ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л
на РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
за избиране на членове на Европейския парламент от Република България
район № 04 - Велико Търново

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК РИК КОНСТАТИРА:

А. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати за членове на Европейския парламент от Република България 24
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК, вписани в т. 4 на протоколите по чл. 214, ал. 4 от ИК в района (сумата на числата по буква „Б“ от протоколите на СИК) 221 907
В. Брой на секциите в района 413
Г. Брой на секциите, предали протокол 413

РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК) 224 511
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК) 1 877
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК) 75 429

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:

4. Удостоверения, приложени към избирателния/те списък/ци
а) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК (сумата от числата по т. 4, буква „а“ от протоколите на СИК) 48
б) удостоверения за гласуване на друго място (чл. 240 във връзка с чл. 34 от ИК) (сумата от числата по т. 4, буква „б“ от протоколите на СИК) 176
5. Бюлетини извън избирателната кутия
а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 5, буква „а“ от протоколите на СИК) 143 661
б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК) 527
в) брой на недействителните бюлетини по чл. 265, ал. 5 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „в“ от протоколите на СИК) 1
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „г“ от протоколите на СИК) 56
д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „д“ от протоколите на СИК) 25
е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „е“ от протоколите на СИК) 244

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:

6. Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини (сумата от числата по т. 6 от протоколите на СИК) 75 429
7. Брой намерени в избирателните кутии недействителни гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК): 3 736
8. Брой на действителните гласове (сумата от числата по т. 8 от протоколите на СИК) 71 693

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕTE ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Наименование на партия/коалиция и/или имената на независим/и кандидат/и Действителни гласове Недействителни гласове
1. БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА 401 26
2. ПП ГЛАС НАРОДЕН 741 10
3. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ 165 5
4. ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ 260 13
6. Християндемократическа партия на България 133 14
8. БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-ПАТРИОТИЧНА ПАРТИЯ 117 10
9. СИНЬО ЕДИНСТВО 1 010 18
10. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК 3 393 27
11. ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ(ПП НФСБ) 2 272 21
12. ПП БАСТА 247 13
13. АБВ - АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ 2 916 33
15. КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ 15 593 224
16. Инициативен комитет - Виктор Тенчев Папазов 296 21
17. Коалиция КОД - Антония Първанова, Илиана Раева - ОБ, НДСВ, СДП 772 15
18. ПП ГЕРБ 21 423 268
19. Инициативен комитет - Евгения Златева Банева 172 14
20. ПП АТАКА 2 501 41
21. СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ 110 5
25. БКП 374 25
26. Инициативен комитет - Румяна Вълчева Угърчинска-Винсенти 198 6
27. ЗЕЛЕНИТЕ 329 10
28. БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА,ВМРО,ЗНС,ГЕРГЬОВДЕН 10 128 174
29. ДПС - Движение за права и свободи 8 076 241
30. Коалиция НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ НА БЪЛГАРИЯ (НПБ) 66 5
      Недействителни гласове за всички листи или за повече от една листа: 2 497

ПРИ ПРЕБРОЯВАНЕТО НА ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ (ПРЕДПОЧИТАНИЯТА) СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ СЛЕДНОТО:

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ (ПРЕДПОЧИТАНИЯТА) ЗА КАНДИДАТИТЕ В КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ:

Наименование на партията или коалицията Имена на кандидатите в кандидатската листа Брой получени предпочитания (преференции)
1. БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА 1. Маргарита Милева Милева68
2. Боян Борисов Киров11
3. Ирина Петкова Алексова3
4. Огнян Борисов Боюклиев1
5. Силвия Красимирова Кирилова1
6. Александър Цветков Богданов2
7. Цветелина Нотева Христова4
8. Петър Кирилов Христозов2
9. Анелия Георгиева Дамянова1
10. Димитър Чавдаров Панайотов0
11. Вергиния Василева Костадинова0
12. Николай Любомиров Радулов1
13. Радостина Антонова Божкова2
14. Юрий Георгиев Сапунджиев0
15. Янко Илиев Стоянов8
16. Павел Райков Павлов0
17. Мариян Йорданов Димитров0
2. ПП ГЛАС НАРОДЕН 1. Христо Георгиев Лафчиев84
2. Александър Трифонов Алеков57
3. Христо Пламенов Бантутов13
4. Христина Георгиева Шопова5
5. Галина Симеонова Николова-Георгиева4
6. Велко Димитров Савов0
7. Атанас Димитров Янакиев8
8. Венета Константинова Маджистрели7
9. Цвета Олегова Манева2
10. Людмила Йорданова Дукова2
11. Владимир Георгиев Митев2
12. Антон Христов Асенов2
13. Станислав Светлозаров Фортунов4
14. Александър Петров Михайлов1
15. Кристиан Константинов Топалов1
16. Ивайло Александров Иванов0
17. Владислав Венциславов Чанев4
3. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ 1. Валентин Симеонов Симов12
2. Елена Генчова Атанасова6
3. Диан Тодоров Пенчев12
4. Христо Христов Дунчев3
5. Йонко Йорданов Гергов0
6. Диньо Кирилов Добрев0
7. Цветан Стоименов Ночев3
8. Владимир Милчев Апостолов3
9. Никола Танчев Николов0
10. Пенка Стоянова Иванова2
11. Ивелина Васкова Йотова1
12. Мая Кръстева Стоянова2
13. Момчил Красимиров Сарандев1
14. Тома Александров Сурталов0
4. ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ 1. Минчо Христов Куминев49
2. Марина Сергеевна Драгомирецкая6
3. Красина Петрова Демирева3
4. Александър Панайотов Каракачанов31
5. Сашо Миланов Милчев0
6. Силвия Антонова Владимирова1
7. Ирена Станиславова Борисова1
8. Павел Джованов Чемишанов1
9. Лиляна Добрева Петкова1
10. Атанас Димитров Шмидт2
11. Ивелина Димитрова Цветкова0
12. Вероника Йонкова Георгиева0
13. Огнян Кръстев Ковачев1
14. Илиян Пламенов Пътев2
15. Татяна Панайотова Ваклинова1
16. Пенка Георгиева Харизанова0
17. Спартак Костов Кънев0
6. Християндемократическа партия на България 1. Ирина Юлий Абаджиева-Репуц11
2. Росица Борянова Кашикова0
3. Грета Борисова Ганева32
4. Мартина Георгиева Чемишанска-Маркова0
5. Албена Спасова Мирчева1
6. Христо Крумов Станчев10
7. Филип Александров Александров0
8. Асен Йорданов Пачеджиев0
8. БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-ПАТРИОТИЧНА ПАРТИЯ 1. Петър Станиславов Манолов4
2. Димитър Илиев Бецов2
3. Костадин Недев Господинов2
4. Красимир Стойнов Василев2
9. СИНЬО ЕДИНСТВО 1. Надежда Николова Нейнски113
2. Бойко Христов Станкушев8
3. Ергин Мюмюн Емин1
4. Моньо Христов Христов0
5. Маргарита Василева Бойчева1
6. Мирослав Георгиев Стефанов1
7. Костадин Георгиев Шанков0
8. Айрин Алик Ибрямова5
9. Николай Любчев Драгомиров106
10. Калина Йорданова Прокопиева37
11. Атанас Константинов Чепъков1
12. Живко Иванов Иванов0
13. Васил Милчев Папазов4
14. Сюлейман Хюсеин Ени0
15. Любомир Свиленов Стефанов1
16. Бранимир Бранимиров Фиданов1
17. Емил Йорданов Йорданов0
10. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК 1. Меглена Щилиянова Кунева590
2. Светослав Христов Малинов820
3. Божидар Цецов Лукарски115
4. Корман Якубов Исмаилов13
5. Николай Нанков Ненчев41
6. Гергана Николова Гергова27
7. Виктор Стефанов Лилов15
8. Пламен Иванов Даракчиев6
9. Янко Димитров Димитров14
10. Сергей Цветанов Петков129
11. Росица Желязкова Рачева6
12. Дончо Николаев Златев4
13. Ива Евгениева Йорданова4
14. Валерия Александрова Кардашевска-Ранчева0
15. Ивана Иванова Енева0
16. Настимир Ананиев Ананиев1
17. Радан Миленов Кънев73
11. ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ(ПП НФСБ) 1. Валери Симеонов Симеонов234
2. Славчо Пенчев Бинев101
3. Велизар Пенков Енчев46
4. Силвия Чавдарова Трендафилова16
5. Александър Духомиров Минев4
6. Анна Мария Людмилова Гюзелева2
7. Румен Димитров Христов8
8. Константин Живков Бачийски1
9. Розалия Василева Николова9
10. Доброслав Иванов Иванов6
11. Любомир Александров Желев211
12. Николай Иванов Божков3
13. Светослав Генадиев Георгиев1
14. Ивайло Вагенщайн Русинов3
15. Георги Василев Манев1
16. Данчо Димитров Хаджиев2
17. Борис Янков Ячев1
12. ПП БАСТА 1. Мирослав Христофоров Найденов10
2. Мария Николова Кунина5
3. Силвия Венеславова Димова2
4. Михаела Кирчова Алексиева2
5. Надежда Христова Бацанова87
6. Теодора Емилова Самарджиева0
7. Зорница Павлова Алексиева3
8. Георги Стоянов Хорозов10
9. Стефан Стоянов Борисов0
10. Пенка Георгиева Чакалска0
11. Мария Стоянова Драганска1
12. Едуард Кероп Арсенян16
13. Недялко Тенев Недялков2
14. Емил Делчев Димитров2
13. АБВ - АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ 1. Ивайло Георгиев Калфин511
2. Михо Димитров Михов107
3. Константин Василев Проданов19
4. Нина Найденова Найденова11
5. Росица Йорданова Янакиева-Костадинова5
6. Андрей Иванов Андреев3
7. Драгош Богданов Методиев36
8. Ивета Георгиева Станкова-Пенкова6
9. Миглена Петрова Темелкова-Бакалова1
10. Георги Александров Вълчев2
11. Минко Велчев Ангелов7
12. Ангел Стоянов Ризов0
13. Ивайло Валентинов Русчев254
14. Цветан Методиев Антов1
15. Апостол Методиев Апостолов7
16. Николай Георгиев Томов3
17. Георги Светломиров Петров8
15. КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ 1. Сергей Дмитриевич Станишев856
2. Илияна Малинова Йотова458
3. Георги Георгиев Пирински398
4. Петър Атанасов Курумбашев231
5. Достена Христова Лаверн110
6. Светлина Луканова Йолчева72
7. Евгени Захариев Кирилов37
8. Александър Тихомиров Симов83
9. Андрей Лазаров Пантев99
10. Ия Тодорова Петкова-Гурбалова33
11. Пламен Димитров Чернев664
12. Стоян Ташков Ташков11
13. Наталия Стоянова Стоянова-Петрова27
14. Катя Колева Келевска25
15. Момчил Стефанов Неков1 197
16. Николай Филев Джагаров7
17. Николай Асенов Тишев23
17. Коалиция КОД - Антония Първанова, Илиана Раева - ОБ, НДСВ, СДП 1. Антония Стефанова Първанова124
2. Илиана Райчева Сиракова61
3. Тодор Иличов Барболов10
4. Ростислава Василева Димитрова0
5. Николай Николаев Величков1
6. Жаклин Денчева Златанова1
7. Явор Георгиев Кирилов1
8. Владислава Цветанова Цолова1
9. Мария Георгиева Джатова1
10. Гергана Цветанова Карнакова2
11. Светлана Георгиева Генчева7
12. Георги Петров Георгиев2
13. Свилен Христов Колев2
14. Мурад Юсеин Нури0
15. Деница Петрова Пенчева0
16. Минчо Викторов Спасов0
17. Лъчезар Георгиев Танев59
18. ПП ГЕРБ 1. Томислав Пейков Дончев3 462
2. Андрей Андреев Ковачев275
3. Мария Иванова Габриел285
4. Владимир Андреев Уручев41
5. Ева Константинова Паунова106
6. Емил Йорданов Радев100
7. Андрей Гришев Новаков131
8. Асим Ахмед Адемов99
9. Стефан Иванов Шилев41
10. Ангел Бориславов Филипов66
11. Августина Кирилова Цветкова97
12. Георг Даниелов Георгиев29
13. Пламен Тенев Русев56
14. Анести Атанасов Тимчев30
15. Селиме Мехмедова Кърджалиева254
16. Мария Йосифова Гиева37
17. Пламен Евгениев Борисов127
20. ПП АТАКА 1. Волен Николов Сидеров311
2. Десислав Славов Чуколов52
3. Магдалена Ламбова Ташева92
4. Станислав Тодоров Станилов26
5. Павел Димитров Шопов19
6. Явор Божилов Нотев6
7. Георги Михайлов Сенгалевич7
8. Румен Атанасов Ваташки10
9. Емил Тодоров Лилов2
10. Михаил Петров Михайлов5
11. Гроздан Иванов Иванов4
12. Мирослав Петров Славчев4
13. Атанас Генчев Атанасов9
14. Стоян Стаматов Пенев3
15. Борислав Костадинов Киряков10
16. Добрин Райков Чайлев4
17. Георги Борисов Ковачки8
21. СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ 1. Цветомир Петров Стоянов0
2. Павел Стаменов Иванов1
25. БКП 1. Васил Петров Коларов12
2. Спас Владимиров Спасов6
3. Минчо Петров Минчев5
4. Нако Райнов Стефанов0
5. Милчо Петков Александров2
6. Пеню Байчев Костадинов0
7. Илиян Борисов Обретенов5
8. Николай Илиев Петков1
9. Станчо Вълканов Павлов3
10. Димитър Ненчов Йорданов1
11. Стефан Иванов Методиев1
12. Любимка Николова Ламбева2
13. Виолета Христова Ковачева1
14. Симеон Тодоров Гагов0
15. Тимур Генов Гложенски1
16. Владлен Георгиев Аргиров0
17. Иван Кръстев Иванов2
27. ЗЕЛЕНИТЕ 1. Атанас Георгиев Чобанов32
2. Даниела Стоянова Божинова8
3. Борислав Димитров Сандов13
4. Наталия Петрова Димитрова-Попова4
5. Андрей Христов Ралев6
6. Калина Тодорова Павлова3
7. Андрей Николаев Ковачев2
8. Гергана Николаева Томова3
9. Петко Димитров Цветков0
10. Аглика Павлова Георгиева2
11. Любомир Йорданов Попйорданов1
12. Албена Симеонова Върбанова0
13. Костадин Стефанов Деянов3
14. Лилия Атанасова Тамамджиева2
15. Николай Янков Сиджимов2
16. Милена Христова Маринчева1
28. БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА,ВМРО,ЗНС,ГЕРГЬОВДЕН 1. Николай Тихомиров Бареков995
2. Ангел Чавдаров Джамбазки1 389
3. Радка Николова Коджабашева60
4. Румен Маринов Йончев38
5. Ивелина Руменова Йосифова-Кинова66
6. Даниела Колева Димитрова420
7. Христо Стоянов Бозов32
8. Хайк Таквор Гарабедян57
9. Десислава Красимирова Тодорова22
10. Ирина Лазарова Добруджалиева33
11. Мая Евгениева Методиева30
12. Мирослава Стефанова Кортенска19
13. Тезджан Феймиева Наимова29
14. Калина Венелинова Крумова25
15. Ангел Николаев Славчев37
16. Росен Петров Петров173
17. Красимир Дончев Каракачанов151
29. ДПС - Движение за права и свободи 1. Филиз Хакъева Хюсменова155
2. Делян Славчев Пеевски558
3. Неджми Ниязи Али32
4. Илхан Ахмет Кючюк164
5. Искра Димитрова Михайлова-Копарова41
6. Станислав Димитров Анастасов15
7. Айсун Айдънов Авджиев22
8. Елисавета Георгиева Кехайова15
9. Севим Исмет Мусак40
10. Яшар Смаил Асан17
11. Дениз Ремзи Хайрула20
12. Андрей Любомиров Георгиев6
13. Хами Ибрахимов Хамиев6
14. Анна Емилова Благоева5
15. Александър Несторов Несторов30
16. Алисе Османова Хасанова4
17. Мустафа Сали Карадайъ25
30. Коалиция НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ НА БЪЛГАРИЯ (НПБ) 1. Симеон Славейков Костадинов1
2. Павел Михайлов Чернев8
3. Владимир Чавдаров Симеонов0
4. Валери Бориславов Добрев1
5. Анатоли Петров Антонов0
6. Красимир Евелинов Шолдев1
7. Вълчин Стоянов Гаров0
8. Румен Иванов Иванов0
9. Петя Петрова Чикурдова1
10. Красимир Кънчов Кънчев0
11. Славяна Младенова Николова1
12. Георги Кирилов Милев0
13. Мирослав Емилов Васев0
14. Камен Сотиров Костов0