ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л
на РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
за избиране на народни представители
район № 04 - Велико Търново

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК РИК КОНСТАТИРА:

А. Брой на регистрираните кандидатски листи за народни представители: 25
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК, (сумата на числата по буква „Б“ от протоколите на СИК) 227 042
В. Брой на СИК в изборния район 410
Г. Брой на СИК, предали протокол 410

РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК) 224 798
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК) 2 532
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК) 114 799

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:

4. Удостоверения и декларации, приложени към избирателните списъци:
а) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № 18-НС от изборните книжа 49
б) удостоверения за гласуване на друго място – Приложение № 20-НС от изборните книжа 42
в) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната страница (под чертата) 2 323
5. Бюлетини извън избирателната кутия
а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 5, буква „а“ от протоколите на СИК) 110 446
б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК) 483
в) брой на недействителните бюлетини по чл. 265, ал. 5 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „в“ от протоколите на СИК) 52
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „г“ от протоколите на СИК) 0
д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „д“ от протоколите на СИК) 73
е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „е“ от протоколите на СИК) 417

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:

6. Брой на намерените в избирателната/ите кутия/и бюлетини (сумата от числата по т. 6, от протоколите на СИК) 114 799
7. Брой на недействителни гласове (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК): 6 280
8. Брой на действителните гласове (сумата от числата по т. 8 от протоколите на СИК) 108 519

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕTE ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Наименование на партия/коалиция/ имената на независимите кандидати Действителни гласове Недействителни гласове
1. Движение 21 1 261 13
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ 368 7
3. БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД 177 9
4. ПП НОВОТО ВРЕМЕ 195 5
5. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ 415 7
6. СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ 199 9
7. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС 7 863 37
8. ПП Нова България 411 11
9. ПП ГЕРБ 32 736 262
10. ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ 159 6
11. АТАКА 5 960 94
12. НДСВ 208 12
13. КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА 6 150 55
14. Коалиция АБВ – (Алтернатива за българско възраждане) 5 862 35
15. ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ 226 8
16. НОВА АЛТЕРНАТИВА 471 10
17. КП ДЕСНИТЕ 1 017 14
18. ДПС – Движение за права и свободи 11 685 271
19. ПП Глас Народен 1 529 13
20. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ 242 7
21. НОВА СИЛА 216 6
22. БСП лява България 19 612 269
23. ЗЕЛЕНИТЕ 489 9
24. ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО 9 632 80
25. РЕПУБЛИКА БГ 1 436 22
      Празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа) 5 009

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ

№ в бюлет- ината Наименование на партия/коалиция Отбелязани предпочитания(преференции) за пореден номер в листата
брой предпочитания(преференции)
1 Движение 21
без1234567    
85523540472091243    
2 БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ
без1234       
245278385       
3 БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД
без12345      
1291452521      
4 ПП НОВОТО ВРЕМЕ
без12345      
11619196296      
5 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ
без1234567891011
27228137747388814
121314         
342         
6 СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
без12         
1442331         
7 РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС
без1234567891011
2 9606391932 753116167912611103736559
12131415        
14381941        
8 ПП Нова България
без1234       
321468630       
9 ПП ГЕРБ
без1234567891011
16 4462 8148731 1072 0791 3087634094412 028166133
1213141516       
3 157198175185454       
10 ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
без1          
14019          
11 АТАКА
без12345678   
4 70451514417874789310460   
12 НДСВ
без123456     
16321121524     
13 КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА
без1234567891011
3 88449224212919538317371391545
1213141516       
37775153039       
14 Коалиция АБВ – (Алтернатива за българско възраждане)
без1234567891011
3 56498258322721150237938202224
12           
21           
15 ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ
без1234567    
182126105623    
16 НОВА АЛТЕРНАТИВА
без1234567891011
2108030144311266235
1213141516       
1307030       
17 КП ДЕСНИТЕ
без1234567891011
4831766431591193091125
1213141516       
661127104       
18 ДПС – Движение за права и свободи
без1234567891011
9 1617956091071886029102197729023
1213141516       
4756183695       
19 ПП Глас Народен
без12345678910 
9851719611129121631121353 
20 ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ
без1234       
1921913135       
21 НОВА СИЛА
без1          
19323          
22 БСП лява България
без1234567891011
9 4969652 2467241 1814159939913179127100
1213141516       
13572591463 238       
23 ЗЕЛЕНИТЕ
без123456     
380372822787     
24 ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО
без1234567891011
6 6241 0532701715091007722952564098
1213141516       
77426253119       
25 РЕПУБЛИКА БГ
без123456789  
92317948117112545184327