ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л
на РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
за избиране на народни представители
район № 01 - Благоевград

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК РИК КОНСТАТИРА:

А. Брой на регистрираните кандидатски листи за народни представители: 26
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК, (сумата на числата по буква „Б“ от протоколите на СИК) 328 432
В. Брой на СИК в изборния район 541
Г. Брой на СИК, предали протокол 541

РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК) 314 152
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК) 2 249
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК) 150 578

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:

4. Удостоверения и декларации, приложени към избирателните списъци:
а) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № 18-НС от изборните книжа 109
б) удостоверения за гласуване на друго място – Приложение № 20-НС от изборните книжа 61
в) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната страница (под чертата) 1 750
5. Бюлетини извън избирателната кутия
а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 5, буква „а“ от протоколите на СИК) 174 451
б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК) 596
в) брой на недействителните бюлетини по чл. 265, ал. 5 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „в“ от протоколите на СИК) 158
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „г“ от протоколите на СИК) 45
д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „д“ от протоколите на СИК) 30
е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „е“ от протоколите на СИК) 1 117

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:

6. Брой на намерените в избирателната/ите кутия/и бюлетини (сумата от числата по т. 6, от протоколите на СИК) 150 578
7. Брой на недействителни гласове (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК): 11 622
8. Брой на действителните гласове (сумата от числата по т. 8 от протоколите на СИК) 138 996

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕTE ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Наименование на партия/коалиция/ имената на независимите кандидати Действителни гласове Недействителни гласове
1. Движение 21 1 009 6
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ 404 9
3. БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД 318 16
4. ПП НОВОТО ВРЕМЕ 188 7
5. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ 406 11
6. СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ 193 12
7. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС 10 033 108
8. ПП Нова България 404 18
9. ПП ГЕРБ 50 752 554
10. ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ 204 14
11. АТАКА 5 609 157
12. НДСВ 278 14
13. КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА 8 075 106
14. Коалиция АБВ – (Алтернатива за българско възраждане) 5 456 42
15. ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ 287 9
16. НОВА АЛТЕРНАТИВА 278 9
17. КП ДЕСНИТЕ 251 3
18. ДПС – Движение за права и свободи 23 025 256
19. ПП Глас Народен 824 9
20. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ 385 5
21. НОВА СИЛА 177 9
22. БСП лява България 19 170 308
23. ЗЕЛЕНИТЕ 354 7
24. ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО 9 424 122
25. РЕПУБЛИКА БГ 1 032 17
26. Никола Николов Вапцаров - независим 425 14
      Празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа) 9 788

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ

№ в бюлет- ината Наименование на партия/коалиция Отбелязани предпочитания(преференции) за пореден номер в листата
брой предпочитания(преференции)
1 Движение 21
без1234567891011
45629010124172412141961036
2 БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ
без123456     
2971153712165     
3 БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД
без123456     
24623637321     
4 ПП НОВОТО ВРЕМЕ
без123        
145181012        
5 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ
без123456     
2506315141558     
6 СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
без123        
172776        
7 РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС
без1234567891011
4 55987520866390970244775997264593
12131415161718     
10812019551834409     
8 ПП Нова България
без12345      
306171351106      
9 ПП ГЕРБ
без1234567891011
20 8142 1531 6883 2719002 4671 4252 1151 6007 1291 343373
1213141516171819202122 
8741 5321415836428647960514655337 
10 ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
без1          
20310          
11 АТАКА
без1234567891011
3 6193411321641611186078345257644
1213141516       
215033829       
12 НДСВ
без12345      
177381723419      
13 КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА
без1234567891011
3 0732737491 692658301136860738521
1213141516171819202122 
37771282532541242315638 
14 Коалиция АБВ – (Алтернатива за българско възраждане)
без1234567891011
2 6307772815761302810632260154
1213141516171819    
46183881719713355    
15 ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ
без1234567891011
176222248518471211
1213          
25          
16 НОВА АЛТЕРНАТИВА
без12345      
15772265125      
17 КП ДЕСНИТЕ
без12345      
16138331054      
18 ДПС – Движение за права и свободи
без1234567891011
10 5775373 6004 8351 9367691086615622754161
19 ПП Глас Народен
без1234       
596114614014       
20 ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ
без12345      
2843225131615      
21 НОВА СИЛА
без1234       
13328474       
22 БСП лява България
без1234567891011
6 6946791 1737141 6548902 581911282701 03441
1213141516171819202122 
11559749633346112526332 565 
23 ЗЕЛЕНИТЕ
без1234       
25028342118       
24 ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО
без1234567891011
5 7307531 032507829545481463335128
121314151617181920   
4746413218282127766   
25 РЕПУБЛИКА БГ
без12345678910 
702121143121413416106