РИК протоколгр.Белоградчик
050100001 050100002 050100003 050100004 050100005 050100006 050100007 050100008 050100021

гр.Брегово
050600001 050600002 050600003 050600004 050600013

гр.Видин
050900001 050900002 050900003 050900004 050900005 050900006 050900007 050900008 050900009 050900010 050900011 050900012 050900013 050900014 050900015 050900016 050900017 050900018 050900019 050900020 050900021 050900022 050900023 050900024 050900025 050900026 050900027 050900028 050900029 050900030 050900031 050900032 050900033 050900034 050900035 050900036 050900037 050900038 050900039 050900040 050900041 050900042 050900043 050900044 050900045 050900046 050900047 050900048 050900049 050900050 050900051 050900052 050900053 050900054 050900055 050900056 050900057 050900058 050900059 050900060 050900061 050900062 050900063 050900064 050900065 050900066 050900067 050900068 050900069 050900070 050900071 050900072 050900073 050900074 050900075 050900077 050900078 050900079 050900080 050900121 050900122 050900128

гр.Грамада
051500001 051500002 051500003

гр.Димово
051600001 051600002 051600025

гр.Дунавци
050900106 050900107 050900108 050900109 050900123

гр.Кула
052200001 052200002 052200003 052200004 052200005 052200014

с.Акациево
050900089

с.Антимово
050900099

с.Арчар
051600021 051600022 051600023

с.Балей
050600011 050600014

с.Бела
051600008

с.Бела Рада
050900100

с.Бело поле
053300009

с.Бойница
050300001

с.Бориловец
050300002

с.Боровица
050100009

с.Ботево
050900116

с.Бранковци
051500005

с.Буковец
050900118

с.Вещица
050100019

с.Винарово
053000003 053000004

с.Владиченци
051600007

с.Водна
051500007

с.Воднянци
051600012

с.Войница
050900104

с.Връв
050600008 050600018

с.Вълчек
052500002

с.Върба
050100018

с.Върбово
053700003

с.Върбовчец
051600018

с.Въртоп
050900113

с.Гайтанци
050900114

с.Генерал Мариново
050900081

с.Големаново
052200007

с.Гомотарци
050900097 050900098

с.Горни Лом
053700007 053700008

с.Градец
050900087 050900088 050900124 050900125

с.Градсковски колиби
050300003

с.Гранитово
050100015

с.Гъмзово
050600007 050600015

с.Гюргич
053300002

с.Делейна
050600010 050600019

с.Динковица
050900086

с.Динково
053300010

с.Долни Бошняк
050900084

с.Долни Лом
053700009

с.Дражинци
053300005

с.Дреновец
053300006 053300007

с.Дружба
050900083

с.Дъбравка
050100016

с.Държаница
051600024

с.Жеглица
050900112

с.Ивановци
050900111

с.Извор
051600004

с.Извор махала
052200008

с.Иново
050900092

с.Каленик
050900119

с.Капитановци
050900093 050900094 050900126

с.Карбинци
051600013

с.Киреево
052500007

с.Кладоруб
051600010

с.Косово
050600009

с.Коста Перчево
052200009

с.Костичовци
051600006

с.Кошава
050900105

с.Куделин
050600012 050600016

с.Кутово
050900101 050900102 050900129

с.Лагошевци
051600003

с.Майор Узуново
050900091

с.Макреш
052500001 052500008

с.Мали Дреновец
051600017

с.Медешевци
051500009

с.Медовница
051600014

с.Милчина лъка
051500008

с.Неговановци
053000005 053000009

с.Ново село
053000001 053000002 053000008 053000010

с.Новоселци
050900076

с.Орешец
051600015 051600016

с.Острокапци
051600009

с.Ошане
050100020

с.Периловец
050300004

с.Пешаково
050900082

с.Плакудер
050900085

с.Плешивец
053300003

с.Подгоре
052500005

с.Покрайна
050900095 050900096

с.Полетковци
052200010

с.Праужда
050100012

с.Протопопинци
053700005

с.Рабиша
050100011

с.Раброво
050300005

с.Ракитница
050600005 050600017

с.Раковица
052500006

с.Раяновци
050100013

с.Репляна
053700006

с.Ружинци
053300001

с.Рупци
050900090

с.Салаш
050100017

с.Септемврийци
051600020

с.Синаговци
050900110

с.Скомля
051600011

с.Слана бара
050900120 050900127

с.Сланотрън
050900103

с.Срацимирово
051500006

с.Средогрив
053700010

с.Стакевци
050100014

с.Старопатица
052200011

с.Тияновци
050600006

с.Толовица
052500003

с.Тополовец
052200012 053300008

с.Тошевци
051500004

с.Търговище
053700004

с.Търняне
050900117

с.Флорентин
053000006

с.Цар Симеоново
050900115

с.Цар Шишманово
052500004

с.Цар-Петрово
052200013

с.Черно поле
053300004

с.Чифлик
050100010

с.Чичил
052200006

с.Чупрене
053700001 053700002

с.Шипот
051600005

с.Шишенци
050300006

с.Ярловица
051600019

с.Ясен
053000007