ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л
на РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
за избиране на членове на Европейския парламент от Република България
район № 12 - Монтана

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК РИК КОНСТАТИРА:

А. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати за членове на Европейския парламент от Република България 24
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК, вписани в т. 4 на протоколите по чл. 214, ал. 4 от ИК в района (сумата на числата по буква „Б“ от протоколите на СИК) 122 556
В. Брой на секциите в района 281
Г. Брой на секциите, предали протокол 281

РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК) 133 563
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК) 832
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК) 52 800

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:

4. Удостоверения, приложени към избирателния/те списък/ци
а) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК (сумата от числата по т. 4, буква „а“ от протоколите на СИК) 191
б) удостоверения за гласуване на друго място (чл. 240 във връзка с чл. 34 от ИК) (сумата от числата по т. 4, буква „б“ от протоколите на СИК) 168
5. Бюлетини извън избирателната кутия
а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 5, буква „а“ от протоколите на СИК) 68 382
б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК) 289
в) брой на недействителните бюлетини по чл. 265, ал. 5 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „в“ от протоколите на СИК) 0
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „г“ от протоколите на СИК) 128
д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „д“ от протоколите на СИК) 87
е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „е“ от протоколите на СИК) 374

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:

6. Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини (сумата от числата по т. 6 от протоколите на СИК) 52 800
7. Брой намерени в избирателните кутии недействителни гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК): 3 687
8. Брой на действителните гласове (сумата от числата по т. 8 от протоколите на СИК) 49 113

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕTE ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Наименование на партия/коалиция и/или имената на независим/и кандидат/и Действителни гласове Недействителни гласове
1. БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА 250 19
2. ПП ГЛАС НАРОДЕН 404 54
3. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ 78 26
4. ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ 134 7
6. Християндемократическа партия на България 42 4
8. БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-ПАТРИОТИЧНА ПАРТИЯ 85 8
9. СИНЬО ЕДИНСТВО 247 15
10. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК 1 339 19
11. ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ(ПП НФСБ) 898 15
12. ПП БАСТА 187 15
13. АБВ - АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ 1 736 28
15. КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ 16 632 379
16. Инициативен комитет - Виктор Тенчев Папазов 126 18
17. Коалиция КОД - Антония Първанова, Илиана Раева - ОБ, НДСВ, СДП 378 12
18. ПП ГЕРБ 8 449 121
19. Инициативен комитет - Евгения Златева Банева 97 15
20. ПП АТАКА 1 859 46
21. СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ 79 13
25. БКП 281 22
26. Инициативен комитет - Румяна Вълчева Угърчинска-Винсенти 115 9
27. ЗЕЛЕНИТЕ 115 9
28. БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА,ВМРО,ЗНС,ГЕРГЬОВДЕН 6 909 110
29. ДПС - Движение за права и свободи 8 620 217
30. Коалиция НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ НА БЪЛГАРИЯ (НПБ) 53 20
      Недействителни гласове за всички листи или за повече от една листа: 2 486

ПРИ ПРЕБРОЯВАНЕТО НА ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ (ПРЕДПОЧИТАНИЯТА) СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ СЛЕДНОТО:

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ (ПРЕДПОЧИТАНИЯТА) ЗА КАНДИДАТИТЕ В КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ:

Наименование на партията или коалицията Имена на кандидатите в кандидатската листа Брой получени предпочитания (преференции)
1. БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА 1. Маргарита Милева Милева48
2. Боян Борисов Киров6
3. Ирина Петкова Алексова1
4. Огнян Борисов Боюклиев1
5. Силвия Красимирова Кирилова0
6. Александър Цветков Богданов2
7. Цветелина Нотева Христова2
8. Петър Кирилов Христозов1
9. Анелия Георгиева Дамянова0
10. Димитър Чавдаров Панайотов2
11. Вергиния Василева Костадинова0
12. Николай Любомиров Радулов0
13. Радостина Антонова Божкова1
14. Юрий Георгиев Сапунджиев0
15. Янко Илиев Стоянов5
16. Павел Райков Павлов0
17. Мариян Йорданов Димитров2
2. ПП ГЛАС НАРОДЕН 1. Христо Георгиев Лафчиев32
2. Александър Трифонов Алеков36
3. Христо Пламенов Бантутов5
4. Христина Георгиева Шопова3
5. Галина Симеонова Николова-Георгиева2
6. Велко Димитров Савов2
7. Атанас Димитров Янакиев2
8. Венета Константинова Маджистрели3
9. Цвета Олегова Манева4
10. Людмила Йорданова Дукова0
11. Владимир Георгиев Митев0
12. Антон Христов Асенов0
13. Станислав Светлозаров Фортунов7
14. Александър Петров Михайлов0
15. Кристиан Константинов Топалов5
16. Ивайло Александров Иванов0
17. Владислав Венциславов Чанев1
3. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ 1. Валентин Симеонов Симов6
2. Елена Генчова Атанасова3
3. Диан Тодоров Пенчев7
4. Христо Христов Дунчев1
5. Йонко Йорданов Гергов1
6. Диньо Кирилов Добрев1
7. Цветан Стоименов Ночев1
8. Владимир Милчев Апостолов1
9. Никола Танчев Николов1
10. Пенка Стоянова Иванова0
11. Ивелина Васкова Йотова0
12. Мая Кръстева Стоянова1
13. Момчил Красимиров Сарандев2
14. Тома Александров Сурталов2
4. ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ 1. Минчо Христов Куминев17
2. Марина Сергеевна Драгомирецкая0
3. Красина Петрова Демирева1
4. Александър Панайотов Каракачанов18
5. Сашо Миланов Милчев0
6. Силвия Антонова Владимирова1
7. Ирена Станиславова Борисова1
8. Павел Джованов Чемишанов1
9. Лиляна Добрева Петкова0
10. Атанас Димитров Шмидт0
11. Ивелина Димитрова Цветкова0
12. Вероника Йонкова Георгиева2
13. Огнян Кръстев Ковачев0
14. Илиян Пламенов Пътев1
15. Татяна Панайотова Ваклинова8
16. Пенка Георгиева Харизанова0
17. Спартак Костов Кънев0
6. Християндемократическа партия на България 1. Ирина Юлий Абаджиева-Репуц1
2. Росица Борянова Кашикова1
3. Грета Борисова Ганева0
4. Мартина Георгиева Чемишанска-Маркова0
5. Албена Спасова Мирчева1
6. Христо Крумов Станчев6
7. Филип Александров Александров1
8. Асен Йорданов Пачеджиев0
8. БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-ПАТРИОТИЧНА ПАРТИЯ 1. Петър Станиславов Манолов5
2. Димитър Илиев Бецов0
3. Костадин Недев Господинов1
4. Красимир Стойнов Василев0
9. СИНЬО ЕДИНСТВО 1. Надежда Николова Нейнски53
2. Бойко Христов Станкушев4
3. Ергин Мюмюн Емин1
4. Моньо Христов Христов2
5. Маргарита Василева Бойчева1
6. Мирослав Георгиев Стефанов0
7. Костадин Георгиев Шанков0
8. Айрин Алик Ибрямова1
9. Николай Любчев Драгомиров22
10. Калина Йорданова Прокопиева1
11. Атанас Константинов Чепъков0
12. Живко Иванов Иванов0
13. Васил Милчев Папазов0
14. Сюлейман Хюсеин Ени0
15. Любомир Свиленов Стефанов4
16. Бранимир Бранимиров Фиданов0
17. Емил Йорданов Йорданов0
10. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК 1. Меглена Щилиянова Кунева174
2. Светослав Христов Малинов297
3. Божидар Цецов Лукарски43
4. Корман Якубов Исмаилов6
5. Николай Нанков Ненчев35
6. Гергана Николова Гергова5
7. Виктор Стефанов Лилов2
8. Пламен Иванов Даракчиев10
9. Янко Димитров Димитров7
10. Сергей Цветанов Петков71
11. Росица Желязкова Рачева2
12. Дончо Николаев Златев1
13. Ива Евгениева Йорданова1
14. Валерия Александрова Кардашевска-Ранчева3
15. Ивана Иванова Енева3
16. Настимир Ананиев Ананиев0
17. Радан Миленов Кънев40
11. ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ(ПП НФСБ) 1. Валери Симеонов Симеонов94
2. Славчо Пенчев Бинев36
3. Велизар Пенков Енчев15
4. Силвия Чавдарова Трендафилова9
5. Александър Духомиров Минев0
6. Анна Мария Людмилова Гюзелева2
7. Румен Димитров Христов2
8. Константин Живков Бачийски1
9. Розалия Василева Николова1
10. Доброслав Иванов Иванов4
11. Любомир Александров Желев87
12. Николай Иванов Божков2
13. Светослав Генадиев Георгиев0
14. Ивайло Вагенщайн Русинов0
15. Георги Василев Манев3
16. Данчо Димитров Хаджиев0
17. Борис Янков Ячев0
12. ПП БАСТА 1. Мирослав Христофоров Найденов11
2. Мария Николова Кунина4
3. Силвия Венеславова Димова2
4. Михаела Кирчова Алексиева1
5. Надежда Христова Бацанова2
6. Теодора Емилова Самарджиева1
7. Зорница Павлова Алексиева0
8. Георги Стоянов Хорозов0
9. Стефан Стоянов Борисов1
10. Пенка Георгиева Чакалска1
11. Мария Стоянова Драганска1
12. Едуард Кероп Арсенян16
13. Недялко Тенев Недялков0
14. Емил Делчев Димитров1
13. АБВ - АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ 1. Ивайло Георгиев Калфин257
2. Михо Димитров Михов21
3. Константин Василев Проданов11
4. Нина Найденова Найденова6
5. Росица Йорданова Янакиева-Костадинова3
6. Андрей Иванов Андреев8
7. Драгош Богданов Методиев7
8. Ивета Георгиева Станкова-Пенкова41
9. Миглена Петрова Темелкова-Бакалова4
10. Георги Александров Вълчев1
11. Минко Велчев Ангелов1
12. Ангел Стоянов Ризов3
13. Ивайло Валентинов Русчев165
14. Цветан Методиев Антов2
15. Апостол Методиев Апостолов7
16. Николай Георгиев Томов17
17. Георги Светломиров Петров3
15. КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ 1. Сергей Дмитриевич Станишев899
2. Илияна Малинова Йотова575
3. Георги Георгиев Пирински578
4. Петър Атанасов Курумбашев1 344
5. Достена Христова Лаверн167
6. Светлина Луканова Йолчева362
7. Евгени Захариев Кирилов384
8. Александър Тихомиров Симов556
9. Андрей Лазаров Пантев390
10. Ия Тодорова Петкова-Гурбалова275
11. Пламен Димитров Чернев208
12. Стоян Ташков Ташков93
13. Наталия Стоянова Стоянова-Петрова227
14. Катя Колева Келевска280
15. Момчил Стефанов Неков2 003
16. Николай Филев Джагаров129
17. Николай Асенов Тишев229
17. Коалиция КОД - Антония Първанова, Илиана Раева - ОБ, НДСВ, СДП 1. Антония Стефанова Първанова48
2. Илиана Райчева Сиракова26
3. Тодор Иличов Барболов4
4. Ростислава Василева Димитрова7
5. Николай Николаев Величков0
6. Жаклин Денчева Златанова0
7. Явор Георгиев Кирилов6
8. Владислава Цветанова Цолова2
9. Мария Георгиева Джатова0
10. Гергана Цветанова Карнакова1
11. Светлана Георгиева Генчева0
12. Георги Петров Георгиев1
13. Свилен Христов Колев3
14. Мурад Юсеин Нури0
15. Деница Петрова Пенчева1
16. Минчо Викторов Спасов0
17. Лъчезар Георгиев Танев15
18. ПП ГЕРБ 1. Томислав Пейков Дончев1 133
2. Андрей Андреев Ковачев77
3. Мария Иванова Габриел104
4. Владимир Андреев Уручев34
5. Ева Константинова Паунова23
6. Емил Йорданов Радев25
7. Андрей Гришев Новаков45
8. Асим Ахмед Адемов58
9. Стефан Иванов Шилев23
10. Ангел Бориславов Филипов39
11. Августина Кирилова Цветкова13
12. Георг Даниелов Георгиев21
13. Пламен Тенев Русев32
14. Анести Атанасов Тимчев14
15. Селиме Мехмедова Кърджалиева24
16. Мария Йосифова Гиева12
17. Пламен Евгениев Борисов61
20. ПП АТАКА 1. Волен Николов Сидеров231
2. Десислав Славов Чуколов32
3. Магдалена Ламбова Ташева36
4. Станислав Тодоров Станилов12
5. Павел Димитров Шопов14
6. Явор Божилов Нотев4
7. Георги Михайлов Сенгалевич15
8. Румен Атанасов Ваташки7
9. Емил Тодоров Лилов7
10. Михаил Петров Михайлов7
11. Гроздан Иванов Иванов2
12. Мирослав Петров Славчев2
13. Атанас Генчев Атанасов7
14. Стоян Стаматов Пенев3
15. Борислав Костадинов Киряков9
16. Добрин Райков Чайлев1
17. Георги Борисов Ковачки6
21. СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ 1. Цветомир Петров Стоянов4
2. Павел Стаменов Иванов4
25. БКП 1. Васил Петров Коларов19
2. Спас Владимиров Спасов8
3. Минчо Петров Минчев4
4. Нако Райнов Стефанов1
5. Милчо Петков Александров1
6. Пеню Байчев Костадинов0
7. Илиян Борисов Обретенов0
8. Николай Илиев Петков4
9. Станчо Вълканов Павлов3
10. Димитър Ненчов Йорданов2
11. Стефан Иванов Методиев1
12. Любимка Николова Ламбева0
13. Виолета Христова Ковачева1
14. Симеон Тодоров Гагов0
15. Тимур Генов Гложенски3
16. Владлен Георгиев Аргиров0
17. Иван Кръстев Иванов2
27. ЗЕЛЕНИТЕ 1. Атанас Георгиев Чобанов11
2. Даниела Стоянова Божинова5
3. Борислав Димитров Сандов4
4. Наталия Петрова Димитрова-Попова0
5. Андрей Христов Ралев3
6. Калина Тодорова Павлова3
7. Андрей Николаев Ковачев3
8. Гергана Николаева Томова1
9. Петко Димитров Цветков1
10. Аглика Павлова Георгиева0
11. Любомир Йорданов Попйорданов0
12. Албена Симеонова Върбанова1
13. Костадин Стефанов Деянов1
14. Лилия Атанасова Тамамджиева0
15. Николай Янков Сиджимов1
16. Милена Христова Маринчева5
28. БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА,ВМРО,ЗНС,ГЕРГЬОВДЕН 1. Николай Тихомиров Бареков657
2. Ангел Чавдаров Джамбазки296
3. Радка Николова Коджабашева69
4. Румен Маринов Йончев90
5. Ивелина Руменова Йосифова-Кинова84
6. Даниела Колева Димитрова72
7. Христо Стоянов Бозов26
8. Хайк Таквор Гарабедян57
9. Десислава Красимирова Тодорова34
10. Ирина Лазарова Добруджалиева36
11. Мая Евгениева Методиева22
12. Мирослава Стефанова Кортенска38
13. Тезджан Феймиева Наимова37
14. Калина Венелинова Крумова20
15. Ангел Николаев Славчев37
16. Росен Петров Петров834
17. Красимир Дончев Каракачанов70
29. ДПС - Движение за права и свободи 1. Филиз Хакъева Хюсменова124
2. Делян Славчев Пеевски2 793
3. Неджми Ниязи Али303
4. Илхан Ахмет Кючюк121
5. Искра Димитрова Михайлова-Копарова784
6. Станислав Димитров Анастасов69
7. Айсун Айдънов Авджиев40
8. Елисавета Георгиева Кехайова134
9. Севим Исмет Мусак62
10. Яшар Смаил Асан60
11. Дениз Ремзи Хайрула71
12. Андрей Любомиров Георгиев27
13. Хами Ибрахимов Хамиев29
14. Анна Емилова Благоева24
15. Александър Несторов Несторов47
16. Алисе Османова Хасанова67
17. Мустафа Сали Карадайъ65
30. Коалиция НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ НА БЪЛГАРИЯ (НПБ) 1. Симеон Славейков Костадинов5
2. Павел Михайлов Чернев5
3. Владимир Чавдаров Симеонов0
4. Валери Бориславов Добрев0
5. Анатоли Петров Антонов0
6. Красимир Евелинов Шолдев0
7. Вълчин Стоянов Гаров0
8. Румен Иванов Иванов0
9. Петя Петрова Чикурдова1
10. Красимир Кънчов Кънчев0
11. Славяна Младенова Николова1
12. Георги Кирилов Милев1
13. Мирослав Емилов Васев0
14. Камен Сотиров Костов0