ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л
на РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
за избиране на членове на Европейския парламент от Република България
район № 20 - Силистра

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК РИК КОНСТАТИРА:

А. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати за членове на Европейския парламент от Република България 24
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК, вписани в т. 4 на протоколите по чл. 214, ал. 4 от ИК в района (сумата на числата по буква „Б“ от протоколите на СИК) 122 506
В. Брой на секциите в района 222
Г. Брой на секциите, предали протокол 222

РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК) 113 083
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК) 828
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК) 46 542

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:

4. Удостоверения, приложени към избирателния/те списък/ци
а) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК (сумата от числата по т. 4, буква „а“ от протоколите на СИК) 33
б) удостоверения за гласуване на друго място (чл. 240 във връзка с чл. 34 от ИК) (сумата от числата по т. 4, буква „б“ от протоколите на СИК) 73
5. Бюлетини извън избирателната кутия
а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 5, буква „а“ от протоколите на СИК) 76 082
б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК) 241
в) брой на недействителните бюлетини по чл. 265, ал. 5 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „в“ от протоколите на СИК) 0
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „г“ от протоколите на СИК) 1
д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „д“ от протоколите на СИК) 4
е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „е“ от протоколите на СИК) 125

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:

6. Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини (сумата от числата по т. 6 от протоколите на СИК) 46 542
7. Брой намерени в избирателните кутии недействителни гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК): 2 523
8. Брой на действителните гласове (сумата от числата по т. 8 от протоколите на СИК) 44 019

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕTE ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Наименование на партия/коалиция и/или имената на независим/и кандидат/и Действителни гласове Недействителни гласове
1. БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА 156 15
2. ПП ГЛАС НАРОДЕН 143 8
3. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ 60 2
4. ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ 70 6
6. Християндемократическа партия на България 31 2
8. БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-ПАТРИОТИЧНА ПАРТИЯ 60 4
9. СИНЬО ЕДИНСТВО 64 11
10. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК 1 779 16
11. ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ(ПП НФСБ) 1 590 28
12. ПП БАСТА 32 4
13. АБВ - АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ 1 300 15
15. КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ 6 354 147
16. Инициативен комитет - Виктор Тенчев Папазов 104 2
17. Коалиция КОД - Антония Първанова, Илиана Раева - ОБ, НДСВ, СДП 424 7
18. ПП ГЕРБ 9 407 153
19. Инициативен комитет - Евгения Златева Банева 144 15
20. ПП АТАКА 670 19
21. СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ 48 6
25. БКП 181 21
26. Инициативен комитет - Румяна Вълчева Угърчинска-Винсенти 95 7
27. ЗЕЛЕНИТЕ 97 3
28. БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА,ВМРО,ЗНС,ГЕРГЬОВДЕН 3 234 87
29. ДПС - Движение за права и свободи 17 924 312
30. Коалиция НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ НА БЪЛГАРИЯ (НПБ) 52 9
      Недействителни гласове за всички листи или за повече от една листа: 1 624

ПРИ ПРЕБРОЯВАНЕТО НА ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ (ПРЕДПОЧИТАНИЯТА) СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ СЛЕДНОТО:

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ (ПРЕДПОЧИТАНИЯТА) ЗА КАНДИДАТИТЕ В КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ:

Наименование на партията или коалицията Имена на кандидатите в кандидатската листа Брой получени предпочитания (преференции)
1. БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА 1. Маргарита Милева Милева35
2. Боян Борисов Киров2
3. Ирина Петкова Алексова1
4. Огнян Борисов Боюклиев0
5. Силвия Красимирова Кирилова1
6. Александър Цветков Богданов1
7. Цветелина Нотева Христова2
8. Петър Кирилов Христозов0
9. Анелия Георгиева Дамянова1
10. Димитър Чавдаров Панайотов0
11. Вергиния Василева Костадинова0
12. Николай Любомиров Радулов0
13. Радостина Антонова Божкова1
14. Юрий Георгиев Сапунджиев0
15. Янко Илиев Стоянов1
16. Павел Райков Павлов0
17. Мариян Йорданов Димитров1
2. ПП ГЛАС НАРОДЕН 1. Христо Георгиев Лафчиев15
2. Александър Трифонов Алеков13
3. Христо Пламенов Бантутов0
4. Христина Георгиева Шопова0
5. Галина Симеонова Николова-Георгиева3
6. Велко Димитров Савов0
7. Атанас Димитров Янакиев0
8. Венета Константинова Маджистрели1
9. Цвета Олегова Манева0
10. Людмила Йорданова Дукова0
11. Владимир Георгиев Митев0
12. Антон Христов Асенов0
13. Станислав Светлозаров Фортунов1
14. Александър Петров Михайлов0
15. Кристиан Константинов Топалов0
16. Ивайло Александров Иванов0
17. Владислав Венциславов Чанев1
3. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ 1. Валентин Симеонов Симов3
2. Елена Генчова Атанасова1
3. Диан Тодоров Пенчев8
4. Христо Христов Дунчев0
5. Йонко Йорданов Гергов0
6. Диньо Кирилов Добрев0
7. Цветан Стоименов Ночев1
8. Владимир Милчев Апостолов0
9. Никола Танчев Николов0
10. Пенка Стоянова Иванова1
11. Ивелина Васкова Йотова0
12. Мая Кръстева Стоянова0
13. Момчил Красимиров Сарандев0
14. Тома Александров Сурталов0
4. ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ 1. Минчо Христов Куминев11
2. Марина Сергеевна Драгомирецкая1
3. Красина Петрова Демирева1
4. Александър Панайотов Каракачанов13
5. Сашо Миланов Милчев0
6. Силвия Антонова Владимирова1
7. Ирена Станиславова Борисова1
8. Павел Джованов Чемишанов0
9. Лиляна Добрева Петкова0
10. Атанас Димитров Шмидт1
11. Ивелина Димитрова Цветкова0
12. Вероника Йонкова Георгиева0
13. Огнян Кръстев Ковачев0
14. Илиян Пламенов Пътев0
15. Татяна Панайотова Ваклинова1
16. Пенка Георгиева Харизанова0
17. Спартак Костов Кънев0
6. Християндемократическа партия на България 1. Ирина Юлий Абаджиева-Репуц3
2. Росица Борянова Кашикова1
3. Грета Борисова Ганева0
4. Мартина Георгиева Чемишанска-Маркова0
5. Албена Спасова Мирчева0
6. Христо Крумов Станчев5
7. Филип Александров Александров0
8. Асен Йорданов Пачеджиев0
8. БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-ПАТРИОТИЧНА ПАРТИЯ 1. Петър Станиславов Манолов2
2. Димитър Илиев Бецов1
3. Костадин Недев Господинов0
4. Красимир Стойнов Василев1
9. СИНЬО ЕДИНСТВО 1. Надежда Николова Нейнски10
2. Бойко Христов Станкушев0
3. Ергин Мюмюн Емин1
4. Моньо Христов Христов0
5. Маргарита Василева Бойчева0
6. Мирослав Георгиев Стефанов0
7. Костадин Георгиев Шанков0
8. Айрин Алик Ибрямова1
9. Николай Любчев Драгомиров2
10. Калина Йорданова Прокопиева1
11. Атанас Константинов Чепъков0
12. Живко Иванов Иванов0
13. Васил Милчев Папазов0
14. Сюлейман Хюсеин Ени1
15. Любомир Свиленов Стефанов0
16. Бранимир Бранимиров Фиданов1
17. Емил Йорданов Йорданов0
10. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК 1. Меглена Щилиянова Кунева215
2. Светослав Христов Малинов196
3. Божидар Цецов Лукарски27
4. Корман Якубов Исмаилов291
5. Николай Нанков Ненчев4
6. Гергана Николова Гергова11
7. Виктор Стефанов Лилов4
8. Пламен Иванов Даракчиев4
9. Янко Димитров Димитров4
10. Сергей Цветанов Петков99
11. Росица Желязкова Рачева2
12. Дончо Николаев Златев1
13. Ива Евгениева Йорданова5
14. Валерия Александрова Кардашевска-Ранчева5
15. Ивана Иванова Енева1
16. Настимир Ананиев Ананиев3
17. Радан Миленов Кънев24
11. ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ(ПП НФСБ) 1. Валери Симеонов Симеонов135
2. Славчо Пенчев Бинев31
3. Велизар Пенков Енчев31
4. Силвия Чавдарова Трендафилова9
5. Александър Духомиров Минев5
6. Анна Мария Людмилова Гюзелева5
7. Румен Димитров Христов1
8. Константин Живков Бачийски2
9. Розалия Василева Николова0
10. Доброслав Иванов Иванов3
11. Любомир Александров Желев178
12. Николай Иванов Божков0
13. Светослав Генадиев Георгиев0
14. Ивайло Вагенщайн Русинов0
15. Георги Василев Манев0
16. Данчо Димитров Хаджиев0
17. Борис Янков Ячев2
12. ПП БАСТА 1. Мирослав Христофоров Найденов3
2. Мария Николова Кунина0
3. Силвия Венеславова Димова1
4. Михаела Кирчова Алексиева0
5. Надежда Христова Бацанова0
6. Теодора Емилова Самарджиева0
7. Зорница Павлова Алексиева1
8. Георги Стоянов Хорозов0
9. Стефан Стоянов Борисов0
10. Пенка Георгиева Чакалска0
11. Мария Стоянова Драганска0
12. Едуард Кероп Арсенян1
13. Недялко Тенев Недялков1
14. Емил Делчев Димитров1
13. АБВ - АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ 1. Ивайло Георгиев Калфин239
2. Михо Димитров Михов21
3. Константин Василев Проданов0
4. Нина Найденова Найденова1
5. Росица Йорданова Янакиева-Костадинова3
6. Андрей Иванов Андреев0
7. Драгош Богданов Методиев4
8. Ивета Георгиева Станкова-Пенкова0
9. Миглена Петрова Темелкова-Бакалова0
10. Георги Александров Вълчев2
11. Минко Велчев Ангелов0
12. Ангел Стоянов Ризов4
13. Ивайло Валентинов Русчев153
14. Цветан Методиев Антов0
15. Апостол Методиев Апостолов0
16. Николай Георгиев Томов0
17. Георги Светломиров Петров0
15. КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ 1. Сергей Дмитриевич Станишев331
2. Илияна Малинова Йотова152
3. Георги Георгиев Пирински162
4. Петър Атанасов Курумбашев64
5. Достена Христова Лаверн17
6. Светлина Луканова Йолчева6
7. Евгени Захариев Кирилов55
8. Александър Тихомиров Симов33
9. Андрей Лазаров Пантев37
10. Ия Тодорова Петкова-Гурбалова12
11. Пламен Димитров Чернев1
12. Стоян Ташков Ташков4
13. Наталия Стоянова Стоянова-Петрова12
14. Катя Колева Келевска8
15. Момчил Стефанов Неков663
16. Николай Филев Джагаров1
17. Николай Асенов Тишев6
17. Коалиция КОД - Антония Първанова, Илиана Раева - ОБ, НДСВ, СДП 1. Антония Стефанова Първанова86
2. Илиана Райчева Сиракова29
3. Тодор Иличов Барболов1
4. Ростислава Василева Димитрова0
5. Николай Николаев Величков1
6. Жаклин Денчева Златанова1
7. Явор Георгиев Кирилов0
8. Владислава Цветанова Цолова0
9. Мария Георгиева Джатова0
10. Гергана Цветанова Карнакова0
11. Светлана Георгиева Генчева0
12. Георги Петров Георгиев0
13. Свилен Христов Колев2
14. Мурад Юсеин Нури0
15. Деница Петрова Пенчева1
16. Минчо Викторов Спасов0
17. Лъчезар Георгиев Танев45
18. ПП ГЕРБ 1. Томислав Пейков Дончев1 392
2. Андрей Андреев Ковачев103
3. Мария Иванова Габриел129
4. Владимир Андреев Уручев47
5. Ева Константинова Паунова28
6. Емил Йорданов Радев262
7. Андрей Гришев Новаков34
8. Асим Ахмед Адемов76
9. Стефан Иванов Шилев15
10. Ангел Бориславов Филипов30
11. Августина Кирилова Цветкова14
12. Георг Даниелов Георгиев25
13. Пламен Тенев Русев30
14. Анести Атанасов Тимчев6
15. Селиме Мехмедова Кърджалиева19
16. Мария Йосифова Гиева9
17. Пламен Евгениев Борисов48
20. ПП АТАКА 1. Волен Николов Сидеров76
2. Десислав Славов Чуколов17
3. Магдалена Ламбова Ташева13
4. Станислав Тодоров Станилов4
5. Павел Димитров Шопов1
6. Явор Божилов Нотев2
7. Георги Михайлов Сенгалевич5
8. Румен Атанасов Ваташки2
9. Емил Тодоров Лилов3
10. Михаил Петров Михайлов6
11. Гроздан Иванов Иванов0
12. Мирослав Петров Славчев0
13. Атанас Генчев Атанасов0
14. Стоян Стаматов Пенев0
15. Борислав Костадинов Киряков2
16. Добрин Райков Чайлев0
17. Георги Борисов Ковачки1
21. СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ 1. Цветомир Петров Стоянов1
2. Павел Стаменов Иванов0
25. БКП 1. Васил Петров Коларов5
2. Спас Владимиров Спасов3
3. Минчо Петров Минчев1
4. Нако Райнов Стефанов2
5. Милчо Петков Александров1
6. Пеню Байчев Костадинов0
7. Илиян Борисов Обретенов1
8. Николай Илиев Петков1
9. Станчо Вълканов Павлов1
10. Димитър Ненчов Йорданов0
11. Стефан Иванов Методиев0
12. Любимка Николова Ламбева0
13. Виолета Христова Ковачева0
14. Симеон Тодоров Гагов1
15. Тимур Генов Гложенски0
16. Владлен Георгиев Аргиров0
17. Иван Кръстев Иванов2
27. ЗЕЛЕНИТЕ 1. Атанас Георгиев Чобанов10
2. Даниела Стоянова Божинова4
3. Борислав Димитров Сандов0
4. Наталия Петрова Димитрова-Попова0
5. Андрей Христов Ралев0
6. Калина Тодорова Павлова0
7. Андрей Николаев Ковачев2
8. Гергана Николаева Томова1
9. Петко Димитров Цветков0
10. Аглика Павлова Георгиева1
11. Любомир Йорданов Попйорданов0
12. Албена Симеонова Върбанова1
13. Костадин Стефанов Деянов0
14. Лилия Атанасова Тамамджиева0
15. Николай Янков Сиджимов2
16. Милена Христова Маринчева2
28. БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА,ВМРО,ЗНС,ГЕРГЬОВДЕН 1. Николай Тихомиров Бареков355
2. Ангел Чавдаров Джамбазки193
3. Радка Николова Коджабашева27
4. Румен Маринов Йончев9
5. Ивелина Руменова Йосифова-Кинова9
6. Даниела Колева Димитрова8
7. Христо Стоянов Бозов11
8. Хайк Таквор Гарабедян17
9. Десислава Красимирова Тодорова7
10. Ирина Лазарова Добруджалиева14
11. Мая Евгениева Методиева6
12. Мирослава Стефанова Кортенска11
13. Тезджан Феймиева Наимова19
14. Калина Венелинова Крумова17
15. Ангел Николаев Славчев38
16. Росен Петров Петров41
17. Красимир Дончев Каракачанов61
29. ДПС - Движение за права и свободи 1. Филиз Хакъева Хюсменова631
2. Делян Славчев Пеевски56
3. Неджми Ниязи Али28
4. Илхан Ахмет Кючюк60
5. Искра Димитрова Михайлова-Копарова6
6. Станислав Димитров Анастасов7
7. Айсун Айдънов Авджиев11
8. Елисавета Георгиева Кехайова10
9. Севим Исмет Мусак12
10. Яшар Смаил Асан5
11. Дениз Ремзи Хайрула6
12. Андрей Любомиров Георгиев5
13. Хами Ибрахимов Хамиев6
14. Анна Емилова Благоева8
15. Александър Несторов Несторов8
16. Алисе Османова Хасанова3
17. Мустафа Сали Карадайъ24
30. Коалиция НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ НА БЪЛГАРИЯ (НПБ) 1. Симеон Славейков Костадинов1
2. Павел Михайлов Чернев2
3. Владимир Чавдаров Симеонов0
4. Валери Бориславов Добрев0
5. Анатоли Петров Антонов0
6. Красимир Евелинов Шолдев0
7. Вълчин Стоянов Гаров0
8. Румен Иванов Иванов0
9. Петя Петрова Чикурдова0
10. Красимир Кънчов Кънчев0
11. Славяна Младенова Николова0
12. Георги Кирилов Милев1
13. Мирослав Емилов Васев0
14. Камен Сотиров Костов0