ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л
на РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
за избиране на народни представители
район № 31 - Ямбол

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК РИК КОНСТАТИРА:

А. Брой на регистрираните кандидатски листи за народни представители: 25
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК, (сумата на числата по буква „Б“ от протоколите на СИК) 127 308
В. Брой на СИК в изборния район 233
Г. Брой на СИК, предали протокол 233

РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК) 119 174
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК) 829
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК) 59 712

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:

4. Удостоверения и декларации, приложени към избирателните списъци:
а) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № 18-НС от изборните книжа 5
б) удостоверения за гласуване на друго място – Приложение № 20-НС от изборните книжа 27
в) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната страница (под чертата) 796
5. Бюлетини извън избирателната кутия
а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 5, буква „а“ от протоколите на СИК) 67 727
б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК) 268
в) брой на недействителните бюлетини по чл. 265, ал. 5 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „в“ от протоколите на СИК) 0
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „г“ от протоколите на СИК) 0
д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „д“ от протоколите на СИК) 16
е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „е“ от протоколите на СИК) 158

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:

6. Брой на намерените в избирателната/ите кутия/и бюлетини (сумата от числата по т. 6, от протоколите на СИК) 59 712
7. Брой на недействителни гласове (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК): 2 779
8. Брой на действителните гласове (сумата от числата по т. 8 от протоколите на СИК) 56 933

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕTE ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Наименование на партия/коалиция/ имената на независимите кандидати Действителни гласове Недействителни гласове
1. Движение 21 547 9
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ 158 10
3. БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД 90 5
4. ПП НОВОТО ВРЕМЕ 82 13
5. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ 172 6
6. СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ 85 3
7. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС 2 689 33
8. ПП Нова България 183 14
9. ПП ГЕРБ 18 647 275
10. ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ 82 6
11. АТАКА 4 510 145
12. НДСВ 149 15
13. КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА 3 933 87
14. Коалиция АБВ – (Алтернатива за българско възраждане) 2 243 25
15. ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ 113 7
16. НОВА АЛТЕРНАТИВА 307 4
17. КП ДЕСНИТЕ 143 13
18. ДПС – Движение за права и свободи 3 723 117
19. ПП Глас Народен 320 4
20. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ 111 14
21. НОВА СИЛА 122 9
22. БСП лява България 13 834 314
23. ЗЕЛЕНИТЕ 189 7
24. ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО 4 203 104
25. РЕПУБЛИКА БГ 298 21
      Празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа) 1 519

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ

№ в бюлет- ината Наименование на партия/коалиция Отбелязани предпочитания(преференции) за пореден номер в листата
брой предпочитания(преференции)
1 Движение 21
без1234       
38296272319       
2 БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ
без123        
1266242        
3 БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД
без1234       
5451291       
4 ПП НОВОТО ВРЕМЕ
без1234       
6222313       
5 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ
без12         
1451116         
6 СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
без1          
7510          
7 РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС
без12345678   
1 428220305146699028181222   
8 ПП Нова България
без1234       
15216942       
9 ПП ГЕРБ
без12345678   
13 0491 3068781 069928432333307345   
10 ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
без1          
775          
11 АТАКА
без1234567    
3 230334120119123184205184    
12 НДСВ
без123456     
1231060901     
13 КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА
без12345678   
2 9804121398510279227242   
14 Коалиция АБВ – (Алтернатива за българско възраждане)
без12345678   
1 67628678424227154136   
15 ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ
без1234       
995513       
16 НОВА АЛТЕРНАТИВА
без12345      
20634550111      
17 КП ДЕСНИТЕ
без1234       
9432782       
18 ДПС – Движение за права и свободи
без12345678   
3 505631112871011618   
19 ПП Глас Народен
без123        
27028157        
20 ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ
без12         
10344         
21 НОВА СИЛА
без12345      
10266233      
22 БСП лява България
без12345678   
9 0891 0091 30437683478198181162   
23 ЗЕЛЕНИТЕ
без123        
15019911        
24 ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО
без12345678   
3 414315238566325232544   
25 РЕПУБЛИКА БГ
без1234       
2302513228