ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л
на РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
за избиране на народни представители
район № 30 - Шумен

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК РИК КОНСТАТИРА:

А. Брой на регистрираните кандидатски листи за народни представители: 25
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК, (сумата на числата по буква „Б“ от протоколите на СИК) 196 959
В. Брой на СИК в изборния район 307
Г. Брой на СИК, предали протокол 307

РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК) 190 215
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК) 1 645
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК) 88 217

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:

4. Удостоверения и декларации, приложени към избирателните списъци:
а) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № 18-НС от изборните книжа 58
б) удостоверения за гласуване на друго място – Приложение № 20-НС от изборните книжа 10
в) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната страница (под чертата) 1 553
5. Бюлетини извън избирателната кутия
а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 5, буква „а“ от протоколите на СИК) 111 958
б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК) 337
в) брой на недействителните бюлетини по чл. 265, ал. 5 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „в“ от протоколите на СИК) 124
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „г“ от протоколите на СИК) 1
д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „д“ от протоколите на СИК) 10
е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „е“ от протоколите на СИК) 410

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:

6. Брой на намерените в избирателната/ите кутия/и бюлетини (сумата от числата по т. 6, от протоколите на СИК) 88 217
7. Брой на недействителни гласове (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК): 4 435
8. Брой на действителните гласове (сумата от числата по т. 8 от протоколите на СИК) 83 782

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕTE ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Наименование на партия/коалиция/ имената на независимите кандидати Действителни гласове Недействителни гласове
1. Движение 21 484 7
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ 229 10
3. БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД 110 8
4. ПП НОВОТО ВРЕМЕ 59 7
5. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ 238 5
6. СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ 98 13
7. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС 4 024 42
8. ПП Нова България 183 16
9. ПП ГЕРБ 21 870 275
10. ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ 82 10
11. АТАКА 2 909 76
12. НДСВ 126 17
13. КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА 3 395 56
14. Коалиция АБВ – (Алтернатива за българско възраждане) 2 896 39
15. ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ 113 12
16. НОВА АЛТЕРНАТИВА 295 10
17. КП ДЕСНИТЕ 178 13
18. ДПС – Движение за права и свободи 28 858 761
19. ПП Глас Народен 565 4
20. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ 95 5
21. НОВА СИЛА 101 8
22. БСП лява България 10 701 257
23. ЗЕЛЕНИТЕ 205 10
24. ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО 5 576 94
25. РЕПУБЛИКА БГ 391 9
      Празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа) 2 671

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ

№ в бюлет- ината Наименование на партия/коалиция Отбелязани предпочитания(преференции) за пореден номер в листата
брой предпочитания(преференции)
1 Движение 21
без123        
357823114        
2 БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ
без1234       
160164634       
3 БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД
без123456     
749022410     
4 ПП НОВОТО ВРЕМЕ
без123        
53312        
5 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ
без123        
198171310        
6 СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
без1          
917          
7 РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС
без1234567891011
1 7424496012463374427185223464351
12           
31           
8 ПП Нова България
без123        
1551575        
9 ПП ГЕРБ
без1234567891011
13 9481 7081 3313861962102651 8381641 30814896
12           
256           
10 ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
без1          
748          
11 АТАКА
без1234567    
2 35427285497618650    
12 НДСВ
без12345      
11151504      
13 КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА
без1234567891011
2 479368204722578143021381515
12           
29           
14 Коалиция АБВ – (Алтернатива за българско възраждане)
без12345678   
1 8673052572684837234051   
15 ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ
без123456     
94981010     
16 НОВА АЛТЕРНАТИВА
без1234567    
1733252223274    
17 КП ДЕСНИТЕ
без12345      
1332414403      
18 ДПС – Движение за права и свободи
без1234567891011
26 764475150278130105166109142828064
12           
555           
19 ПП Глас Народен
без12345      
427712091622      
20 ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ
без123        
88511        
21 НОВА СИЛА
без12         
8984         
22 БСП лява България
без1234567891011
7 1757881 20835633412763150326023372
12           
97           
23 ЗЕЛЕНИТЕ
без12         
1672513         
24 ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО
без1234567891011
4 314637209663555446531272218
12           
46           
25 РЕПУБЛИКА БГ
без123456     
2705597131719