ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
№ 243100190
ВЪВЕДЕНИ В ОИК

от произвеждане на МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ
на 18.06.2017 г.

населено място с.Самуилово кметство Стара Загора
община Стара Загора
област СТАРА ЗАГОРА

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на поставените на референдума въпроси 1


1. Брой на гласоподавателите според избирателния списък
(сумата от гласоподавателите в избирателния списък при предаването му на СИК и вписаните в допълнителната страница (под чертата)
119
2. Брой на гласувалите според подписите в избирателния списък, включително и подписите в допълнителната страница (под чертата) 5
3. Брой на гласувалите според намерените кутията за гласуване пликове 5
4. Брой на гласувалите според намерените кутията за гласуване бюлетини 5

5. Резултати от гласуването

Въпрос: „Да бъде ли извършено отчуждаване на частните незастроени имоти в квартал „Бедечка“ по реда на закона за общинската собственост и ЗУТ, при граници: от изток - бул. „Хан Тервел“, от запад - ул. „Иван Вазов“, от север - алеята към предприетяие „Труд“ и от юг - ул. „Христина Морфова“? На територията на отчуждените имоти да се изгради парк, за сметка на бюджета или активи на Община Стара Загора.“
а) Брой действителни бюлетини с отговор "Да" 0
б) Брой действителни бюлетини с отговор "Не" 5
в) Брой недействителни бюлетини (намерени в кутията бюлетини без плик; бюлетини не по образец; бюлетини зачертани изцяло; бюлетини, в които не е зачертан отговор или са зачертани и двата отговора на въпроса; бюлетини, в които има вписани специални символи като букви, цифри или други знаци; бюлетини, в които не може да се определи еднозначно посочения вот) 0