ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л
на РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
за избиране на народни представители
район № 14 - Перник

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК РИК КОНСТАТИРА:

А. Брой на регистрираните кандидатски листи за народни представители: 25
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК, (сумата на числата по буква „Б“ от протоколите на СИК) 126 800
В. Брой на СИК в изборния район 266
Г. Брой на СИК, предали протокол 266

РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК) 118 084
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК) 1 241
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК) 58 921

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:

4. Удостоверения и декларации, приложени към избирателните списъци:
а) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № 18-НС от изборните книжа 13
б) удостоверения за гласуване на друго място – Приложение № 20-НС от изборните книжа 7
в) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната страница (под чертата) 1 212
5. Бюлетини извън избирателната кутия
а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 5, буква „а“ от протоколите на СИК) 67 501
б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК) 311
в) брой на недействителните бюлетини по чл. 265, ал. 5 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „в“ от протоколите на СИК) 0
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „г“ от протоколите на СИК) 2
д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „д“ от протоколите на СИК) 0
е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „е“ от протоколите на СИК) 98

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:

6. Брой на намерените в избирателната/ите кутия/и бюлетини (сумата от числата по т. 6, от протоколите на СИК) 58 921
7. Брой на недействителни гласове (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК): 2 368
8. Брой на действителните гласове (сумата от числата по т. 8 от протоколите на СИК) 56 553

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕTE ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Наименование на партия/коалиция/ имената на независимите кандидати Действителни гласове Недействителни гласове
1. Движение 21 605 10
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ 169 7
3. БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД 86 5
4. ПП НОВОТО ВРЕМЕ 77 11
5. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ 186 8
6. СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ 113 1
7. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС 5 019 32
8. ПП Нова България 336 7
9. ПП ГЕРБ 19 955 233
10. ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ 103 4
11. АТАКА 3 464 90
12. НДСВ 110 10
13. КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА 5 630 65
14. Коалиция АБВ – (Алтернатива за българско възраждане) 5 177 36
15. ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ 158 6
16. НОВА АЛТЕРНАТИВА 321 8
17. КП ДЕСНИТЕ 152 5
18. ДПС – Движение за права и свободи 1 012 17
19. ПП Глас Народен 558 4
20. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ 147 2
21. НОВА СИЛА 105 3
22. БСП лява България 9 030 140
23. ЗЕЛЕНИТЕ 332 5
24. ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО 2 870 31
25. РЕПУБЛИКА БГ 838 7
      Празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа) 1 621

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ

№ в бюлет- ината Наименование на партия/коалиция Отбелязани предпочитания(преференции) за пореден номер в листата
брой предпочитания(преференции)
1 Движение 21
без12345      
4127847221135      
2 БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ
без1234       
12592942       
3 БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД
без123        
5611613        
4 ПП НОВОТО ВРЕМЕ
без1234       
559319       
5 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ
без123        
146151312        
6 СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
без1          
10013          
7 РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС
без12345678   
2 6001 271184312235531526584   
8 ПП Нова България
без12345678   
18340302641711223   
9 ПП ГЕРБ
без12345678   
13 5661 8251 754987471288201320543   
10 ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
без1          
8716          
11 АТАКА
без1234       
2 83632411787100       
12 НДСВ
без1234       
85121120       
13 КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА
без12345678   
2 5171 0841 6341276873245053   
14 Коалиция АБВ – (Алтернатива за българско възраждане)
без12345678   
3 3809802441281114612365100   
15 ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ
без123456     
1152735143     
16 НОВА АЛТЕРНАТИВА
без123456     
2096815010712     
17 КП ДЕСНИТЕ
без1234       
79426520       
18 ДПС – Движение за права и свободи
без12345678   
44298242663320443928   
19 ПП Глас Народен
без123        
426654027        
20 ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ
без12         
116238         
21 НОВА СИЛА
без1234       
828924       
22 БСП лява България
без12345678   
6 139430678692245325243159119   
23 ЗЕЛЕНИТЕ
без12         
2604824         
24 ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО
без12345678   
2 31122013361381482956   
25 РЕПУБЛИКА БГ
без123456     
71448341281012