ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л
на РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
за избиране на членове на Европейския парламент от Република България
район № 21 - Сливен

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК РИК КОНСТАТИРА:

А. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати за членове на Европейския парламент от Република България 24
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК, вписани в т. 4 на протоколите по чл. 214, ал. 4 от ИК в района (сумата на числата по буква „Б“ от протоколите на СИК) 178 695
В. Брой на секциите в района 302
Г. Брой на секциите, предали протокол 302

РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК) 174 192
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК) 1 030
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК) 51 811

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:

4. Удостоверения, приложени към избирателния/те списък/ци
а) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК (сумата от числата по т. 4, буква „а“ от протоколите на СИК) 68
б) удостоверения за гласуване на друго място (чл. 240 във връзка с чл. 34 от ИК) (сумата от числата по т. 4, буква „б“ от протоколите на СИК) 112
5. Бюлетини извън избирателната кутия
а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 5, буква „а“ от протоколите на СИК) 128 515
б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК) 376
в) брой на недействителните бюлетини по чл. 265, ал. 5 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „в“ от протоколите на СИК) 0
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „г“ от протоколите на СИК) 118
д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „д“ от протоколите на СИК) 96
е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „е“ от протоколите на СИК) 349

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:

6. Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини (сумата от числата по т. 6 от протоколите на СИК) 51 811
7. Брой намерени в избирателните кутии недействителни гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК): 3 323
8. Брой на действителните гласове (сумата от числата по т. 8 от протоколите на СИК) 48 488

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕTE ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Наименование на партия/коалиция и/или имената на независим/и кандидат/и Действителни гласове Недействителни гласове
1. БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА 256 33
2. ПП ГЛАС НАРОДЕН 331 10
3. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ 85 9
4. ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ 115 11
6. Християндемократическа партия на България 92 9
8. БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-ПАТРИОТИЧНА ПАРТИЯ 88 11
9. СИНЬО ЕДИНСТВО 218 13
10. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК 2 008 34
11. ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ(ПП НФСБ) 1 910 23
12. ПП БАСТА 738 33
13. АБВ - АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ 1 879 23
15. КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ 10 061 216
16. Инициативен комитет - Виктор Тенчев Папазов 143 13
17. Коалиция КОД - Антония Първанова, Илиана Раева - ОБ, НДСВ, СДП 382 12
18. ПП ГЕРБ 16 138 323
19. Инициативен комитет - Евгения Златева Банева 205 11
20. ПП АТАКА 1 764 63
21. СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ 71 11
25. БКП 237 28
26. Инициативен комитет - Румяна Вълчева Угърчинска-Винсенти 112 8
27. ЗЕЛЕНИТЕ 153 9
28. БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА,ВМРО,ЗНС,ГЕРГЬОВДЕН 6 100 211
29. ДПС - Движение за права и свободи 5 351 168
30. Коалиция НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ НА БЪЛГАРИЯ (НПБ) 51 2
      Недействителни гласове за всички листи или за повече от една листа: 2 039

ПРИ ПРЕБРОЯВАНЕТО НА ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ (ПРЕДПОЧИТАНИЯТА) СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ СЛЕДНОТО:

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ (ПРЕДПОЧИТАНИЯТА) ЗА КАНДИДАТИТЕ В КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ:

Наименование на партията или коалицията Имена на кандидатите в кандидатската листа Брой получени предпочитания (преференции)
1. БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА 1. Маргарита Милева Милева45
2. Боян Борисов Киров3
3. Ирина Петкова Алексова1
4. Огнян Борисов Боюклиев2
5. Силвия Красимирова Кирилова2
6. Александър Цветков Богданов1
7. Цветелина Нотева Христова0
8. Петър Кирилов Христозов2
9. Анелия Георгиева Дамянова0
10. Димитър Чавдаров Панайотов3
11. Вергиния Василева Костадинова0
12. Николай Любомиров Радулов0
13. Радостина Антонова Божкова0
14. Юрий Георгиев Сапунджиев0
15. Янко Илиев Стоянов5
16. Павел Райков Павлов0
17. Мариян Йорданов Димитров1
2. ПП ГЛАС НАРОДЕН 1. Христо Георгиев Лафчиев42
2. Александър Трифонов Алеков34
3. Христо Пламенов Бантутов6
4. Христина Георгиева Шопова4
5. Галина Симеонова Николова-Георгиева0
6. Велко Димитров Савов0
7. Атанас Димитров Янакиев0
8. Венета Константинова Маджистрели2
9. Цвета Олегова Манева0
10. Людмила Йорданова Дукова1
11. Владимир Георгиев Митев3
12. Антон Христов Асенов0
13. Станислав Светлозаров Фортунов2
14. Александър Петров Михайлов0
15. Кристиан Константинов Топалов1
16. Ивайло Александров Иванов0
17. Владислав Венциславов Чанев0
3. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ 1. Валентин Симеонов Симов3
2. Елена Генчова Атанасова1
3. Диан Тодоров Пенчев12
4. Христо Христов Дунчев0
5. Йонко Йорданов Гергов0
6. Диньо Кирилов Добрев0
7. Цветан Стоименов Ночев1
8. Владимир Милчев Апостолов1
9. Никола Танчев Николов1
10. Пенка Стоянова Иванова1
11. Ивелина Васкова Йотова0
12. Мая Кръстева Стоянова0
13. Момчил Красимиров Сарандев0
14. Тома Александров Сурталов0
4. ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ 1. Минчо Христов Куминев19
2. Марина Сергеевна Драгомирецкая1
3. Красина Петрова Демирева4
4. Александър Панайотов Каракачанов18
5. Сашо Миланов Милчев0
6. Силвия Антонова Владимирова0
7. Ирена Станиславова Борисова1
8. Павел Джованов Чемишанов1
9. Лиляна Добрева Петкова1
10. Атанас Димитров Шмидт0
11. Ивелина Димитрова Цветкова0
12. Вероника Йонкова Георгиева0
13. Огнян Кръстев Ковачев0
14. Илиян Пламенов Пътев1
15. Татяна Панайотова Ваклинова0
16. Пенка Георгиева Харизанова0
17. Спартак Костов Кънев0
6. Християндемократическа партия на България 1. Ирина Юлий Абаджиева-Репуц5
2. Росица Борянова Кашикова2
3. Грета Борисова Ганева0
4. Мартина Георгиева Чемишанска-Маркова0
5. Албена Спасова Мирчева1
6. Христо Крумов Станчев5
7. Филип Александров Александров1
8. Асен Йорданов Пачеджиев0
8. БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-ПАТРИОТИЧНА ПАРТИЯ 1. Петър Станиславов Манолов3
2. Димитър Илиев Бецов1
3. Костадин Недев Господинов0
4. Красимир Стойнов Василев0
9. СИНЬО ЕДИНСТВО 1. Надежда Николова Нейнски27
2. Бойко Христов Станкушев2
3. Ергин Мюмюн Емин3
4. Моньо Христов Христов0
5. Маргарита Василева Бойчева0
6. Мирослав Георгиев Стефанов0
7. Костадин Георгиев Шанков0
8. Айрин Алик Ибрямова0
9. Николай Любчев Драгомиров16
10. Калина Йорданова Прокопиева0
11. Атанас Константинов Чепъков0
12. Живко Иванов Иванов34
13. Васил Милчев Папазов0
14. Сюлейман Хюсеин Ени0
15. Любомир Свиленов Стефанов0
16. Бранимир Бранимиров Фиданов0
17. Емил Йорданов Йорданов0
10. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК 1. Меглена Щилиянова Кунева341
2. Светослав Христов Малинов471
3. Божидар Цецов Лукарски48
4. Корман Якубов Исмаилов31
5. Николай Нанков Ненчев24
6. Гергана Николова Гергова43
7. Виктор Стефанов Лилов4
8. Пламен Иванов Даракчиев4
9. Янко Димитров Димитров3
10. Сергей Цветанов Петков82
11. Росица Желязкова Рачева3
12. Дончо Николаев Златев1
13. Ива Евгениева Йорданова0
14. Валерия Александрова Кардашевска-Ранчева1
15. Ивана Иванова Енева1
16. Настимир Ананиев Ананиев0
17. Радан Миленов Кънев50
11. ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ(ПП НФСБ) 1. Валери Симеонов Симеонов171
2. Славчо Пенчев Бинев44
3. Велизар Пенков Енчев30
4. Силвия Чавдарова Трендафилова11
5. Александър Духомиров Минев2
6. Анна Мария Людмилова Гюзелева2
7. Румен Димитров Христов1
8. Константин Живков Бачийски3
9. Розалия Василева Николова2
10. Доброслав Иванов Иванов46
11. Любомир Александров Желев192
12. Николай Иванов Божков3
13. Светослав Генадиев Георгиев3
14. Ивайло Вагенщайн Русинов15
15. Георги Василев Манев5
16. Данчо Димитров Хаджиев0
17. Борис Янков Ячев3
12. ПП БАСТА 1. Мирослав Христофоров Найденов54
2. Мария Николова Кунина8
3. Силвия Венеславова Димова2
4. Михаела Кирчова Алексиева1
5. Надежда Христова Бацанова1
6. Теодора Емилова Самарджиева1
7. Зорница Павлова Алексиева3
8. Георги Стоянов Хорозов2
9. Стефан Стоянов Борисов1
10. Пенка Георгиева Чакалска0
11. Мария Стоянова Драганска1
12. Едуард Кероп Арсенян79
13. Недялко Тенев Недялков0
14. Емил Делчев Димитров0
13. АБВ - АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ 1. Ивайло Георгиев Калфин297
2. Михо Димитров Михов49
3. Константин Василев Проданов9
4. Нина Найденова Найденова7
5. Росица Йорданова Янакиева-Костадинова4
6. Андрей Иванов Андреев0
7. Драгош Богданов Методиев1
8. Ивета Георгиева Станкова-Пенкова2
9. Миглена Петрова Темелкова-Бакалова1
10. Георги Александров Вълчев1
11. Минко Велчев Ангелов0
12. Ангел Стоянов Ризов3
13. Ивайло Валентинов Русчев151
14. Цветан Методиев Антов6
15. Апостол Методиев Апостолов2
16. Николай Георгиев Томов0
17. Георги Светломиров Петров3
15. КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ 1. Сергей Дмитриевич Станишев507
2. Илияна Малинова Йотова234
3. Георги Георгиев Пирински216
4. Петър Атанасов Курумбашев114
5. Достена Христова Лаверн56
6. Светлина Луканова Йолчева15
7. Евгени Захариев Кирилов324
8. Александър Тихомиров Симов43
9. Андрей Лазаров Пантев31
10. Ия Тодорова Петкова-Гурбалова18
11. Пламен Димитров Чернев3
12. Стоян Ташков Ташков4
13. Наталия Стоянова Стоянова-Петрова15
14. Катя Колева Келевска17
15. Момчил Стефанов Неков741
16. Николай Филев Джагаров2
17. Николай Асенов Тишев10
17. Коалиция КОД - Антония Първанова, Илиана Раева - ОБ, НДСВ, СДП 1. Антония Стефанова Първанова67
2. Илиана Райчева Сиракова28
3. Тодор Иличов Барболов0
4. Ростислава Василева Димитрова0
5. Николай Николаев Величков0
6. Жаклин Денчева Златанова0
7. Явор Георгиев Кирилов4
8. Владислава Цветанова Цолова0
9. Мария Георгиева Джатова0
10. Гергана Цветанова Карнакова1
11. Светлана Георгиева Генчева0
12. Георги Петров Георгиев0
13. Свилен Христов Колев6
14. Мурад Юсеин Нури0
15. Деница Петрова Пенчева0
16. Минчо Викторов Спасов0
17. Лъчезар Георгиев Танев25
18. ПП ГЕРБ 1. Томислав Пейков Дончев1 929
2. Андрей Андреев Ковачев114
3. Мария Иванова Габриел253
4. Владимир Андреев Уручев29
5. Ева Константинова Паунова50
6. Емил Йорданов Радев30
7. Андрей Гришев Новаков56
8. Асим Ахмед Адемов62
9. Стефан Иванов Шилев30
10. Ангел Бориславов Филипов43
11. Августина Кирилова Цветкова19
12. Георг Даниелов Георгиев33
13. Пламен Тенев Русев27
14. Анести Атанасов Тимчев4
15. Селиме Мехмедова Кърджалиева42
16. Мария Йосифова Гиева21
17. Пламен Евгениев Борисов66
20. ПП АТАКА 1. Волен Николов Сидеров186
2. Десислав Славов Чуколов19
3. Магдалена Ламбова Ташева27
4. Станислав Тодоров Станилов8
5. Павел Димитров Шопов7
6. Явор Божилов Нотев1
7. Георги Михайлов Сенгалевич4
8. Румен Атанасов Ваташки3
9. Емил Тодоров Лилов5
10. Михаил Петров Михайлов7
11. Гроздан Иванов Иванов2
12. Мирослав Петров Славчев2
13. Атанас Генчев Атанасов4
14. Стоян Стаматов Пенев53
15. Борислав Костадинов Киряков8
16. Добрин Райков Чайлев1
17. Георги Борисов Ковачки4
21. СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ 1. Цветомир Петров Стоянов4
2. Павел Стаменов Иванов0
25. БКП 1. Васил Петров Коларов5
2. Спас Владимиров Спасов1
3. Минчо Петров Минчев1
4. Нако Райнов Стефанов0
5. Милчо Петков Александров3
6. Пеню Байчев Костадинов1
7. Илиян Борисов Обретенов1
8. Николай Илиев Петков1
9. Станчо Вълканов Павлов0
10. Димитър Ненчов Йорданов1
11. Стефан Иванов Методиев0
12. Любимка Николова Ламбева1
13. Виолета Христова Ковачева2
14. Симеон Тодоров Гагов1
15. Тимур Генов Гложенски2
16. Владлен Георгиев Аргиров0
17. Иван Кръстев Иванов1
27. ЗЕЛЕНИТЕ 1. Атанас Георгиев Чобанов13
2. Даниела Стоянова Божинова5
3. Борислав Димитров Сандов5
4. Наталия Петрова Димитрова-Попова3
5. Андрей Христов Ралев0
6. Калина Тодорова Павлова0
7. Андрей Николаев Ковачев0
8. Гергана Николаева Томова1
9. Петко Димитров Цветков1
10. Аглика Павлова Георгиева0
11. Любомир Йорданов Попйорданов0
12. Албена Симеонова Върбанова1
13. Костадин Стефанов Деянов4
14. Лилия Атанасова Тамамджиева0
15. Николай Янков Сиджимов5
16. Милена Христова Маринчева2
28. БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА,ВМРО,ЗНС,ГЕРГЬОВДЕН 1. Николай Тихомиров Бареков502
2. Ангел Чавдаров Джамбазки261
3. Радка Николова Коджабашева32
4. Румен Маринов Йончев18
5. Ивелина Руменова Йосифова-Кинова14
6. Даниела Колева Димитрова16
7. Христо Стоянов Бозов11
8. Хайк Таквор Гарабедян39
9. Десислава Красимирова Тодорова20
10. Ирина Лазарова Добруджалиева22
11. Мая Евгениева Методиева7
12. Мирослава Стефанова Кортенска10
13. Тезджан Феймиева Наимова39
14. Калина Венелинова Крумова21
15. Ангел Николаев Славчев69
16. Росен Петров Петров61
17. Красимир Дончев Каракачанов56
29. ДПС - Движение за права и свободи 1. Филиз Хакъева Хюсменова100
2. Делян Славчев Пеевски37
3. Неджми Ниязи Али8
4. Илхан Ахмет Кючюк41
5. Искра Димитрова Михайлова-Копарова2
6. Станислав Димитров Анастасов4
7. Айсун Айдънов Авджиев1
8. Елисавета Георгиева Кехайова2
9. Севим Исмет Мусак6
10. Яшар Смаил Асан4
11. Дениз Ремзи Хайрула1
12. Андрей Любомиров Георгиев7
13. Хами Ибрахимов Хамиев6
14. Анна Емилова Благоева4
15. Александър Несторов Несторов9
16. Алисе Османова Хасанова3
17. Мустафа Сали Карадайъ7
30. Коалиция НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ НА БЪЛГАРИЯ (НПБ) 1. Симеон Славейков Костадинов1
2. Павел Михайлов Чернев6
3. Владимир Чавдаров Симеонов0
4. Валери Бориславов Добрев0
5. Анатоли Петров Антонов0
6. Красимир Евелинов Шолдев0
7. Вълчин Стоянов Гаров0
8. Румен Иванов Иванов0
9. Петя Петрова Чикурдова0
10. Красимир Кънчов Кънчев0
11. Славяна Младенова Николова0
12. Георги Кирилов Милев0
13. Мирослав Емилов Васев0
14. Камен Сотиров Костов0