ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л
на РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
за избиране на народни представители
район № 28 - Търговище

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК РИК КОНСТАТИРА:

А. Брой на регистрираните кандидатски листи за народни представители: 25
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК, (сумата на числата по буква „Б“ от протоколите на СИК) 122 113
В. Брой на СИК в изборния район 262
Г. Брой на СИК, предали протокол 262

РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК) 122 658
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК) 1 385
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК) 63 237

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:

4. Удостоверения и декларации, приложени към избирателните списъци:
а) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № 18-НС от изборните книжа 60
б) удостоверения за гласуване на друго място – Приложение № 20-НС от изборните книжа 24
в) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната страница (под чертата) 1 273
5. Бюлетини извън избирателната кутия
а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 5, буква „а“ от протоколите на СИК) 58 789
б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК) 276
в) брой на недействителните бюлетини по чл. 265, ал. 5 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „в“ от протоколите на СИК) 4
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „г“ от протоколите на СИК) 2
д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „д“ от протоколите на СИК) 4
е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „е“ от протоколите на СИК) 171

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:

6. Брой на намерените в избирателната/ите кутия/и бюлетини (сумата от числата по т. 6, от протоколите на СИК) 63 237
7. Брой на недействителни гласове (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК): 2 458
8. Брой на действителните гласове (сумата от числата по т. 8 от протоколите на СИК) 60 779

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕTE ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Наименование на партия/коалиция/ имената на независимите кандидати Действителни гласове Недействителни гласове
1. Движение 21 316 9
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ 141 7
3. БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД 45 3
4. ПП НОВОТО ВРЕМЕ 23 8
5. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ 125 4
6. СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ 74 9
7. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС 3 378 46
8. ПП Нова България 130 9
9. ПП ГЕРБ 11 937 140
10. ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ 41 4
11. АТАКА 1 511 51
12. НДСВ 126 14
13. КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА 2 507 33
14. Коалиция АБВ – (Алтернатива за българско възраждане) 2 453 32
15. ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ 77 3
16. НОВА АЛТЕРНАТИВА 78 8
17. КП ДЕСНИТЕ 90 14
18. ДПС – Движение за права и свободи 26 240 523
19. ПП Глас Народен 212 6
20. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ 69 5
21. НОВА СИЛА 81 5
22. БСП лява България 7 554 154
23. ЗЕЛЕНИТЕ 86 7
24. ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО 3 224 44
25. РЕПУБЛИКА БГ 261 13
      Празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа) 1 308

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ

№ в бюлет- ината Наименование на партия/коалиция Отбелязани предпочитания(преференции) за пореден номер в листата
брой предпочитания(преференции)
1 Движение 21
без123        
23856139        
2 БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ
без1234       
11341833       
3 БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД
без1234       
371061       
4 ПП НОВОТО ВРЕМЕ
без123        
22001        
5 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ
без123        
981782        
6 СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
без1          
668          
7 РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС
без123456     
2 561184442111353213     
8 ПП Нова България
без12         
114115         
9 ПП ГЕРБ
без12345678   
8 6251 210558680190135125229180   
10 ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
без1          
410          
11 АТАКА
без1234       
1 222113737429       
12 НДСВ
без123456     
9281021310     
13 КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА
без123456     
1 6861004085110449109     
14 Коалиция АБВ – (Алтернатива за българско възраждане)
без1234567    
1 81423252292114223140    
15 ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ
без1234       
752000       
16 НОВА АЛТЕРНАТИВА
без1234       
585762       
17 КП ДЕСНИТЕ
без12         
8910         
18 ДПС – Движение за права и свободи
без12345678   
24 5633157731525925127969112   
19 ПП Глас Народен
без12         
179285         
20 ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ
без123        
66311        
21 НОВА СИЛА
без123        
73521        
22 БСП лява България
без12345678   
5 9497863121447689665280   
23 ЗЕЛЕНИТЕ
без12         
7376         
24 ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО
без12345678   
2 66824963666232273423   
25 РЕПУБЛИКА БГ
без123        
15835599