ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л
на РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
за избиране на членове на Европейския парламент от Република България
район № 13 - Пазарджик

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК РИК КОНСТАТИРА:

А. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати за членове на Европейския парламент от Република България 24
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК, вписани в т. 4 на протоколите по чл. 214, ал. 4 от ИК в района (сумата на числата по буква „Б“ от протоколите на СИК) 251 991
В. Брой на секциите в района 357
Г. Брой на секциите, предали протокол 357

РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК) 249 864
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК) 731
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК) 83 878

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:

4. Удостоверения, приложени към избирателния/те списък/ци
а) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК (сумата от числата по т. 4, буква „а“ от протоколите на СИК) 72
б) удостоверения за гласуване на друго място (чл. 240 във връзка с чл. 34 от ИК) (сумата от числата по т. 4, буква „б“ от протоколите на СИК) 127
5. Бюлетини извън избирателната кутия
а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 5, буква „а“ от протоколите на СИК) 171 662
б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК) 416
в) брой на недействителните бюлетини по чл. 265, ал. 5 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „в“ от протоколите на СИК) 3
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „г“ от протоколите на СИК) 118
д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „д“ от протоколите на СИК) 65
е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „е“ от протоколите на СИК) 582

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:

6. Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини (сумата от числата по т. 6 от протоколите на СИК) 83 878
7. Брой намерени в избирателните кутии недействителни гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК): 5 114
8. Брой на действителните гласове (сумата от числата по т. 8 от протоколите на СИК) 78 764

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕTE ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Наименование на партия/коалиция и/или имената на независим/и кандидат/и Действителни гласове Недействителни гласове
1. БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА 320 32
2. ПП ГЛАС НАРОДЕН 439 6
3. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ 107 14
4. ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ 212 6
6. Християндемократическа партия на България 75 3
8. БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-ПАТРИОТИЧНА ПАРТИЯ 81 13
9. СИНЬО ЕДИНСТВО 213 18
10. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК 3 654 57
11. ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ(ПП НФСБ) 1 616 24
12. ПП БАСТА 113 6
13. АБВ - АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ 2 430 32
15. КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ 14 288 402
16. Инициативен комитет - Виктор Тенчев Папазов 199 12
17. Коалиция КОД - Антония Първанова, Илиана Раева - ОБ, НДСВ, СДП 584 17
18. ПП ГЕРБ 19 669 218
19. Инициативен комитет - Евгения Златева Банева 249 15
20. ПП АТАКА 3 631 90
21. СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ 131 7
25. БКП 365 43
26. Инициативен комитет - Румяна Вълчева Угърчинска-Винсенти 198 10
27. ЗЕЛЕНИТЕ 214 9
28. БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА,ВМРО,ЗНС,ГЕРГЬОВДЕН 9 086 271
29. ДПС - Движение за права и свободи 20 815 574
30. Коалиция НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ НА БЪЛГАРИЯ (НПБ) 75 10
      Недействителни гласове за всички листи или за повече от една листа: 3 225

ПРИ ПРЕБРОЯВАНЕТО НА ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ (ПРЕДПОЧИТАНИЯТА) СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ СЛЕДНОТО:

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ (ПРЕДПОЧИТАНИЯТА) ЗА КАНДИДАТИТЕ В КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ:

Наименование на партията или коалицията Имена на кандидатите в кандидатската листа Брой получени предпочитания (преференции)
1. БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА 1. Маргарита Милева Милева57
2. Боян Борисов Киров6
3. Ирина Петкова Алексова2
4. Огнян Борисов Боюклиев3
5. Силвия Красимирова Кирилова0
6. Александър Цветков Богданов0
7. Цветелина Нотева Христова0
8. Петър Кирилов Христозов3
9. Анелия Георгиева Дамянова0
10. Димитър Чавдаров Панайотов3
11. Вергиния Василева Костадинова0
12. Николай Любомиров Радулов1
13. Радостина Антонова Божкова0
14. Юрий Георгиев Сапунджиев0
15. Янко Илиев Стоянов1
16. Павел Райков Павлов0
17. Мариян Йорданов Димитров2
2. ПП ГЛАС НАРОДЕН 1. Христо Георгиев Лафчиев42
2. Александър Трифонов Алеков53
3. Христо Пламенов Бантутов17
4. Христина Георгиева Шопова1
5. Галина Симеонова Николова-Георгиева1
6. Велко Димитров Савов2
7. Атанас Димитров Янакиев2
8. Венета Константинова Маджистрели1
9. Цвета Олегова Манева0
10. Людмила Йорданова Дукова0
11. Владимир Георгиев Митев1
12. Антон Христов Асенов1
13. Станислав Светлозаров Фортунов5
14. Александър Петров Михайлов0
15. Кристиан Константинов Топалов0
16. Ивайло Александров Иванов2
17. Владислав Венциславов Чанев2
3. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ 1. Валентин Симеонов Симов4
2. Елена Генчова Атанасова2
3. Диан Тодоров Пенчев12
4. Христо Христов Дунчев2
5. Йонко Йорданов Гергов0
6. Диньо Кирилов Добрев0
7. Цветан Стоименов Ночев3
8. Владимир Милчев Апостолов1
9. Никола Танчев Николов1
10. Пенка Стоянова Иванова1
11. Ивелина Васкова Йотова1
12. Мая Кръстева Стоянова0
13. Момчил Красимиров Сарандев1
14. Тома Александров Сурталов0
4. ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ 1. Минчо Христов Куминев39
2. Марина Сергеевна Драгомирецкая4
3. Красина Петрова Демирева2
4. Александър Панайотов Каракачанов29
5. Сашо Миланов Милчев1
6. Силвия Антонова Владимирова0
7. Ирена Станиславова Борисова1
8. Павел Джованов Чемишанов0
9. Лиляна Добрева Петкова1
10. Атанас Димитров Шмидт5
11. Ивелина Димитрова Цветкова0
12. Вероника Йонкова Георгиева0
13. Огнян Кръстев Ковачев0
14. Илиян Пламенов Пътев1
15. Татяна Панайотова Ваклинова1
16. Пенка Георгиева Харизанова0
17. Спартак Костов Кънев4
6. Християндемократическа партия на България 1. Ирина Юлий Абаджиева-Репуц10
2. Росица Борянова Кашикова0
3. Грета Борисова Ганева1
4. Мартина Георгиева Чемишанска-Маркова0
5. Албена Спасова Мирчева0
6. Христо Крумов Станчев8
7. Филип Александров Александров2
8. Асен Йорданов Пачеджиев0
8. БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-ПАТРИОТИЧНА ПАРТИЯ 1. Петър Станиславов Манолов5
2. Димитър Илиев Бецов0
3. Костадин Недев Господинов0
4. Красимир Стойнов Василев0
9. СИНЬО ЕДИНСТВО 1. Надежда Николова Нейнски51
2. Бойко Христов Станкушев6
3. Ергин Мюмюн Емин2
4. Моньо Христов Христов1
5. Маргарита Василева Бойчева0
6. Мирослав Георгиев Стефанов0
7. Костадин Георгиев Шанков3
8. Айрин Алик Ибрямова1
9. Николай Любчев Драгомиров10
10. Калина Йорданова Прокопиева0
11. Атанас Константинов Чепъков0
12. Живко Иванов Иванов1
13. Васил Милчев Папазов1
14. Сюлейман Хюсеин Ени2
15. Любомир Свиленов Стефанов1
16. Бранимир Бранимиров Фиданов1
17. Емил Йорданов Йорданов0
10. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК 1. Меглена Щилиянова Кунева632
2. Светослав Христов Малинов753
3. Божидар Цецов Лукарски129
4. Корман Якубов Исмаилов86
5. Николай Нанков Ненчев97
6. Гергана Николова Гергова32
7. Виктор Стефанов Лилов16
8. Пламен Иванов Даракчиев11
9. Янко Димитров Димитров2
10. Сергей Цветанов Петков175
11. Росица Желязкова Рачева7
12. Дончо Николаев Златев1
13. Ива Евгениева Йорданова4
14. Валерия Александрова Кардашевска-Ранчева6
15. Ивана Иванова Енева0
16. Настимир Ананиев Ананиев1
17. Радан Миленов Кънев62
11. ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ(ПП НФСБ) 1. Валери Симеонов Симеонов161
2. Славчо Пенчев Бинев37
3. Велизар Пенков Енчев34
4. Силвия Чавдарова Трендафилова16
5. Александър Духомиров Минев4
6. Анна Мария Людмилова Гюзелева2
7. Румен Димитров Христов5
8. Константин Живков Бачийски0
9. Розалия Василева Николова0
10. Доброслав Иванов Иванов6
11. Любомир Александров Желев185
12. Николай Иванов Божков2
13. Светослав Генадиев Георгиев0
14. Ивайло Вагенщайн Русинов1
15. Георги Василев Манев2
16. Данчо Димитров Хаджиев2
17. Борис Янков Ячев2
12. ПП БАСТА 1. Мирослав Христофоров Найденов13
2. Мария Николова Кунина6
3. Силвия Венеславова Димова0
4. Михаела Кирчова Алексиева3
5. Надежда Христова Бацанова0
6. Теодора Емилова Самарджиева16
7. Зорница Павлова Алексиева1
8. Георги Стоянов Хорозов0
9. Стефан Стоянов Борисов0
10. Пенка Георгиева Чакалска1
11. Мария Стоянова Драганска0
12. Едуард Кероп Арсенян3
13. Недялко Тенев Недялков0
14. Емил Делчев Димитров2
13. АБВ - АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ 1. Ивайло Георгиев Калфин373
2. Михо Димитров Михов62
3. Константин Василев Проданов13
4. Нина Найденова Найденова4
5. Росица Йорданова Янакиева-Костадинова8
6. Андрей Иванов Андреев6
7. Драгош Богданов Методиев0
8. Ивета Георгиева Станкова-Пенкова1
9. Миглена Петрова Темелкова-Бакалова3
10. Георги Александров Вълчев2
11. Минко Велчев Ангелов2
12. Ангел Стоянов Ризов6
13. Ивайло Валентинов Русчев199
14. Цветан Методиев Антов5
15. Апостол Методиев Апостолов9
16. Николай Георгиев Томов0
17. Георги Светломиров Петров102
15. КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ 1. Сергей Дмитриевич Станишев739
2. Илияна Малинова Йотова591
3. Георги Георгиев Пирински324
4. Петър Атанасов Курумбашев183
5. Достена Христова Лаверн70
6. Светлина Луканова Йолчева41
7. Евгени Захариев Кирилов31
8. Александър Тихомиров Симов107
9. Андрей Лазаров Пантев69
10. Ия Тодорова Петкова-Гурбалова28
11. Пламен Димитров Чернев2
12. Стоян Ташков Ташков6
13. Наталия Стоянова Стоянова-Петрова16
14. Катя Колева Келевска25
15. Момчил Стефанов Неков1 191
16. Николай Филев Джагаров9
17. Николай Асенов Тишев18
17. Коалиция КОД - Антония Първанова, Илиана Раева - ОБ, НДСВ, СДП 1. Антония Стефанова Първанова109
2. Илиана Райчева Сиракова29
3. Тодор Иличов Барболов10
4. Ростислава Василева Димитрова0
5. Николай Николаев Величков1
6. Жаклин Денчева Златанова0
7. Явор Георгиев Кирилов4
8. Владислава Цветанова Цолова2
9. Мария Георгиева Джатова0
10. Гергана Цветанова Карнакова0
11. Светлана Георгиева Генчева0
12. Георги Петров Георгиев1
13. Свилен Христов Колев5
14. Мурад Юсеин Нури3
15. Деница Петрова Пенчева1
16. Минчо Викторов Спасов0
17. Лъчезар Георгиев Танев38
18. ПП ГЕРБ 1. Томислав Пейков Дончев2 656
2. Андрей Андреев Ковачев203
3. Мария Иванова Габриел234
4. Владимир Андреев Уручев74
5. Ева Константинова Паунова71
6. Емил Йорданов Радев48
7. Андрей Гришев Новаков254
8. Асим Ахмед Адемов118
9. Стефан Иванов Шилев53
10. Ангел Бориславов Филипов58
11. Августина Кирилова Цветкова29
12. Георг Даниелов Георгиев27
13. Пламен Тенев Русев52
14. Анести Атанасов Тимчев43
15. Селиме Мехмедова Кърджалиева22
16. Мария Йосифова Гиева26
17. Пламен Евгениев Борисов117
20. ПП АТАКА 1. Волен Николов Сидеров353
2. Десислав Славов Чуколов50
3. Магдалена Ламбова Ташева122
4. Станислав Тодоров Станилов85
5. Павел Димитров Шопов20
6. Явор Божилов Нотев10
7. Георги Михайлов Сенгалевич15
8. Румен Атанасов Ваташки9
9. Емил Тодоров Лилов12
10. Михаил Петров Михайлов30
11. Гроздан Иванов Иванов2
12. Мирослав Петров Славчев6
13. Атанас Генчев Атанасов14
14. Стоян Стаматов Пенев2
15. Борислав Костадинов Киряков17
16. Добрин Райков Чайлев1
17. Георги Борисов Ковачки13
21. СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ 1. Цветомир Петров Стоянов5
2. Павел Стаменов Иванов3
25. БКП 1. Васил Петров Коларов22
2. Спас Владимиров Спасов4
3. Минчо Петров Минчев5
4. Нако Райнов Стефанов4
5. Милчо Петков Александров0
6. Пеню Байчев Костадинов0
7. Илиян Борисов Обретенов1
8. Николай Илиев Петков1
9. Станчо Вълканов Павлов1
10. Димитър Ненчов Йорданов0
11. Стефан Иванов Методиев1
12. Любимка Николова Ламбева1
13. Виолета Христова Ковачева3
14. Симеон Тодоров Гагов1
15. Тимур Генов Гложенски7
16. Владлен Георгиев Аргиров1
17. Иван Кръстев Иванов3
27. ЗЕЛЕНИТЕ 1. Атанас Георгиев Чобанов16
2. Даниела Стоянова Божинова2
3. Борислав Димитров Сандов9
4. Наталия Петрова Димитрова-Попова1
5. Андрей Христов Ралев2
6. Калина Тодорова Павлова0
7. Андрей Николаев Ковачев3
8. Гергана Николаева Томова4
9. Петко Димитров Цветков3
10. Аглика Павлова Георгиева1
11. Любомир Йорданов Попйорданов0
12. Албена Симеонова Върбанова0
13. Костадин Стефанов Деянов7
14. Лилия Атанасова Тамамджиева1
15. Николай Янков Сиджимов0
16. Милена Христова Маринчева0
28. БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА,ВМРО,ЗНС,ГЕРГЬОВДЕН 1. Николай Тихомиров Бареков918
2. Ангел Чавдаров Джамбазки809
3. Радка Николова Коджабашева50
4. Румен Маринов Йончев294
5. Ивелина Руменова Йосифова-Кинова12
6. Даниела Колева Димитрова70
7. Христо Стоянов Бозов29
8. Хайк Таквор Гарабедян224
9. Десислава Красимирова Тодорова20
10. Ирина Лазарова Добруджалиева30
11. Мая Евгениева Методиева22
12. Мирослава Стефанова Кортенска14
13. Тезджан Феймиева Наимова28
14. Калина Венелинова Крумова29
15. Ангел Николаев Славчев18
16. Росен Петров Петров100
17. Красимир Дончев Каракачанов98
29. ДПС - Движение за права и свободи 1. Филиз Хакъева Хюсменова789
2. Делян Славчев Пеевски1 349
3. Неджми Ниязи Али32
4. Илхан Ахмет Кючюк22
5. Искра Димитрова Михайлова-Копарова21
6. Станислав Димитров Анастасов16
7. Айсун Айдънов Авджиев13
8. Елисавета Георгиева Кехайова24
9. Севим Исмет Мусак36
10. Яшар Смаил Асан14
11. Дениз Ремзи Хайрула18
12. Андрей Любомиров Георгиев14
13. Хами Ибрахимов Хамиев18
14. Анна Емилова Благоева12
15. Александър Несторов Несторов20
16. Алисе Османова Хасанова10
17. Мустафа Сали Карадайъ27
30. Коалиция НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ НА БЪЛГАРИЯ (НПБ) 1. Симеон Славейков Костадинов7
2. Павел Михайлов Чернев2
3. Владимир Чавдаров Симеонов0
4. Валери Бориславов Добрев0
5. Анатоли Петров Антонов0
6. Красимир Евелинов Шолдев0
7. Вълчин Стоянов Гаров1
8. Румен Иванов Иванов0
9. Петя Петрова Чикурдова0
10. Красимир Кънчов Кънчев1
11. Славяна Младенова Николова1
12. Георги Кирилов Милев0
13. Мирослав Емилов Васев0
14. Камен Сотиров Костов0