ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л
на РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
за избиране на народни представители
район № 22 - Смолян

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК РИК КОНСТАТИРА:

А. Брой на регистрираните кандидатски листи за народни представители: 25
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК, (сумата на числата по буква „Б“ от протоколите на СИК) 121 300
В. Брой на СИК в изборния район 270
Г. Брой на СИК, предали протокол 270

РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК) 109 587
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК) 908
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК) 57 157

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:

4. Удостоверения и декларации, приложени към избирателните списъци:
а) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № 18-НС от изборните книжа 41
б) удостоверения за гласуване на друго място – Приложение № 20-НС от изборните книжа 1
в) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната страница (под чертата) 832
5. Бюлетини извън избирателната кутия
а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 5, буква „а“ от протоколите на СИК) 62 141
б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК) 685
в) брой на недействителните бюлетини по чл. 265, ал. 5 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „в“ от протоколите на СИК) 14
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „г“ от протоколите на СИК) 1
д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „д“ от протоколите на СИК) 9
е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „е“ от протоколите на СИК) 209

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:

6. Брой на намерените в избирателната/ите кутия/и бюлетини (сумата от числата по т. 6, от протоколите на СИК) 57 157
7. Брой на недействителни гласове (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК): 2 620
8. Брой на действителните гласове (сумата от числата по т. 8 от протоколите на СИК) 54 537

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕTE ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Наименование на партия/коалиция/ имената на независимите кандидати Действителни гласове Недействителни гласове
1. Движение 21 332 4
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ 176 15
3. БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД 66 5
4. ПП НОВОТО ВРЕМЕ 50 4
5. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ 127 10
6. СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ 81 2
7. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС 2 152 18
8. ПП Нова България 159 5
9. ПП ГЕРБ 18 424 202
10. ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ 50 6
11. АТАКА 1 753 37
12. НДСВ 118 7
13. КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА 3 900 45
14. Коалиция АБВ – (Алтернатива за българско възраждане) 1 260 5
15. ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ 82 2
16. НОВА АЛТЕРНАТИВА 149 6
17. КП ДЕСНИТЕ 58 0
18. ДПС – Движение за права и свободи 12 218 114
19. ПП Глас Народен 214 2
20. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ 72 3
21. НОВА СИЛА 74 3
22. БСП лява България 9 748 176
23. ЗЕЛЕНИТЕ 207 7
24. ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО 2 335 22
25. РЕПУБЛИКА БГ 732 17
      Празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа) 1 903

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ

№ в бюлет- ината Наименование на партия/коалиция Отбелязани предпочитания(преференции) за пореден номер в листата
брой предпочитания(преференции)
1 Движение 21
без123        
167845922        
2 БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ
без1234       
113124452       
3 БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД
без1234       
4583100       
4 ПП НОВОТО ВРЕМЕ
без123        
40361        
5 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ
без12345678   
8011103212350   
6 СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
без1          
765          
7 РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС
без1234567    
1 132246327160315835163    
8 ПП Нова България
без1234       
12417927       
9 ПП ГЕРБ
без12345678   
9 6081 8272 5545498511 870262631272   
10 ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
без1          
473          
11 АТАКА
без1234       
1 0282263947827       
12 НДСВ
без1234       
974962       
13 КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА
без12345678   
2 83425821382284563411524   
14 Коалиция АБВ – (Алтернатива за българско възраждане)
без12345678   
85919260462517202021   
15 ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ
без123        
75232        
16 НОВА АЛТЕРНАТИВА
без12345678   
99889553210   
17 КП ДЕСНИТЕ
без1234       
513202       
18 ДПС – Движение за права и свободи
без12345678   
8 9484341 377280198423125234199   
19 ПП Глас Народен
без123        
169191214        
20 ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ
без12         
5688         
21 НОВА СИЛА
без1          
677          
22 БСП лява България
без12345678   
6 1639871 581284230245758598   
23 ЗЕЛЕНИТЕ
без12         
161379         
24 ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО
без12345678   
1 840204118555115123010   
25 РЕПУБЛИКА БГ
без1234       
510160121436