ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л
на РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
за избиране на членове на Европейския парламент от Република България
район № 08 - Добрич

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК РИК КОНСТАТИРА:

А. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати за членове на Европейския парламент от Република България 24
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК, вписани в т. 4 на протоколите по чл. 214, ал. 4 от ИК в района (сумата на числата по буква „Б“ от протоколите на СИК) 172 625
В. Брой на секциите в района 383
Г. Брой на секциите, предали протокол 383

РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК) 171 268
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК) 1 791
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК) 59 800

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:

4. Удостоверения, приложени към избирателния/те списък/ци
а) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК (сумата от числата по т. 4, буква „а“ от протоколите на СИК) 114
б) удостоверения за гласуване на друго място (чл. 240 във връзка с чл. 34 от ИК) (сумата от числата по т. 4, буква „б“ от протоколите на СИК) 164
5. Бюлетини извън избирателната кутия
а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 5, буква „а“ от протоколите на СИК) 114 612
б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК) 370
в) брой на недействителните бюлетини по чл. 265, ал. 5 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „в“ от протоколите на СИК) 1
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „г“ от протоколите на СИК) 11
д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „д“ от протоколите на СИК) 123
е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „е“ от протоколите на СИК) 383

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:

6. Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини (сумата от числата по т. 6 от протоколите на СИК) 59 800
7. Брой намерени в избирателните кутии недействителни гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК): 3 329
8. Брой на действителните гласове (сумата от числата по т. 8 от протоколите на СИК) 56 471

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕTE ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Наименование на партия/коалиция и/или имената на независим/и кандидат/и Действителни гласове Недействителни гласове
1. БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА 338 13
2. ПП ГЛАС НАРОДЕН 377 9
3. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ 98 6
4. ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ 163 5
6. Християндемократическа партия на България 57 8
8. БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-ПАТРИОТИЧНА ПАРТИЯ 104 15
9. СИНЬО ЕДИНСТВО 143 10
10. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК 2 433 21
11. ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ(ПП НФСБ) 2 302 33
12. ПП БАСТА 74 5
13. АБВ - АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ 2 277 31
15. КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ 10 958 217
16. Инициативен комитет - Виктор Тенчев Папазов 147 11
17. Коалиция КОД - Антония Първанова, Илиана Раева - ОБ, НДСВ, СДП 673 14
18. ПП ГЕРБ 14 780 214
19. Инициативен комитет - Евгения Златева Банева 218 22
20. ПП АТАКА 1 512 44
21. СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ 97 19
25. БКП 286 19
26. Инициативен комитет - Румяна Вълчева Угърчинска-Винсенти 167 4
27. ЗЕЛЕНИТЕ 158 7
28. БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА,ВМРО,ЗНС,ГЕРГЬОВДЕН 7 980 176
29. ДПС - Движение за права и свободи 11 068 256
30. Коалиция НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ НА БЪЛГАРИЯ (НПБ) 61 4
      Недействителни гласове за всички листи или за повече от една листа: 2 166

ПРИ ПРЕБРОЯВАНЕТО НА ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ (ПРЕДПОЧИТАНИЯТА) СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ СЛЕДНОТО:

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ (ПРЕДПОЧИТАНИЯТА) ЗА КАНДИДАТИТЕ В КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ:

Наименование на партията или коалицията Имена на кандидатите в кандидатската листа Брой получени предпочитания (преференции)
1. БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА 1. Маргарита Милева Милева71
2. Боян Борисов Киров7
3. Ирина Петкова Алексова3
4. Огнян Борисов Боюклиев2
5. Силвия Красимирова Кирилова0
6. Александър Цветков Богданов0
7. Цветелина Нотева Христова0
8. Петър Кирилов Христозов1
9. Анелия Георгиева Дамянова0
10. Димитър Чавдаров Панайотов3
11. Вергиния Василева Костадинова0
12. Николай Любомиров Радулов1
13. Радостина Антонова Божкова2
14. Юрий Георгиев Сапунджиев0
15. Янко Илиев Стоянов6
16. Павел Райков Павлов0
17. Мариян Йорданов Димитров1
2. ПП ГЛАС НАРОДЕН 1. Христо Георгиев Лафчиев45
2. Александър Трифонов Алеков42
3. Христо Пламенов Бантутов5
4. Христина Георгиева Шопова5
5. Галина Симеонова Николова-Георгиева0
6. Велко Димитров Савов0
7. Атанас Димитров Янакиев4
8. Венета Константинова Маджистрели2
9. Цвета Олегова Манева1
10. Людмила Йорданова Дукова0
11. Владимир Георгиев Митев0
12. Антон Христов Асенов0
13. Станислав Светлозаров Фортунов4
14. Александър Петров Михайлов0
15. Кристиан Константинов Топалов1
16. Ивайло Александров Иванов0
17. Владислав Венциславов Чанев3
3. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ 1. Валентин Симеонов Симов11
2. Елена Генчова Атанасова1
3. Диан Тодоров Пенчев7
4. Христо Христов Дунчев1
5. Йонко Йорданов Гергов1
6. Диньо Кирилов Добрев1
7. Цветан Стоименов Ночев1
8. Владимир Милчев Апостолов0
9. Никола Танчев Николов1
10. Пенка Стоянова Иванова0
11. Ивелина Васкова Йотова1
12. Мая Кръстева Стоянова0
13. Момчил Красимиров Сарандев0
14. Тома Александров Сурталов0
4. ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ 1. Минчо Христов Куминев33
2. Марина Сергеевна Драгомирецкая1
3. Красина Петрова Демирева0
4. Александър Панайотов Каракачанов20
5. Сашо Миланов Милчев0
6. Силвия Антонова Владимирова1
7. Ирена Станиславова Борисова1
8. Павел Джованов Чемишанов0
9. Лиляна Добрева Петкова0
10. Атанас Димитров Шмидт0
11. Ивелина Димитрова Цветкова0
12. Вероника Йонкова Георгиева1
13. Огнян Кръстев Ковачев0
14. Илиян Пламенов Пътев0
15. Татяна Панайотова Ваклинова0
16. Пенка Георгиева Харизанова0
17. Спартак Костов Кънев0
6. Християндемократическа партия на България 1. Ирина Юлий Абаджиева-Репуц2
2. Росица Борянова Кашикова0
3. Грета Борисова Ганева0
4. Мартина Георгиева Чемишанска-Маркова0
5. Албена Спасова Мирчева4
6. Христо Крумов Станчев2
7. Филип Александров Александров0
8. Асен Йорданов Пачеджиев1
8. БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-ПАТРИОТИЧНА ПАРТИЯ 1. Петър Станиславов Манолов9
2. Димитър Илиев Бецов1
3. Костадин Недев Господинов2
4. Красимир Стойнов Василев1
9. СИНЬО ЕДИНСТВО 1. Надежда Николова Нейнски21
2. Бойко Христов Станкушев5
3. Ергин Мюмюн Емин1
4. Моньо Христов Христов0
5. Маргарита Василева Бойчева0
6. Мирослав Георгиев Стефанов0
7. Костадин Георгиев Шанков2
8. Айрин Алик Ибрямова4
9. Николай Любчев Драгомиров10
10. Калина Йорданова Прокопиева2
11. Атанас Константинов Чепъков0
12. Живко Иванов Иванов0
13. Васил Милчев Папазов1
14. Сюлейман Хюсеин Ени0
15. Любомир Свиленов Стефанов0
16. Бранимир Бранимиров Фиданов0
17. Емил Йорданов Йорданов0
10. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК 1. Меглена Щилиянова Кунева443
2. Светослав Христов Малинов391
3. Божидар Цецов Лукарски53
4. Корман Якубов Исмаилов78
5. Николай Нанков Ненчев8
6. Гергана Николова Гергова16
7. Виктор Стефанов Лилов10
8. Пламен Иванов Даракчиев3
9. Янко Димитров Димитров5
10. Сергей Цветанов Петков143
11. Росица Желязкова Рачева3
12. Дончо Николаев Златев0
13. Ива Евгениева Йорданова1
14. Валерия Александрова Кардашевска-Ранчева2
15. Ивана Иванова Енева2
16. Настимир Ананиев Ананиев3
17. Радан Миленов Кънев60
11. ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ(ПП НФСБ) 1. Валери Симеонов Симеонов211
2. Славчо Пенчев Бинев48
3. Велизар Пенков Енчев48
4. Силвия Чавдарова Трендафилова9
5. Александър Духомиров Минев13
6. Анна Мария Людмилова Гюзелева3
7. Румен Димитров Христов2
8. Константин Живков Бачийски3
9. Розалия Василева Николова1
10. Доброслав Иванов Иванов5
11. Любомир Александров Желев266
12. Николай Иванов Божков3
13. Светослав Генадиев Георгиев4
14. Ивайло Вагенщайн Русинов1
15. Георги Василев Манев2
16. Данчо Димитров Хаджиев0
17. Борис Янков Ячев6
12. ПП БАСТА 1. Мирослав Христофоров Найденов8
2. Мария Николова Кунина1
3. Силвия Венеславова Димова0
4. Михаела Кирчова Алексиева0
5. Надежда Христова Бацанова0
6. Теодора Емилова Самарджиева0
7. Зорница Павлова Алексиева0
8. Георги Стоянов Хорозов0
9. Стефан Стоянов Борисов0
10. Пенка Георгиева Чакалска0
11. Мария Стоянова Драганска0
12. Едуард Кероп Арсенян8
13. Недялко Тенев Недялков0
14. Емил Делчев Димитров0
13. АБВ - АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ 1. Ивайло Георгиев Калфин431
2. Михо Димитров Михов63
3. Константин Василев Проданов12
4. Нина Найденова Найденова5
5. Росица Йорданова Янакиева-Костадинова4
6. Андрей Иванов Андреев15
7. Драгош Богданов Методиев4
8. Ивета Георгиева Станкова-Пенкова5
9. Миглена Петрова Темелкова-Бакалова3
10. Георги Александров Вълчев3
11. Минко Велчев Ангелов3
12. Ангел Стоянов Ризов6
13. Ивайло Валентинов Русчев226
14. Цветан Методиев Антов3
15. Апостол Методиев Апостолов2
16. Николай Георгиев Томов0
17. Георги Светломиров Петров3
15. КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ 1. Сергей Дмитриевич Станишев741
2. Илияна Малинова Йотова281
3. Георги Георгиев Пирински266
4. Петър Атанасов Курумбашев123
5. Достена Христова Лаверн43
6. Светлина Луканова Йолчева24
7. Евгени Захариев Кирилов40
8. Александър Тихомиров Симов57
9. Андрей Лазаров Пантев40
10. Ия Тодорова Петкова-Гурбалова23
11. Пламен Димитров Чернев41
12. Стоян Ташков Ташков6
13. Наталия Стоянова Стоянова-Петрова30
14. Катя Колева Келевска18
15. Момчил Стефанов Неков1 482
16. Николай Филев Джагаров3
17. Николай Асенов Тишев7
17. Коалиция КОД - Антония Първанова, Илиана Раева - ОБ, НДСВ, СДП 1. Антония Стефанова Първанова130
2. Илиана Райчева Сиракова29
3. Тодор Иличов Барболов7
4. Ростислава Василева Димитрова4
5. Николай Николаев Величков2
6. Жаклин Денчева Златанова0
7. Явор Георгиев Кирилов1
8. Владислава Цветанова Цолова1
9. Мария Георгиева Джатова1
10. Гергана Цветанова Карнакова2
11. Светлана Георгиева Генчева1
12. Георги Петров Георгиев0
13. Свилен Христов Колев2
14. Мурад Юсеин Нури0
15. Деница Петрова Пенчева3
16. Минчо Викторов Спасов0
17. Лъчезар Георгиев Танев57
18. ПП ГЕРБ 1. Томислав Пейков Дончев2 495
2. Андрей Андреев Ковачев145
3. Мария Иванова Габриел245
4. Владимир Андреев Уручев39
5. Ева Константинова Паунова65
6. Емил Йорданов Радев38
7. Андрей Гришев Новаков43
8. Асим Ахмед Адемов77
9. Стефан Иванов Шилев27
10. Ангел Бориславов Филипов32
11. Августина Кирилова Цветкова26
12. Георг Даниелов Георгиев17
13. Пламен Тенев Русев35
14. Анести Атанасов Тимчев13
15. Селиме Мехмедова Кърджалиева22
16. Мария Йосифова Гиева20
17. Пламен Евгениев Борисов106
20. ПП АТАКА 1. Волен Николов Сидеров171
2. Десислав Славов Чуколов24
3. Магдалена Ламбова Ташева38
4. Станислав Тодоров Станилов5
5. Павел Димитров Шопов6
6. Явор Божилов Нотев5
7. Георги Михайлов Сенгалевич4
8. Румен Атанасов Ваташки10
9. Емил Тодоров Лилов6
10. Михаил Петров Михайлов4
11. Гроздан Иванов Иванов4
12. Мирослав Петров Славчев3
13. Атанас Генчев Атанасов75
14. Стоян Стаматов Пенев1
15. Борислав Костадинов Киряков4
16. Добрин Райков Чайлев5
17. Георги Борисов Ковачки5
21. СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ 1. Цветомир Петров Стоянов3
2. Павел Стаменов Иванов1
25. БКП 1. Васил Петров Коларов12
2. Спас Владимиров Спасов2
3. Минчо Петров Минчев0
4. Нако Райнов Стефанов1
5. Милчо Петков Александров3
6. Пеню Байчев Костадинов0
7. Илиян Борисов Обретенов7
8. Николай Илиев Петков1
9. Станчо Вълканов Павлов1
10. Димитър Ненчов Йорданов2
11. Стефан Иванов Методиев1
12. Любимка Николова Ламбева1
13. Виолета Христова Ковачева0
14. Симеон Тодоров Гагов0
15. Тимур Генов Гложенски4
16. Владлен Георгиев Аргиров0
17. Иван Кръстев Иванов1
27. ЗЕЛЕНИТЕ 1. Атанас Георгиев Чобанов22
2. Даниела Стоянова Божинова5
3. Борислав Димитров Сандов4
4. Наталия Петрова Димитрова-Попова0
5. Андрей Христов Ралев0
6. Калина Тодорова Павлова0
7. Андрей Николаев Ковачев2
8. Гергана Николаева Томова2
9. Петко Димитров Цветков2
10. Аглика Павлова Георгиева0
11. Любомир Йорданов Попйорданов2
12. Албена Симеонова Върбанова3
13. Костадин Стефанов Деянов0
14. Лилия Атанасова Тамамджиева0
15. Николай Янков Сиджимов1
16. Милена Христова Маринчева1
28. БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА,ВМРО,ЗНС,ГЕРГЬОВДЕН 1. Николай Тихомиров Бареков835
2. Ангел Чавдаров Джамбазки487
3. Радка Николова Коджабашева75
4. Румен Маринов Йончев32
5. Ивелина Руменова Йосифова-Кинова73
6. Даниела Колева Димитрова53
7. Христо Стоянов Бозов77
8. Хайк Таквор Гарабедян61
9. Десислава Красимирова Тодорова95
10. Ирина Лазарова Добруджалиева51
11. Мая Евгениева Методиева20
12. Мирослава Стефанова Кортенска18
13. Тезджан Феймиева Наимова73
14. Калина Венелинова Крумова166
15. Ангел Николаев Славчев31
16. Росен Петров Петров187
17. Красимир Дончев Каракачанов111
29. ДПС - Движение за права и свободи 1. Филиз Хакъева Хюсменова432
2. Делян Славчев Пеевски54
3. Неджми Ниязи Али45
4. Илхан Ахмет Кючюк92
5. Искра Димитрова Михайлова-Копарова81
6. Станислав Димитров Анастасов10
7. Айсун Айдънов Авджиев11
8. Елисавета Георгиева Кехайова10
9. Севим Исмет Мусак17
10. Яшар Смаил Асан10
11. Дениз Ремзи Хайрула2
12. Андрей Любомиров Георгиев4
13. Хами Ибрахимов Хамиев10
14. Анна Емилова Благоева8
15. Александър Несторов Несторов18
16. Алисе Османова Хасанова14
17. Мустафа Сали Карадайъ27
30. Коалиция НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ НА БЪЛГАРИЯ (НПБ) 1. Симеон Славейков Костадинов3
2. Павел Михайлов Чернев4
3. Владимир Чавдаров Симеонов0
4. Валери Бориславов Добрев1
5. Анатоли Петров Антонов0
6. Красимир Евелинов Шолдев0
7. Вълчин Стоянов Гаров0
8. Румен Иванов Иванов1
9. Петя Петрова Чикурдова1
10. Красимир Кънчов Кънчев1
11. Славяна Младенова Николова0
12. Георги Кирилов Милев0
13. Мирослав Емилов Васев0
14. Камен Сотиров Костов1