ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л
на РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
за избиране на членове на Европейския парламент от Република България
район № 16 - Пловдив Град

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК РИК КОНСТАТИРА:

А. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати за членове на Европейския парламент от Република България 24
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК, вписани в т. 4 на протоколите по чл. 214, ал. 4 от ИК в района (сумата на числата по буква „Б“ от протоколите на СИК) 301 024
В. Брой на секциите в района 469
Г. Брой на секциите, предали протокол 469

РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК) 303 037
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК) 2 987
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК) 103 793

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:

4. Удостоверения, приложени към избирателния/те списък/ци
а) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК (сумата от числата по т. 4, буква „а“ от протоколите на СИК) 259
б) удостоверения за гласуване на друго място (чл. 240 във връзка с чл. 34 от ИК) (сумата от числата по т. 4, буква „б“ от протоколите на СИК) 399
5. Бюлетини извън избирателната кутия
а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 5, буква „а“ от протоколите на СИК) 195 244
б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК) 1 014
в) брой на недействителните бюлетини по чл. 265, ал. 5 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „в“ от протоколите на СИК) 2
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „г“ от протоколите на СИК) 44
д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „д“ от протоколите на СИК) 72
е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „е“ от протоколите на СИК) 519

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:

6. Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини (сумата от числата по т. 6 от протоколите на СИК) 103 793
7. Брой намерени в избирателните кутии недействителни гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК): 4 565
8. Брой на действителните гласове (сумата от числата по т. 8 от протоколите на СИК) 99 228

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕTE ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Наименование на партия/коалиция и/или имената на независим/и кандидат/и Действителни гласове Недействителни гласове
1. БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА 447 27
2. ПП ГЛАС НАРОДЕН 1 675 17
3. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ 273 5
4. ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ 475 5
6. Християндемократическа партия на България 141 3
8. БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-ПАТРИОТИЧНА ПАРТИЯ 93 13
9. СИНЬО ЕДИНСТВО 609 14
10. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК 8 211 41
11. ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ(ПП НФСБ) 1 798 11
12. ПП БАСТА 75 5
13. АБВ - АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ 3 941 33
15. КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ 16 472 214
16. Инициативен комитет - Виктор Тенчев Папазов 455 3
17. Коалиция КОД - Антония Първанова, Илиана Раева - ОБ, НДСВ, СДП 985 8
18. ПП ГЕРБ 40 708 397
19. Инициативен комитет - Евгения Златева Банева 290 14
20. ПП АТАКА 2 816 50
21. СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ 105 7
25. БКП 276 24
26. Инициативен комитет - Румяна Вълчева Угърчинска-Винсенти 463 11
27. ЗЕЛЕНИТЕ 660 10
28. БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА,ВМРО,ЗНС,ГЕРГЬОВДЕН 11 291 176
29. ДПС - Движение за права и свободи 6 856 308
30. Коалиция НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ НА БЪЛГАРИЯ (НПБ) 113 12
      Недействителни гласове за всички листи или за повече от една листа: 3 157

ПРИ ПРЕБРОЯВАНЕТО НА ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ (ПРЕДПОЧИТАНИЯТА) СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ СЛЕДНОТО:

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ (ПРЕДПОЧИТАНИЯТА) ЗА КАНДИДАТИТЕ В КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ:

Наименование на партията или коалицията Имена на кандидатите в кандидатската листа Брой получени предпочитания (преференции)
1. БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА 1. Маргарита Милева Милева89
2. Боян Борисов Киров6
3. Ирина Петкова Алексова9
4. Огнян Борисов Боюклиев5
5. Силвия Красимирова Кирилова2
6. Александър Цветков Богданов1
7. Цветелина Нотева Христова3
8. Петър Кирилов Христозов5
9. Анелия Георгиева Дамянова2
10. Димитър Чавдаров Панайотов1
11. Вергиния Василева Костадинова0
12. Николай Любомиров Радулов0
13. Радостина Антонова Божкова1
14. Юрий Георгиев Сапунджиев0
15. Янко Илиев Стоянов6
16. Павел Райков Павлов2
17. Мариян Йорданов Димитров1
2. ПП ГЛАС НАРОДЕН 1. Христо Георгиев Лафчиев181
2. Александър Трифонов Алеков99
3. Христо Пламенов Бантутов26
4. Христина Георгиева Шопова13
5. Галина Симеонова Николова-Георгиева11
6. Велко Димитров Савов8
7. Атанас Димитров Янакиев12
8. Венета Константинова Маджистрели13
9. Цвета Олегова Манева9
10. Людмила Йорданова Дукова9
11. Владимир Георгиев Митев9
12. Антон Христов Асенов3
13. Станислав Светлозаров Фортунов9
14. Александър Петров Михайлов0
15. Кристиан Константинов Топалов1
16. Ивайло Александров Иванов42
17. Владислав Венциславов Чанев7
3. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ 1. Валентин Симеонов Симов16
2. Елена Генчова Атанасова7
3. Диан Тодоров Пенчев18
4. Христо Христов Дунчев4
5. Йонко Йорданов Гергов1
6. Диньо Кирилов Добрев0
7. Цветан Стоименов Ночев5
8. Владимир Милчев Апостолов5
9. Никола Танчев Николов0
10. Пенка Стоянова Иванова0
11. Ивелина Васкова Йотова1
12. Мая Кръстева Стоянова3
13. Момчил Красимиров Сарандев1
14. Тома Александров Сурталов2
4. ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ 1. Минчо Христов Куминев95
2. Марина Сергеевна Драгомирецкая4
3. Красина Петрова Демирева6
4. Александър Панайотов Каракачанов64
5. Сашо Миланов Милчев3
6. Силвия Антонова Владимирова1
7. Ирена Станиславова Борисова1
8. Павел Джованов Чемишанов3
9. Лиляна Добрева Петкова1
10. Атанас Димитров Шмидт0
11. Ивелина Димитрова Цветкова0
12. Вероника Йонкова Георгиева1
13. Огнян Кръстев Ковачев1
14. Илиян Пламенов Пътев0
15. Татяна Панайотова Ваклинова2
16. Пенка Георгиева Харизанова1
17. Спартак Костов Кънев1
6. Християндемократическа партия на България 1. Ирина Юлий Абаджиева-Репуц12
2. Росица Борянова Кашикова9
3. Грета Борисова Ганева6
4. Мартина Георгиева Чемишанска-Маркова4
5. Албена Спасова Мирчева3
6. Христо Крумов Станчев18
7. Филип Александров Александров3
8. Асен Йорданов Пачеджиев2
8. БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-ПАТРИОТИЧНА ПАРТИЯ 1. Петър Станиславов Манолов5
2. Димитър Илиев Бецов4
3. Костадин Недев Господинов2
4. Красимир Стойнов Василев3
9. СИНЬО ЕДИНСТВО 1. Надежда Николова Нейнски131
2. Бойко Христов Станкушев17
3. Ергин Мюмюн Емин3
4. Моньо Христов Христов0
5. Маргарита Василева Бойчева0
6. Мирослав Георгиев Стефанов0
7. Костадин Георгиев Шанков40
8. Айрин Алик Ибрямова3
9. Николай Любчев Драгомиров33
10. Калина Йорданова Прокопиева3
11. Атанас Константинов Чепъков1
12. Живко Иванов Иванов2
13. Васил Милчев Папазов1
14. Сюлейман Хюсеин Ени0
15. Любомир Свиленов Стефанов1
16. Бранимир Бранимиров Фиданов3
17. Емил Йорданов Йорданов4
10. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК 1. Меглена Щилиянова Кунева1 296
2. Светослав Христов Малинов2 107
3. Божидар Цецов Лукарски239
4. Корман Якубов Исмаилов35
5. Николай Нанков Ненчев26
6. Гергана Николова Гергова63
7. Виктор Стефанов Лилов33
8. Пламен Иванов Даракчиев21
9. Янко Димитров Димитров9
10. Сергей Цветанов Петков255
11. Росица Желязкова Рачева11
12. Дончо Николаев Златев11
13. Ива Евгениева Йорданова21
14. Валерия Александрова Кардашевска-Ранчева6
15. Ивана Иванова Енева5
16. Настимир Ананиев Ананиев5
17. Радан Миленов Кънев290
11. ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ(ПП НФСБ) 1. Валери Симеонов Симеонов190
2. Славчо Пенчев Бинев84
3. Велизар Пенков Енчев63
4. Силвия Чавдарова Трендафилова8
5. Александър Духомиров Минев8
6. Анна Мария Людмилова Гюзелева7
7. Румен Димитров Христов4
8. Константин Живков Бачийски2
9. Розалия Василева Николова1
10. Доброслав Иванов Иванов5
11. Любомир Александров Желев133
12. Николай Иванов Божков1
13. Светослав Генадиев Георгиев6
14. Ивайло Вагенщайн Русинов3
15. Георги Василев Манев0
16. Данчо Димитров Хаджиев2
17. Борис Янков Ячев13
12. ПП БАСТА 1. Мирослав Христофоров Найденов8
2. Мария Николова Кунина1
3. Силвия Венеславова Димова0
4. Михаела Кирчова Алексиева0
5. Надежда Христова Бацанова0
6. Теодора Емилова Самарджиева0
7. Зорница Павлова Алексиева3
8. Георги Стоянов Хорозов0
9. Стефан Стоянов Борисов1
10. Пенка Георгиева Чакалска1
11. Мария Стоянова Драганска0
12. Едуард Кероп Арсенян6
13. Недялко Тенев Недялков0
14. Емил Делчев Димитров7
13. АБВ - АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ 1. Ивайло Георгиев Калфин889
2. Михо Димитров Михов151
3. Константин Василев Проданов22
4. Нина Найденова Найденова17
5. Росица Йорданова Янакиева-Костадинова14
6. Андрей Иванов Андреев3
7. Драгош Богданов Методиев8
8. Ивета Георгиева Станкова-Пенкова6
9. Миглена Петрова Темелкова-Бакалова5
10. Георги Александров Вълчев1
11. Минко Велчев Ангелов1
12. Ангел Стоянов Ризов7
13. Ивайло Валентинов Русчев264
14. Цветан Методиев Антов4
15. Апостол Методиев Апостолов9
16. Николай Георгиев Томов2
17. Георги Светломиров Петров11
15. КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ 1. Сергей Дмитриевич Станишев1 217
2. Илияна Малинова Йотова637
3. Георги Георгиев Пирински719
4. Петър Атанасов Курумбашев392
5. Достена Христова Лаверн300
6. Светлина Луканова Йолчева48
7. Евгени Захариев Кирилов51
8. Александър Тихомиров Симов243
9. Андрей Лазаров Пантев202
10. Ия Тодорова Петкова-Гурбалова177
11. Пламен Димитров Чернев8
12. Стоян Ташков Ташков9
13. Наталия Стоянова Стоянова-Петрова20
14. Катя Колева Келевска23
15. Момчил Стефанов Неков963
16. Николай Филев Джагаров15
17. Николай Асенов Тишев31
17. Коалиция КОД - Антония Първанова, Илиана Раева - ОБ, НДСВ, СДП 1. Антония Стефанова Първанова208
2. Илиана Райчева Сиракова97
3. Тодор Иличов Барболов4
4. Ростислава Василева Димитрова0
5. Николай Николаев Величков0
6. Жаклин Денчева Златанова1
7. Явор Георгиев Кирилов5
8. Владислава Цветанова Цолова2
9. Мария Георгиева Джатова8
10. Гергана Цветанова Карнакова4
11. Светлана Георгиева Генчева0
12. Георги Петров Георгиев1
13. Свилен Христов Колев0
14. Мурад Юсеин Нури1
15. Деница Петрова Пенчева1
16. Минчо Викторов Спасов5
17. Лъчезар Георгиев Танев62
18. ПП ГЕРБ 1. Томислав Пейков Дончев6 747
2. Андрей Андреев Ковачев465
3. Мария Иванова Габриел462
4. Владимир Андреев Уручев386
5. Ева Константинова Паунова154
6. Емил Йорданов Радев93
7. Андрей Гришев Новаков160
8. Асим Ахмед Адемов153
9. Стефан Иванов Шилев681
10. Ангел Бориславов Филипов95
11. Августина Кирилова Цветкова52
12. Георг Даниелов Георгиев38
13. Пламен Тенев Русев91
14. Анести Атанасов Тимчев168
15. Селиме Мехмедова Кърджалиева45
16. Мария Йосифова Гиева87
17. Пламен Евгениев Борисов177
20. ПП АТАКА 1. Волен Николов Сидеров380
2. Десислав Славов Чуколов67
3. Магдалена Ламбова Ташева136
4. Станислав Тодоров Станилов30
5. Павел Димитров Шопов41
6. Явор Божилов Нотев9
7. Георги Михайлов Сенгалевич14
8. Румен Атанасов Ваташки16
9. Емил Тодоров Лилов2
10. Михаил Петров Михайлов6
11. Гроздан Иванов Иванов2
12. Мирослав Петров Славчев5
13. Атанас Генчев Атанасов8
14. Стоян Стаматов Пенев4
15. Борислав Костадинов Киряков6
16. Добрин Райков Чайлев0
17. Георги Борисов Ковачки12
21. СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ 1. Цветомир Петров Стоянов7
2. Павел Стаменов Иванов2
25. БКП 1. Васил Петров Коларов13
2. Спас Владимиров Спасов4
3. Минчо Петров Минчев2
4. Нако Райнов Стефанов3
5. Милчо Петков Александров0
6. Пеню Байчев Костадинов1
7. Илиян Борисов Обретенов2
8. Николай Илиев Петков1
9. Станчо Вълканов Павлов1
10. Димитър Ненчов Йорданов0
11. Стефан Иванов Методиев3
12. Любимка Николова Ламбева1
13. Виолета Христова Ковачева0
14. Симеон Тодоров Гагов0
15. Тимур Генов Гложенски6
16. Владлен Георгиев Аргиров2
17. Иван Кръстев Иванов4
27. ЗЕЛЕНИТЕ 1. Атанас Георгиев Чобанов53
2. Даниела Стоянова Божинова17
3. Борислав Димитров Сандов33
4. Наталия Петрова Димитрова-Попова4
5. Андрей Христов Ралев10
6. Калина Тодорова Павлова7
7. Андрей Николаев Ковачев7
8. Гергана Николаева Томова9
9. Петко Димитров Цветков4
10. Аглика Павлова Георгиева3
11. Любомир Йорданов Попйорданов2
12. Албена Симеонова Върбанова4
13. Костадин Стефанов Деянов4
14. Лилия Атанасова Тамамджиева8
15. Николай Янков Сиджимов1
16. Милена Христова Маринчева2
28. БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА,ВМРО,ЗНС,ГЕРГЬОВДЕН 1. Николай Тихомиров Бареков1 838
2. Ангел Чавдаров Джамбазки1 145
3. Радка Николова Коджабашева75
4. Румен Маринов Йончев65
5. Ивелина Руменова Йосифова-Кинова16
6. Даниела Колева Димитрова38
7. Христо Стоянов Бозов33
8. Хайк Таквор Гарабедян108
9. Десислава Красимирова Тодорова104
10. Ирина Лазарова Добруджалиева68
11. Мая Евгениева Методиева17
12. Мирослава Стефанова Кортенска32
13. Тезджан Феймиева Наимова32
14. Калина Венелинова Крумова59
15. Ангел Николаев Славчев29
16. Росен Петров Петров218
17. Красимир Дончев Каракачанов199
29. ДПС - Движение за права и свободи 1. Филиз Хакъева Хюсменова114
2. Делян Славчев Пеевски50
3. Неджми Ниязи Али15
4. Илхан Ахмет Кючюк34
5. Искра Димитрова Михайлова-Копарова7
6. Станислав Димитров Анастасов9
7. Айсун Айдънов Авджиев6
8. Елисавета Георгиева Кехайова11
9. Севим Исмет Мусак10
10. Яшар Смаил Асан178
11. Дениз Ремзи Хайрула5
12. Андрей Любомиров Георгиев3
13. Хами Ибрахимов Хамиев6
14. Анна Емилова Благоева1
15. Александър Несторов Несторов6
16. Алисе Османова Хасанова2
17. Мустафа Сали Карадайъ6
30. Коалиция НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ НА БЪЛГАРИЯ (НПБ) 1. Симеон Славейков Костадинов14
2. Павел Михайлов Чернев12
3. Владимир Чавдаров Симеонов0
4. Валери Бориславов Добрев1
5. Анатоли Петров Антонов0
6. Красимир Евелинов Шолдев0
7. Вълчин Стоянов Гаров0
8. Румен Иванов Иванов0
9. Петя Петрова Чикурдова0
10. Красимир Кънчов Кънчев0
11. Славяна Младенова Николова1
12. Георги Кирилов Милев0
13. Мирослав Емилов Васев1
14. Камен Сотиров Костов0