Активност на гласуване

президент и вицепрезидент национален референдум

  Президент и вицепрезидент Национален референдум
Час Гласоподаватели Гласували Процент Гласоподаватели Гласували Процент
10:00 135 736 11 782 8.68% 135 511 10 851 8.01%
13:00 135 736 36 635 26.99% 135 511 33 736 24.90%
17:00 135 736 59 876 44.11% 135 511 54 177 39.98%
20:00 136 087 73 192 53.78% 134 592 68 806 51.12%

Данните за активността в графиките са подадени от РИК.
Всички районни избирателни комисии изпращат до ЦИК събраната от СИК и обобщена от РИК справка.