ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л
на РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
за избиране на народни представители
район № 05 - Видин

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК РИК КОНСТАТИРА:

А. Брой на регистрираните кандидатски листи за народни представители: 25
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК, (сумата на числата по буква „Б“ от протоколите на СИК) 98 617
В. Брой на СИК в изборния район 249
Г. Брой на СИК, предали протокол 249

РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК) 96 549
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК) 930
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК) 41 825

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:

4. Удостоверения и декларации, приложени към избирателните списъци:
а) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № 18-НС от изборните книжа 176
б) удостоверения за гласуване на друго място – Приложение № 20-НС от изборните книжа 4
в) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната страница (под чертата) 887
5. Бюлетини извън избирателната кутия
а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 5, буква „а“ от протоколите на СИК) 56 556
б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК) 268
в) брой на недействителните бюлетини по чл. 265, ал. 5 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „в“ от протоколите на СИК) 0
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „г“ от протоколите на СИК) 0
д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „д“ от протоколите на СИК) 16
е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „е“ от протоколите на СИК) 147

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:

6. Брой на намерените в избирателната/ите кутия/и бюлетини (сумата от числата по т. 6, от протоколите на СИК) 41 825
7. Брой на недействителни гласове (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК): 2 121
8. Брой на действителните гласове (сумата от числата по т. 8 от протоколите на СИК) 39 708

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕTE ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Наименование на партия/коалиция/ имената на независимите кандидати Действителни гласове Недействителни гласове
1. Движение 21 291 10
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ 126 15
3. БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД 55 2
4. ПП НОВОТО ВРЕМЕ 51 4
5. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ 110 4
6. СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ 71 7
7. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС 2 637 30
8. ПП Нова България 122 5
9. ПП ГЕРБ 12 256 199
10. ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ 64 3
11. АТАКА 2 373 78
12. НДСВ 100 14
13. КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА 3 485 41
14. Коалиция АБВ – (Алтернатива за българско възраждане) 1 272 14
15. ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ 112 2
16. НОВА АЛТЕРНАТИВА 200 7
17. КП ДЕСНИТЕ 91 6
18. ДПС – Движение за права и свободи 2 425 78
19. ПП Глас Народен 207 8
20. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ 83 6
21. НОВА СИЛА 98 8
22. БСП лява България 11 089 234
23. ЗЕЛЕНИТЕ 110 3
24. ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО 1 720 34
25. РЕПУБЛИКА БГ 556 19
      Празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа) 1 290

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ

№ в бюлет- ината Наименование на партия/коалиция Отбелязани предпочитания(преференции) за пореден номер в листата
брой предпочитания(преференции)
1 Движение 21
без12         
2234622         
2 БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ
без123        
979201        
3 БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД
без1234       
404191       
4 ПП НОВОТО ВРЕМЕ
без1234       
335445       
5 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ
без12         
94142         
6 СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
без1          
646          
7 РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС
без12345678   
1 5275261269172273717358   
8 ПП Нова България
без123        
9381011        
9 ПП ГЕРБ
без12345678   
8 1519551 172377220437320224400   
10 ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
без1          
595          
11 АТАКА
без12345      
1 853204163594152      
12 НДСВ
без123456     
82816210     
13 КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА
без12345678   
2 32052594108125803579117   
14 Коалиция АБВ – (Алтернатива за българско възраждане)
без123456     
1 003108426025277     
15 ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ
без1234       
9510331       
16 НОВА АЛТЕРНАТИВА
без12345678   
561391177121156   
17 КП ДЕСНИТЕ
без1234       
6912811       
18 ДПС – Движение за права и свободи
без1234567    
1 3539396923108715    
19 ПП Глас Народен
без12         
1602918         
20 ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ
без12         
7184         
21 НОВА СИЛА
без1234       
767573       
22 БСП лява България
без12345678   
7 8191 0026407158531310741367   
23 ЗЕЛЕНИТЕ
без12         
92144         
24 ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО
без123456     
1 3511548633521430     
25 РЕПУБЛИКА БГ
без1234       
38710611448