ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л
на РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
за избиране на народни представители
район № 20 - Силистра

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК РИК КОНСТАТИРА:

А. Брой на регистрираните кандидатски листи за народни представители: 25
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК, (сумата на числата по буква „Б“ от протоколите на СИК) 132 554
В. Брой на СИК в изборния район 225
Г. Брой на СИК, предали протокол 225

РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК) 122 768
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК) 898
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК) 64 139

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:

4. Удостоверения и декларации, приложени към избирателните списъци:
а) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № 18-НС от изборните книжа 32
б) удостоверения за гласуване на друго място – Приложение № 20-НС от изборните книжа 11
в) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната страница (под чертата) 852
5. Бюлетини извън избирателната кутия
а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 5, буква „а“ от протоколите на СИК) 68 542
б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК) 252
в) брой на недействителните бюлетини по чл. 265, ал. 5 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „в“ от протоколите на СИК) 3
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „г“ от протоколите на СИК) 1
д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „д“ от протоколите на СИК) 6
е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „е“ от протоколите на СИК) 164

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:

6. Брой на намерените в избирателната/ите кутия/и бюлетини (сумата от числата по т. 6, от протоколите на СИК) 64 139
7. Брой на недействителни гласове (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК): 2 900
8. Брой на действителните гласове (сумата от числата по т. 8 от протоколите на СИК) 61 239

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕTE ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Наименование на партия/коалиция/ имената на независимите кандидати Действителни гласове Недействителни гласове
1. Движение 21 499 8
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ 126 7
3. БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД 69 6
4. ПП НОВОТО ВРЕМЕ 42 3
5. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ 127 5
6. СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ 79 11
7. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС 3 163 49
8. ПП Нова България 170 20
9. ПП ГЕРБ 16 314 246
10. ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ 58 6
11. АТАКА 1 425 69
12. НДСВ 136 14
13. КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА 2 295 40
14. Коалиция АБВ – (Алтернатива за българско възраждане) 2 113 27
15. ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ 80 9
16. НОВА АЛТЕРНАТИВА 308 10
17. КП ДЕСНИТЕ 83 14
18. ДПС – Движение за права и свободи 21 007 516
19. ПП Глас Народен 230 7
20. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ 67 4
21. НОВА СИЛА 78 6
22. БСП лява България 8 015 182
23. ЗЕЛЕНИТЕ 172 10
24. ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО 4 182 115
25. РЕПУБЛИКА БГ 401 6
      Празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа) 1 510

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ

№ в бюлет- ината Наименование на партия/коалиция Отбелязани предпочитания(преференции) за пореден номер в листата
брой предпочитания(преференции)
1 Движение 21
без123456     
26295144873241     
2 БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ
без123        
939186        
3 БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД
без1234       
533283       
4 ПП НОВОТО ВРЕМЕ
без123        
41001        
5 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ
без123        
1011682        
6 СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
без1          
754          
7 РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС
без12345678   
1 863250115386143776323927   
8 ПП Нова България
без1234       
1459565       
9 ПП ГЕРБ
без12345678   
10 1121 6011 9256081 243283157153232   
10 ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
без1          
543          
11 АТАКА
без123        
1 1781532866        
12 НДСВ
без123        
1051885        
13 КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА
без12345678   
1 704182147703841472838   
14 Коалиция АБВ – (Алтернатива за българско възраждане)
без12345678   
1 47541944403222331038   
15 ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ
без123        
73331        
16 НОВА АЛТЕРНАТИВА
без12345678   
17353172115611111   
17 КП ДЕСНИТЕ
без1234       
736013       
18 ДПС – Движение за права и свободи
без12345678   
19 568293314209977023314974   
19 ПП Глас Народен
без1          
20129          
20 ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ
без123        
60610        
21 НОВА СИЛА
без123        
542031        
22 БСП лява България
без12345678   
5 77276855825612910623611278   
23 ЗЕЛЕНИТЕ
без123        
12627127        
24 ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО
без12345678   
3 16637422915110139215546   
25 РЕПУБЛИКА БГ
без1234       
2538240179