ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л
на РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
за избиране на народни представители
район № 26 - София Област

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК РИК КОНСТАТИРА:

А. Брой на регистрираните кандидатски листи за народни представители: 25
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК, (сумата на числата по буква „Б“ от протоколите на СИК) 216 220
В. Брой на СИК в изборния район 421
Г. Брой на СИК, предали протокол 421

РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК) 208 652
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК) 2 346
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК) 111 168

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:

4. Удостоверения и декларации, приложени към избирателните списъци:
а) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № 18-НС от изборните книжа 470
б) удостоверения за гласуване на друго място – Приложение № 20-НС от изборните книжа 37
в) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната страница (под чертата) 1 354
5. Бюлетини извън избирателната кутия
а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 5, буква „а“ от протоколите на СИК) 105 197
б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК) 397
в) брой на недействителните бюлетини по чл. 265, ал. 5 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „в“ от протоколите на СИК) 91
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „г“ от протоколите на СИК) 22
д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „д“ от протоколите на СИК) 22
е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „е“ от протоколите на СИК) 502

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:

6. Брой на намерените в избирателната/ите кутия/и бюлетини (сумата от числата по т. 6, от протоколите на СИК) 111 168
7. Брой на недействителни гласове (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК): 7 430
8. Брой на действителните гласове (сумата от числата по т. 8 от протоколите на СИК) 103 738

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕTE ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Наименование на партия/коалиция/ имената на независимите кандидати Действителни гласове Недействителни гласове
1. Движение 21 785 6
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ 416 20
3. БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД 186 4
4. ПП НОВОТО ВРЕМЕ 144 10
5. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ 419 6
6. СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ 201 7
7. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС 7 333 35
8. ПП Нова България 440 10
9. ПП ГЕРБ 36 320 389
10. ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ 237 9
11. АТАКА 5 187 127
12. НДСВ 281 19
13. КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА 9 513 100
14. Коалиция АБВ – (Алтернатива за българско възраждане) 4 546 45
15. ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ 267 9
16. НОВА АЛТЕРНАТИВА 361 7
17. КП ДЕСНИТЕ 122 6
18. ДПС – Движение за права и свободи 5 773 164
19. ПП Глас Народен 832 5
20. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ 260 7
21. НОВА СИЛА 193 18
22. БСП лява България 21 306 356
23. ЗЕЛЕНИТЕ 596 13
24. ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО 7 275 85
25. РЕПУБЛИКА БГ 745 20
      Празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа) 5 955

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ

№ в бюлет- ината Наименование на партия/коалиция Отбелязани предпочитания(преференции) за пореден номер в листата
брой предпочитания(преференции)
1 Движение 21
без12345      
55315527201713      
2 БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ
без12345678   
27421829118171   
3 БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД
без1234567891011
1281512603200332
12           
2           
4 ПП НОВОТО ВРЕМЕ
без1234       
98125821       
5 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ
без1234567    
2963411626316    
6 СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
без12         
18588         
7 РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС
без1234567891011
3 384952567551275197365792386919530
1213141516       
5097135134       
8 ПП Нова България
без12345678   
2786106362764   
9 ПП ГЕРБ
без1234567891011
21 8332 2331 2861 4135784115471 6245733 979165240
1213141516       
118298322348254       
10 ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
без12         
221215         
11 АТАКА
без1234567891011
3 47538265766238162130402444650
1213          
1524          
12 НДСВ
без123456     
2173618100115     
13 КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА
без1234567891011
4 9722 5322278771758210841413037
1213141516       
261 070165939       
14 Коалиция АБВ – (Алтернатива за българско възраждане)
без1234567891011
2 8373024278159545410681233712
1213141516       
7033339922       
15 ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ
без12345678910 
23411721002253 
16 НОВА АЛТЕРНАТИВА
без1234567891011
2243293920553334
1213141516       
132224       
17 КП ДЕСНИТЕ
без12345678   
82124282363   
18 ДПС – Движение за права и свободи
без123456789  
1 8747401 03682034020492221256191  
19 ПП Глас Народен
без12345      
65110420231420      
20 ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ
без1234       
21425678       
21 НОВА СИЛА
без123456     
1541385265     
22 БСП лява България
без1234567891011
10 5231 4091 0631 712752 10570283265845736132
1213141516       
98722030010743       
23 ЗЕЛЕНИТЕ
без12345      
4766117171114      
24 ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО
без1234567891011
5 292719255136106966599461452327
1213141516       
5057395356       
25 РЕПУБЛИКА БГ
без1234567891011
5135723119461971118202
12           
8