ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л
на РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
за избиране на народни представители
район № 16 - Пловдив Град

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК РИК КОНСТАТИРА:

А. Брой на регистрираните кандидатски листи за народни представители: 25
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК, (сумата на числата по буква „Б“ от протоколите на СИК) 302 429
В. Брой на СИК в изборния район 468
Г. Брой на СИК, предали протокол 468

РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК) 308 797
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК) 3 822
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК) 154 257

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:

4. Удостоверения и декларации, приложени към избирателните списъци:
а) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № 18-НС от изборните книжа 72
б) удостоверения за гласуване на друго място – Приложение № 20-НС от изборните книжа 46
в) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната страница (под чертата) 3 789
5. Бюлетини извън избирателната кутия
а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 5, буква „а“ от протоколите на СИК) 151 087
б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК) 635
в) брой на недействителните бюлетини по чл. 265, ал. 5 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „в“ от протоколите на СИК) 304
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „г“ от протоколите на СИК) 38
д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „д“ от протоколите на СИК) 98
е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „е“ от протоколите на СИК) 834

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:

6. Брой на намерените в избирателната/ите кутия/и бюлетини (сумата от числата по т. 6, от протоколите на СИК) 154 257
7. Брой на недействителни гласове (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК): 9 811
8. Брой на действителните гласове (сумата от числата по т. 8 от протоколите на СИК) 144 446

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕTE ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Наименование на партия/коалиция/ имената на независимите кандидати Действителни гласове Недействителни гласове
1. Движение 21 2 047 22
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ 298 24
3. БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД 279 14
4. ПП НОВОТО ВРЕМЕ 199 19
5. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ 514 17
6. СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ 196 21
7. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС 13 763 76
8. ПП Нова България 679 20
9. ПП ГЕРБ 61 249 518
10. ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ 202 9
11. АТАКА 5 652 115
12. НДСВ 299 6
13. КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА 8 242 73
14. Коалиция АБВ – (Алтернатива за българско възраждане) 5 707 36
15. ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ 359 8
16. НОВА АЛТЕРНАТИВА 727 4
17. КП ДЕСНИТЕ 381 11
18. ДПС – Движение за права и свободи 5 820 376
19. ПП Глас Народен 2 491 21
20. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ 370 6
21. НОВА СИЛА 243 12
22. БСП лява България 19 786 209
23. ЗЕЛЕНИТЕ 1 202 13
24. ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО 12 992 91
25. РЕПУБЛИКА БГ 749 6
      Празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа) 8 084

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ

№ в бюлет- ината Наименование на партия/коалиция Отбелязани предпочитания(преференции) за пореден номер в листата
брой предпочитания(преференции)
1 Движение 21
без1234567891011
1 4832954237311421262122478
2 БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ
без1234567    
2131747116130    
3 БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД
без123456789  
1671934413634317  
4 ПП НОВОТО ВРЕМЕ
без12345      
139111012207      
5 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ
без123456789  
35042211535710736  
6 СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
без1          
18116          
7 РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС
без1234567891011
8 1971 7821 8364475273176602707324103
1213141516171819    
546720774703132    
8 ПП Нова България
без123456789  
4574526712181526658  
9 ПП ГЕРБ
без1234567891011
40 79311 1001 7051 0452552071784184103 393116220
1213141516171819202122 
207226819767852035815787147 
10 ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
без1          
17824          
11 АТАКА
без1234567891011
4 00466014012126474354244524464
12 НДСВ
без1234567891011
2232981536550113
13 КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА
без1234567891011
4 5511 415476140689619167101833916
1213141516171819202122 
3585812121494113102317 
14 Коалиция АБВ – (Алтернатива за българско възраждане)
без1234567891011
3 72038833241462401036827391624
1213141516171819202122 
453726115813241714931 
15 ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ
без1234567891011
258191123512148201
121314         
438         
16 НОВА АЛТЕРНАТИВА
без1234567891011
373238183127346501
121314151617      
5632302      
17 КП ДЕСНИТЕ
без1234567891011
1830387244116115100
18 ДПС – Движение за права и свободи
без1234567891011
3 164222521 2371418481821107
12131415161718     
6281395993     
19 ПП Глас Народен
без123456789  
1 8412438370653537391959  
20 ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ
без1          
33337          
21 НОВА СИЛА
без12345678   
1891112775336   
22 БСП лява България
без1234567891011
11 3671 3781 26591774936025031318143664184
1213141516171819202122 
73417313370399319275840936 
23 ЗЕЛЕНИТЕ
без12345      
90110694502424      
24 ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО
без1234567891011
8 4593 3363161536972554356681417
121314151617      
2277412711057      
25 РЕПУБЛИКА БГ
без12345678   
468543821108450168