ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л
на РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
за избиране на народни представители
район № 06 - Враца

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК РИК КОНСТАТИРА:

А. Брой на регистрираните кандидатски листи за народни представители: 25
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК, (сумата на числата по буква „Б“ от протоколите на СИК) 173 828
В. Брой на СИК в изборния район 310
Г. Брой на СИК, предали протокол 310

РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК) 170 772
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК) 1 546
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК) 86 720

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:

4. Удостоверения и декларации, приложени към избирателните списъци:
а) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № 18-НС от изборните книжа 17
б) удостоверения за гласуване на друго място – Приложение № 20-НС от изборните книжа 40
в) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната страница (под чертата) 798
5. Бюлетини извън избирателната кутия
а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 5, буква „а“ от протоколите на СИК) 85 285
б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК) 356
в) брой на недействителните бюлетини по чл. 265, ал. 5 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „в“ от протоколите на СИК) 19
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „г“ от протоколите на СИК) 15
д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „д“ от протоколите на СИК) 6
е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „е“ от протоколите на СИК) 311

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:

6. Брой на намерените в избирателната/ите кутия/и бюлетини (сумата от числата по т. 6, от протоколите на СИК) 86 720
7. Брой на недействителни гласове (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК): 4 950
8. Брой на действителните гласове (сумата от числата по т. 8 от протоколите на СИК) 81 770

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕTE ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Наименование на партия/коалиция/ имената на независимите кандидати Действителни гласове Недействителни гласове
1. Движение 21 593 10
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ 289 18
3. БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД 145 5
4. ПП НОВОТО ВРЕМЕ 83 6
5. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ 424 10
6. СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ 136 6
7. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС 3 705 26
8. ПП Нова България 212 7
9. ПП ГЕРБ 21 486 202
10. ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ 78 6
11. АТАКА 5 039 124
12. НДСВ 238 8
13. КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА 8 729 104
14. Коалиция АБВ – (Алтернатива за българско възраждане) 5 514 48
15. ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ 163 5
16. НОВА АЛТЕРНАТИВА 189 6
17. КП ДЕСНИТЕ 162 10
18. ДПС – Движение за права и свободи 10 626 199
19. ПП Глас Народен 614 8
20. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ 163 3
21. НОВА СИЛА 172 8
22. БСП лява България 16 818 318
23. ЗЕЛЕНИТЕ 293 7
24. ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО 5 521 70
25. РЕПУБЛИКА БГ 378 6
      Празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа) 3 730

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ

№ в бюлет- ината Наименование на партия/коалиция Отбелязани предпочитания(преференции) за пореден номер в листата
брой предпочитания(преференции)
1 Движение 21
без123456     
3997067232067     
2 БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ
без123456     
1673358123104     
3 БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД
без1234       
93128311       
4 ПП НОВОТО ВРЕМЕ
без12         
6985         
5 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ
без123456     
237682219154120     
6 СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
без1          
12115          
7 РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС
без1234567891011
2 12737349214759266422753682223
12           
13           
8 ПП Нова България
без123        
16120247        
9 ПП ГЕРБ
без1234567891011
10 9531 5692 7173 2843944222421751121 222140137
12           
119           
10 ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
без12         
6945         
11 АТАКА
без123456789  
3 76951018618911412927413042  
12 НДСВ
без1234       
1683021118       
13 КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА
без1234567891011
4 2911 5111 96834174120549484653927
12           
60           
14 Коалиция АБВ – (Алтернатива за българско възраждане)
без1234567891011
3 5891 0771862386681664453363021
12           
26           
15 ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ
без123456     
138693042     
16 НОВА АЛТЕРНАТИВА
без12345678   
11814301256310   
17 КП ДЕСНИТЕ
без12345      
8516155347      
18 ДПС – Движение за права и свободи
без1234567891011
4 9804401 935569861 27920310613294364125
12           
192           
19 ПП Глас Народен
без12345      
4178229272133      
20 ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ
без123        
125101117        
21 НОВА СИЛА
без12345      
1311631633      
22 БСП лява България
без1234567891011
7 6227472 0933 765825647992732562429974
12           
76           
23 ЗЕЛЕНИТЕ
без12345      
201211232719      
24 ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО
без1234567891011
3 73383114318022270615461292462
12           
50           
25 РЕПУБЛИКА БГ
без123456     
270578168136