинова Йотова169
3. Георги Георгиев Пирински159
4. Петър Атанасов Курумбашев101
5. Достена Христова Лаверн56
6. Светлина Луканова Йолчева7
7. Евгени Захариев Кирилов17
8. Александър Тихомиров Симов74
9. Андрей Лазаров Пантев32
10. Ия Тодорова Петкова-Гурбалова12
11. Пламен Димитров Чернев4
12. Стоян Ташков Ташков1
13. Наталия Стоянова Стоянова-Петрова8
14. Катя Колева Келевска42
15. Момчил Стефанов Неков723
16. Николай Филев Джагаров3
17. Николай Асенов Тишев7
17. Коалиция КОД - Антония Първанова, Илиана Раева - ОБ, НДСВ, СДП 1. Антония Стефанова Първанова23
2. Илиана Райчева Сиракова8
3. Тодор Иличов Барболов0
4. Ростислава Василева Димитрова1
5. Николай Николаев Величков0
6. Жаклин Денчева Златанова0
7. Явор Георгиев Кирилов1
8. Владислава Цветанова Цолова4
9. Мария Георгиева Джатова0
10. Гергана Цветанова Карнакова0
11. Светлана Георгиева Генчева0
12. Георги Петров Георгиев1
13. Свилен Христов Колев1
14. Мурад Юсеин Нури0
15. Деница Петрова Пенчева0
16. Минчо Викторов Спасов0
17. Лъчезар Георгиев Танев21
18. ПП ГЕРБ 1. Томислав Пейков Дончев807
2. Андрей Андреев Ковачев65
3. Мария Иванова Габриел77
4. Владимир Андреев Уручев863
5. Ева Константинова Паунова43
6. Емил Йорданов Радев21
7. Андрей Гришев Новаков22
8. Асим Ахмед Адемов47
9. Стефан Иванов Шилев32
10. Ангел Бориславов Филипов19
11. Августина Кирилова Цветкова8
12. Георг Даниелов Георгиев10
13. Пламен Тенев Русев25
14. Анести Атанасов Тимчев6
15. Селиме Мехмедова Кърджалиева19
16. Мария Йосифова Гиева16
17. Пламен Евгениев Борисов43
20. ПП АТАКА 1. Волен Николов Сидеров61
2. Десислав Славов Чуколов11
3. Магдалена Ламбова Ташева15
4. Станислав Тодоров Станилов3
5. Павел Димитров Шопов3
6. Явор Божилов Нотев3
7. Георги Михайлов Сенгалевич0
8. Румен Атанасов Ваташки1
9. Емил Тодоров Лилов2
10. Михаил Петров Михайлов2
11. Гроздан Иванов Иванов2
12. Мирослав Петров Славчев2
13. Атанас Генчев Атанасов0
14. Стоян Стаматов Пенев1
15. Борислав Костадинов Киряков24
16. Добрин Райков Чайлев0
17. Георги Борисов Ковачки3
21. СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ 1. Цветомир Петров Стоянов1
2. Павел Стаменов Иванов0
25. БКП 1. Васил Петров Коларов8
2. Спас Владимиров Спасов1
3. Минчо Петров Минчев2
4. Нако Райнов Стефанов0
5. Милчо Петков Александров2
6. Пеню Байчев Костадинов0
7. Илиян Борисов Обретенов2
8. Николай Илиев Петков0
9. Станчо Вълканов Павлов0
10. Димитър Ненчов Йорданов0
11. Стефан Иванов Методиев1
12. Любимка Николова Ламбева0
13. Виолета Христова Ковачева0
14. Симеон Тодоров Гагов1
15. Тимур Генов Гложенски3
16. Владлен Георгиев Аргиров1
17. Иван Кръстев Иванов1
27. ЗЕЛЕНИТЕ 1. Атанас Георгиев Чобанов2
2. Даниела Стоянова Божинова2
3. Борислав Димитров Сандов16
4. Наталия Петрова Димитрова-Попова1
5. Андрей Христов Ралев0
6. Калина Тодорова Павлова1
7. Андрей Николаев Ковачев1
8. Гергана Николаева Томова0
9. Петко Димитров Цветков0
10. Аглика Павлова Георгиева0
11. Любомир Йорданов Попйорданов0
12. Албена Симеонова Върбанова0
13. Костадин Стефанов Деянов0
14. Лилия Атанасова Тамамджиева0
15. Николай Янков Сиджимов1
16. Милена Христова Маринчева1
28. БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА,ВМРО,ЗНС,ГЕРГЬОВДЕН 1. Николай Тихомиров Бареков451
2. Ангел Чавдаров Джамбазки125
3. Радка Николова Коджабашева130
4. Румен Маринов Йончев23
5. Ивелина Руменова Йосифова-Кинова22
6. Даниела Колева Димитрова13
7. Христо Стоянов Бозов14
8. Хайк Таквор Гарабедян43
9. Десислава Красимирова Тодорова24
10. Ирина Лазарова Добруджалиева20
11. Мая Евгениева Методиева7
12. Мирослава Стефанова Кортенска23
13. Тезджан Феймиева Наимова22
14. Калина Венелинова Крумова23
15. Ангел Николаев Славчев51
16. Росен Петров Петров44
17. Красимир Дончев Каракачанов63
29. ДПС - Движение за права и свободи 1. Филиз Хакъева Хюсменова668
2. Делян Славчев Пеевски160
3. Неджми Ниязи Али83
4. Илхан Ахмет Кючюк63
5. Искра Димитрова Михайлова-Копарова151
6. Станислав Димитров Анастасов32
7. Айсун Айдънов Авджиев45
8. Елисавета Георгиева Кехайова256
9. Севим Исмет Мусак1 486
10. Яшар Смаил Асан43
11. Дениз Ремзи Хайрула11
12. Андрей Любомиров Георгиев11
13. Хами Ибрахимов Хамиев41
14. Анна Емилова Благоева36
15. Александър Несторов Несторов24
16. Алисе Османова Хасанова18
17. Мустафа Сали Карадайъ366
30. Коалиция НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ НА БЪЛГАРИЯ (НПБ) 1. Симеон Славейков Костадинов5
2. Павел Михайлов Чернев3
3. Владимир Чавдаров Симеонов0
4. Валери Бориславов Добрев0
5. Анатоли Петров Антонов0
6. Красимир Евелинов Шолдев0
7. Вълчин Стоянов Гаров0
8. Румен Иванов Иванов0
9. Петя Петрова Чикурдова1
10. Красимир Кънчов Кънчев0
11. Славяна Младенова Николова0
12. Георги Кирилов Милев0
13. Мирослав Емилов Васев0
14. Камен Сотиров Костов0