Активност на гласуване

президент и вицепрезидент национален референдум

  Президент и вицепрезидент Национален референдум
Час Гласоподаватели Гласували Процент Гласоподаватели Гласували Процент
10:00 126 491 16 362 12.94% 126 489 15 043 11.89%
13:00 126 491 40 724 32.20% 126 489 37 401 29.57%
17:00 126 491 65 655 51.90% 126 489 61 092 48.30%
20:00 125 826 77 309 61.44% 124 293 72 497 58.33%

Данните за активността в графиките са подадени от РИК.
Всички районни избирателни комисии изпращат до ЦИК събраната от СИК и обобщена от РИК справка.