ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л
на РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
за избиране на членове на Европейския парламент от Република България
район № 11 - Ловеч

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК РИК КОНСТАТИРА:

А. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати за членове на Европейския парламент от Република България 24
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК, вписани в т. 4 на протоколите по чл. 214, ал. 4 от ИК в района (сумата на числата по буква „Б“ от протоколите на СИК) 128 867
В. Брой на секциите в района 262
Г. Брой на секциите, предали протокол 262

РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК) 129 031
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК) 518
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК) 45 909

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:

4. Удостоверения, приложени към избирателния/те списък/ци
а) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК (сумата от числата по т. 4, буква „а“ от протоколите на СИК) 33
б) удостоверения за гласуване на друго място (чл. 240 във връзка с чл. 34 от ИК) (сумата от числата по т. 4, буква „б“ от протоколите на СИК) 41
5. Бюлетини извън избирателната кутия
а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 5, буква „а“ от протоколите на СИК) 83 618
б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК) 290
в) брой на недействителните бюлетини по чл. 265, ал. 5 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „в“ от протоколите на СИК) 0
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „г“ от протоколите на СИК) 39
д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „д“ от протоколите на СИК) 26
е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „е“ от протоколите на СИК) 223

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:

6. Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини (сумата от числата по т. 6 от протоколите на СИК) 45 909
7. Брой намерени в избирателните кутии недействителни гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК): 2 765
8. Брой на действителните гласове (сумата от числата по т. 8 от протоколите на СИК) 43 144

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕTE ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Наименование на партия/коалиция и/или имената на независим/и кандидат/и Действителни гласове Недействителни гласове
1. БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА 234 15
2. ПП ГЛАС НАРОДЕН 273 12
3. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ 89 8
4. ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ 130 4
6. Християндемократическа партия на България 52 3
8. БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-ПАТРИОТИЧНА ПАРТИЯ 60 6
9. СИНЬО ЕДИНСТВО 125 11
10. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК 1 704 18
11. ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ(ПП НФСБ) 1 455 22
12. ПП БАСТА 112 6
13. АБВ - АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ 1 836 32
15. КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ 8 225 220
16. Инициативен комитет - Виктор Тенчев Папазов 113 8
17. Коалиция КОД - Антония Първанова, Илиана Раева - ОБ, НДСВ, СДП 523 13
18. ПП ГЕРБ 12 037 164
19. Инициативен комитет - Евгения Златева Банева 111 16
20. ПП АТАКА 1 544 40
21. СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ 72 7
25. БКП 198 18
26. Инициативен комитет - Румяна Вълчева Угърчинска-Винсенти 143 3
27. ЗЕЛЕНИТЕ 135 8
28. БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА,ВМРО,ЗНС,ГЕРГЬОВДЕН 6 228 117
29. ДПС - Движение за права и свободи 7 697 252
30. Коалиция НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ НА БЪЛГАРИЯ (НПБ) 48 6
      Недействителни гласове за всички листи или за повече от една листа: 1 756

ПРИ ПРЕБРОЯВАНЕТО НА ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ (ПРЕДПОЧИТАНИЯТА) СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ СЛЕДНОТО:

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ (ПРЕДПОЧИТАНИЯТА) ЗА КАНДИДАТИТЕ В КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ:

Наименование на партията или коалицията Имена на кандидатите в кандидатската листа Брой получени предпочитания (преференции)
1. БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА 1. Маргарита Милева Милева37
2. Боян Борисов Киров3
3. Ирина Петкова Алексова1
4. Огнян Борисов Боюклиев0
5. Силвия Красимирова Кирилова1
6. Александър Цветков Богданов0
7. Цветелина Нотева Христова2
8. Петър Кирилов Христозов1
9. Анелия Георгиева Дамянова0
10. Димитър Чавдаров Панайотов0
11. Вергиния Василева Костадинова2
12. Николай Любомиров Радулов0
13. Радостина Антонова Божкова1
14. Юрий Георгиев Сапунджиев0
15. Янко Илиев Стоянов3
16. Павел Райков Павлов9
17. Мариян Йорданов Димитров0
2. ПП ГЛАС НАРОДЕН 1. Христо Георгиев Лафчиев27
2. Александър Трифонов Алеков23
3. Христо Пламенов Бантутов1
4. Христина Георгиева Шопова1
5. Галина Симеонова Николова-Георгиева2
6. Велко Димитров Савов0
7. Атанас Димитров Янакиев3
8. Венета Константинова Маджистрели2
9. Цвета Олегова Манева2
10. Людмила Йорданова Дукова1
11. Владимир Георгиев Митев1
12. Антон Христов Асенов0
13. Станислав Светлозаров Фортунов2
14. Александър Петров Михайлов0
15. Кристиан Константинов Топалов1
16. Ивайло Александров Иванов0
17. Владислав Венциславов Чанев0
3. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ 1. Валентин Симеонов Симов5
2. Елена Генчова Атанасова1
3. Диан Тодоров Пенчев13
4. Христо Христов Дунчев0
5. Йонко Йорданов Гергов0
6. Диньо Кирилов Добрев0
7. Цветан Стоименов Ночев2
8. Владимир Милчев Апостолов0
9. Никола Танчев Николов0
10. Пенка Стоянова Иванова0
11. Ивелина Васкова Йотова1
12. Мая Кръстева Стоянова1
13. Момчил Красимиров Сарандев0
14. Тома Александров Сурталов0
4. ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ 1. Минчо Христов Куминев20
2. Марина Сергеевна Драгомирецкая1
3. Красина Петрова Демирева0
4. Александър Панайотов Каракачанов11
5. Сашо Миланов Милчев0
6. Силвия Антонова Владимирова0
7. Ирена Станиславова Борисова0
8. Павел Джованов Чемишанов0
9. Лиляна Добрева Петкова1
10. Атанас Димитров Шмидт0
11. Ивелина Димитрова Цветкова2
12. Вероника Йонкова Георгиева0
13. Огнян Кръстев Ковачев1
14. Илиян Пламенов Пътев0
15. Татяна Панайотова Ваклинова0
16. Пенка Георгиева Харизанова0
17. Спартак Костов Кънев1
6. Християндемократическа партия на България 1. Ирина Юлий Абаджиева-Репуц3
2. Росица Борянова Кашикова2
3. Грета Борисова Ганева4
4. Мартина Георгиева Чемишанска-Маркова0
5. Албена Спасова Мирчева0
6. Христо Крумов Станчев9
7. Филип Александров Александров1
8. Асен Йорданов Пачеджиев0
8. БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-ПАТРИОТИЧНА ПАРТИЯ 1. Петър Станиславов Манолов5
2. Димитър Илиев Бецов0
3. Костадин Недев Господинов0
4. Красимир Стойнов Василев0
9. СИНЬО ЕДИНСТВО 1. Надежда Николова Нейнски25
2. Бойко Христов Станкушев2
3. Ергин Мюмюн Емин0
4. Моньо Христов Христов0
5. Маргарита Василева Бойчева0
6. Мирослав Георгиев Стефанов0
7. Костадин Георгиев Шанков0
8. Айрин Алик Ибрямова0
9. Николай Любчев Драгомиров9
10. Калина Йорданова Прокопиева1
11. Атанас Константинов Чепъков0
12. Живко Иванов Иванов0
13. Васил Милчев Папазов0
14. Сюлейман Хюсеин Ени0
15. Любомир Свиленов Стефанов0
16. Бранимир Бранимиров Фиданов0
17. Емил Йорданов Йорданов0
10. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК 1. Меглена Щилиянова Кунева216
2. Светослав Христов Малинов348
3. Божидар Цецов Лукарски87
4. Корман Якубов Исмаилов18
5. Николай Нанков Ненчев14
6. Гергана Николова Гергова8
7. Виктор Стефанов Лилов3
8. Пламен Иванов Даракчиев2
9. Янко Димитров Димитров1
10. Сергей Цветанов Петков90
11. Росица Желязкова Рачева5
12. Дончо Николаев Златев0
13. Ива Евгениева Йорданова1
14. Валерия Александрова Кардашевска-Ранчева1
15. Ивана Иванова Енева0
16. Настимир Ананиев Ананиев0
17. Радан Миленов Кънев33
11. ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ(ПП НФСБ) 1. Валери Симеонов Симеонов118
2. Славчо Пенчев Бинев33
3. Велизар Пенков Енчев29
4. Силвия Чавдарова Трендафилова9
5. Александър Духомиров Минев1
6. Анна Мария Людмилова Гюзелева2
7. Румен Димитров Христов4
8. Константин Живков Бачийски2
9. Розалия Василева Николова0
10. Доброслав Иванов Иванов0
11. Любомир Александров Желев143
12. Николай Иванов Божков0
13. Светослав Генадиев Георгиев0
14. Ивайло Вагенщайн Русинов0
15. Георги Василев Манев0
16. Данчо Димитров Хаджиев0
17. Борис Янков Ячев1
12. ПП БАСТА 1. Мирослав Христофоров Найденов9
2. Мария Николова Кунина0
3. Силвия Венеславова Димова0
4. Михаела Кирчова Алексиева6
5. Надежда Христова Бацанова1
6. Теодора Емилова Самарджиева0
7. Зорница Павлова Алексиева0
8. Георги Стоянов Хорозов0
9. Стефан Стоянов Борисов3
10. Пенка Георгиева Чакалска0
11. Мария Стоянова Драганска1
12. Едуард Кероп Арсенян5
13. Недялко Тенев Недялков0
14. Емил Делчев Димитров4
13. АБВ - АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ 1. Ивайло Георгиев Калфин327
2. Михо Димитров Михов51
3. Константин Василев Проданов9
4. Нина Найденова Найденова4
5. Росица Йорданова Янакиева-Костадинова5
6. Андрей Иванов Андреев3
7. Драгош Богданов Методиев4
8. Ивета Георгиева Станкова-Пенкова3
9. Миглена Петрова Темелкова-Бакалова0
10. Георги Александров Вълчев0
11. Минко Велчев Ангелов1
12. Ангел Стоянов Ризов1
13. Ивайло Валентинов Русчев166
14. Цветан Методиев Антов1
15. Апостол Методиев Апостолов2
16. Николай Георгиев Томов0
17. Георги Светломиров Петров4
15. КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ 1. Сергей Дмитриевич Станишев562
2. Илияна Малинова Йотова218
3. Георги Георгиев Пирински196
4. Петър Атанасов Курумбашев105
5. Достена Христова Лаверн35
6. Светлина Луканова Йолчева42
7. Евгени Захариев Кирилов19
8. Александър Тихомиров Симов61
9. Андрей Лазаров Пантев27
10. Ия Тодорова Петкова-Гурбалова13
11. Пламен Димитров Чернев2
12. Стоян Ташков Ташков12
13. Наталия Стоянова Стоянова-Петрова18
14. Катя Колева Келевска7
15. Момчил Стефанов Неков662
16. Николай Филев Джагаров12
17. Николай Асенов Тишев7
17. Коалиция КОД - Антония Първанова, Илиана Раева - ОБ, НДСВ, СДП 1. Антония Стефанова Първанова70
2. Илиана Райчева Сиракова30
3. Тодор Иличов Барболов2
4. Ростислава Василева Димитрова1
5. Николай Николаев Величков0
6. Жаклин Денчева Златанова1
7. Явор Георгиев Кирилов0
8. Владислава Цветанова Цолова0
9. Мария Георгиева Джатова0
10. Гергана Цветанова Карнакова0
11. Светлана Георгиева Генчева1
12. Георги Петров Георгиев2
13. Свилен Христов Колев0
14. Мурад Юсеин Нури1
15. Деница Петрова Пенчева2
16. Минчо Викторов Спасов0
17. Лъчезар Георгиев Танев48
18. ПП ГЕРБ 1. Томислав Пейков Дончев1 774
2. Андрей Андреев Ковачев94
3. Мария Иванова Габриел206
4. Владимир Андреев Уручев33
5. Ева Константинова Паунова37
6. Емил Йорданов Радев18
7. Андрей Гришев Новаков33
8. Асим Ахмед Адемов36
9. Стефан Иванов Шилев29
10. Ангел Бориславов Филипов30
11. Августина Кирилова Цветкова11
12. Георг Даниелов Георгиев17
13. Пламен Тенев Русев31
14. Анести Атанасов Тимчев10
15. Селиме Мехмедова Кърджалиева21
16. Мария Йосифова Гиева12
17. Пламен Евгениев Борисов52
20. ПП АТАКА 1. Волен Николов Сидеров185
2. Десислав Славов Чуколов19
3. Магдалена Ламбова Ташева27
4. Станислав Тодоров Станилов11
5. Павел Димитров Шопов5
6. Явор Божилов Нотев2
7. Георги Михайлов Сенгалевич5
8. Румен Атанасов Ваташки2
9. Емил Тодоров Лилов2
10. Михаил Петров Михайлов6
11. Гроздан Иванов Иванов0
12. Мирослав Петров Славчев1
13. Атанас Генчев Атанасов4
14. Стоян Стаматов Пенев3
15. Борислав Костадинов Киряков6
16. Добрин Райков Чайлев0
17. Георги Борисов Ковачки4
21. СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ 1. Цветомир Петров Стоянов1
2. Павел Стаменов Иванов2
25. БКП 1. Васил Петров Коларов8
2. Спас Владимиров Спасов1
3. Минчо Петров Минчев2
4. Нако Райнов Стефанов0
5. Милчо Петков Александров0
6. Пеню Байчев Костадинов0
7. Илиян Борисов Обретенов3
8. Николай Илиев Петков0
9. Станчо Вълканов Павлов0
10. Димитър Ненчов Йорданов0
11. Стефан Иванов Методиев0
12. Любимка Николова Ламбева0
13. Виолета Христова Ковачева1
14. Симеон Тодоров Гагов0
15. Тимур Генов Гложенски4
16. Владлен Георгиев Аргиров0
17. Иван Кръстев Иванов1
27. ЗЕЛЕНИТЕ 1. Атанас Георгиев Чобанов9
2. Даниела Стоянова Божинова0
3. Борислав Димитров Сандов4
4. Наталия Петрова Димитрова-Попова0
5. Андрей Христов Ралев1
6. Калина Тодорова Павлова0
7. Андрей Николаев Ковачев1
8. Гергана Николаева Томова1
9. Петко Димитров Цветков0
10. Аглика Павлова Георгиева0
11. Любомир Йорданов Попйорданов1
12. Албена Симеонова Върбанова0
13. Костадин Стефанов Деянов1
14. Лилия Атанасова Тамамджиева0
15. Николай Янков Сиджимов2
16. Милена Христова Маринчева2
28. БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА,ВМРО,ЗНС,ГЕРГЬОВДЕН 1. Николай Тихомиров Бареков599
2. Ангел Чавдаров Джамбазки385
3. Радка Николова Коджабашева29
4. Румен Маринов Йончев23
5. Ивелина Руменова Йосифова-Кинова11
6. Даниела Колева Димитрова34
7. Христо Стоянов Бозов16
8. Хайк Таквор Гарабедян28
9. Десислава Красимирова Тодорова23
10. Ирина Лазарова Добруджалиева24
11. Мая Евгениева Методиева9
12. Мирослава Стефанова Кортенска31
13. Тезджан Феймиева Наимова25
14. Калина Венелинова Крумова20
15. Ангел Николаев Славчев33
16. Росен Петров Петров82
17. Красимир Дончев Каракачанов76
29. ДПС - Движение за права и свободи 1. Филиз Хакъева Хюсменова168
2. Делян Славчев Пеевски51
3. Неджми Ниязи Али28
4. Илхан Ахмет Кючюк141
5. Искра Димитрова Михайлова-Копарова12
6. Станислав Димитров Анастасов2
7. Айсун Айдънов Авджиев5
8. Елисавета Георгиева Кехайова13
9. Севим Исмет Мусак10
10. Яшар Смаил Асан7
11. Дениз Ремзи Хайрула2
12. Андрей Любомиров Георгиев6
13. Хами Ибрахимов Хамиев8
14. Анна Емилова Благоева2
15. Александър Несторов Несторов26
16. Алисе Османова Хасанова5
17. Мустафа Сали Карадайъ21
30. Коалиция НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ НА БЪЛГАРИЯ (НПБ) 1. Симеон Славейков Костадинов4
2. Павел Михайлов Чернев4
3. Владимир Чавдаров Симеонов0
4. Валери Бориславов Добрев0
5. Анатоли Петров Антонов0
6. Красимир Евелинов Шолдев0
7. Вълчин Стоянов Гаров0
8. Румен Иванов Иванов0
9. Петя Петрова Чикурдова0
10. Красимир Кънчов Кънчев0
11. Славяна Младенова Николова0
12. Георги Кирилов Милев0
13. Мирослав Емилов Васев0
14. Камен Сотиров Костов0