ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л
на РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
за избиране на народни представители
район № 18 - Разград

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК РИК КОНСТАТИРА:

А. Брой на регистрираните кандидатски листи за народни представители: 25
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК, (сумата на числата по буква „Б“ от протоколите на СИК) 140 160
В. Брой на СИК в изборния район 202
Г. Брой на СИК, предали протокол 202

РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК) 138 967
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК) 975
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК) 62 778

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:

4. Удостоверения и декларации, приложени към избирателните списъци:
а) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № 18-НС от изборните книжа 8
б) удостоверения за гласуване на друго място – Приложение № 20-НС от изборните книжа 7
в) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната страница (под чертата) 926
5. Бюлетини извън избирателната кутия
а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 5, буква „а“ от протоколите на СИК) 80 652
б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК) 216
в) брой на недействителните бюлетини по чл. 265, ал. 5 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „в“ от протоколите на СИК) 1
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „г“ от протоколите на СИК) 1
д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „д“ от протоколите на СИК) 53
е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „е“ от протоколите на СИК) 232

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:

6. Брой на намерените в избирателната/ите кутия/и бюлетини (сумата от числата по т. 6, от протоколите на СИК) 62 778
7. Брой на недействителни гласове (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК): 3 129
8. Брой на действителните гласове (сумата от числата по т. 8 от протоколите на СИК) 59 649

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕTE ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Наименование на партия/коалиция/ имената на независимите кандидати Действителни гласове Недействителни гласове
1. Движение 21 285 9
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ 98 7
3. БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД 43 3
4. ПП НОВОТО ВРЕМЕ 17 3
5. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ 77 4
6. СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ 36 4
7. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС 3 014 30
8. ПП Нова България 159 17
9. ПП ГЕРБ 10 161 111
10. ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ 50 2
11. АТАКА 1 143 43
12. НДСВ 66 2
13. КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА 1 469 23
14. Коалиция АБВ – (Алтернатива за българско възраждане) 925 8
15. ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ 69 5
16. НОВА АЛТЕРНАТИВА 89 5
17. КП ДЕСНИТЕ 80 7
18. ДПС – Движение за права и свободи 33 334 774
19. ПП Глас Народен 182 9
20. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ 51 5
21. НОВА СИЛА 42 3
22. БСП лява България 5 324 111
23. ЗЕЛЕНИТЕ 57 3
24. ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО 2 563 28
25. РЕПУБЛИКА БГ 315 5
      Празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа) 1 908

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ

№ в бюлет- ината Наименование на партия/коалиция Отбелязани предпочитания(преференции) за пореден номер в листата
брой предпочитания(преференции)
1 Движение 21
без123        
181652118        
2 БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ
без123        
76994        
3 БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД
без1234       
3310000       
4 ПП НОВОТО ВРЕМЕ
без123        
12302        
5 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ
без1234       
626243       
6 СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
без1          
315          
7 РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС
без1234567    
1 1432058653315012577218    
8 ПП Нова България
без1234       
13415415       
9 ПП ГЕРБ
без12345678   
7 3141 326288545153141137104153   
10 ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
без1          
473          
11 АТАКА
без1234       
933136371720       
12 НДСВ
без12345      
4691532      
13 КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА
без12345678   
1 1541095156191873223   
14 Коалиция АБВ – (Алтернатива за българско възраждане)
без1234567    
6901062740256823    
15 ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ
без12345678   
5382101112   
16 НОВА АЛТЕРНАТИВА
без1234       
7122113       
17 КП ДЕСНИТЕ
без123        
75320        
18 ДПС – Движение за права и свободи
без12345678   
22 8736571 8764303295663571396 107   
19 ПП Глас Народен
без1          
16220          
20 ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ
без123        
36555        
21 НОВА СИЛА
без12         
3480         
22 БСП лява България
без12345678   
4 0318141207111464204347   
23 ЗЕЛЕНИТЕ
без12         
4944         
24 ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО
без12345678   
2 08026276462718161919   
25 РЕПУБЛИКА БГ
без1234       
18256251636