РИК протоколгр.Божурище
260600001 260600002 260600003 260600004 260600005 260600013

гр.Ботевград
260700001 260700002 260700003 260700004 260700005 260700006 260700007 260700008 260700009 260700010 260700011 260700012 260700013 260700014 260700015 260700016 260700017 260700018 260700019 260700020 260700021 260700022 260700023 260700045

гр.Годеч
260900001 260900002 260900003 260900004 260900005

гр.Долна баня
265900001 265900002 265900003 265900004 265900005 265900006 265900007

гр.Драгоман
261600001 261600002 261600003 261600004 261600005

гр.Елин Пелин
261700001 261700002 261700003 261700004 261700005 261700006 261700007 261700008

гр.Етрополе
261800001 261800002 261800003 261800004 261800005 261800006 261800007 261800008 261800009 261800010 261800011

гр.Златица
264700001 264700002 264700003 264700004 264700005 264700006 264700007

гр.Ихтиман
262000001 262000002 262000003 262000004 262000005 262000006 262000007 262000008 262000009 262000010 262000011 262000012 262000030

гр.Копривщица
262400001 262400002 262400003

гр.Костенец
262500001 262500002 262500003 262500004 262500005 262500006 262500007 262500008 262500009 262500020 262500021

гр.Костинброд
262600001 262600002 262600003 262600004 262600005 262600006 262600007 262600008 262600009 262600010 262600011 262600012

гр.Момин проход
262500010 262500011

гр.Пирдоп
265500001 265500002 265500003 265500004 265500005 265500006 265500007 265500008 265500009 265500010 265500011 265500013 265500014

гр.Правец
263400001 263400002 263400003 263400004 263400005 263400016

гр.Самоков
263900001 263900002 263900003 263900004 263900005 263900006 263900007 263900008 263900009 263900010 263900011 263900012 263900013 263900014 263900015 263900016 263900017 263900018 263900019 263900020 263900021 263900022 263900023 263900024 263900025 263900026 263900027 263900028 263900029 263900030 263900031 263900032 263900033 263900034 263900035 263900036 263900064 263900065

гр.Своге
264300001 264300002 264300003 264300004 264300005 264300006 264300007 264300008 264300009

гр.Сливница
264500003 264500004 264500005 264500006 264500007 264500008 264500009 264500010 264500011

с.Алдомировци
264500012 264500013

с.Алино
263900047

с.Антон
265400001 265400002

с.Априлово
261000006

с.Байлово
261000004

с.Батулия
264300010

с.Безден
262600021

с.Бели Искър
263900059

с.Белица
262000028

с.Белопопци
261000003

с.Белчин
263900048

с.Бенковски
265600006

с.Беренде извор
261600015

с.Бов
264300011

с.Богданлия
261700031

с.Богьовци
262600022

с.Боерица
262000018

с.Боженица
260700033

с.Бойковец
261800016

с.Борика
262000021

с.Бракьовци
260900007

с.Брезе
264300012

с.Брусен
261800018

с.Бузяковци
262000027

с.Буново
265600004

с.Бучин проход
262600023

с.Бърложница
264500015

с.Вакарел
262000024 262000025 262000026

с.Василовци
261600011

с.Венковец
262000017

с.Веринско
262000020

с.Видраре
263400014

с.Вишан
261600020

с.Владиславци
261600018

с.Владо Тричков
264300013 264300014

с.Врачеш
260700041 260700042 260700043 260700044

с.Габер
261600017

с.Габра
261700015 261700016

с.Габровница
264300015

с.Гайтанево
261000007

с.Гара Бов
264300016

с.Гара Лакатник
264300017 264300018

с.Гинци
260900006

с.Говедарци
263900055 263900056

с.Голема Раковица
261700032

с.Големо Малово
261600008

с.Голеш
260900010

с.Голяновци
262600014

с.Горна Василица
262500017

с.Горна Малина
261000001 261000002

с.Горни Окол
263900040

с.Горно Камарци
261000015

с.Градец
262600016

с.Григорево
261700020

с.Губеш
260900012

с.Губислав
264300019

с.Гургулят
264500001

с.Гурково
260700038

с.Гурмазово
260600009

с.Гуцал
263900043

с.Гълъбовци
264500002

с.Джурово
263400011

с.Добърчин
264300020

с.Доганово
261700028

с.Долна Малина
261000005

с.Долни Окол
263900041

с.Долно Камарци
261000013

с.Доспей
263900054

с.Драговищица
262600013

с.Драгоил
261600006

с.Драготинци
264500017

с.Драгушиново
263900063

с.Дружево
264300021

с.Дръмша
262600015

с.Душанци
265500012

с.Еленов дол
264300022

с.Елешница
261700022

с.Елин Пелин
261700009 261700010 261700011 261700012

с.Елов дол
260700035

с.Желен
264300023

с.Живково
262000019

с.Заноге
264300024

с.Заселе
264300025

с.Зимевица
264300026

с.Златуша
260600012

с.Злокучене
263900039

с.Извор
264500016

с.Искрец
264300027 264300028

с.Калотина
261600013 261600014

с.Калугерово
263400009

с.Каменица
265600005

с.Караполци
261700030

с.Карлиево
264700009

с.Клисура
263900049

с.Ковачевци
263900045

с.Комщица
260900008

с.Костадинкино
262000023

с.Костенец
262500012 262500013 262500014 262500015 262500016

с.Краево
260700039

с.Круша
261600021

с.Лакатник
264300030

с.Лесковдол
264300031

с.Лесново
261700026 261700027

с.Липница
260700034

с.Литаково
260700036 260700037

с.Лопян
261800019

с.Луково
264300032

с.Лъга
261800020

с.Маджаре
263900057

с.Макоцево
261000012

с.Мала църква
263900058

с.Малки Искър
261800021

с.Мало Малово
261600010

с.Манаселска река
263400012

с.Марица
263900062

с.Миланово
264300033

с.Мирково
265600001 265600002

с.Мирово
262000013

с.Мургаш
260900013

с.Мусачево
261700019

с.Мухово
262000029

с.Негушево
261000008

с.Несла
261600019

с.Новачене
260700031 260700032

с.Нови хан
261700013 261700014 261700033

с.Ново село
263900038

с.Огняново
261700029

с.Огоя
264300034

с.Опицвет
262600020

с.Оплетня
264300035

с.Оселна
261800017

с.Осеновлаг
264300036

с.Осиковица
263400013

с.Осиковска Лакавица
263400007

с.Осоица
261000009

с.Очуша
262500019

с.Пауново
262000022

с.Петково
261700025

с.Петрич
264700010

с.Петърч
262600018 262600019

с.Пожарево
260600010

с.Полянци
262000016

с.Поповяне
263900046

с.Потоп
261700023

с.Правешка Лакавица
263400008

с.Прекръсте
261600007

с.Продановци
263900053

с.Пролеша
260600006

с.Пчелин
262500018

с.Равнище
263400015

с.Равно поле
261700017 261700018

с.Радотина
260700040

с.Радуил
263900060 263900061

с.Радуловци
264500014

с.Разлив
263400006

с.Райово
263900051 263900052

с.Рашково
260700024

с.Раяновци
261600009

с.Реброво
264300037

с.Редина
264300029

с.Рельово
263900050

с.Рибарица
261800013

с.Росоман
260600011

с.Саранци
261000010

с.Свидня
264300039

с.Своде
263400010

с.Скравена
260700029 260700030

с.Смолско
265600003

с.Стамболово
262000014

с.Столник
261700021

с.Стъргел
261000014

с.Табан
261600022

с.Томпсън
264300040

с.Трудовец
260700025 260700026 260700027 260700028

с.Туден
260900011

с.Хераково
260600007

с.Храбърско
260600008

с.Цацаровци
261600023

с.Церецел
264300038

с.Церово
264300041 264300042

с.Цръклевци
261600012

с.Църквище
264700008

с.Чавдар
265700001 265700002

с.Чеканчево
261000011

с.Челопеч
265800001 265800002

с.Черньово
262000015

с.Чибаовци
262600017

с.Чорул
261600016

с.Чурек
261700024

с.Шипочане
263900037

с.Широки дол
263900042

с.Шума
260900009

с.Ябланица
264300043

с.Ялботина
261600024

с.Ямна
261800014 261800015

с.Ярлово
263900044