ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
№ 243100105
ВЪВЕДЕНИ В ОИК

от произвеждане на МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ
на 18.06.2017 г.

населено място гр.Стара Загора кметство Стара Загора
община Стара Загора
област СТАРА ЗАГОРА

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на поставените на референдума въпроси 1


1. Брой на гласоподавателите според избирателния списък
(сумата от гласоподавателите в избирателния списък при предаването му на СИК и вписаните в допълнителната страница (под чертата)
1033
2. Брой на гласувалите според подписите в избирателния списък, включително и подписите в допълнителната страница (под чертата) 165
3. Брой на гласувалите според намерените кутията за гласуване пликове 165
4. Брой на гласувалите според намерените кутията за гласуване бюлетини 165

5. Резултати от гласуването

Въпрос: „Да бъде ли извършено отчуждаване на частните незастроени имоти в квартал „Бедечка“ по реда на закона за общинската собственост и ЗУТ, при граници: от изток - бул. „Хан Тервел“, от запад - ул. „Иван Вазов“, от север - алеята към предприетяие „Труд“ и от юг - ул. „Христина Морфова“? На територията на отчуждените имоти да се изгради парк, за сметка на бюджета или активи на Община Стара Загора.“
а) Брой действителни бюлетини с отговор "Да" 148
б) Брой действителни бюлетини с отговор "Не" 16
в) Брой недействителни бюлетини (намерени в кутията бюлетини без плик; бюлетини не по образец; бюлетини зачертани изцяло; бюлетини, в които не е зачертан отговор или са зачертани и двата отговора на въпроса; бюлетини, в които има вписани специални символи като букви, цифри или други знаци; бюлетини, в които не може да се определи еднозначно посочения вот) 1