ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л
на РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
за избиране на народни представители
район № 19 - Русе

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК РИК КОНСТАТИРА:

А. Брой на регистрираните кандидатски листи за народни представители: 25
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК, (сумата на числата по буква „Б“ от протоколите на СИК) 225 236
В. Брой на СИК в изборния район 329
Г. Брой на СИК, предали протокол 329

РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК) 219 556
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК) 1 355
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК) 101 452

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:

4. Удостоверения и декларации, приложени към избирателните списъци:
а) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № 18-НС от изборните книжа 7
б) удостоверения за гласуване на друго място – Приложение № 20-НС от изборните книжа 8
в) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната страница (под чертата) 1 331
5. Бюлетини извън избирателната кутия
а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 5, буква „а“ от протоколите на СИК) 124 030
б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК) 373
в) брой на недействителните бюлетини по чл. 265, ал. 5 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „в“ от протоколите на СИК) 21
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „г“ от протоколите на СИК) 1
д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „д“ от протоколите на СИК) 6
е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „е“ от протоколите на СИК) 218

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:

6. Брой на намерените в избирателната/ите кутия/и бюлетини (сумата от числата по т. 6, от протоколите на СИК) 101 452
7. Брой на недействителни гласове (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК): 5 411
8. Брой на действителните гласове (сумата от числата по т. 8 от протоколите на СИК) 96 041

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕTE ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Наименование на партия/коалиция/ имената на независимите кандидати Действителни гласове Недействителни гласове
1. Движение 21 1 448 21
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ 357 15
3. БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД 143 7
4. ПП НОВОТО ВРЕМЕ 97 6
5. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ 410 8
6. СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ 191 11
7. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС 7 733 45
8. ПП Нова България 302 13
9. ПП ГЕРБ 30 105 323
10. ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ 153 4
11. АТАКА 5 410 115
12. НДСВ 213 7
13. КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА 6 025 77
14. Коалиция АБВ – (Алтернатива за българско възраждане) 3 815 23
15. ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ 319 11
16. НОВА АЛТЕРНАТИВА 272 3
17. КП ДЕСНИТЕ 127 11
18. ДПС – Движение за права и свободи 12 807 368
19. ПП Глас Народен 1 170 16
20. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ 251 15
21. НОВА СИЛА 184 12
22. БСП лява България 13 455 213
23. ЗЕЛЕНИТЕ 510 11
24. ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО 10 086 109
25. РЕПУБЛИКА БГ 458 6
      Празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа) 3 961

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ

№ в бюлет- ината Наименование на партия/коалиция Отбелязани предпочитания(преференции) за пореден номер в листата
брой предпочитания(преференции)
1 Движение 21
без1234567    
962328323417283017    
2 БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ
без123456     
26022693021     
3 БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД
без123        
1099421        
4 ПП НОВОТО ВРЕМЕ
без123        
87505        
5 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ
без1234567891011
2923684249422303
1213          
23          
6 СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
без1          
17615          
7 РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС
без1234567891011
4 0461 020795675652166841833275320
1213141516       
4488948108       
8 ПП Нова България
без12345      
2570201258      
9 ПП ГЕРБ
без1234567891011
19 4612 3017701 4627556933893627152 06813397
1213141516       
163242159206129       
10 ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
без1          
13914          
11 АТАКА
без1234567    
4 45950913111138604260    
12 НДСВ
без1234567891011
1522311424651122
13 КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА
без1234567891011
3 795557454312051443334252716
121314         
1963919         
14 Коалиция АБВ – (Алтернатива за българско възраждане)
без1234567891011
2 6143541181243660173443642946
1213141516       
1015234116       
15 ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ
без1234567891011
2242410861247421
1213141516       
312182       
16 НОВА АЛТЕРНАТИВА
без1234567891011
159244213453165100
17 КП ДЕСНИТЕ
без12345      
93981061      
18 ДПС – Движение за права и свободи
без1234567891011
10 48253044813018050138294141772335
1213141516       
3921845184       
19 ПП Глас Народен
без12345      
81120966231942      
20 ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ
без123        
194281415        
21 НОВА СИЛА
без12345      
136285636      
22 БСП лява България
без1234567891011
8 6751 40736330731399739613414516649114
1213141516       
8698617668       
23 ЗЕЛЕНИТЕ
без12         
4046838         
24 ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО
без1234567891011
7 1971 4182241212951256384808924114
1213141516       
4154422887       
25 РЕПУБЛИКА БГ
без12345      
3042059125211