ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л
на РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
за избиране на членове на Европейския парламент от Република България
район № 06 - Враца

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК РИК КОНСТАТИРА:

А. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати за членове на Европейския парламент от Република България 24
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК, вписани в т. 4 на протоколите по чл. 214, ал. 4 от ИК в района (сумата на числата по буква „Б“ от протоколите на СИК) 168 315
В. Брой на секциите в района 308
Г. Брой на секциите, предали протокол 308

РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК) 171 425
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК) 777
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК) 62 861

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:

4. Удостоверения, приложени към избирателния/те списък/ци
а) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК (сумата от числата по т. 4, буква „а“ от протоколите на СИК) 60
б) удостоверения за гласуване на друго място (чл. 240 във връзка с чл. 34 от ИК) (сумата от числата по т. 4, буква „б“ от протоколите на СИК) 93
5. Бюлетини извън избирателната кутия
а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 5, буква „а“ от протоколите на СИК) 105 354
б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК) 353
в) брой на недействителните бюлетини по чл. 265, ал. 5 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „в“ от протоколите на СИК) 0
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „г“ от протоколите на СИК) 12
д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „д“ от протоколите на СИК) 18
е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „е“ от протоколите на СИК) 328

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:

6. Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини (сумата от числата по т. 6 от протоколите на СИК) 62 861
7. Брой намерени в избирателните кутии недействителни гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК): 3 740
8. Брой на действителните гласове (сумата от числата по т. 8 от протоколите на СИК) 59 121

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕTE ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Наименование на партия/коалиция и/или имената на независим/и кандидат/и Действителни гласове Недействителни гласове
1. БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА 326 28
2. ПП ГЛАС НАРОДЕН 400 9
3. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ 74 10
4. ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ 144 11
6. Християндемократическа партия на България 56 3
8. БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-ПАТРИОТИЧНА ПАРТИЯ 87 10
9. СИНЬО ЕДИНСТВО 259 11
10. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК 1 759 18
11. ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ(ПП НФСБ) 1 594 26
12. ПП БАСТА 530 24
13. АБВ - АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ 2 223 43
15. КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ 14 672 312
16. Инициативен комитет - Виктор Тенчев Папазов 142 17
17. Коалиция КОД - Антония Първанова, Илиана Раева - ОБ, НДСВ, СДП 733 7
18. ПП ГЕРБ 13 334 143
19. Инициативен комитет - Евгения Златева Банева 149 8
20. ПП АТАКА 2 114 65
21. СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ 130 10
25. БКП 370 39
26. Инициативен комитет - Румяна Вълчева Угърчинска-Винсенти 120 10
27. ЗЕЛЕНИТЕ 152 7
28. БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА,ВМРО,ЗНС,ГЕРГЬОВДЕН 7 933 162
29. ДПС - Движение за права и свободи 11 747 284
30. Коалиция НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ НА БЪЛГАРИЯ (НПБ) 73 4
      Недействителни гласове за всички листи или за повече от една листа: 2 479

ПРИ ПРЕБРОЯВАНЕТО НА ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ (ПРЕДПОЧИТАНИЯТА) СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ СЛЕДНОТО:

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ (ПРЕДПОЧИТАНИЯТА) ЗА КАНДИДАТИТЕ В КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ:

Наименование на партията или коалицията Имена на кандидатите в кандидатската листа Брой получени предпочитания (преференции)
1. БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА 1. Маргарита Милева Милева58
2. Боян Борисов Киров5
3. Ирина Петкова Алексова3
4. Огнян Борисов Боюклиев2
5. Силвия Красимирова Кирилова0
6. Александър Цветков Богданов0
7. Цветелина Нотева Христова3
8. Петър Кирилов Христозов0
9. Анелия Георгиева Дамянова1
10. Димитър Чавдаров Панайотов1
11. Вергиния Василева Костадинова0
12. Николай Любомиров Радулов2
13. Радостина Антонова Божкова3
14. Юрий Георгиев Сапунджиев0
15. Янко Илиев Стоянов3
16. Павел Райков Павлов0
17. Мариян Йорданов Димитров4
2. ПП ГЛАС НАРОДЕН 1. Христо Георгиев Лафчиев34
2. Александър Трифонов Алеков73
3. Христо Пламенов Бантутов1
4. Христина Георгиева Шопова4
5. Галина Симеонова Николова-Георгиева0
6. Велко Димитров Савов2
7. Атанас Димитров Янакиев2
8. Венета Константинова Маджистрели2
9. Цвета Олегова Манева4
10. Людмила Йорданова Дукова0
11. Владимир Георгиев Митев1
12. Антон Христов Асенов4
13. Станислав Светлозаров Фортунов3
14. Александър Петров Михайлов0
15. Кристиан Константинов Топалов0
16. Ивайло Александров Иванов0
17. Владислав Венциславов Чанев2
3. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ 1. Валентин Симеонов Симов3
2. Елена Генчова Атанасова3
3. Диан Тодоров Пенчев6
4. Христо Христов Дунчев2
5. Йонко Йорданов Гергов0
6. Диньо Кирилов Добрев0
7. Цветан Стоименов Ночев1
8. Владимир Милчев Апостолов1
9. Никола Танчев Николов0
10. Пенка Стоянова Иванова0
11. Ивелина Васкова Йотова0
12. Мая Кръстева Стоянова2
13. Момчил Красимиров Сарандев0
14. Тома Александров Сурталов0
4. ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ 1. Минчо Христов Куминев24
2. Марина Сергеевна Драгомирецкая2
3. Красина Петрова Демирева1
4. Александър Панайотов Каракачанов17
5. Сашо Миланов Милчев1
6. Силвия Антонова Владимирова0
7. Ирена Станиславова Борисова3
8. Павел Джованов Чемишанов0
9. Лиляна Добрева Петкова1
10. Атанас Димитров Шмидт0
11. Ивелина Димитрова Цветкова0
12. Вероника Йонкова Георгиева1
13. Огнян Кръстев Ковачев1
14. Илиян Пламенов Пътев0
15. Татяна Панайотова Ваклинова0
16. Пенка Георгиева Харизанова0
17. Спартак Костов Кънев3
6. Християндемократическа партия на България 1. Ирина Юлий Абаджиева-Репуц6
2. Росица Борянова Кашикова0
3. Грета Борисова Ганева0
4. Мартина Георгиева Чемишанска-Маркова1
5. Албена Спасова Мирчева0
6. Христо Крумов Станчев5
7. Филип Александров Александров2
8. Асен Йорданов Пачеджиев1
8. БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-ПАТРИОТИЧНА ПАРТИЯ 1. Петър Станиславов Манолов3
2. Димитър Илиев Бецов1
3. Костадин Недев Господинов0
4. Красимир Стойнов Василев0
9. СИНЬО ЕДИНСТВО 1. Надежда Николова Нейнски49
2. Бойко Христов Станкушев4
3. Ергин Мюмюн Емин5
4. Моньо Христов Христов0
5. Маргарита Василева Бойчева0
6. Мирослав Георгиев Стефанов0
7. Костадин Георгиев Шанков3
8. Айрин Алик Ибрямова0
9. Николай Любчев Драгомиров12
10. Калина Йорданова Прокопиева0
11. Атанас Константинов Чепъков0
12. Живко Иванов Иванов1
13. Васил Милчев Папазов1
14. Сюлейман Хюсеин Ени0
15. Любомир Свиленов Стефанов0
16. Бранимир Бранимиров Фиданов1
17. Емил Йорданов Йорданов0
10. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК 1. Меглена Щилиянова Кунева251
2. Светослав Христов Малинов437
3. Божидар Цецов Лукарски38
4. Корман Якубов Исмаилов6
5. Николай Нанков Ненчев12
6. Гергана Николова Гергова30
7. Виктор Стефанов Лилов5
8. Пламен Иванов Даракчиев8
9. Янко Димитров Димитров4
10. Сергей Цветанов Петков85
11. Росица Желязкова Рачева3
12. Дончо Николаев Златев2
13. Ива Евгениева Йорданова1
14. Валерия Александрова Кардашевска-Ранчева3
15. Ивана Иванова Енева0
16. Настимир Ананиев Ананиев0
17. Радан Миленов Кънев31
11. ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ(ПП НФСБ) 1. Валери Симеонов Симеонов105
2. Славчо Пенчев Бинев45
3. Велизар Пенков Енчев23
4. Силвия Чавдарова Трендафилова13
5. Александър Духомиров Минев2
6. Анна Мария Людмилова Гюзелева9
7. Румен Димитров Христов57
8. Константин Живков Бачийски0
9. Розалия Василева Николова2
10. Доброслав Иванов Иванов1
11. Любомир Александров Желев136
12. Николай Иванов Божков1
13. Светослав Генадиев Георгиев1
14. Ивайло Вагенщайн Русинов13
15. Георги Василев Манев0
16. Данчо Димитров Хаджиев0
17. Борис Янков Ячев4
12. ПП БАСТА 1. Мирослав Христофоров Найденов67
2. Мария Николова Кунина7
3. Силвия Венеславова Димова2
4. Михаела Кирчова Алексиева1
5. Надежда Христова Бацанова2
6. Теодора Емилова Самарджиева0
7. Зорница Павлова Алексиева1
8. Георги Стоянов Хорозов0
9. Стефан Стоянов Борисов1
10. Пенка Георгиева Чакалска1
11. Мария Стоянова Драганска0
12. Едуард Кероп Арсенян61
13. Недялко Тенев Недялков2
14. Емил Делчев Димитров0
13. АБВ - АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ 1. Ивайло Георгиев Калфин323
2. Михо Димитров Михов43
3. Константин Василев Проданов11
4. Нина Найденова Найденова9
5. Росица Йорданова Янакиева-Костадинова3
6. Андрей Иванов Андреев4
7. Драгош Богданов Методиев2
8. Ивета Георгиева Станкова-Пенкова2
9. Миглена Петрова Темелкова-Бакалова2
10. Георги Александров Вълчев3
11. Минко Велчев Ангелов2
12. Ангел Стоянов Ризов5
13. Ивайло Валентинов Русчев212
14. Цветан Методиев Антов1
15. Апостол Методиев Апостолов4
16. Николай Георгиев Томов2
17. Георги Светломиров Петров1
15. КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ 1. Сергей Дмитриевич Станишев697
2. Илияна Малинова Йотова259
3. Георги Георгиев Пирински323
4. Петър Атанасов Курумбашев279
5. Достена Христова Лаверн77
6. Светлина Луканова Йолчева112
7. Евгени Захариев Кирилов50
8. Александър Тихомиров Симов61
9. Андрей Лазаров Пантев60
10. Ия Тодорова Петкова-Гурбалова56
11. Пламен Димитров Чернев9
12. Стоян Ташков Ташков5
13. Наталия Стоянова Стоянова-Петрова20
14. Катя Колева Келевска12
15. Момчил Стефанов Неков1 124
16. Николай Филев Джагаров6
17. Николай Асенов Тишев34
17. Коалиция КОД - Антония Първанова, Илиана Раева - ОБ, НДСВ, СДП 1. Антония Стефанова Първанова95
2. Илиана Райчева Сиракова82
3. Тодор Иличов Барболов6
4. Ростислава Василева Димитрова1
5. Николай Николаев Величков0
6. Жаклин Денчева Златанова0
7. Явор Георгиев Кирилов3
8. Владислава Цветанова Цолова0
9. Мария Георгиева Джатова0
10. Гергана Цветанова Карнакова0
11. Светлана Георгиева Генчева0
12. Георги Петров Георгиев1
13. Свилен Христов Колев1
14. Мурад Юсеин Нури0
15. Деница Петрова Пенчева1
16. Минчо Викторов Спасов1
17. Лъчезар Георгиев Танев55
18. ПП ГЕРБ 1. Томислав Пейков Дончев1 374
2. Андрей Андреев Ковачев135
3. Мария Иванова Габриел171
4. Владимир Андреев Уручев491
5. Ева Константинова Паунова84
6. Емил Йорданов Радев32
7. Андрей Гришев Новаков44
8. Асим Ахмед Адемов66
9. Стефан Иванов Шилев29
10. Ангел Бориславов Филипов41
11. Августина Кирилова Цветкова14
12. Георг Даниелов Георгиев26
13. Пламен Тенев Русев38
14. Анести Атанасов Тимчев12
15. Селиме Мехмедова Кърджалиева7
16. Мария Йосифова Гиева18
17. Пламен Евгениев Борисов60
20. ПП АТАКА 1. Волен Николов Сидеров243
2. Десислав Славов Чуколов29
3. Магдалена Ламбова Ташева69
4. Станислав Тодоров Станилов17
5. Павел Димитров Шопов11
6. Явор Божилов Нотев7
7. Георги Михайлов Сенгалевич9
8. Румен Атанасов Ваташки4
9. Емил Тодоров Лилов7
10. Михаил Петров Михайлов7
11. Гроздан Иванов Иванов3
12. Мирослав Петров Славчев2
13. Атанас Генчев Атанасов5
14. Стоян Стаматов Пенев2
15. Борислав Костадинов Киряков4
16. Добрин Райков Чайлев1
17. Георги Борисов Ковачки5
21. СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ 1. Цветомир Петров Стоянов9
2. Павел Стаменов Иванов2
25. БКП 1. Васил Петров Коларов7
2. Спас Владимиров Спасов2
3. Минчо Петров Минчев2
4. Нако Райнов Стефанов2
5. Милчо Петков Александров5
6. Пеню Байчев Костадинов1
7. Илиян Борисов Обретенов1
8. Николай Илиев Петков9
9. Станчо Вълканов Павлов3
10. Димитър Ненчов Йорданов1
11. Стефан Иванов Методиев0
12. Любимка Николова Ламбева1
13. Виолета Христова Ковачева1
14. Симеон Тодоров Гагов1
15. Тимур Генов Гложенски8
16. Владлен Георгиев Аргиров1
17. Иван Кръстев Иванов3
27. ЗЕЛЕНИТЕ 1. Атанас Георгиев Чобанов16
2. Даниела Стоянова Божинова5
3. Борислав Димитров Сандов2
4. Наталия Петрова Димитрова-Попова0
5. Андрей Христов Ралев3
6. Калина Тодорова Павлова0
7. Андрей Николаев Ковачев4
8. Гергана Николаева Томова2
9. Петко Димитров Цветков0
10. Аглика Павлова Георгиева0
11. Любомир Йорданов Попйорданов1
12. Албена Симеонова Върбанова0
13. Костадин Стефанов Деянов3
14. Лилия Атанасова Тамамджиева0
15. Николай Янков Сиджимов0
16. Милена Христова Маринчева1
28. БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА,ВМРО,ЗНС,ГЕРГЬОВДЕН 1. Николай Тихомиров Бареков773
2. Ангел Чавдаров Джамбазки521
3. Радка Николова Коджабашева64
4. Румен Маринов Йончев49
5. Ивелина Руменова Йосифова-Кинова20
6. Даниела Колева Димитрова13
7. Христо Стоянов Бозов33
8. Хайк Таквор Гарабедян42
9. Десислава Красимирова Тодорова34
10. Ирина Лазарова Добруджалиева36
11. Мая Евгениева Методиева55
12. Мирослава Стефанова Кортенска24
13. Тезджан Феймиева Наимова31
14. Калина Венелинова Крумова41
15. Ангел Николаев Славчев51
16. Росен Петров Петров101
17. Красимир Дончев Каракачанов97
29. ДПС - Движение за права и свободи 1. Филиз Хакъева Хюсменова556
2. Делян Славчев Пеевски342
3. Неджми Ниязи Али290
4. Илхан Ахмет Кючюк196
5. Искра Димитрова Михайлова-Копарова372
6. Станислав Димитров Анастасов87
7. Айсун Айдънов Авджиев160
8. Елисавета Георгиева Кехайова77
9. Севим Исмет Мусак47
10. Яшар Смаил Асан44
11. Дениз Ремзи Хайрула22
12. Андрей Любомиров Георгиев29
13. Хами Ибрахимов Хамиев42
14. Анна Емилова Благоева50
15. Александър Несторов Несторов223
16. Алисе Османова Хасанова36
17. Мустафа Сали Карадайъ146
30. Коалиция НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ НА БЪЛГАРИЯ (НПБ) 1. Симеон Славейков Костадинов5
2. Павел Михайлов Чернев6
3. Владимир Чавдаров Симеонов1
4. Валери Бориславов Добрев1
5. Анатоли Петров Антонов1
6. Красимир Евелинов Шолдев0
7. Вълчин Стоянов Гаров0
8. Румен Иванов Иванов0
9. Петя Петрова Чикурдова1
10. Красимир Кънчов Кънчев0
11. Славяна Младенова Николова0
12. Георги Кирилов Милев0
13. Мирослав Емилов Васев0
14. Камен Сотиров Костов1