Разпределение на мандати за независими кандидати по райони:
Районни избирателни квоти:

Райони
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
12632 12534 12596 13564 9926 13628 13613 13379 17003 14696 12570 12482 11992 14138 12744 13131 12358 14912 12005 15309 11975 13634 13087 13432 11840 12967 13413 15194 14478 13963 14233

Няма независими кандидати, които да печелят мандат в нито един район
Действителни гласове за партии и коалиции от партии по райони:

Партии Райони Общо
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1. Движение 21 1009 2157 4478 1261 291 593 1110 779 164 423 764 601 857 605 1250 2047 882 285 1448 499 680 332 5426 2890 2805 785 1833 316 875 484 547 745 39221
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ 404 460 439 368 126 289 206 298 82 223 190 248 352 169 417 298 400 98 357 126 282 176 452 404 450 416 472 141 400 229 158 301 9431
3. БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД 318 284 331 177 55 145 58 126 31 121 93 121 199 86 219 279 230 43 143 69 120 66 336 359 546 186 199 45 171 110 90 203 5559
4. ПП НОВОТО ВРЕМЕ 188 248 317 195 51 83 67 85 26 74 80 48 138 77 116 199 247 17 97 42 52 50 256 201 205 144 155 23 97 59 82 117 3836
5. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ 406 438 611 415 110 424 184 221 88 240 201 226 369 186 367 514 492 77 410 127 206 127 577 825 610 419 567 125 403 238 172 456 10831
6. СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ 193 256 321 199 71 136 123 140 69 118 102 187 208 113 191 196 224 36 191 79 138 81 301 308 389 201 248 74 169 98 85 153 5398
7. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС 10033 11245 17377 7863 2637 3705 3249 4498 1668 2941 3983 6071 6592 5019 8305 13763 7563 3014 7733 3163 4172 2152 43192 32308 21691 7333 9357 3378 15565 4024 2689 15523 291806
8. ПП Нова България 404 686 818 411 122 212 214 296 214 199 217 198 332 336 396 679 566 159 302 170 261 159 913 619 926 440 916 130 288 183 183 679 12628
9. ПП ГЕРБ 50752 63625 69636 32736 12256 21486 21604 23391 11984 20150 19459 17063 36208 19955 32542 61249 46471 10161 30105 16314 25821 18424 74865 59545 65604 36320 49062 11937 34381 21870 18647 38868 1072491
10. ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ 204 191 318 159 64 78 97 135 54 0 122 106 140 103 230 202 0 50 153 58 111 50 348 279 313 237 195 41 136 82 82 277 4615
11. АТАКА 5609 4111 8834 5960 2373 5039 3570 3756 791 3996 3431 4937 6621 3464 7459 5652 5728 1143 5410 1425 4269 1753 8444 7404 8721 5187 7301 1511 4515 2909 4510 2429 148262
12. НДСВ 278 423 605 208 100 238 155 320 88 110 181 159 267 110 498 299 399 66 213 136 189 118 568 530 352 281 279 126 151 126 149 195 7917
13. КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА 8075 7936 10016 6150 3485 8729 3283 5621 1138 7539 3716 8683 6475 5630 9824 8242 9814 1469 6025 2295 4481 3900 4483 4147 6665 9513 10598 2507 7499 3395 3933 1672 186938
14. Коалиция АБВ – (Алтернатива за българско възраждане) 5456 5475 9876 5862 1272 5514 2192 3399 709 2364 2672 3620 3994 5177 6727 5707 5602 925 3815 2113 2953 1260 9933 6844 9078 4546 5900 2453 3009 2896 2243 2637 136223
15. ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ 287 367 312 226 112 163 128 219 98 160 164 161 218 158 263 359 209 69 319 80 168 82 546 408 419 267 314 77 211 113 113 220 7010
16. НОВА АЛТЕРНАТИВА 278 536 427 471 200 189 109 138 96 275 303 109 266 321 415 727 675 89 272 308 637 149 811 630 714 361 706 78 255 295 307 436 11583
17. КП ДЕСНИТЕ 251 192 312 1017 91 162 187 168 127 98 77 232 121 152 211 381 142 80 127 83 224 58 586 380 389 122 330 90 270 178 143 253 7234
18. ДПС – Движение за права и свободи 23025 27298 15798 11685 2425 10626 2931 15855 59881 864 8883 4928 17348 1012 10384 5820 14695 33334 12807 21007 7644 12218 1934 2043 2539 5773 14938 26240 20680 28858 3723 59938 487134
19. ПП Глас Народен 824 1259 3125 1529 207 614 654 690 161 557 411 733 754 558 1016 2491 1131 182 1170 230 524 214 5569 3661 3513 832 1313 212 674 565 320 1642 37335
20. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ 385 268 362 242 83 163 169 155 59 208 140 108 186 147 185 370 269 51 251 67 138 72 706 505 669 260 365 69 170 95 111 428 7456
21. НОВА СИЛА 177 243 341 216 98 172 0 128 30 146 146 130 174 105 210 243 219 42 184 78 134 74 416 261 405 193 356 81 195 101 122 133 5553
22. БСП лява България 19170 21617 24711 19612 11089 16818 9464 12224 4926 14367 12056 10670 19499 9030 21596 19786 28316 5324 13455 8015 12476 9748 32199 23415 24264 21306 28563 7554 16087 10701 13834 3635 505527
23. ЗЕЛЕНИТЕ 354 619 1152 489 110 293 261 354 84 223 245 189 364 332 433 1202 488 57 510 172 204 207 3498 2329 1947 596 674 86 395 205 189 1729 19990
24. ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО 9424 24627 17551 9632 1720 5521 3969 6834 1753 2668 4460 2532 5475 2870 10955 12992 10538 2563 10086 4182 5589 2335 12290 10317 11711 7275 12394 3224 8685 5576 4203 5150 239101
25. РЕПУБЛИКА БГ 1032 448 879 1436 556 378 471 448 696 723 756 352 774 838 491 749 640 315 458 401 377 732 751 582 843 745 516 261 257 391 298 307 18901
Общо за района 138536 175009 188947 108519 39704 81770 54455 80278 85017 58787 62852 62412 107931 56553 114700 144446 135940 59649 96041 61239 71850 54537 209400 161194 165768 103738 147551 60779 115538 83781 56933 138126 3281980
Мандати за района 11 14 15 8 4 6 4 6 5 4 5 5 9 4 9 11 11 4 8 4 6 4 16 12 14 8 11 4 8 6 4 0 240
Със * са маркирани оставащите мандати в районите, в които има избрани независими кандидати


Разпределение на мандати за партии и коалиции
Първа стъпка – разпределение на мандатите за всяка партия и коалиция на национално ниво.

Сума от всички действителни гласове: 3283165
Четири на сто от действителните гласове в страната и извън страната: 131326.6

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 240

Сума от действителни гласове за партии и коалиции от партии, които участват в разпределението на мандатите: 3067482
Квота на Хеър: 12781.175

ПартияД 21БСБНСНВОБСДПРБНБГЕРБОНБАТАКАНДСВББЦАБВЛ-ЗПНАДЕСНИТЕДПСГНПЗНСБСПЗЕЛЕНИТЕПФРБГ
Действ. гласове3922194315559383610831539829180612628107249146151482627917186938136223701011583723448713437335745655535055271999023910118901
Частно------ 22.830921- 83.911769- 11.600029- 14.626042 10.658097--- 38.113397--- 39.552467- 18.707278-
Осн. манд.------22-83-11-1410---38---39-18-
Остатък------ 0.830921- 0.911769- 0.600029- 0.626042 0.658097--- 0.113397--- 0.552467- 0.707278-
Доп. манд.------1-1-0-11---0---0-1-
Общо манд.------23-84-11-1511---38---39-19-

Втора стъпка – разпределение на спечелените мандати за всяка партия или коалиция в многомандатните избирателни райони.

Разпределение на мандатите в МИР 01. БЛАГОЕВГРАД
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 131544
Брой мандати в МИР: 11
Квота на Хеър: 11958.5454545454545454545454545454545455
ПартияРБГЕРБАТАКАББЦАБВДПСБСППФ
Действ. гласове100335075256098075545623025191709424
Частно 0.838982 4.243994 0.469037 0.675249 0.456243 1.925401 1.603038 0.788056
Осн. манд.04000110
Остатък 0.838982 0.243994 0.469037 0.675249 0.456243 0.925401 0.603038 0.788056
Доп. манд.10010111
Общо манд.14010221

Подредба на партиите по т.4.5.9:

ПартияОстатък
ДПС 0.9254013866082832
РБ 0.8389816335218634
ПФ 0.7880557075959375
ББЦ 0.6752493462263577
БСП 0.6030377668308703
АТАКА 0.4690369762208843
АБВ 0.4562427780818585
ГЕРБ 0.2439944049139451

Разпределение на мандатите в МИР 02. БУРГАС
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 165934
Брой мандати в МИР: 14
Квота на Хеър: 11852.4285714285714285714285714285714286
ПартияРБГЕРБАТАКАББЦАБВДПСБСППФ
Действ. гласове1124563625411179365475272982161724627
Частно 0.948751 5.368098 0.346849 0.669567 0.461931 2.303157 1.823846 2.077802
Осн. манд.05000212
Остатък 0.948751 0.368098 0.346849 0.669567 0.461931 0.303157 0.823846 0.077802
Доп. манд.10011010
Общо манд.15011222

Подредба на партиите по т.4.5.9:

ПартияОстатък
РБ 0.9487507081128642
БСП 0.8238456253691227
ББЦ 0.6695674183711596
АБВ 0.4619306471247604
ГЕРБ 0.3680981595092025
АТАКА 0.3468487470922174
ДПС 0.3031566767509974
ПФ 0.0778020176696759

Разпределение на мандатите в МИР 03. ВАРНА
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 173799
Брой мандати в МИР: 15
Квота на Хеър: 11586.6
ПартияРБГЕРБАТАКАББЦАБВДПСБСППФ
Действ. гласове17377696368834100169876157982471117551
Частно 1.49975 6.010046 0.762432 0.864447 0.852364 1.363472 2.132722 1.514767
Осн. манд.16000121
Остатък 0.49975 0.010046 0.762432 0.864447 0.852364 0.363472 0.132722 0.514767
Доп. манд.00111001
Общо манд.16111122

Подредба на партиите по т.4.5.9:

ПартияОстатък
ББЦ 0.8644468610291198
АБВ 0.8523639376521154
АТАКА 0.7624324650889821
ПФ 0.5147670584986105
РБ 0.4997497108729049
ДПС 0.3634715964994045
БСП 0.1327222826368391
ГЕРБ 0.0100460877220237

Разпределение на мандатите в МИР 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 99500
Брой мандати в МИР: 8
Квота на Хеър: 12437.5
ПартияРБГЕРБАТАКАББЦАБВДПСБСППФ
Действ. гласове78633273659606150586211685196129632
Частно 0.632201 2.63204 0.479196 0.494472 0.471317 0.939497 1.576844 0.774432
Осн. манд.02000010
Остатък 0.632201 0.63204 0.479196 0.494472 0.471317 0.939497 0.576844 0.774432
Доп. манд.11000111
Общо манд.13000121

Подредба на партиите по т.4.5.9:

ПартияОстатък
ДПС 0.9394974874371859
ПФ 0.7744321608040201
РБ 0.6322010050251256
ГЕРБ 0.6320402010050251
БСП 0.5768442211055276
ББЦ 0.4944723618090452
АТАКА 0.4791959798994975
АБВ 0.4713165829145729

Разпределение на мандатите в МИР 05. ВИДИН
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 37257
Брой мандати в МИР: 4
Квота на Хеър: 9314.25
ПартияРБГЕРБАТАКАББЦАБВДПСБСППФ
Действ. гласове2637122562373348512722425110891720
Частно 0.283115 1.315833 0.254771 0.374158 0.136565 0.260354 1.190541 0.184663
Осн. манд.01000010
Остатък 0.283115 0.315833 0.254771 0.374158 0.136565 0.260354 0.190541 0.184663
Доп. манд.01010000
Общо манд.02010010

Подредба на партиите по т.4.5.9:

ПартияОстатък
ББЦ 0.3741578763722254
ГЕРБ 0.3158332662318490
РБ 0.2831145824945648
ДПС 0.2603537590251496
АТАКА 0.2547709155326516
БСП 0.1905413747752100
ПФ 0.1846632847518587
АБВ 0.1365649408164909

Разпределение на мандатите в МИР 06. ВРАЦА
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 77438
Брой мандати в МИР: 6
Квота на Хеър: 12906.3333333333333333333333333333333333
ПартияРБГЕРБАТАКАББЦАБВДПСБСППФ
Действ. гласове37052148650398729551410626168185521
Частно 0.287068 1.664764 0.390428 0.676335 0.427232 0.823317 1.303081 0.427774
Осн. манд.01000010
Остатък 0.287068 0.664764 0.390428 0.676335 0.427232 0.823317 0.303081 0.427774
Доп. манд.01010101
Общо манд.02010111

Подредба на партиите по т.4.5.9:

ПартияОстатък
ДПС 0.8233167178904414
ББЦ 0.6763346160799607
ГЕРБ 0.6647640693199721
ПФ 0.4277744776466334
АБВ 0.4272321082672590
АТАКА 0.3904284718097058
БСП 0.3030811746171130
РБ 0.2870683643689145

Разпределение на мандатите в МИР 07. ГАБРОВО
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 50262
Брой мандати в МИР: 4
Квота на Хеър: 12565.5
ПартияРБГЕРБАТАКАББЦАБВДПСБСППФ
Действ. гласове324921604357032832192293194643969
Частно 0.258565 1.719311 0.284111 0.261271 0.174446 0.233258 0.753173 0.315865
Осн. манд.01000000
Остатък 0.258565 0.719311 0.284111 0.261271 0.174446 0.233258 0.753173 0.315865
Доп. манд.01000011
Общо манд.02000011

Подредба на партиите по т.4.5.9:

ПартияОстатък
БСП 0.7531733715331662
ГЕРБ 0.7193108113485337
ПФ 0.3158648680912021
АТАКА 0.2841112570132506
ББЦ 0.2612709402729696
РБ 0.2585651187776053
ДПС 0.2332577294974334
АБВ 0.1744459034658390

Разпределение на мандатите в МИР 08. ДОБРИЧ
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 75578
Брой мандати в МИР: 6
Квота на Хеър: 12596.3333333333333333333333333333333333
ПартияРБГЕРБАТАКАББЦАБВДПСБСППФ
Действ. гласове44982339137565621339915855122246834
Частно 0.357088 1.856969 0.298182 0.446241 0.26984 1.2587 0.970441 0.542539
Осн. манд.01000100
Остатък 0.357088 0.856969 0.298182 0.446241 0.26984 0.2587 0.970441 0.542539
Доп. манд.01010011
Общо манд.02010111

Подредба на партиите по т.4.5.9:

ПартияОстатък
БСП 0.9704411336632353
ГЕРБ 0.8569689592209373
ПФ 0.5425388340522374
ББЦ 0.4462409695943264
РБ 0.3570880414935563
АТАКА 0.2981820106380164
АБВ 0.2698404297546905
ДПС 0.2586996215830003

Разпределение на мандатите в МИР 09. КЪРДЖАЛИ
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 82850
Брой мандати в МИР: 5
Квота на Хеър: 16570
ПартияРБГЕРБАТАКАББЦАБВДПСБСППФ
Действ. гласове16681198479111387095988149261753
Частно 0.100664 0.723235 0.047737 0.068678 0.042788 3.61382 0.297284 0.105794
Осн. манд.00000300
Остатък 0.100664 0.723235 0.047737 0.068678 0.042788 0.61382 0.297284 0.105794
Доп. манд.01000100
Общо манд.01000400

Подредба на партиите по т.4.5.9:

ПартияОстатък
ГЕРБ 0.7232347616173808
ДПС 0.6138201569100785
БСП 0.2972842486421243
ПФ 0.1057936028968014
РБ 0.1006638503319252
ББЦ 0.0686783343391672
АТАКА 0.0477368738684369
АБВ 0.0427881713940857

Разпределение на мандатите в МИР 10. КЮСТЕНДИЛ
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 54889
Брой мандати в МИР: 4
Квота на Хеър: 13722.25
ПартияРБГЕРБАТАКАББЦАБВДПСБСППФ
Действ. гласове294120150399675392364864143672668
Частно 0.214323 1.468418 0.291206 0.5494 0.172275 0.062963 1.046986 0.194429
Осн. манд.01000010
Остатък 0.214323 0.468418 0.291206 0.5494 0.172275 0.062963 0.046986 0.194429
Доп. манд.01010000
Общо манд.02010010

Подредба на партиите по т.4.5.9:

ПартияОстатък
ББЦ 0.5493996975714624
ГЕРБ 0.4684180801253439
АТАКА 0.2912058882471898
РБ 0.2143234527865328
ПФ 0.1944287562170927
АБВ 0.1722749549089982
ДПС 0.0629634352966897
БСП 0.0469857348466906

Разпределение на мандатите в МИР 11. ЛОВЕЧ
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 58660
Брой мандати в МИР: 5
Квота на Хеър: 11732
ПартияРБГЕРБАТАКАББЦАБВДПСБСППФ
Действ. гласове3983194593431371626728883120564460
Частно 0.339499 1.658626 0.292448 0.316741 0.227753 0.75716 1.027617 0.380157
Осн. манд.01000010
Остатък 0.339499 0.658626 0.292448 0.316741 0.227753 0.75716 0.027617 0.380157
Доп. манд.01000101
Общо манд.02000111

Подредба на партиите по т.4.5.9:

ПартияОстатък
ДПС 0.7571599045346062
ГЕРБ 0.6586259802250256
ПФ 0.3801568360040914
РБ 0.3394988066825776
ББЦ 0.3167405386975793
АТАКА 0.2924480054551654
АБВ 0.2277531537674736
БСП 0.0276167746334811

Разпределение на мандатите в МИР 12. МОНТАНА
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 58504
Брой мандати в МИР: 5
Квота на Хеър: 11700.8
ПартияРБГЕРБАТАКАББЦАБВДПСБСППФ
Действ. гласове6071170634937868336204928106702532
Частно 0.518853 1.458276 0.421937 0.742086 0.309381 0.421168 0.911903 0.216395
Осн. манд.01000000
Остатък 0.518853 0.458276 0.421937 0.742086 0.309381 0.421168 0.911903 0.216395
Доп. манд.11010010
Общо манд.12010010

Подредба на партиите по т.4.5.9:

ПартияОстатък
БСП 0.9119034595925065
ББЦ 0.7420860112129085
РБ 0.5188534117325311
ГЕРБ 0.4582763571721592
АТАКА 0.4219369615752769
ДПС 0.4211677833994257
АБВ 0.3093805551757145
ПФ 0.2163954601394776

Разпределение на мандатите в МИР 13. ПАЗАРДЖИК
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 102212
Брой мандати в МИР: 9
Квота на Хеър: 11356.8888888888888888888888888888888889
ПартияРБГЕРБАТАКАББЦАБВДПСБСППФ
Действ. гласове65923620866216475399417348194995475
Частно 0.580441 3.188197 0.582994 0.570139 0.351681 1.527531 1.716931 0.482086
Осн. манд.03000110
Остатък 0.580441 0.188197 0.582994 0.570139 0.351681 0.527531 0.716931 0.482086
Доп. манд.10110010
Общо манд.13110120

Подредба на партиите по т.4.5.9:

ПартияОстатък
БСП 0.7169314757562713
АТАКА 0.5829941689821156
РБ 0.5804406527609283
ББЦ 0.5701385355926897
ДПС 0.5275310139709623
ПФ 0.4820862521034712
АБВ 0.3516808202559386
ГЕРБ 0.1881970805776230

Разпределение на мандатите в МИР 14. ПЕРНИК
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 52157
Брой мандати в МИР: 4
Квота на Хеър: 13039.25
ПартияРБГЕРБАТАКАББЦАБВДПСБСППФ
Действ. гласове501919955346456305177101290302870
Частно 0.384915 1.530379 0.265659 0.431773 0.397032 0.077612 0.692524 0.220105
Осн. манд.01000000
Остатък 0.384915 0.530379 0.265659 0.431773 0.397032 0.077612 0.692524 0.220105
Доп. манд.01010010
Общо манд.02010010

Подредба на партиите по т.4.5.9:

ПартияОстатък
БСП 0.6925244933565964
ГЕРБ 0.5303794313323236
ББЦ 0.4317732998446997
АБВ 0.3970320378856146
РБ 0.3849147765400617
АТАКА 0.2656594512721207
ПФ 0.2201046839350423
ДПС 0.0776118258335410

Разпределение на мандатите в МИР 15. ПЛЕВЕН
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 107792
Брой мандати в МИР: 9
Квота на Хеър: 11976.8888888888888888888888888888888889
ПартияРБГЕРБАТАКАББЦАБВДПСБСППФ
Действ. гласове830532542745998246727103842159610955
Частно 0.693419 2.717066 0.622783 0.820246 0.561665 0.867003 1.803139 0.914678
Осн. манд.02000010
Остатък 0.693419 0.717066 0.622783 0.820246 0.561665 0.867003 0.803139 0.914678
Доп. манд.11010111
Общо манд.13010121

Подредба на партиите по т.4.5.9:

ПартияОстатък
ПФ 0.9146782692593142
ДПС 0.8670031171144426
ББЦ 0.8202464004749889
БСП 0.8031393795457919
ГЕРБ 0.7170662015734006
РБ 0.6934188065904705
АТАКА 0.6227827668101529
АБВ 0.5616650586314383

Разпределение на мандатите в МИР 16. ПЛОВДИВ град
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 133211
Брой мандати в МИР: 11
Квота на Хеър: 12110.0909090909090909090909090909090909
ПартияРБГЕРБАТАКАББЦАБВДПСБСППФ
Действ. гласове137636124956528242570758201978612992
Частно 1.13649 5.057683 0.466718 0.680589 0.47126 0.480591 1.633844 1.072824
Осн. манд.15000011
Остатък 0.13649 0.057683 0.466718 0.680589 0.47126 0.480591 0.633844 0.072824
Доп. манд.00010110
Общо манд.15010121

Подредба на партиите по т.4.5.9:

ПартияОстатък
ББЦ 0.6805894408119450
БСП 0.6338440519176344
ДПС 0.4805909421894588
АБВ 0.4712598809407632
АТАКА 0.4667182139613095
РБ 0.1364902297858285
ПФ 0.0728243163102146
ГЕРБ 0.0576829240828460

Разпределение на мандатите в МИР 17. ПЛОВДИВ област
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 128727
Брой мандати в МИР: 11
Квота на Хеър: 11702.4545454545454545454545454545454545
ПартияРБГЕРБАТАКАББЦАБВДПСБСППФ
Действ. гласове756346471572898145602146952831610538
Частно 0.646275 3.971047 0.48947 0.838627 0.478703 1.255719 2.419663 0.900495
Осн. манд.03000120
Остатък 0.646275 0.971047 0.48947 0.838627 0.478703 0.255719 0.419663 0.900495
Доп. манд.11110001
Общо манд.14110121

Подредба на партиите по т.4.5.9:

ПартияОстатък
ГЕРБ 0.9710472550436194
ПФ 0.9004948456811702
ББЦ 0.8386274829678311
РБ 0.6462746743107507
АТАКА 0.4894699635663070
АБВ 0.4787029916023833
БСП 0.4196633184957313
ДПС 0.2557194683322069

Разпределение на мандатите в МИР 18. РАЗГРАД
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 57933
Брой мандати в МИР: 4
Квота на Хеър: 14483.25
ПартияРБГЕРБАТАКАББЦАБВДПСБСППФ
Действ. гласове301410161114314699253333453242563
Частно 0.208102 0.701569 0.078919 0.101428 0.063867 2.301555 0.367597 0.176963
Осн. манд.00000200
Остатък 0.208102 0.701569 0.078919 0.101428 0.063867 0.301555 0.367597 0.176963
Доп. манд.01000010
Общо манд.01000210

Подредба на партиите по т.4.5.9:

ПартияОстатък
ГЕРБ 0.7015690539070996
БСП 0.3675970517666960
ДПС 0.3015552448518116
РБ 0.2081024631902370
ПФ 0.1769630435157855
ББЦ 0.1014275110903975
АТАКА 0.0789187509709492
АБВ 0.0638668807070236

Разпределение на мандатите в МИР 19. РУСЕ
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 89436
Брой мандати в МИР: 8
Квота на Хеър: 11179.5
ПартияРБГЕРБАТАКАББЦАБВДПСБСППФ
Действ. гласове773330105541060253815128071345510086
Частно 0.691713 2.692875 0.483921 0.538933 0.34125 1.145579 1.203542 0.902187
Осн. манд.02000110
Остатък 0.691713 0.692875 0.483921 0.538933 0.34125 0.145579 0.203542 0.902187
Доп. манд.11010001
Общо манд.13010111

Подредба на партиите по т.4.5.9:

ПартияОстатък
ПФ 0.9021870387763317
ГЕРБ 0.6928753522071649
РБ 0.6917125095040029
ББЦ 0.5389328681962521
АТАКА 0.4839214633928172
АБВ 0.3412496086587057
БСП 0.2035421977727090
ДПС 0.1455789614920166

Разпределение на мандатите в МИР 20. СИЛИСТРА
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 58514
Брой мандати в МИР: 4
Квота на Хеър: 14628.5
ПартияРБГЕРБАТАКАББЦАБВДПСБСППФ
Действ. гласове3163163141425229521132100780154182
Частно 0.216222 1.11522 0.097413 0.156886 0.144444 1.436032 0.547903 0.28588
Осн. манд.01000100
Остатък 0.216222 0.11522 0.097413 0.156886 0.144444 0.436032 0.547903 0.28588
Доп. манд.00000110
Общо манд.01000210

Подредба на партиите по т.4.5.9:

ПартияОстатък
БСП 0.5479030659329391
ДПС 0.4360324025019653
ПФ 0.2858803021499128
РБ 0.2162217588953071
ББЦ 0.1568855316676351
АБВ 0.1444440646682845
ГЕРБ 0.1152202891615682
АТАКА 0.0974125850223878

Разпределение на мандатите в МИР 21. СЛИВЕН
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 67405
Брой мандати в МИР: 6
Квота на Хеър: 11234.1666666666666666666666666666666667
ПартияРБГЕРБАТАКАББЦАБВДПСБСППФ
Действ. гласове4172258214269448129537644124765589
Частно 0.371367 2.298435 0.380001 0.398872 0.262859 0.680424 1.110541 0.4975
Осн. манд.02000010
Остатък 0.371367 0.298435 0.380001 0.398872 0.262859 0.680424 0.110541 0.4975
Доп. манд.00010101
Общо манд.02010111

Подредба на партиите по т.4.5.9:

ПартияОстатък
ДПС 0.6804243008678881
ПФ 0.4975001854461835
ББЦ 0.3988724872042133
АТАКА 0.3800014835694681
РБ 0.3713671092648913
ГЕРБ 0.2984348342111119
АБВ 0.2628588383651064
БСП 0.1105407610711372

Разпределение на мандатите в МИР 22. СМОЛЯН
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 51790
Брой мандати в МИР: 4
Квота на Хеър: 12947.5
ПартияРБГЕРБАТАКАББЦАБВДПСБСППФ
Действ. гласове2152184241753390012601221897482335
Частно 0.16621 1.422977 0.135393 0.301216 0.097316 0.943657 0.752887 0.180344
Осн. манд.01000000
Остатък 0.16621 0.422977 0.135393 0.301216 0.097316 0.943657 0.752887 0.180344
Доп. манд.01000110
Общо манд.02000110

Подредба на партиите по т.4.5.9:

ПартияОстатък
ДПС 0.9436570766557250
БСП 0.7528866576559181
ГЕРБ 0.4229774087661711
ББЦ 0.3012164510523267
ПФ 0.1803436956941494
РБ 0.1662096929909249
АТАКА 0.1353929329986484
АБВ 0.0973160841861363

Разпределение на мандатите в МИР 23. СОФИЯ 23 МИР
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 187340
Брой мандати в МИР: 16
Квота на Хеър: 11708.75
ПартияРБГЕРБАТАКАББЦАБВДПСБСППФ
Действ. гласове431927486584444483993319343219912290
Частно 3.688865 6.393936 0.72117 0.382876 0.84834 0.165176 2.749995 1.049642
Осн. манд.36000021
Остатък 0.688865 0.393936 0.72117 0.382876 0.84834 0.165176 0.749995 0.049642
Доп. манд.10101010
Общо манд.46101031

Подредба на партиите по т.4.5.9:

ПартияОстатък
АБВ 0.8483399167289420
БСП 0.7499946621116686
АТАКА 0.7211700651222376
РБ 0.6888651649407494
ГЕРБ 0.3939361588555567
ББЦ 0.3828760542329454
ДПС 0.1651756165261023
ПФ 0.0496423614817978

Разпределение на мандатите в МИР 24. СОФИЯ 24 МИР
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 146023
Брой мандати в МИР: 12
Квота на Хеър: 12168.5833333333333333333333333333333333
ПартияРБГЕРБАТАКАББЦАБВДПСБСППФ
Действ. гласове323085954574044147684420432341510317
Частно 2.655034 4.893339 0.608452 0.340796 0.562432 0.167891 1.924217 0.847839
Осн. манд.24000010
Остатък 0.655034 0.893339 0.608452 0.340796 0.562432 0.167891 0.924217 0.847839
Доп. манд.11100011
Общо манд.35100021

Подредба на партиите по т.4.5.9:

ПартияОстатък
БСП 0.9242174178040446
ГЕРБ 0.8933387206125062
ПФ 0.8478390390554913
РБ 0.6550337960458284
АТАКА 0.6084520931634058
АБВ 0.5624319456523972
ББЦ 0.3407956280859865
ДПС 0.1678913595803401

Разпределение на мандатите в МИР 25. СОФИЯ 25 МИР
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 150273
Брой мандати в МИР: 14
Квота на Хеър: 10733.7857142857142857142857142857142857
ПартияРБГЕРБАТАКАББЦАБВДПСБСППФ
Действ. гласове216916560487216665907825392426411711
Частно 2.020815 6.111916 0.812481 0.620937 0.845741 0.236543 2.260526 1.091041
Осн. манд.26000021
Остатък 0.020815 0.111916 0.812481 0.620937 0.845741 0.236543 0.260526 0.091041
Доп. манд.00111000
Общо манд.26111021

Подредба на партиите по т.4.5.9:

ПартияОстатък
АБВ 0.8457407518316664
АТАКА 0.8124812840630053
ББЦ 0.6209365621236017
БСП 0.2605258429658022
ДПС 0.2365428253911215
ГЕРБ 0.1119163123115929
ПФ 0.0910409720974493
РБ 0.0208154492157606

Разпределение на мандатите в МИР 26. СОФИЯ област
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 97253
Брой мандати в МИР: 8
Квота на Хеър: 12156.625
ПартияРБГЕРБАТАКАББЦАБВДПСБСППФ
Действ. гласове7333363205187951345465773213067275
Частно 0.60321 2.987671 0.426681 0.782536 0.373952 0.474885 1.752625 0.598439
Осн. манд.02000010
Остатък 0.60321 0.987671 0.426681 0.782536 0.373952 0.474885 0.752625 0.598439
Доп. манд.11010011
Общо манд.13010021

Подредба на партиите по т.4.5.9:

ПартияОстатък
ГЕРБ 0.9876713314756357
ББЦ 0.7825362713746620
БСП 0.7526245976987856
РБ 0.6032101837475451
ПФ 0.5984391227005851
ДПС 0.4748850935189660
АТАКА 0.4266809250100254
АБВ 0.3739524744737952

Разпределение на мандатите в МИР 27. СТАРА ЗАГОРА
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 138113
Брой мандати в МИР: 11
Квота на Хеър: 12555.7272727272727272727272727272727273
ПартияРБГЕРБАТАКАББЦАБВДПСБСППФ
Действ. гласове9357490627301105985900149382856312394
Частно 0.745238 3.907539 0.581488 0.844077 0.469905 1.189736 2.274898 0.987119
Осн. манд.03000120
Остатък 0.745238 0.907539 0.581488 0.844077 0.469905 0.189736 0.274898 0.987119
Доп. манд.11110001
Общо манд.14110121

Подредба на партиите по т.4.5.9:

ПартияОстатък
ПФ 0.9871192429387531
ГЕРБ 0.9075394785429322
ББЦ 0.8440769514817577
РБ 0.7452375953023973
АТАКА 0.5814876224540775
АБВ 0.4699050777262097
БСП 0.2748980906938521
ДПС 0.1897359408600204

Разпределение на мандатите в МИР 28. ТЪРГОВИЩЕ
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 58804
Брой мандати в МИР: 4
Квота на Хеър: 14701
ПартияРБГЕРБАТАКАББЦАБВДПСБСППФ
Действ. гласове3378119371511250724532624075543224
Частно 0.22978 0.811986 0.102782 0.170533 0.166859 1.784913 0.513843 0.219305
Осн. манд.00000100
Остатък 0.22978 0.811986 0.102782 0.170533 0.166859 0.784913 0.513843 0.219305
Доп. манд.01000110
Общо манд.01000210

Подредба на партиите по т.4.5.9:

ПартияОстатък
ГЕРБ 0.8119855792122985
ДПС 0.7849125909802054
БСП 0.5138425957417863
РБ 0.2297802870553024
ПФ 0.2193048091966533
ББЦ 0.1705326168287872
АБВ 0.1668593973199102
АТАКА 0.1027821236650568

Разпределение на мандатите в МИР 29. ХАСКОВО
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 110421
Брой мандати в МИР: 8
Квота на Хеър: 13802.625
ПартияРБГЕРБАТАКАББЦАБВДПСБСППФ
Действ. гласове155653438145157499300920680160878685
Частно 1.127684 2.490903 0.327112 0.543302 0.218002 1.498266 1.165503 0.629228
Осн. манд.12000110
Остатък 0.127684 0.490903 0.327112 0.543302 0.218002 0.498266 0.165503 0.629228
Доп. манд.00010101
Общо манд.12010211

Подредба на партиите по т.4.5.9:

ПартияОстатък
ПФ 0.6292281359524004
ББЦ 0.5433024515264307
ДПС 0.4982657284393367
ГЕРБ 0.4909029985238315
АТАКА 0.3271116907110061
АБВ 0.2180020104871356
БСП 0.1655029387525924
РБ 0.1276840456072667

Разпределение на мандатите в МИР 30. ШУМЕН
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 80229
Брой мандати в МИР: 6
Квота на Хеър: 13371.5
ПартияРБГЕРБАТАКАББЦАБВДПСБСППФ
Действ. гласове40242187029093395289628858107015576
Частно 0.300939 1.635568 0.217552 0.253898 0.21658 2.158172 0.800284 0.417006
Осн. манд.01000200
Остатък 0.300939 0.635568 0.217552 0.253898 0.21658 0.158172 0.800284 0.417006
Доп. манд.01000011
Общо манд.02000211

Подредба на партиите по т.4.5.9:

ПартияОстатък
БСП 0.8002841865160977
ГЕРБ 0.6355681860673821
ПФ 0.4170063194106869
РБ 0.3009385633623752
ББЦ 0.2538982163556819
АТАКА 0.2175522566652956
АБВ 0.2165800396365404
ДПС 0.1581722319859402

Разпределение на мандатите в МИР 31. ЯМБОЛ
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 53782
Брой мандати в МИР: 4
Квота на Хеър: 13445.5
ПартияРБГЕРБАТАКАББЦАБВДПСБСППФ
Действ. гласове2689186474510393322433723138344203
Частно 0.199993 1.386858 0.335428 0.292514 0.166822 0.276896 1.028894 0.312595
Осн. манд.01000010
Остатък 0.199993 0.386858 0.335428 0.292514 0.166822 0.276896 0.028894 0.312595
Доп. манд.01100000
Общо манд.02100010

Подредба на партиите по т.4.5.9:

ПартияОстатък
ГЕРБ 0.3868580565988621
АТАКА 0.3354282101818452
ПФ 0.3125952921051653
ББЦ 0.2925142240898442
ДПС 0.2768956156334833
РБ 0.1999925625674017
АБВ 0.1668216131791306
БСП 0.0288944256442676

Трета стъпка – преразпределение на броя на предварително получени мандати за партиите и коалициите в многомандатните избирателни райони и окончателно разпределение на мандатите за народни представители в многомандатните избирателни райони.

Легенда:
А) В червено са маркирани остатъците, които носят допълнителен мандат за партиите и коалициите от партии след прилагането на метода на Хеър-Ниймайер и преразпределението след всяка итерация.
Б) Празна клетка в таблицата означава, че е отнет допълнителен мандат от съответната партия или коалиция от партии в съответния МИР.


Предварително разпределение на мандатите (след втора стъпка):
Разпределение на мандати по райони:

Партия Райони Разпределени Определени от стъпка 1
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
РБ 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 3 2 1 1 0 1 0 0 22 23
0.839 0.949 0.500 0.632 0.283 0.287 0.259 0.357 0.101 0.214 0.339 0.519 0.580 0.385 0.693 0.136 0.646 0.208 0.692 0.216 0.371 0.166 0.689 0.655 0.021 0.603 0.745 0.230 0.128 0.301 0.200
ГЕРБ 4 5 6 3 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 5 4 1 3 1 2 2 6 5 6 3 4 1 2 2 2 90 84
0.244 0.368 0.010 0.632 0.316 0.665 0.719 0.857 0.723 0.468 0.659 0.458 0.188 0.530 0.717 0.058 0.971 0.702 0.693 0.115 0.298 0.423 0.394 0.893 0.112 0.988 0.908 0.812 0.491 0.636 0.387
АТАКА 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 8 11
0.469 0.347 0.762 0.479 0.255 0.390 0.284 0.298 0.048 0.291 0.292 0.422 0.583 0.266 0.623 0.467 0.489 0.079 0.484 0.097 0.380 0.135 0.721 0.608 0.812 0.427 0.581 0.103 0.327 0.218 0.335
ББЦ 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 19 15
0.675 0.670 0.864 0.494 0.374 0.676 0.261 0.446 0.069 0.549 0.317 0.742 0.570 0.432 0.820 0.681 0.839 0.101 0.539 0.157 0.399 0.301 0.383 0.341 0.621 0.783 0.844 0.171 0.543 0.254 0.293
АБВ 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 11
0.456 0.462 0.852 0.471 0.137 0.427 0.174 0.270 0.043 0.172 0.228 0.309 0.352 0.397 0.562 0.471 0.479 0.064 0.341 0.144 0.263 0.097 0.848 0.562 0.846 0.374 0.470 0.167 0.218 0.217 0.167
ДПС 2 2 1 1 0 1 0 1 4 0 1 0 1 0 1 1 1 2 1 2 1 1 0 0 0 0 1 2 2 2 0 31 38
0.925 0.303 0.363 0.939 0.260 0.823 0.233 0.259 0.614 0.063 0.757 0.421 0.528 0.078 0.867 0.481 0.256 0.302 0.146 0.436 0.680 0.944 0.165 0.168 0.237 0.475 0.190 0.785 0.498 0.158 0.277
БСП 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 3 2 2 2 2 1 1 1 1 44 39
0.603 0.824 0.133 0.577 0.191 0.303 0.753 0.970 0.297 0.047 0.028 0.912 0.717 0.693 0.803 0.634 0.420 0.368 0.204 0.548 0.111 0.753 0.750 0.924 0.261 0.753 0.275 0.514 0.166 0.800 0.029
ПФ 1 2 2 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 22 19
0.788 0.078 0.515 0.774 0.185 0.428 0.316 0.543 0.106 0.194 0.380 0.216 0.482 0.220 0.915 0.073 0.900 0.177 0.902 0.286 0.498 0.180 0.050 0.848 0.091 0.598 0.987 0.219 0.629 0.417 0.313


Итерация 1
Разпределение на мандати по райони:

Партия Райони Разпределени Определени от стъпка 1
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
РБ 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 3 2 1 1 0 1 0 0 22 23
0.839 0.949 0.500 0.632 0.283 0.287 0.259 0.357 0.101 0.214 0.339 0.519 0.580 0.385 0.693 0.136 0.646 0.208 0.692 0.216 0.371 0.166 0.689 0.655 0.021 0.603 0.745 0.230 0.128 0.301 0.200
ГЕРБ 4 5 6 3 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 5 4 1 3 1 2 2 6 5 6 3 4 1 2 2 2 90 84
0.244 0.368 0.010 0.632 0.316 0.665 0.719 0.857 0.723 0.468 0.659 0.458 0.188 0.530 0.717 0.058 0.971 0.702 0.693 0.115 0.298 0.423 0.394 0.893 0.112 0.988 0.908 0.812 0.491 0.636 0.387
АТАКА 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 8 11
0.469 0.347 0.762 0.479 0.255 0.390 0.284 0.298 0.048 0.291 0.292 0.422 0.583 0.266 0.623 0.467 0.489 0.079 0.484 0.097 0.380 0.135 0.721 0.608 0.812 0.427 0.581 0.103 0.327 0.218 0.335
ББЦ 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 19 15
0.675 0.670 0.864 0.494 0.374 0.676 0.261 0.446 0.069 0.549 0.317 0.742 0.570 0.432 0.820 0.681 0.839 0.101 0.539 0.157 0.399 0.301 0.383 0.341 0.621 0.783 0.844 0.171 0.543 0.254 0.293
АБВ 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 11
0.456 0.462 0.852 0.471 0.137 0.427 0.174 0.270 0.043 0.172 0.228 0.309 0.352 0.397 0.562 0.471 0.479 0.064 0.341 0.144 0.263 0.097 0.848 0.562 0.846 0.374 0.470 0.167 0.218 0.217 0.167
ДПС 2 2 1 1 0 1 0 1 4 0 1 0 1 0 1 1 1 2 1 2 1 1 0 0 0 0 1 2 2 2 0 31 38
0.925 0.303 0.363 0.939 0.260 0.823 0.233 0.259 0.614 0.063 0.757 0.421 0.528 0.078 0.867 0.481 0.256 0.302 0.146 0.436 0.680 0.944 0.165 0.168 0.237 0.475 0.190 0.785 0.498 0.158 0.277
БСП 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 3 2 2 2 2 1 1 1 1 44 39
0.603 0.824 0.133 0.577 0.191 0.303 0.753 0.970 0.297 0.047 0.028 0.912 0.717 0.693 0.803 0.634 0.420 0.368 0.204 0.548 0.111 0.753 0.750 0.924 0.261 0.753 0.275 0.514 0.166 0.800 0.029
ПФ 1 2 2 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 22 19
0.788 0.078 0.515 0.774 0.185 0.428 0.316 0.543 0.106 0.194 0.380 0.216 0.482 0.220 0.915 0.073 0.900 0.177 0.902 0.286 0.498 0.180 0.050 0.848 0.091 0.598 0.987 0.219 0.629 0.417 0.313

ПартияМИРОстатък
ГЕРБ 05 0.3158332662318490
ПФ 07 0.3158648680912021
БСП 18 0.3675970517666960
ББЦ 05 0.3741578763722254
ПФ 11 0.3801568360040914
ГЕРБ 31 0.3868580565988621
ББЦ 21 0.3988724872042133
ПФ 30 0.4170063194106869
ГЕРБ 22 0.4229774087661711
ПФ 06 0.4277744776466334
ББЦ 14 0.4317732998446997
ББЦ 08 0.4462409695943264
ГЕРБ 12 0.4582763571721592
ГЕРБ 10 0.4684180801253439
ПФ 21 0.4975001854461835
БСП 28 0.5138425957417863
ПФ 03 0.5147670584986105
ГЕРБ 14 0.5303794313323236
ББЦ 19 0.5389328681962521
ПФ 08 0.5425388340522374
ББЦ 29 0.5433024515264307
БСП 20 0.5479030659329391
ББЦ 10 0.5493996975714624
ББЦ 13 0.5701385355926897
БСП 04 0.5768442211055276
ПФ 26 0.5984391227005851
БСП 01 0.6030377668308703
ББЦ 25 0.6209365621236017
ПФ 29 0.6292281359524004
ГЕРБ 04 0.6320402010050251
БСП 16 0.6338440519176344
ГЕРБ 30 0.6355681860673821
ГЕРБ 11 0.6586259802250256
ГЕРБ 06 0.6647640693199721
ББЦ 02 0.6695674183711596
ББЦ 01 0.6752493462263577
ББЦ 06 0.6763346160799607
ББЦ 16 0.6805894408119450
БСП 14 0.6925244933565964
ГЕРБ 19 0.6928753522071649
ГЕРБ 18 0.7015690539070996
БСП 13 0.7169314757562713
ГЕРБ 15 0.7170662015734006
ГЕРБ 07 0.7193108113485337
ГЕРБ 09 0.7232347616173808
ББЦ 12 0.7420860112129085
БСП 23 0.7499946621116686
БСП 26 0.7526245976987856
БСП 22 0.7528866576559181
БСП 07 0.7531733715331662
ПФ 04 0.7744321608040201
ББЦ 26 0.7825362713746620
ПФ 01 0.7880557075959375
БСП 30 0.8002841865160977
БСП 15 0.8031393795457919
ГЕРБ 28 0.8119855792122985
ББЦ 15 0.8202464004749889
БСП 02 0.8238456253691227
ББЦ 17 0.8386274829678311
ББЦ 27 0.8440769514817577
ПФ 24 0.8478390390554913
ГЕРБ 08 0.8569689592209373
ББЦ 03 0.8644468610291198
ГЕРБ 24 0.8933387206125062
ПФ 17 0.9004948456811702
ПФ 19 0.9021870387763317
ГЕРБ 27 0.9075394785429322
БСП 12 0.9119034595925065
ПФ 15 0.9146782692593142
БСП 24 0.9242174178040446
БСП 08 0.9704411336632353
ГЕРБ 17 0.9710472550436194
ПФ 27 0.9871192429387531
ГЕРБ 26 0.9876713314756357


Преразпределение на мандати:
МИР 05. ВИДИН, отнемане на мандат от ПП ГЕРБ-> даване на мандат на РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС

Итерация 2
Разпределение на мандати по райони:

Партия Райони Разпределени Определени от стъпка 1
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
РБ 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 3 2 1 1 0 1 0 0 23 23
0.839 0.949 0.500 0.632 0.283 0.287 0.259 0.357 0.101 0.214 0.339 0.519 0.580 0.385 0.693 0.136 0.646 0.208 0.692 0.216 0.371 0.166 0.689 0.655 0.021 0.603 0.745 0.230 0.128 0.301 0.200
ГЕРБ 4 5 6 3 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 5 4 1 3 1 2 2 6 5 6 3 4 1 2 2 2 89 84
0.244 0.368 0.010 0.632   0.665 0.719 0.857 0.723 0.468 0.659 0.458 0.188 0.530 0.717 0.058 0.971 0.702 0.693 0.115 0.298 0.423 0.394 0.893 0.112 0.988 0.908 0.812 0.491 0.636 0.387
АТАКА 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 8 11
0.469 0.347 0.762 0.479 0.255 0.390 0.284 0.298 0.048 0.291 0.292 0.422 0.583 0.266 0.623 0.467 0.489 0.079 0.484 0.097 0.380 0.135 0.721 0.608 0.812 0.427 0.581 0.103 0.327 0.218 0.335
ББЦ 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 19 15
0.675 0.670 0.864 0.494 0.374 0.676 0.261 0.446 0.069 0.549 0.317 0.742 0.570 0.432 0.820 0.681 0.839 0.101 0.539 0.157 0.399 0.301 0.383 0.341 0.621 0.783 0.844 0.171 0.543 0.254 0.293
АБВ 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 11
0.456 0.462 0.852 0.471 0.137 0.427 0.174 0.270 0.043 0.172 0.228 0.309 0.352 0.397 0.562 0.471 0.479 0.064 0.341 0.144 0.263 0.097 0.848 0.562 0.846 0.374 0.470 0.167 0.218 0.217 0.167
ДПС 2 2 1 1 0 1 0 1 4 0 1 0 1 0 1 1 1 2 1 2 1 1 0 0 0 0 1 2 2 2 0 31 38
0.925 0.303 0.363 0.939 0.260 0.823 0.233 0.259 0.614 0.063 0.757 0.421 0.528 0.078 0.867 0.481 0.256 0.302 0.146 0.436 0.680 0.944 0.165 0.168 0.237 0.475 0.190 0.785 0.498 0.158 0.277
БСП 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 3 2 2 2 2 1 1 1 1 44 39
0.603 0.824 0.133 0.577 0.191 0.303 0.753 0.970 0.297 0.047 0.028 0.912 0.717 0.693 0.803 0.634 0.420 0.368 0.204 0.548 0.111 0.753 0.750 0.924 0.261 0.753 0.275 0.514 0.166 0.800 0.029
ПФ 1 2 2 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 22 19
0.788 0.078 0.515 0.774 0.185 0.428 0.316 0.543 0.106 0.194 0.380 0.216 0.482 0.220 0.915 0.073 0.900 0.177 0.902 0.286 0.498 0.180 0.050 0.848 0.091 0.598 0.987 0.219 0.629 0.417 0.313

ПартияМИРОстатък
ПФ 07 0.3158648680912021
БСП 18 0.3675970517666960
ББЦ 05 0.3741578763722254
ПФ 11 0.3801568360040914
ГЕРБ 31 0.3868580565988621
ББЦ 21 0.3988724872042133
ПФ 30 0.4170063194106869
ГЕРБ 22 0.4229774087661711
ПФ 06 0.4277744776466334
ББЦ 14 0.4317732998446997
ББЦ 08 0.4462409695943264
ГЕРБ 12 0.4582763571721592
ГЕРБ 10 0.4684180801253439
ПФ 21 0.4975001854461835
БСП 28 0.5138425957417863
ПФ 03 0.5147670584986105
ГЕРБ 14 0.5303794313323236
ББЦ 19 0.5389328681962521
ПФ 08 0.5425388340522374
ББЦ 29 0.5433024515264307
БСП 20 0.5479030659329391
ББЦ 10 0.5493996975714624
ББЦ 13 0.5701385355926897
БСП 04 0.5768442211055276
ПФ 26 0.5984391227005851
БСП 01 0.6030377668308703
ББЦ 25 0.6209365621236017
ПФ 29 0.6292281359524004
ГЕРБ 04 0.6320402010050251
БСП 16 0.6338440519176344
ГЕРБ 30 0.6355681860673821
ГЕРБ 11 0.6586259802250256
ГЕРБ 06 0.6647640693199721
ББЦ 02 0.6695674183711596
ББЦ 01 0.6752493462263577
ББЦ 06 0.6763346160799607
ББЦ 16 0.6805894408119450
БСП 14 0.6925244933565964
ГЕРБ 19 0.6928753522071649
ГЕРБ 18 0.7015690539070996
БСП 13 0.7169314757562713
ГЕРБ 15 0.7170662015734006
ГЕРБ 07 0.7193108113485337
ГЕРБ 09 0.7232347616173808
ББЦ 12 0.7420860112129085
БСП 23 0.7499946621116686
БСП 26 0.7526245976987856
БСП 22 0.7528866576559181
БСП 07 0.7531733715331662
ПФ 04 0.7744321608040201
ББЦ 26 0.7825362713746620
ПФ 01 0.7880557075959375
БСП 30 0.8002841865160977
БСП 15 0.8031393795457919
ГЕРБ 28 0.8119855792122985
ББЦ 15 0.8202464004749889
БСП 02 0.8238456253691227
ББЦ 17 0.8386274829678311
ББЦ 27 0.8440769514817577
ПФ 24 0.8478390390554913
ГЕРБ 08 0.8569689592209373
ББЦ 03 0.8644468610291198
ГЕРБ 24 0.8933387206125062
ПФ 17 0.9004948456811702
ПФ 19 0.9021870387763317
ГЕРБ 27 0.9075394785429322
БСП 12 0.9119034595925065
ПФ 15 0.9146782692593142
БСП 24 0.9242174178040446
БСП 08 0.9704411336632353
ГЕРБ 17 0.9710472550436194
ПФ 27 0.9871192429387531
ГЕРБ 26 0.9876713314756357


Преразпределение на мандати:
МИР 07. ГАБРОВО, отнемане на мандат от ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО-> даване на мандат на АТАКА

Итерация 3
Разпределение на мандати по райони:

Партия Райони Разпределени Определени от стъпка 1
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
РБ 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 3 2 1 1 0 1 0 0 23 23
0.839 0.949 0.500 0.632 0.283 0.287 0.259 0.357 0.101 0.214 0.339 0.519 0.580 0.385 0.693 0.136 0.646 0.208 0.692 0.216 0.371 0.166 0.689 0.655 0.021 0.603 0.745 0.230 0.128 0.301 0.200
ГЕРБ 4 5 6 3 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 5 4 1 3 1 2 2 6 5 6 3 4 1 2 2 2 89 84
0.244 0.368 0.010 0.632   0.665 0.719 0.857 0.723 0.468 0.659 0.458 0.188 0.530 0.717 0.058 0.971 0.702 0.693 0.115 0.298 0.423 0.394 0.893 0.112 0.988 0.908 0.812 0.491 0.636 0.387
АТАКА 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 9 11
0.469 0.347 0.762 0.479 0.255 0.390 0.284 0.298 0.048 0.291 0.292 0.422 0.583 0.266 0.623 0.467 0.489 0.079 0.484 0.097 0.380 0.135 0.721 0.608 0.812 0.427 0.581 0.103 0.327 0.218 0.335
ББЦ 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 19 15
0.675 0.670 0.864 0.494 0.374 0.676 0.261 0.446 0.069 0.549 0.317 0.742 0.570 0.432 0.820 0.681 0.839 0.101 0.539 0.157 0.399 0.301 0.383 0.341 0.621 0.783 0.844 0.171 0.543 0.254 0.293
АБВ 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 11
0.456 0.462 0.852 0.471 0.137 0.427 0.174 0.270 0.043 0.172 0.228 0.309 0.352 0.397 0.562 0.471 0.479 0.064 0.341 0.144 0.263 0.097 0.848 0.562 0.846 0.374 0.470 0.167 0.218 0.217 0.167
ДПС 2 2 1 1 0 1 0 1 4 0 1 0 1 0 1 1 1 2 1 2 1 1 0 0 0 0 1 2 2 2 0 31 38
0.925 0.303 0.363 0.939 0.260 0.823 0.233 0.259 0.614 0.063 0.757 0.421 0.528 0.078 0.867 0.481 0.256 0.302 0.146 0.436 0.680 0.944 0.165 0.168 0.237 0.475 0.190 0.785 0.498 0.158 0.277
БСП 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 3 2 2 2 2 1 1 1 1 44 39
0.603 0.824 0.133 0.577 0.191 0.303 0.753 0.970 0.297 0.047 0.028 0.912 0.717 0.693 0.803 0.634 0.420 0.368 0.204 0.548 0.111 0.753 0.750 0.924 0.261 0.753 0.275 0.514 0.166 0.800 0.029
ПФ 1 2 2 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 21 19
0.788 0.078 0.515 0.774 0.185 0.428   0.543 0.106 0.194 0.380 0.216 0.482 0.220 0.915 0.073 0.900 0.177 0.902 0.286 0.498 0.180 0.050 0.848 0.091 0.598 0.987 0.219 0.629 0.417 0.313

ПартияМИРОстатък
БСП 18 0.3675970517666960
ББЦ 05 0.3741578763722254
ПФ 11 0.3801568360040914
ГЕРБ 31 0.3868580565988621
ББЦ 21 0.3988724872042133
ПФ 30 0.4170063194106869
ГЕРБ 22 0.4229774087661711
ПФ 06 0.4277744776466334
ББЦ 14 0.4317732998446997
ББЦ 08 0.4462409695943264
ГЕРБ 12 0.4582763571721592
ГЕРБ 10 0.4684180801253439
ПФ 21 0.4975001854461835
БСП 28 0.5138425957417863
ПФ 03 0.5147670584986105
ГЕРБ 14 0.5303794313323236
ББЦ 19 0.5389328681962521
ПФ 08 0.5425388340522374
ББЦ 29 0.5433024515264307
БСП 20 0.5479030659329391
ББЦ 10 0.5493996975714624
ББЦ 13 0.5701385355926897
БСП 04 0.5768442211055276
ПФ 26 0.5984391227005851
БСП 01 0.6030377668308703
ББЦ 25 0.6209365621236017
ПФ 29 0.6292281359524004
ГЕРБ 04 0.6320402010050251
БСП 16 0.6338440519176344
ГЕРБ 30 0.6355681860673821
ГЕРБ 11 0.6586259802250256
ГЕРБ 06 0.6647640693199721
ББЦ 02 0.6695674183711596
ББЦ 01 0.6752493462263577
ББЦ 06 0.6763346160799607
ББЦ 16 0.6805894408119450
БСП 14 0.6925244933565964
ГЕРБ 19 0.6928753522071649
ГЕРБ 18 0.7015690539070996
БСП 13 0.7169314757562713
ГЕРБ 15 0.7170662015734006
ГЕРБ 07 0.7193108113485337
ГЕРБ 09 0.7232347616173808
ББЦ 12 0.7420860112129085
БСП 23 0.7499946621116686
БСП 26 0.7526245976987856
БСП 22 0.7528866576559181
БСП 07 0.7531733715331662
ПФ 04 0.7744321608040201
ББЦ 26 0.7825362713746620
ПФ 01 0.7880557075959375
БСП 30 0.8002841865160977
БСП 15 0.8031393795457919
ГЕРБ 28 0.8119855792122985
ББЦ 15 0.8202464004749889
БСП 02 0.8238456253691227
ББЦ 17 0.8386274829678311
ББЦ 27 0.8440769514817577
ПФ 24 0.8478390390554913
ГЕРБ 08 0.8569689592209373
ББЦ 03 0.8644468610291198
ГЕРБ 24 0.8933387206125062
ПФ 17 0.9004948456811702
ПФ 19 0.9021870387763317
ГЕРБ 27 0.9075394785429322
БСП 12 0.9119034595925065
ПФ 15 0.9146782692593142
БСП 24 0.9242174178040446
БСП 08 0.9704411336632353
ГЕРБ 17 0.9710472550436194
ПФ 27 0.9871192429387531
ГЕРБ 26 0.9876713314756357


Преразпределение на мандати:
МИР 18. РАЗГРАД, отнемане на мандат от БСП лява България-> даване на мандат на ДПС – Движение за права и свободи

Итерация 4
Разпределение на мандати по райони:

Партия Райони Разпределени Определени от стъпка 1
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
РБ 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 3 2 1 1 0 1 0 0 23 23
0.839 0.949 0.500 0.632 0.283 0.287 0.259 0.357 0.101 0.214 0.339 0.519 0.580 0.385 0.693 0.136 0.646 0.208 0.692 0.216 0.371 0.166 0.689 0.655 0.021 0.603 0.745 0.230 0.128 0.301 0.200
ГЕРБ 4 5 6 3 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 5 4 1 3 1 2 2 6 5 6 3 4 1 2 2 2 89 84
0.244 0.368 0.010 0.632   0.665 0.719 0.857 0.723 0.468 0.659 0.458 0.188 0.530 0.717 0.058 0.971 0.702 0.693 0.115 0.298 0.423 0.394 0.893 0.112 0.988 0.908 0.812 0.491 0.636 0.387
АТАКА 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 9 11
0.469 0.347 0.762 0.479 0.255 0.390 0.284 0.298 0.048 0.291 0.292 0.422 0.583 0.266 0.623 0.467 0.489 0.079 0.484 0.097 0.380 0.135 0.721 0.608 0.812 0.427 0.581 0.103 0.327 0.218 0.335
ББЦ 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 19 15
0.675 0.670 0.864 0.494 0.374 0.676 0.261 0.446 0.069 0.549 0.317 0.742 0.570 0.432 0.820 0.681 0.839 0.101 0.539 0.157 0.399 0.301 0.383 0.341 0.621 0.783 0.844 0.171 0.543 0.254 0.293
АБВ 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 11
0.456 0.462 0.852 0.471 0.137 0.427 0.174 0.270 0.043 0.172 0.228 0.309 0.352 0.397 0.562 0.471 0.479 0.064 0.341 0.144 0.263 0.097 0.848 0.562 0.846 0.374 0.470 0.167 0.218 0.217 0.167
ДПС 2 2 1 1 0 1 0 1 4 0 1 0 1 0 1 1 1 3 1 2 1 1 0 0 0 0 1 2 2 2 0 32 38
0.925 0.303 0.363 0.939 0.260 0.823 0.233 0.259 0.614 0.063 0.757 0.421 0.528 0.078 0.867 0.481 0.256 0.302 0.146 0.436 0.680 0.944 0.165 0.168 0.237 0.475 0.190 0.785 0.498 0.158 0.277
БСП 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 2 2 2 0 1 1 1 1 3 2 2 2 2 1 1 1 1 43 39
0.603 0.824 0.133 0.577 0.191 0.303 0.753 0.970 0.297 0.047 0.028 0.912 0.717 0.693 0.803 0.634 0.420   0.204 0.548 0.111 0.753 0.750 0.924 0.261 0.753 0.275 0.514 0.166 0.800 0.029
ПФ 1 2 2 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 21 19
0.788 0.078 0.515 0.774 0.185 0.428   0.543 0.106 0.194 0.380 0.216 0.482 0.220 0.915 0.073 0.900 0.177 0.902 0.286 0.498 0.180 0.050 0.848 0.091 0.598 0.987 0.219 0.629 0.417 0.313

ПартияМИРОстатък
ББЦ 05 0.3741578763722254
ПФ 11 0.3801568360040914
ГЕРБ 31 0.3868580565988621
ББЦ 21 0.3988724872042133
ПФ 30 0.4170063194106869
ГЕРБ 22 0.4229774087661711
ПФ 06 0.4277744776466334
ББЦ 14 0.4317732998446997
ББЦ 08 0.4462409695943264
ГЕРБ 12 0.4582763571721592
ГЕРБ 10 0.4684180801253439
ПФ 21 0.4975001854461835
БСП 28 0.5138425957417863
ПФ 03 0.5147670584986105
ГЕРБ 14 0.5303794313323236
ББЦ 19 0.5389328681962521
ПФ 08 0.5425388340522374
ББЦ 29 0.5433024515264307
БСП 20 0.5479030659329391
ББЦ 10 0.5493996975714624
ББЦ 13 0.5701385355926897
БСП 04 0.5768442211055276
ПФ 26 0.5984391227005851
БСП 01 0.6030377668308703
ББЦ 25 0.6209365621236017
ПФ 29 0.6292281359524004
ГЕРБ 04 0.6320402010050251
БСП 16 0.6338440519176344
ГЕРБ 30 0.6355681860673821
ГЕРБ 11 0.6586259802250256
ГЕРБ 06 0.6647640693199721
ББЦ 02 0.6695674183711596
ББЦ 01 0.6752493462263577
ББЦ 06 0.6763346160799607
ББЦ 16 0.6805894408119450
БСП 14 0.6925244933565964
ГЕРБ 19 0.6928753522071649
ГЕРБ 18 0.7015690539070996
БСП 13 0.7169314757562713
ГЕРБ 15 0.7170662015734006
ГЕРБ 07 0.7193108113485337
ГЕРБ 09 0.7232347616173808
ББЦ 12 0.7420860112129085
БСП 23 0.7499946621116686
БСП 26 0.7526245976987856
БСП 22 0.7528866576559181
БСП 07 0.7531733715331662
ПФ 04 0.7744321608040201
ББЦ 26 0.7825362713746620
ПФ 01 0.7880557075959375
БСП 30 0.8002841865160977
БСП 15 0.8031393795457919
ГЕРБ 28 0.8119855792122985
ББЦ 15 0.8202464004749889
БСП 02 0.8238456253691227
ББЦ 17 0.8386274829678311
ББЦ 27 0.8440769514817577
ПФ 24 0.8478390390554913
ГЕРБ 08 0.8569689592209373
ББЦ 03 0.8644468610291198
ГЕРБ 24 0.8933387206125062
ПФ 17 0.9004948456811702
ПФ 19 0.9021870387763317
ГЕРБ 27 0.9075394785429322
БСП 12 0.9119034595925065
ПФ 15 0.9146782692593142
БСП 24 0.9242174178040446
БСП 08 0.9704411336632353
ГЕРБ 17 0.9710472550436194
ПФ 27 0.9871192429387531
ГЕРБ 26 0.9876713314756357


Преразпределение на мандати:
МИР 05. ВИДИН, отнемане на мандат от КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА-> даване на мандат на ДПС – Движение за права и свободи

Итерация 5
Разпределение на мандати по райони:

Партия Райони Разпределени Определени от стъпка 1
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
РБ 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 3 2 1 1 0 1 0 0 23 23
0.839 0.949 0.500 0.632 0.283 0.287 0.259 0.357 0.101 0.214 0.339 0.519 0.580 0.385 0.693 0.136 0.646 0.208 0.692 0.216 0.371 0.166 0.689 0.655 0.021 0.603 0.745 0.230 0.128 0.301 0.200
ГЕРБ 4 5 6 3 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 5 4 1 3 1 2 2 6 5 6 3 4 1 2 2 2 89 84
0.244 0.368 0.010 0.632   0.665 0.719 0.857 0.723 0.468 0.659 0.458 0.188 0.530 0.717 0.058 0.971 0.702 0.693 0.115 0.298 0.423 0.394 0.893 0.112 0.988 0.908 0.812 0.491 0.636 0.387
АТАКА 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 9 11
0.469 0.347 0.762 0.479 0.255 0.390 0.284 0.298 0.048 0.291 0.292 0.422 0.583 0.266 0.623 0.467 0.489 0.079 0.484 0.097 0.380 0.135 0.721 0.608 0.812 0.427 0.581 0.103 0.327 0.218 0.335
ББЦ 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 18 15
0.675 0.670 0.864 0.494   0.676 0.261 0.446 0.069 0.549 0.317 0.742 0.570 0.432 0.820 0.681 0.839 0.101 0.539 0.157 0.399 0.301 0.383 0.341 0.621 0.783 0.844 0.171 0.543 0.254 0.293
АБВ 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 11
0.456 0.462 0.852 0.471 0.137 0.427 0.174 0.270 0.043 0.172 0.228 0.309 0.352 0.397 0.562 0.471 0.479 0.064 0.341 0.144 0.263 0.097 0.848 0.562 0.846 0.374 0.470 0.167 0.218 0.217 0.167
ДПС 2 2 1 1 1 1 0 1 4 0 1 0 1 0 1 1 1 3 1 2 1 1 0 0 0 0 1 2 2 2 0 33 38
0.925 0.303 0.363 0.939 0.260 0.823 0.233 0.259 0.614 0.063 0.757 0.421 0.528 0.078 0.867 0.481 0.256 0.302 0.146 0.436 0.680 0.944 0.165 0.168 0.237 0.475 0.190 0.785 0.498 0.158 0.277
БСП 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 2 2 2 0 1 1 1 1 3 2 2 2 2 1 1 1 1 43 39
0.603 0.824 0.133 0.577 0.191 0.303 0.753 0.970 0.297 0.047 0.028 0.912 0.717 0.693 0.803 0.634 0.420   0.204 0.548 0.111 0.753 0.750 0.924 0.261 0.753 0.275 0.514 0.166 0.800 0.029
ПФ 1 2 2 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 21 19
0.788 0.078 0.515 0.774 0.185 0.428   0.543 0.106 0.194 0.380 0.216 0.482 0.220 0.915 0.073 0.900 0.177 0.902 0.286 0.498 0.180 0.050 0.848 0.091 0.598 0.987 0.219 0.629 0.417 0.313

ПартияМИРОстатък
ПФ 11 0.3801568360040914
ГЕРБ 31 0.3868580565988621
ББЦ 21 0.3988724872042133
ПФ 30 0.4170063194106869
ГЕРБ 22 0.4229774087661711
ПФ 06 0.4277744776466334
ББЦ 14 0.4317732998446997
ББЦ 08 0.4462409695943264
ГЕРБ 12 0.4582763571721592
ГЕРБ 10 0.4684180801253439
ПФ 21 0.4975001854461835
БСП 28 0.5138425957417863
ПФ 03 0.5147670584986105
ГЕРБ 14 0.5303794313323236
ББЦ 19 0.5389328681962521
ПФ 08 0.5425388340522374
ББЦ 29 0.5433024515264307
БСП 20 0.5479030659329391
ББЦ 10 0.5493996975714624
ББЦ 13 0.5701385355926897
БСП 04 0.5768442211055276
ПФ 26 0.5984391227005851
БСП 01 0.6030377668308703
ББЦ 25 0.6209365621236017
ПФ 29 0.6292281359524004
ГЕРБ 04 0.6320402010050251
БСП 16 0.6338440519176344
ГЕРБ 30 0.6355681860673821
ГЕРБ 11 0.6586259802250256
ГЕРБ 06 0.6647640693199721
ББЦ 02 0.6695674183711596
ББЦ 01 0.6752493462263577
ББЦ 06 0.6763346160799607
ББЦ 16 0.6805894408119450
БСП 14 0.6925244933565964
ГЕРБ 19 0.6928753522071649
ГЕРБ 18 0.7015690539070996
БСП 13 0.7169314757562713
ГЕРБ 15 0.7170662015734006
ГЕРБ 07 0.7193108113485337
ГЕРБ 09 0.7232347616173808
ББЦ 12 0.7420860112129085
БСП 23 0.7499946621116686
БСП 26 0.7526245976987856
БСП 22 0.7528866576559181
БСП 07 0.7531733715331662
ПФ 04 0.7744321608040201
ББЦ 26 0.7825362713746620
ПФ 01 0.7880557075959375
БСП 30 0.8002841865160977
БСП 15 0.8031393795457919
ГЕРБ 28 0.8119855792122985
ББЦ 15 0.8202464004749889
БСП 02 0.8238456253691227
ББЦ 17 0.8386274829678311
ББЦ 27 0.8440769514817577
ПФ 24 0.8478390390554913
ГЕРБ 08 0.8569689592209373
ББЦ 03 0.8644468610291198
ГЕРБ 24 0.8933387206125062
ПФ 17 0.9004948456811702
ПФ 19 0.9021870387763317
ГЕРБ 27 0.9075394785429322
БСП 12 0.9119034595925065
ПФ 15 0.9146782692593142
БСП 24 0.9242174178040446
БСП 08 0.9704411336632353
ГЕРБ 17 0.9710472550436194
ПФ 27 0.9871192429387531
ГЕРБ 26 0.9876713314756357


Преразпределение на мандати:
МИР 11. ЛОВЕЧ, отнемане на мандат от ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО-> даване на мандат на РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС

Итерация 6
Разпределение на мандати по райони:

Партия Райони Разпределени Определени от стъпка 1
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
РБ 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 3 2 1 1 0 1 0 0 24 23
0.839 0.949 0.500 0.632 0.283 0.287 0.259 0.357 0.101 0.214 0.339 0.519 0.580 0.385 0.693 0.136 0.646 0.208 0.692 0.216 0.371 0.166 0.689 0.655 0.021 0.603 0.745 0.230 0.128 0.301 0.200
ГЕРБ 4 5 6 3 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 5 4 1 3 1 2 2 6 5 6 3 4 1 2 2 2 89 84
0.244 0.368 0.010 0.632   0.665 0.719 0.857 0.723 0.468 0.659 0.458 0.188 0.530 0.717 0.058 0.971 0.702 0.693 0.115 0.298 0.423 0.394 0.893 0.112 0.988 0.908 0.812 0.491 0.636 0.387
АТАКА 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 9 11
0.469 0.347 0.762 0.479 0.255 0.390 0.284 0.298 0.048 0.291 0.292 0.422 0.583 0.266 0.623 0.467 0.489 0.079 0.484 0.097 0.380 0.135 0.721 0.608 0.812 0.427 0.581 0.103 0.327 0.218 0.335
ББЦ 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 18 15
0.675 0.670 0.864 0.494   0.676 0.261 0.446 0.069 0.549 0.317 0.742 0.570 0.432 0.820 0.681 0.839 0.101 0.539 0.157 0.399 0.301 0.383 0.341 0.621 0.783 0.844 0.171 0.543 0.254 0.293
АБВ 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 11
0.456 0.462 0.852 0.471 0.137 0.427 0.174 0.270 0.043 0.172 0.228 0.309 0.352 0.397 0.562 0.471 0.479 0.064 0.341 0.144 0.263 0.097 0.848 0.562 0.846 0.374 0.470 0.167 0.218 0.217 0.167
ДПС 2 2 1 1 1 1 0 1 4 0 1 0 1 0 1 1 1 3 1 2 1 1 0 0 0 0 1 2 2 2 0 33 38
0.925 0.303 0.363 0.939 0.260 0.823 0.233 0.259 0.614 0.063 0.757 0.421 0.528 0.078 0.867 0.481 0.256 0.302 0.146 0.436 0.680 0.944 0.165 0.168 0.237 0.475 0.190 0.785 0.498 0.158 0.277
БСП 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 2 2 2 0 1 1 1 1 3 2 2 2 2 1 1 1 1 43 39
0.603 0.824 0.133 0.577 0.191 0.303 0.753 0.970 0.297 0.047 0.028 0.912 0.717 0.693 0.803 0.634 0.420   0.204 0.548 0.111 0.753 0.750 0.924 0.261 0.753 0.275 0.514 0.166 0.800 0.029
ПФ 1 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 20 19
0.788 0.078 0.515 0.774 0.185 0.428   0.543 0.106 0.194   0.216 0.482 0.220 0.915 0.073 0.900 0.177 0.902 0.286 0.498 0.180 0.050 0.848 0.091 0.598 0.987 0.219 0.629 0.417 0.313

ПартияМИРОстатък
РБ 05 0.2831145824945648
РБ 11 0.3394988066825776
ГЕРБ 31 0.3868580565988621
ББЦ 21 0.3988724872042133
ПФ 30 0.4170063194106869
ГЕРБ 22 0.4229774087661711
ПФ 06 0.4277744776466334
ББЦ 14 0.4317732998446997
ББЦ 08 0.4462409695943264
ГЕРБ 12 0.4582763571721592
ГЕРБ 10 0.4684180801253439
ПФ 21 0.4975001854461835
БСП 28 0.5138425957417863
ПФ 03 0.5147670584986105
РБ 12 0.5188534117325311
ГЕРБ 14 0.5303794313323236
ББЦ 19 0.5389328681962521
ПФ 08 0.5425388340522374
ББЦ 29 0.5433024515264307
БСП 20 0.5479030659329391
ББЦ 10 0.5493996975714624
ББЦ 13 0.5701385355926897
БСП 04 0.5768442211055276
РБ 13 0.5804406527609283
ПФ 26 0.5984391227005851
БСП 01 0.6030377668308703
РБ 26 0.6032101837475451
ББЦ 25 0.6209365621236017
ПФ 29 0.6292281359524004
ГЕРБ 04 0.6320402010050251
РБ 04 0.6322010050251256
БСП 16 0.6338440519176344
ГЕРБ 30 0.6355681860673821
РБ 17 0.6462746743107507
РБ 24 0.6550337960458284
ГЕРБ 11 0.6586259802250256
ГЕРБ 06 0.6647640693199721
ББЦ 02 0.6695674183711596
ББЦ 01 0.6752493462263577
ББЦ 06 0.6763346160799607
ББЦ 16 0.6805894408119450
РБ 23 0.6888651649407494
РБ 19 0.6917125095040029
БСП 14 0.6925244933565964
ГЕРБ 19 0.6928753522071649
РБ 15 0.6934188065904705
ГЕРБ 18 0.7015690539070996
БСП 13 0.7169314757562713
ГЕРБ 15 0.7170662015734006
ГЕРБ 07 0.7193108113485337
ГЕРБ 09 0.7232347616173808
ББЦ 12 0.7420860112129085
РБ 27 0.7452375953023973
БСП 23 0.7499946621116686
БСП 26 0.7526245976987856
БСП 22 0.7528866576559181
БСП 07 0.7531733715331662
ПФ 04 0.7744321608040201
ББЦ 26 0.7825362713746620
ПФ 01 0.7880557075959375
БСП 30 0.8002841865160977
БСП 15 0.8031393795457919
ГЕРБ 28 0.8119855792122985
ББЦ 15 0.8202464004749889
БСП 02 0.8238456253691227
ББЦ 17 0.8386274829678311
РБ 01 0.8389816335218634
ББЦ 27 0.8440769514817577
ПФ 24 0.8478390390554913
ГЕРБ 08 0.8569689592209373
ББЦ 03 0.8644468610291198
ГЕРБ 24 0.8933387206125062
ПФ 17 0.9004948456811702
ПФ 19 0.9021870387763317
ГЕРБ 27 0.9075394785429322
БСП 12 0.9119034595925065
ПФ 15 0.9146782692593142
БСП 24 0.9242174178040446
РБ 02 0.9487507081128642
БСП 08 0.9704411336632353
ГЕРБ 17 0.9710472550436194
ПФ 27 0.9871192429387531
ГЕРБ 26 0.9876713314756357


Преразпределение на мандати:
МИР 05. ВИДИН, отнемане на мандат от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС-> даване на мандат на АТАКА

Итерация 7
Разпределение на мандати по райони:

Партия Райони Разпределени Определени от стъпка 1
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
РБ 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 3 2 1 1 0 1 0 0 23 23
0.839 0.949 0.500 0.632   0.287 0.259 0.357 0.101 0.214 0.339 0.519 0.580 0.385 0.693 0.136 0.646 0.208 0.692 0.216 0.371 0.166 0.689 0.655 0.021 0.603 0.745 0.230 0.128 0.301 0.200
ГЕРБ 4 5 6 3 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 5 4 1 3 1 2 2 6 5 6 3 4 1 2 2 2 89 84
0.244 0.368 0.010 0.632   0.665 0.719 0.857 0.723 0.468 0.659 0.458 0.188 0.530 0.717 0.058 0.971 0.702 0.693 0.115 0.298 0.423 0.394 0.893 0.112 0.988 0.908 0.812 0.491 0.636 0.387
АТАКА 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 10 11
0.469 0.347 0.762 0.479 0.255 0.390 0.284 0.298 0.048 0.291 0.292 0.422 0.583 0.266 0.623 0.467 0.489 0.079 0.484 0.097 0.380 0.135 0.721 0.608 0.812 0.427 0.581 0.103 0.327 0.218 0.335
ББЦ 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 18 15
0.675 0.670 0.864 0.494   0.676 0.261 0.446 0.069 0.549 0.317 0.742 0.570 0.432 0.820 0.681 0.839 0.101 0.539 0.157 0.399 0.301 0.383 0.341 0.621 0.783 0.844 0.171 0.543 0.254 0.293
АБВ 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 11
0.456 0.462 0.852 0.471 0.137 0.427 0.174 0.270 0.043 0.172 0.228 0.309 0.352 0.397 0.562 0.471 0.479 0.064 0.341 0.144 0.263 0.097 0.848 0.562 0.846 0.374 0.470 0.167 0.218 0.217 0.167
ДПС 2 2 1 1 1 1 0 1 4 0 1 0 1 0 1 1 1 3 1 2 1 1 0 0 0 0 1 2 2 2 0 33 38
0.925 0.303 0.363 0.939 0.260 0.823 0.233 0.259 0.614 0.063 0.757 0.421 0.528 0.078 0.867 0.481 0.256 0.302 0.146 0.436 0.680 0.944 0.165 0.168 0.237 0.475 0.190 0.785 0.498 0.158 0.277
БСП 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 2 2 2 0 1 1 1 1 3 2 2 2 2 1 1 1 1 43 39
0.603 0.824 0.133 0.577 0.191 0.303 0.753 0.970 0.297 0.047 0.028 0.912 0.717 0.693 0.803 0.634 0.420   0.204 0.548 0.111 0.753 0.750 0.924 0.261 0.753 0.275 0.514 0.166 0.800 0.029
ПФ 1 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 20 19
0.788 0.078 0.515 0.774 0.185 0.428   0.543 0.106 0.194   0.216 0.482 0.220 0.915 0.073 0.900 0.177 0.902 0.286 0.498 0.180 0.050 0.848 0.091 0.598 0.987 0.219 0.629 0.417 0.313

ПартияМИРОстатък
ГЕРБ 31 0.3868580565988621
ББЦ 21 0.3988724872042133
ПФ 30 0.4170063194106869
ГЕРБ 22 0.4229774087661711
ПФ 06 0.4277744776466334
ББЦ 14 0.4317732998446997
ББЦ 08 0.4462409695943264
ГЕРБ 12 0.4582763571721592
ГЕРБ 10 0.4684180801253439
ПФ 21 0.4975001854461835
БСП 28 0.5138425957417863
ПФ 03 0.5147670584986105
ГЕРБ 14 0.5303794313323236
ББЦ 19 0.5389328681962521
ПФ 08 0.5425388340522374
ББЦ 29 0.5433024515264307
БСП 20 0.5479030659329391
ББЦ 10 0.5493996975714624
ББЦ 13 0.5701385355926897
БСП 04 0.5768442211055276
ПФ 26 0.5984391227005851
БСП 01 0.6030377668308703
ББЦ 25 0.6209365621236017
ПФ 29 0.6292281359524004
ГЕРБ 04 0.6320402010050251
БСП 16 0.6338440519176344
ГЕРБ 30 0.6355681860673821
ГЕРБ 11 0.6586259802250256
ГЕРБ 06 0.6647640693199721
ББЦ 02 0.6695674183711596
ББЦ 01 0.6752493462263577
ББЦ 06 0.6763346160799607
ББЦ 16 0.6805894408119450
БСП 14 0.6925244933565964
ГЕРБ 19 0.6928753522071649
ГЕРБ 18 0.7015690539070996
БСП 13 0.7169314757562713
ГЕРБ 15 0.7170662015734006
ГЕРБ 07 0.7193108113485337
ГЕРБ 09 0.7232347616173808
ББЦ 12 0.7420860112129085
БСП 23 0.7499946621116686
БСП 26 0.7526245976987856
БСП 22 0.7528866576559181
БСП 07 0.7531733715331662
ПФ 04 0.7744321608040201
ББЦ 26 0.7825362713746620
ПФ 01 0.7880557075959375
БСП 30 0.8002841865160977
БСП 15 0.8031393795457919
ГЕРБ 28 0.8119855792122985
ББЦ 15 0.8202464004749889
БСП 02 0.8238456253691227
ББЦ 17 0.8386274829678311
ББЦ 27 0.8440769514817577
ПФ 24 0.8478390390554913
ГЕРБ 08 0.8569689592209373
ББЦ 03 0.8644468610291198
ГЕРБ 24 0.8933387206125062
ПФ 17 0.9004948456811702
ПФ 19 0.9021870387763317
ГЕРБ 27 0.9075394785429322
БСП 12 0.9119034595925065
ПФ 15 0.9146782692593142
БСП 24 0.9242174178040446
БСП 08 0.9704411336632353
ГЕРБ 17 0.9710472550436194
ПФ 27 0.9871192429387531
ГЕРБ 26 0.9876713314756357


Преразпределение на мандати:
МИР 31. ЯМБОЛ, отнемане на мандат от ПП ГЕРБ-> даване на мандат на ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО

Итерация 8
Разпределение на мандати по райони:

Партия Райони Разпределени Определени от стъпка 1
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
РБ 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 3 2 1 1 0 1 0 0 23 23
0.839 0.949 0.500 0.632   0.287 0.259 0.357 0.101 0.214 0.339 0.519 0.580 0.385 0.693 0.136 0.646 0.208 0.692 0.216 0.371 0.166 0.689 0.655 0.021 0.603 0.745 0.230 0.128 0.301 0.200
ГЕРБ 4 5 6 3 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 5 4 1 3 1 2 2 6 5 6 3 4 1 2 2 1 88 84
0.244 0.368 0.010 0.632   0.665 0.719 0.857 0.723 0.468 0.659 0.458 0.188 0.530 0.717 0.058 0.971 0.702 0.693 0.115 0.298 0.423 0.394 0.893 0.112 0.988 0.908 0.812 0.491 0.636  
АТАКА 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 10 11
0.469 0.347 0.762 0.479 0.255 0.390 0.284 0.298 0.048 0.291 0.292 0.422 0.583 0.266 0.623 0.467 0.489 0.079 0.484 0.097 0.380 0.135 0.721 0.608 0.812 0.427 0.581 0.103 0.327 0.218 0.335
ББЦ 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 18 15
0.675 0.670 0.864 0.494   0.676 0.261 0.446 0.069 0.549 0.317 0.742 0.570 0.432 0.820 0.681 0.839 0.101 0.539 0.157 0.399 0.301 0.383 0.341 0.621 0.783 0.844 0.171 0.543 0.254 0.293
АБВ 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 11
0.456 0.462 0.852 0.471 0.137 0.427 0.174 0.270 0.043 0.172 0.228 0.309 0.352 0.397 0.562 0.471 0.479 0.064 0.341 0.144 0.263 0.097 0.848 0.562 0.846 0.374 0.470 0.167 0.218 0.217 0.167
ДПС 2 2 1 1 1 1 0 1 4 0 1 0 1 0 1 1 1 3 1 2 1 1 0 0 0 0 1 2 2 2 0 33 38
0.925 0.303 0.363 0.939 0.260 0.823 0.233 0.259 0.614 0.063 0.757 0.421 0.528 0.078 0.867 0.481 0.256 0.302 0.146 0.436 0.680 0.944 0.165 0.168 0.237 0.475 0.190 0.785 0.498 0.158 0.277
БСП 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 2 2 2 0 1 1 1 1 3 2 2 2 2 1 1 1 1 43 39
0.603 0.824 0.133 0.577 0.191 0.303 0.753 0.970 0.297 0.047 0.028 0.912 0.717 0.693 0.803 0.634 0.420   0.204 0.548 0.111 0.753 0.750 0.924 0.261 0.753 0.275 0.514 0.166 0.800 0.029
ПФ 1 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 21 19
0.788 0.078 0.515 0.774 0.185 0.428   0.543 0.106 0.194   0.216 0.482 0.220 0.915 0.073 0.900 0.177 0.902 0.286 0.498 0.180 0.050 0.848 0.091 0.598 0.987 0.219 0.629 0.417 0.313

ПартияМИРОстатък
ПФ 31 0.3125952921051653
ББЦ 21 0.3988724872042133
ПФ 30 0.4170063194106869
ГЕРБ 22 0.4229774087661711
ПФ 06 0.4277744776466334
ББЦ 14 0.4317732998446997
ББЦ 08 0.4462409695943264
ГЕРБ 12 0.4582763571721592
ГЕРБ 10 0.4684180801253439
ПФ 21 0.4975001854461835
БСП 28 0.5138425957417863
ПФ 03 0.5147670584986105
ГЕРБ 14 0.5303794313323236
ББЦ 19 0.5389328681962521
ПФ 08 0.5425388340522374
ББЦ 29 0.5433024515264307
БСП 20 0.5479030659329391
ББЦ 10 0.5493996975714624
ББЦ 13 0.5701385355926897
БСП 04 0.5768442211055276
ПФ 26 0.5984391227005851
БСП 01 0.6030377668308703
ББЦ 25 0.6209365621236017
ПФ 29 0.6292281359524004
ГЕРБ 04 0.6320402010050251
БСП 16 0.6338440519176344
ГЕРБ 30 0.6355681860673821
ГЕРБ 11 0.6586259802250256
ГЕРБ 06 0.6647640693199721
ББЦ 02 0.6695674183711596
ББЦ 01 0.6752493462263577
ББЦ 06 0.6763346160799607
ББЦ 16 0.6805894408119450
БСП 14 0.6925244933565964
ГЕРБ 19 0.6928753522071649
ГЕРБ 18 0.7015690539070996
БСП 13 0.7169314757562713
ГЕРБ 15 0.7170662015734006
ГЕРБ 07 0.7193108113485337
ГЕРБ 09 0.7232347616173808
ББЦ 12 0.7420860112129085
БСП 23 0.7499946621116686
БСП 26 0.7526245976987856
БСП 22 0.7528866576559181
БСП 07 0.7531733715331662
ПФ 04 0.7744321608040201
ББЦ 26 0.7825362713746620
ПФ 01 0.7880557075959375
БСП 30 0.8002841865160977
БСП 15 0.8031393795457919
ГЕРБ 28 0.8119855792122985
ББЦ 15 0.8202464004749889
БСП 02 0.8238456253691227
ББЦ 17 0.8386274829678311
ББЦ 27 0.8440769514817577
ПФ 24 0.8478390390554913
ГЕРБ 08 0.8569689592209373
ББЦ 03 0.8644468610291198
ГЕРБ 24 0.8933387206125062
ПФ 17 0.9004948456811702
ПФ 19 0.9021870387763317
ГЕРБ 27 0.9075394785429322
БСП 12 0.9119034595925065
ПФ 15 0.9146782692593142
БСП 24 0.9242174178040446
БСП 08 0.9704411336632353
ГЕРБ 17 0.9710472550436194
ПФ 27 0.9871192429387531
ГЕРБ 26 0.9876713314756357


Преразпределение на мандати:
МИР 31. ЯМБОЛ, отнемане на мандат от ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО-> даване на мандат на КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА

Итерация 9
Разпределение на мандати по райони:

Партия Райони Разпределени Определени от стъпка 1
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
РБ 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 3 2 1 1 0 1 0 0 23 23
0.839 0.949 0.500 0.632   0.287 0.259 0.357 0.101 0.214 0.339 0.519 0.580 0.385 0.693 0.136 0.646 0.208 0.692 0.216 0.371 0.166 0.689 0.655 0.021 0.603 0.745 0.230 0.128 0.301 0.200
ГЕРБ 4 5 6 3 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 5 4 1 3 1 2 2 6 5 6 3 4 1 2 2 1 88 84
0.244 0.368 0.010 0.632   0.665 0.719 0.857 0.723 0.468 0.659 0.458 0.188 0.530 0.717 0.058 0.971 0.702 0.693 0.115 0.298 0.423 0.394 0.893 0.112 0.988 0.908 0.812 0.491 0.636  
АТАКА 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 10 11
0.469 0.347 0.762 0.479 0.255 0.390 0.284 0.298 0.048 0.291 0.292 0.422 0.583 0.266 0.623 0.467 0.489 0.079 0.484 0.097 0.380 0.135 0.721 0.608 0.812 0.427 0.581 0.103 0.327 0.218 0.335
ББЦ 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 19 15
0.675 0.670 0.864 0.494   0.676 0.261 0.446 0.069 0.549 0.317 0.742 0.570 0.432 0.820 0.681 0.839 0.101 0.539 0.157 0.399 0.301 0.383 0.341 0.621 0.783 0.844 0.171 0.543 0.254 0.293
АБВ 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 11
0.456 0.462 0.852 0.471 0.137 0.427 0.174 0.270 0.043 0.172 0.228 0.309 0.352 0.397 0.562 0.471 0.479 0.064 0.341 0.144 0.263 0.097 0.848 0.562 0.846 0.374 0.470 0.167 0.218 0.217 0.167
ДПС 2 2 1 1 1 1 0 1 4 0 1 0 1 0 1 1 1 3 1 2 1 1 0 0 0 0 1 2 2 2 0 33 38
0.925 0.303 0.363 0.939 0.260 0.823 0.233 0.259 0.614 0.063 0.757 0.421 0.528 0.078 0.867 0.481 0.256 0.302 0.146 0.436 0.680 0.944 0.165 0.168 0.237 0.475 0.190 0.785 0.498 0.158 0.277
БСП 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 2 2 2 0 1 1 1 1 3 2 2 2 2 1 1 1 1 43 39
0.603 0.824 0.133 0.577 0.191 0.303 0.753 0.970 0.297 0.047 0.028 0.912 0.717 0.693 0.803 0.634 0.420   0.204 0.548 0.111 0.753 0.750 0.924 0.261 0.753 0.275 0.514 0.166 0.800 0.029
ПФ 1 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 20 19
0.788 0.078 0.515 0.774 0.185 0.428   0.543 0.106 0.194   0.216 0.482 0.220 0.915 0.073 0.900 0.177 0.902 0.286 0.498 0.180 0.050 0.848 0.091 0.598 0.987 0.219 0.629 0.417  

ПартияМИРОстатък
ББЦ 31 0.2925142240898442
ББЦ 21 0.3988724872042133
ПФ 30 0.4170063194106869
ГЕРБ 22 0.4229774087661711
ПФ 06 0.4277744776466334
ББЦ 14 0.4317732998446997
ББЦ 08 0.4462409695943264
ГЕРБ 12 0.4582763571721592
ГЕРБ 10 0.4684180801253439
ПФ 21 0.4975001854461835
БСП 28 0.5138425957417863
ПФ 03 0.5147670584986105
ГЕРБ 14 0.5303794313323236
ББЦ 19 0.5389328681962521
ПФ 08 0.5425388340522374
ББЦ 29 0.5433024515264307
БСП 20 0.5479030659329391
ББЦ 10 0.5493996975714624
ББЦ 13 0.5701385355926897
БСП 04 0.5768442211055276
ПФ 26 0.5984391227005851
БСП 01 0.6030377668308703
ББЦ 25 0.6209365621236017
ПФ 29 0.6292281359524004
ГЕРБ 04 0.6320402010050251
БСП 16 0.6338440519176344
ГЕРБ 30 0.6355681860673821
ГЕРБ 11 0.6586259802250256
ГЕРБ 06 0.6647640693199721
ББЦ 02 0.6695674183711596
ББЦ 01 0.6752493462263577
ББЦ 06 0.6763346160799607
ББЦ 16 0.6805894408119450
БСП 14 0.6925244933565964
ГЕРБ 19 0.6928753522071649
ГЕРБ 18 0.7015690539070996
БСП 13 0.7169314757562713
ГЕРБ 15 0.7170662015734006
ГЕРБ 07 0.7193108113485337
ГЕРБ 09 0.7232347616173808
ББЦ 12 0.7420860112129085
БСП 23 0.7499946621116686
БСП 26 0.7526245976987856
БСП 22 0.7528866576559181
БСП 07 0.7531733715331662
ПФ 04 0.7744321608040201
ББЦ 26 0.7825362713746620
ПФ 01 0.7880557075959375
БСП 30 0.8002841865160977
БСП 15 0.8031393795457919
ГЕРБ 28 0.8119855792122985
ББЦ 15 0.8202464004749889
БСП 02 0.8238456253691227
ББЦ 17 0.8386274829678311
ББЦ 27 0.8440769514817577
ПФ 24 0.8478390390554913
ГЕРБ 08 0.8569689592209373
ББЦ 03 0.8644468610291198
ГЕРБ 24 0.8933387206125062
ПФ 17 0.9004948456811702
ПФ 19 0.9021870387763317
ГЕРБ 27 0.9075394785429322
БСП 12 0.9119034595925065
ПФ 15 0.9146782692593142
БСП 24 0.9242174178040446
БСП 08 0.9704411336632353
ГЕРБ 17 0.9710472550436194
ПФ 27 0.9871192429387531
ГЕРБ 26 0.9876713314756357


Преразпределение на мандати:
МИР 31. ЯМБОЛ, отнемане на мандат от КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА-> даване на мандат на ДПС – Движение за права и свободи

Итерация 10
Разпределение на мандати по райони:

Партия Райони Разпределени Определени от стъпка 1
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
РБ 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 3 2 1 1 0 1 0 0 23 23
0.839 0.949 0.500 0.632   0.287 0.259 0.357 0.101 0.214 0.339 0.519 0.580 0.385 0.693 0.136 0.646 0.208 0.692 0.216 0.371 0.166 0.689 0.655 0.021 0.603 0.745 0.230 0.128 0.301 0.200
ГЕРБ 4 5 6 3 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 5 4 1 3 1 2 2 6 5 6 3 4 1 2 2 1 88 84
0.244 0.368 0.010 0.632   0.665 0.719 0.857 0.723 0.468 0.659 0.458 0.188 0.530 0.717 0.058 0.971 0.702 0.693 0.115 0.298 0.423 0.394 0.893 0.112 0.988 0.908 0.812 0.491 0.636  
АТАКА 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 10 11
0.469 0.347 0.762 0.479 0.255 0.390 0.284 0.298 0.048 0.291 0.292 0.422 0.583 0.266 0.623 0.467 0.489 0.079 0.484 0.097 0.380 0.135 0.721 0.608 0.812 0.427 0.581 0.103 0.327 0.218 0.335
ББЦ 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 18 15
0.675 0.670 0.864 0.494   0.676 0.261 0.446 0.069 0.549 0.317 0.742 0.570 0.432 0.820 0.681 0.839 0.101 0.539 0.157 0.399 0.301 0.383 0.341 0.621 0.783 0.844 0.171 0.543 0.254  
АБВ 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 11
0.456 0.462 0.852 0.471 0.137 0.427 0.174 0.270 0.043 0.172 0.228 0.309 0.352 0.397 0.562 0.471 0.479 0.064 0.341 0.144 0.263 0.097 0.848 0.562 0.846 0.374 0.470 0.167 0.218 0.217 0.167
ДПС 2 2 1 1 1 1 0 1 4 0 1 0 1 0 1 1 1 3 1 2 1 1 0 0 0 0 1 2 2 2 1 34 38
0.925 0.303 0.363 0.939 0.260 0.823 0.233 0.259 0.614 0.063 0.757 0.421 0.528 0.078 0.867 0.481 0.256 0.302 0.146 0.436 0.680 0.944 0.165 0.168 0.237 0.475 0.190 0.785 0.498 0.158 0.277
БСП 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 2 2 2 0 1 1 1 1 3 2 2 2 2 1 1 1 1 43 39
0.603 0.824 0.133 0.577 0.191 0.303 0.753 0.970 0.297 0.047 0.028 0.912 0.717 0.693 0.803 0.634 0.420   0.204 0.548 0.111 0.753 0.750 0.924 0.261 0.753 0.275 0.514 0.166 0.800 0.029
ПФ 1 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 20 19
0.788 0.078 0.515 0.774 0.185 0.428   0.543 0.106 0.194   0.216 0.482 0.220 0.915 0.073 0.900 0.177 0.902 0.286 0.498 0.180 0.050 0.848 0.091 0.598 0.987 0.219 0.629 0.417  

ПартияМИРОстатък
ББЦ 21 0.3988724872042133
ПФ 30 0.4170063194106869
ГЕРБ 22 0.4229774087661711
ПФ 06 0.4277744776466334
ББЦ 14 0.4317732998446997
ББЦ 08 0.4462409695943264
ГЕРБ 12 0.4582763571721592
ГЕРБ 10 0.4684180801253439
ПФ 21 0.4975001854461835
БСП 28 0.5138425957417863
ПФ 03 0.5147670584986105
ГЕРБ 14 0.5303794313323236
ББЦ 19 0.5389328681962521
ПФ 08 0.5425388340522374
ББЦ 29 0.5433024515264307
БСП 20 0.5479030659329391
ББЦ 10 0.5493996975714624
ББЦ 13 0.5701385355926897
БСП 04 0.5768442211055276
ПФ 26 0.5984391227005851
БСП 01 0.6030377668308703
ББЦ 25 0.6209365621236017
ПФ 29 0.6292281359524004
ГЕРБ 04 0.6320402010050251
БСП 16 0.6338440519176344
ГЕРБ 30 0.6355681860673821
ГЕРБ 11 0.6586259802250256
ГЕРБ 06 0.6647640693199721
ББЦ 02 0.6695674183711596
ББЦ 01 0.6752493462263577
ББЦ 06 0.6763346160799607
ББЦ 16 0.6805894408119450
БСП 14 0.6925244933565964
ГЕРБ 19 0.6928753522071649
ГЕРБ 18 0.7015690539070996
БСП 13 0.7169314757562713
ГЕРБ 15 0.7170662015734006
ГЕРБ 07 0.7193108113485337
ГЕРБ 09 0.7232347616173808
ББЦ 12 0.7420860112129085
БСП 23 0.7499946621116686
БСП 26 0.7526245976987856
БСП 22 0.7528866576559181
БСП 07 0.7531733715331662
ПФ 04 0.7744321608040201
ББЦ 26 0.7825362713746620
ПФ 01 0.7880557075959375
БСП 30 0.8002841865160977
БСП 15 0.8031393795457919
ГЕРБ 28 0.8119855792122985
ББЦ 15 0.8202464004749889
БСП 02 0.8238456253691227
ББЦ 17 0.8386274829678311
ББЦ 27 0.8440769514817577
ПФ 24 0.8478390390554913
ГЕРБ 08 0.8569689592209373
ББЦ 03 0.8644468610291198
ГЕРБ 24 0.8933387206125062
ПФ 17 0.9004948456811702
ПФ 19 0.9021870387763317
ГЕРБ 27 0.9075394785429322
БСП 12 0.9119034595925065
ПФ 15 0.9146782692593142
БСП 24 0.9242174178040446
БСП 08 0.9704411336632353
ГЕРБ 17 0.9710472550436194
ПФ 27 0.9871192429387531
ГЕРБ 26 0.9876713314756357


Преразпределение на мандати:
МИР 21. СЛИВЕН, отнемане на мандат от КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА-> даване на мандат на АТАКА

Итерация 11
Разпределение на мандати по райони:

Партия Райони Разпределени Определени от стъпка 1
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
РБ 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 3 2 1 1 0 1 0 0 23 23
0.839 0.949 0.500 0.632   0.287 0.259 0.357 0.101 0.214 0.339 0.519 0.580 0.385 0.693 0.136 0.646 0.208 0.692 0.216 0.371 0.166 0.689 0.655 0.021 0.603 0.745 0.230 0.128 0.301 0.200
ГЕРБ 4 5 6 3 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 5 4 1 3 1 2 2 6 5 6 3 4 1 2 2 1 88 84
0.244 0.368 0.010 0.632   0.665 0.719 0.857 0.723 0.468 0.659 0.458 0.188 0.530 0.717 0.058 0.971 0.702 0.693 0.115 0.298 0.423 0.394 0.893 0.112 0.988 0.908 0.812 0.491 0.636  
АТАКА 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 11 11
0.469 0.347 0.762 0.479 0.255 0.390 0.284 0.298 0.048 0.291 0.292 0.422 0.583 0.266 0.623 0.467 0.489 0.079 0.484 0.097 0.380 0.135 0.721 0.608 0.812 0.427 0.581 0.103 0.327 0.218 0.335
ББЦ 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 17 15
0.675 0.670 0.864 0.494   0.676 0.261 0.446 0.069 0.549 0.317 0.742 0.570 0.432 0.820 0.681 0.839 0.101 0.539 0.157   0.301 0.383 0.341 0.621 0.783 0.844 0.171 0.543 0.254  
АБВ 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 11
0.456 0.462 0.852 0.471 0.137 0.427 0.174 0.270 0.043 0.172 0.228 0.309 0.352 0.397 0.562 0.471 0.479 0.064 0.341 0.144 0.263 0.097 0.848 0.562 0.846 0.374 0.470 0.167 0.218 0.217 0.167
ДПС 2 2 1 1 1 1 0 1 4 0 1 0 1 0 1 1 1 3 1 2 1 1 0 0 0 0 1 2 2 2 1 34 38
0.925 0.303 0.363 0.939 0.260 0.823 0.233 0.259 0.614 0.063 0.757 0.421 0.528 0.078 0.867 0.481 0.256 0.302 0.146 0.436 0.680 0.944 0.165 0.168 0.237 0.475 0.190 0.785 0.498 0.158 0.277
БСП 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 2 2 2 0 1 1 1 1 3 2 2 2 2 1 1 1 1 43 39
0.603 0.824 0.133 0.577 0.191 0.303 0.753 0.970 0.297 0.047 0.028 0.912 0.717 0.693 0.803 0.634 0.420   0.204 0.548 0.111 0.753 0.750 0.924 0.261 0.753 0.275 0.514 0.166 0.800 0.029
ПФ 1 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 20 19
0.788 0.078 0.515 0.774 0.185 0.428   0.543 0.106 0.194   0.216 0.482 0.220 0.915 0.073 0.900 0.177 0.902 0.286 0.498 0.180 0.050 0.848 0.091 0.598 0.987 0.219 0.629 0.417  

ПартияМИРОстатък
ПФ 30 0.4170063194106869
ГЕРБ 22 0.4229774087661711
ПФ 06 0.4277744776466334
ББЦ 14 0.4317732998446997
ББЦ 08 0.4462409695943264
ГЕРБ 12 0.4582763571721592
ГЕРБ 10 0.4684180801253439
ПФ 21 0.4975001854461835
БСП 28 0.5138425957417863
ПФ 03 0.5147670584986105
ГЕРБ 14 0.5303794313323236
ББЦ 19 0.5389328681962521
ПФ 08 0.5425388340522374
ББЦ 29 0.5433024515264307
БСП 20 0.5479030659329391
ББЦ 10 0.5493996975714624
ББЦ 13 0.5701385355926897
БСП 04 0.5768442211055276
ПФ 26 0.5984391227005851
БСП 01 0.6030377668308703
ББЦ 25 0.6209365621236017
ПФ 29 0.6292281359524004
ГЕРБ 04 0.6320402010050251
БСП 16 0.6338440519176344
ГЕРБ 30 0.6355681860673821
ГЕРБ 11 0.6586259802250256
ГЕРБ 06 0.6647640693199721
ББЦ 02 0.6695674183711596
ББЦ 01 0.6752493462263577
ББЦ 06 0.6763346160799607
ББЦ 16 0.6805894408119450
БСП 14 0.6925244933565964
ГЕРБ 19 0.6928753522071649
ГЕРБ 18 0.7015690539070996
БСП 13 0.7169314757562713
ГЕРБ 15 0.7170662015734006
ГЕРБ 07 0.7193108113485337
ГЕРБ 09 0.7232347616173808
ББЦ 12 0.7420860112129085
БСП 23 0.7499946621116686
БСП 26 0.7526245976987856
БСП 22 0.7528866576559181
БСП 07 0.7531733715331662
ПФ 04 0.7744321608040201
ББЦ 26 0.7825362713746620
ПФ 01 0.7880557075959375
БСП 30 0.8002841865160977
БСП 15 0.8031393795457919
ГЕРБ 28 0.8119855792122985
ББЦ 15 0.8202464004749889
БСП 02 0.8238456253691227
ББЦ 17 0.8386274829678311
ББЦ 27 0.8440769514817577
ПФ 24 0.8478390390554913
ГЕРБ 08 0.8569689592209373
ББЦ 03 0.8644468610291198
ГЕРБ 24 0.8933387206125062
ПФ 17 0.9004948456811702
ПФ 19 0.9021870387763317
ГЕРБ 27 0.9075394785429322
БСП 12 0.9119034595925065
ПФ 15 0.9146782692593142
БСП 24 0.9242174178040446
БСП 08 0.9704411336632353
ГЕРБ 17 0.9710472550436194
ПФ 27 0.9871192429387531
ГЕРБ 26 0.9876713314756357


Преразпределение на мандати:
МИР 30. ШУМЕН, отнемане на мандат от ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО-> даване на мандат на РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС

Итерация 12
Разпределение на мандати по райони:

Партия Райони Разпределени Определени от стъпка 1
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
РБ 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 3 2 1 1 0 1 1 0 24 23
0.839 0.949 0.500 0.632   0.287 0.259 0.357 0.101 0.214 0.339 0.519 0.580 0.385 0.693 0.136 0.646 0.208 0.692 0.216 0.371 0.166 0.689 0.655 0.021 0.603 0.745 0.230 0.128 0.301 0.200
ГЕРБ 4 5 6 3 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 5 4 1 3 1 2 2 6 5 6 3 4 1 2 2 1 88 84
0.244 0.368 0.010 0.632   0.665 0.719 0.857 0.723 0.468 0.659 0.458 0.188 0.530 0.717 0.058 0.971 0.702 0.693 0.115 0.298 0.423 0.394 0.893 0.112 0.988 0.908 0.812 0.491 0.636  
АТАКА 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 11 11
0.469 0.347 0.762 0.479 0.255 0.390 0.284 0.298 0.048 0.291 0.292 0.422 0.583 0.266 0.623 0.467 0.489 0.079 0.484 0.097 0.380 0.135 0.721 0.608 0.812 0.427 0.581 0.103 0.327 0.218 0.335
ББЦ 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 17 15
0.675 0.670 0.864 0.494   0.676 0.261 0.446 0.069 0.549 0.317 0.742 0.570 0.432 0.820 0.681 0.839 0.101 0.539 0.157   0.301 0.383 0.341 0.621 0.783 0.844 0.171 0.543 0.254  
АБВ 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 11
0.456 0.462 0.852 0.471 0.137 0.427 0.174 0.270 0.043 0.172 0.228 0.309 0.352 0.397 0.562 0.471 0.479 0.064 0.341 0.144 0.263 0.097 0.848 0.562 0.846 0.374 0.470 0.167 0.218 0.217 0.167
ДПС 2 2 1 1 1 1 0 1 4 0 1 0 1 0 1 1 1 3 1 2 1 1 0 0 0 0 1 2 2 2 1 34 38
0.925 0.303 0.363 0.939 0.260 0.823 0.233 0.259 0.614 0.063 0.757 0.421 0.528 0.078 0.867 0.481 0.256 0.302 0.146 0.436 0.680 0.944 0.165 0.168 0.237 0.475 0.190 0.785 0.498 0.158 0.277
БСП 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 2 2 2 0 1 1 1 1 3 2 2 2 2 1 1 1 1 43 39
0.603 0.824 0.133 0.577 0.191 0.303 0.753 0.970 0.297 0.047 0.028 0.912 0.717 0.693 0.803 0.634 0.420   0.204 0.548 0.111 0.753 0.750 0.924 0.261 0.753 0.275 0.514 0.166 0.800 0.029
ПФ 1 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 19 19
0.788 0.078 0.515 0.774 0.185 0.428   0.543 0.106 0.194   0.216 0.482 0.220 0.915 0.073 0.900 0.177 0.902 0.286 0.498 0.180 0.050 0.848 0.091 0.598 0.987 0.219 0.629    

ПартияМИРОстатък
РБ 30 0.3009385633623752
РБ 11 0.3394988066825776
ГЕРБ 22 0.4229774087661711
ББЦ 14 0.4317732998446997
ББЦ 08 0.4462409695943264
ГЕРБ 12 0.4582763571721592
ГЕРБ 10 0.4684180801253439
БСП 28 0.5138425957417863
РБ 12 0.5188534117325311
ГЕРБ 14 0.5303794313323236
ББЦ 19 0.5389328681962521
ББЦ 29 0.5433024515264307
БСП 20 0.5479030659329391
ББЦ 10 0.5493996975714624
ББЦ 13 0.5701385355926897
БСП 04 0.5768442211055276
РБ 13 0.5804406527609283
БСП 01 0.6030377668308703
РБ 26 0.6032101837475451
ББЦ 25 0.6209365621236017
ГЕРБ 04 0.6320402010050251
РБ 04 0.6322010050251256
БСП 16 0.6338440519176344
ГЕРБ 30 0.6355681860673821
РБ 17 0.6462746743107507
РБ 24 0.6550337960458284
ГЕРБ 11 0.6586259802250256
ГЕРБ 06 0.6647640693199721
ББЦ 02 0.6695674183711596
ББЦ 01 0.6752493462263577
ББЦ 06 0.6763346160799607
ББЦ 16 0.6805894408119450
РБ 23 0.6888651649407494
РБ 19 0.6917125095040029
БСП 14 0.6925244933565964
ГЕРБ 19 0.6928753522071649
РБ 15 0.6934188065904705
ГЕРБ 18 0.7015690539070996
БСП 13 0.7169314757562713
ГЕРБ 15 0.7170662015734006
ГЕРБ 07 0.7193108113485337
ГЕРБ 09 0.7232347616173808
ББЦ 12 0.7420860112129085
РБ 27 0.7452375953023973
БСП 23 0.7499946621116686
БСП 26 0.7526245976987856
БСП 22 0.7528866576559181
БСП 07 0.7531733715331662
ББЦ 26 0.7825362713746620
БСП 30 0.8002841865160977
БСП 15 0.8031393795457919
ГЕРБ 28 0.8119855792122985
ББЦ 15 0.8202464004749889
БСП 02 0.8238456253691227
ББЦ 17 0.8386274829678311
РБ 01 0.8389816335218634
ББЦ 27 0.8440769514817577
ГЕРБ 08 0.8569689592209373
ББЦ 03 0.8644468610291198
ГЕРБ 24 0.8933387206125062
ГЕРБ 27 0.9075394785429322
БСП 12 0.9119034595925065
БСП 24 0.9242174178040446
РБ 02 0.9487507081128642
БСП 08 0.9704411336632353
ГЕРБ 17 0.9710472550436194
ГЕРБ 26 0.9876713314756357


Преразпределение на мандати:
МИР 30. ШУМЕН, отнемане на мандат от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС-> даване на мандат на КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА

Итерация 13
Разпределение на мандати по райони:

Партия Райони Разпределени Определени от стъпка 1
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
РБ 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 3 2 1 1 0 1 0 0 23 23
0.839 0.949 0.500 0.632   0.287 0.259 0.357 0.101 0.214 0.339 0.519 0.580 0.385 0.693 0.136 0.646 0.208 0.692 0.216 0.371 0.166 0.689 0.655 0.021 0.603 0.745 0.230 0.128   0.200
ГЕРБ 4 5 6 3 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 5 4 1 3 1 2 2 6 5 6 3 4 1 2 2 1 88 84
0.244 0.368 0.010 0.632   0.665 0.719 0.857 0.723 0.468 0.659 0.458 0.188 0.530 0.717 0.058 0.971 0.702 0.693 0.115 0.298 0.423 0.394 0.893 0.112 0.988 0.908 0.812 0.491 0.636  
АТАКА 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 11 11
0.469 0.347 0.762 0.479 0.255 0.390 0.284 0.298 0.048 0.291 0.292 0.422 0.583 0.266 0.623 0.467 0.489 0.079 0.484 0.097 0.380 0.135 0.721 0.608 0.812 0.427 0.581 0.103 0.327 0.218 0.335
ББЦ 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 18 15
0.675 0.670 0.864 0.494   0.676 0.261 0.446 0.069 0.549 0.317 0.742 0.570 0.432 0.820 0.681 0.839 0.101 0.539 0.157   0.301 0.383 0.341 0.621 0.783 0.844 0.171 0.543 0.254  
АБВ 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 11
0.456 0.462 0.852 0.471 0.137 0.427 0.174 0.270 0.043 0.172 0.228 0.309 0.352 0.397 0.562 0.471 0.479 0.064 0.341 0.144 0.263 0.097 0.848 0.562 0.846 0.374 0.470 0.167 0.218 0.217 0.167
ДПС 2 2 1 1 1 1 0 1 4 0 1 0 1 0 1 1 1 3 1 2 1 1 0 0 0 0 1 2 2 2 1 34 38
0.925 0.303 0.363 0.939 0.260 0.823 0.233 0.259 0.614 0.063 0.757 0.421 0.528 0.078 0.867 0.481 0.256 0.302 0.146 0.436 0.680 0.944 0.165 0.168 0.237 0.475 0.190 0.785 0.498 0.158 0.277
БСП 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 2 2 2 0 1 1 1 1 3 2 2 2 2 1 1 1 1 43 39
0.603 0.824 0.133 0.577 0.191 0.303 0.753 0.970 0.297 0.047 0.028 0.912 0.717 0.693 0.803 0.634 0.420   0.204 0.548 0.111 0.753 0.750 0.924 0.261 0.753 0.275 0.514 0.166 0.800 0.029
ПФ 1 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 19 19
0.788 0.078 0.515 0.774 0.185 0.428   0.543 0.106 0.194   0.216 0.482 0.220 0.915 0.073 0.900 0.177 0.902 0.286 0.498 0.180 0.050 0.848 0.091 0.598 0.987 0.219 0.629    

ПартияМИРОстатък
ББЦ 30 0.2538982163556819
ГЕРБ 22 0.4229774087661711
ББЦ 14 0.4317732998446997
ББЦ 08 0.4462409695943264
ГЕРБ 12 0.4582763571721592
ГЕРБ 10 0.4684180801253439
БСП 28 0.5138425957417863
ГЕРБ 14 0.5303794313323236
ББЦ 19 0.5389328681962521
ББЦ 29 0.5433024515264307
БСП 20 0.5479030659329391
ББЦ 10 0.5493996975714624
ББЦ 13 0.5701385355926897
БСП 04 0.5768442211055276
БСП 01 0.6030377668308703
ББЦ 25 0.6209365621236017
ГЕРБ 04 0.6320402010050251
БСП 16 0.6338440519176344
ГЕРБ 30 0.6355681860673821
ГЕРБ 11 0.6586259802250256
ГЕРБ 06 0.6647640693199721
ББЦ 02 0.6695674183711596
ББЦ 01 0.6752493462263577
ББЦ 06 0.6763346160799607
ББЦ 16 0.6805894408119450
БСП 14 0.6925244933565964
ГЕРБ 19 0.6928753522071649
ГЕРБ 18 0.7015690539070996
БСП 13 0.7169314757562713
ГЕРБ 15 0.7170662015734006
ГЕРБ 07 0.7193108113485337
ГЕРБ 09 0.7232347616173808
ББЦ 12 0.7420860112129085
БСП 23 0.7499946621116686
БСП 26 0.7526245976987856
БСП 22 0.7528866576559181
БСП 07 0.7531733715331662
ББЦ 26 0.7825362713746620
БСП 30 0.8002841865160977
БСП 15 0.8031393795457919
ГЕРБ 28 0.8119855792122985
ББЦ 15 0.8202464004749889
БСП 02 0.8238456253691227
ББЦ 17 0.8386274829678311
ББЦ 27 0.8440769514817577
ГЕРБ 08 0.8569689592209373
ББЦ 03 0.8644468610291198
ГЕРБ 24 0.8933387206125062
ГЕРБ 27 0.9075394785429322
БСП 12 0.9119034595925065
БСП 24 0.9242174178040446
БСП 08 0.9704411336632353
ГЕРБ 17 0.9710472550436194
ГЕРБ 26 0.9876713314756357


Преразпределение на мандати:
МИР 30. ШУМЕН, отнемане на мандат от КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА-> даване на мандат на АТАКА

Итерация 14
Разпределение на мандати по райони:

Партия Райони Разпределени Определени от стъпка 1
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
РБ 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 3 2 1 1 0 1 0 0 23 23
0.839 0.949 0.500 0.632   0.287 0.259 0.357 0.101 0.214 0.339 0.519 0.580 0.385 0.693 0.136 0.646 0.208 0.692 0.216 0.371 0.166 0.689 0.655 0.021 0.603 0.745 0.230 0.128   0.200
ГЕРБ 4 5 6 3 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 5 4 1 3 1 2 2 6 5 6 3 4 1 2 2 1 88 84
0.244 0.368 0.010 0.632   0.665 0.719 0.857 0.723 0.468 0.659 0.458 0.188 0.530 0.717 0.058 0.971 0.702 0.693 0.115 0.298 0.423 0.394 0.893 0.112 0.988 0.908 0.812 0.491 0.636  
АТАКА 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 12 11
0.469 0.347 0.762 0.479 0.255 0.390 0.284 0.298 0.048 0.291 0.292 0.422 0.583 0.266 0.623 0.467 0.489 0.079 0.484 0.097 0.380 0.135 0.721 0.608 0.812 0.427 0.581 0.103 0.327 0.218 0.335
ББЦ 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 17 15
0.675 0.670 0.864 0.494   0.676 0.261 0.446 0.069 0.549 0.317 0.742 0.570 0.432 0.820 0.681 0.839 0.101 0.539 0.157   0.301 0.383 0.341 0.621 0.783 0.844 0.171 0.543    
АБВ 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 11
0.456 0.462 0.852 0.471 0.137 0.427 0.174 0.270 0.043 0.172 0.228 0.309 0.352 0.397 0.562 0.471 0.479 0.064 0.341 0.144 0.263 0.097 0.848 0.562 0.846 0.374 0.470 0.167 0.218 0.217 0.167
ДПС 2 2 1 1 1 1 0 1 4 0 1 0 1 0 1 1 1 3 1 2 1 1 0 0 0 0 1 2 2 2 1 34 38
0.925 0.303 0.363 0.939 0.260 0.823 0.233 0.259 0.614 0.063 0.757 0.421 0.528 0.078 0.867 0.481 0.256 0.302 0.146 0.436 0.680 0.944 0.165 0.168 0.237 0.475 0.190 0.785 0.498 0.158 0.277
БСП 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 2 2 2 0 1 1 1 1 3 2 2 2 2 1 1 1 1 43 39
0.603 0.824 0.133 0.577 0.191 0.303 0.753 0.970 0.297 0.047 0.028 0.912 0.717 0.693 0.803 0.634 0.420   0.204 0.548 0.111 0.753 0.750 0.924 0.261 0.753 0.275 0.514 0.166 0.800 0.029
ПФ 1 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 19 19
0.788 0.078 0.515 0.774 0.185 0.428   0.543 0.106 0.194   0.216 0.482 0.220 0.915 0.073 0.900 0.177 0.902 0.286 0.498 0.180 0.050 0.848 0.091 0.598 0.987 0.219 0.629    

ПартияМИРОстатък
АТАКА 30 0.2175522566652956
АТАКА 05 0.2547709155326516
АТАКА 07 0.2841112570132506
АТАКА 31 0.3354282101818452
АТАКА 21 0.3800014835694681
ГЕРБ 22 0.4229774087661711
ББЦ 14 0.4317732998446997
ББЦ 08 0.4462409695943264
ГЕРБ 12 0.4582763571721592
ГЕРБ 10 0.4684180801253439
АТАКА 17 0.4894699635663070
БСП 28 0.5138425957417863
ГЕРБ 14 0.5303794313323236
ББЦ 19 0.5389328681962521
ББЦ 29 0.5433024515264307
БСП 20 0.5479030659329391
ББЦ 10 0.5493996975714624
ББЦ 13 0.5701385355926897
БСП 04 0.5768442211055276
АТАКА 27 0.5814876224540775
АТАКА 13 0.5829941689821156
БСП 01 0.6030377668308703
АТАКА 24 0.6084520931634058
ББЦ 25 0.6209365621236017
ГЕРБ 04 0.6320402010050251
БСП 16 0.6338440519176344
ГЕРБ 30 0.6355681860673821
ГЕРБ 11 0.6586259802250256
ГЕРБ 06 0.6647640693199721
ББЦ 02 0.6695674183711596
ББЦ 01 0.6752493462263577
ББЦ 06 0.6763346160799607
ББЦ 16 0.6805894408119450
БСП 14 0.6925244933565964
ГЕРБ 19 0.6928753522071649
ГЕРБ 18 0.7015690539070996
БСП 13 0.7169314757562713
ГЕРБ 15 0.7170662015734006
ГЕРБ 07 0.7193108113485337
АТАКА 23 0.7211700651222376
ГЕРБ 09 0.7232347616173808
ББЦ 12 0.7420860112129085
БСП 23 0.7499946621116686
БСП 26 0.7526245976987856
БСП 22 0.7528866576559181
БСП 07 0.7531733715331662
АТАКА 03 0.7624324650889821
ББЦ 26 0.7825362713746620
БСП 30 0.8002841865160977
БСП 15 0.8031393795457919
ГЕРБ 28 0.8119855792122985
АТАКА 25 0.8124812840630053
ББЦ 15 0.8202464004749889
БСП 02 0.8238456253691227
ББЦ 17 0.8386274829678311
ББЦ 27 0.8440769514817577
ГЕРБ 08 0.8569689592209373
ББЦ 03 0.8644468610291198
ГЕРБ 24 0.8933387206125062
ГЕРБ 27 0.9075394785429322
БСП 12 0.9119034595925065
БСП 24 0.9242174178040446
БСП 08 0.9704411336632353
ГЕРБ 17 0.9710472550436194
ГЕРБ 26 0.9876713314756357


Преразпределение на мандати:
МИР 30. ШУМЕН, отнемане на мандат от АТАКА-> даване на мандат на Коалиция АБВ – (Алтернатива за българско възраждане)

Итерация 15
Разпределение на мандати по райони:

Партия Райони Разпределени Определени от стъпка 1
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
РБ 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 3 2 1 1 0 1 0 0 23 23
0.839 0.949 0.500 0.632   0.287 0.259 0.357 0.101 0.214 0.339 0.519 0.580 0.385 0.693 0.136 0.646 0.208 0.692 0.216 0.371 0.166 0.689 0.655 0.021 0.603 0.745 0.230 0.128   0.200
ГЕРБ 4 5 6 3 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 5 4 1 3 1 2 2 6 5 6 3 4 1 2 2 1 88 84
0.244 0.368 0.010 0.632   0.665 0.719 0.857 0.723 0.468 0.659 0.458 0.188 0.530 0.717 0.058 0.971 0.702 0.693 0.115 0.298 0.423 0.394 0.893 0.112 0.988 0.908 0.812 0.491 0.636  
АТАКА 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 11 11
0.469 0.347 0.762 0.479 0.255 0.390 0.284 0.298 0.048 0.291 0.292 0.422 0.583 0.266 0.623 0.467 0.489 0.079 0.484 0.097 0.380 0.135 0.721 0.608 0.812 0.427 0.581 0.103 0.327   0.335
ББЦ 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 17 15
0.675 0.670 0.864 0.494   0.676 0.261 0.446 0.069 0.549 0.317 0.742 0.570 0.432 0.820 0.681 0.839 0.101 0.539 0.157   0.301 0.383 0.341 0.621 0.783 0.844 0.171 0.543    
АБВ 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 5 11
0.456 0.462 0.852 0.471 0.137 0.427 0.174 0.270 0.043 0.172 0.228 0.309 0.352 0.397 0.562 0.471 0.479 0.064 0.341 0.144 0.263 0.097 0.848 0.562 0.846 0.374 0.470 0.167 0.218 0.217 0.167
ДПС 2 2 1 1 1 1 0 1 4 0 1 0 1 0 1 1 1 3 1 2 1 1 0 0 0 0 1 2 2 2 1 34 38
0.925 0.303 0.363 0.939 0.260 0.823 0.233 0.259 0.614 0.063 0.757 0.421 0.528 0.078 0.867 0.481 0.256 0.302 0.146 0.436 0.680 0.944 0.165 0.168 0.237 0.475 0.190 0.785 0.498 0.158 0.277
БСП 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 2 2 2 0 1 1 1 1 3 2 2 2 2 1 1 1 1 43 39
0.603 0.824 0.133 0.577 0.191 0.303 0.753 0.970 0.297 0.047 0.028 0.912 0.717 0.693 0.803 0.634 0.420   0.204 0.548 0.111 0.753 0.750 0.924 0.261 0.753 0.275 0.514 0.166 0.800 0.029
ПФ 1 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 19 19
0.788 0.078 0.515 0.774 0.185 0.428   0.543 0.106 0.194   0.216 0.482 0.220 0.915 0.073 0.900 0.177 0.902 0.286 0.498 0.180 0.050 0.848 0.091 0.598 0.987 0.219 0.629    

ПартияМИРОстатък
ГЕРБ 22 0.4229774087661711
ББЦ 14 0.4317732998446997
ББЦ 08 0.4462409695943264
ГЕРБ 12 0.4582763571721592
ГЕРБ 10 0.4684180801253439
БСП 28 0.5138425957417863
ГЕРБ 14 0.5303794313323236
ББЦ 19 0.5389328681962521
ББЦ 29 0.5433024515264307
БСП 20 0.5479030659329391
ББЦ 10 0.5493996975714624
ББЦ 13 0.5701385355926897
БСП 04 0.5768442211055276
БСП 01 0.6030377668308703
ББЦ 25 0.6209365621236017
ГЕРБ 04 0.6320402010050251
БСП 16 0.6338440519176344
ГЕРБ 30 0.6355681860673821
ГЕРБ 11 0.6586259802250256
ГЕРБ 06 0.6647640693199721
ББЦ 02 0.6695674183711596
ББЦ 01 0.6752493462263577
ББЦ 06 0.6763346160799607
ББЦ 16 0.6805894408119450
БСП 14 0.6925244933565964
ГЕРБ 19 0.6928753522071649
ГЕРБ 18 0.7015690539070996
БСП 13 0.7169314757562713
ГЕРБ 15 0.7170662015734006
ГЕРБ 07 0.7193108113485337
ГЕРБ 09 0.7232347616173808
ББЦ 12 0.7420860112129085
БСП 23 0.7499946621116686
БСП 26 0.7526245976987856
БСП 22 0.7528866576559181
БСП 07 0.7531733715331662
ББЦ 26 0.7825362713746620
БСП 30 0.8002841865160977
БСП 15 0.8031393795457919
ГЕРБ 28 0.8119855792122985
ББЦ 15 0.8202464004749889
БСП 02 0.8238456253691227
ББЦ 17 0.8386274829678311
ББЦ 27 0.8440769514817577
ГЕРБ 08 0.8569689592209373
ББЦ 03 0.8644468610291198
ГЕРБ 24 0.8933387206125062
ГЕРБ 27 0.9075394785429322
БСП 12 0.9119034595925065
БСП 24 0.9242174178040446
БСП 08 0.9704411336632353
ГЕРБ 17 0.9710472550436194
ГЕРБ 26 0.9876713314756357


Преразпределение на мандати:
МИР 22. СМОЛЯН, отнемане на мандат от ПП ГЕРБ-> даване на мандат на КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА

Итерация 16
Разпределение на мандати по райони:

Партия Райони Разпределени Определени от стъпка 1
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
РБ 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 3 2 1 1 0 1 0 0 23 23
0.839 0.949 0.500 0.632   0.287 0.259 0.357 0.101 0.214 0.339 0.519 0.580 0.385 0.693 0.136 0.646 0.208 0.692 0.216 0.371 0.166 0.689 0.655 0.021 0.603 0.745 0.230 0.128   0.200
ГЕРБ 4 5 6 3 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 5 4 1 3 1 2 1 6 5 6 3 4 1 2 2 1 87 84
0.244 0.368 0.010 0.632   0.665 0.719 0.857 0.723 0.468 0.659 0.458 0.188 0.530 0.717 0.058 0.971 0.702 0.693 0.115 0.298   0.394 0.893 0.112 0.988 0.908 0.812 0.491 0.636  
АТАКА 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 11 11
0.469 0.347 0.762 0.479 0.255 0.390 0.284 0.298 0.048 0.291 0.292 0.422 0.583 0.266 0.623 0.467 0.489 0.079 0.484 0.097 0.380 0.135 0.721 0.608 0.812 0.427 0.581 0.103 0.327   0.335
ББЦ 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 18 15
0.675 0.670 0.864 0.494   0.676 0.261 0.446 0.069 0.549 0.317 0.742 0.570 0.432 0.820 0.681 0.839 0.101 0.539 0.157   0.301 0.383 0.341 0.621 0.783 0.844 0.171 0.543    
АБВ 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 5 11
0.456 0.462 0.852 0.471 0.137 0.427 0.174 0.270 0.043 0.172 0.228 0.309 0.352 0.397 0.562 0.471 0.479 0.064 0.341 0.144 0.263 0.097 0.848 0.562 0.846 0.374 0.470 0.167 0.218 0.217 0.167
ДПС 2 2 1 1 1 1 0 1 4 0 1 0 1 0 1 1 1 3 1 2 1 1 0 0 0 0 1 2 2 2 1 34 38
0.925 0.303 0.363 0.939 0.260 0.823 0.233 0.259 0.614 0.063 0.757 0.421 0.528 0.078 0.867 0.481 0.256 0.302 0.146 0.436 0.680 0.944 0.165 0.168 0.237 0.475 0.190 0.785 0.498 0.158 0.277
БСП 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 2 2 2 0 1 1 1 1 3 2 2 2 2 1 1 1 1 43 39
0.603 0.824 0.133 0.577 0.191 0.303 0.753 0.970 0.297 0.047 0.028 0.912 0.717 0.693 0.803 0.634 0.420   0.204 0.548 0.111 0.753 0.750 0.924 0.261 0.753 0.275 0.514 0.166 0.800 0.029
ПФ 1 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 19 19
0.788 0.078 0.515 0.774 0.185 0.428   0.543 0.106 0.194   0.216 0.482 0.220 0.915 0.073 0.900 0.177 0.902 0.286 0.498 0.180 0.050 0.848 0.091 0.598 0.987 0.219 0.629    

ПартияМИРОстатък
ББЦ 22 0.3012164510523267
ББЦ 14 0.4317732998446997
ББЦ 08 0.4462409695943264
ГЕРБ 12 0.4582763571721592
ГЕРБ 10 0.4684180801253439
БСП 28 0.5138425957417863
ГЕРБ 14 0.5303794313323236
ББЦ 19 0.5389328681962521
ББЦ 29 0.5433024515264307
БСП 20 0.5479030659329391
ББЦ 10 0.5493996975714624
ББЦ 13 0.5701385355926897
БСП 04 0.5768442211055276
БСП 01 0.6030377668308703
ББЦ 25 0.6209365621236017
ГЕРБ 04 0.6320402010050251
БСП 16 0.6338440519176344
ГЕРБ 30 0.6355681860673821
ГЕРБ 11 0.6586259802250256
ГЕРБ 06 0.6647640693199721
ББЦ 02 0.6695674183711596
ББЦ 01 0.6752493462263577
ББЦ 06 0.6763346160799607
ББЦ 16 0.6805894408119450
БСП 14 0.6925244933565964
ГЕРБ 19 0.6928753522071649
ГЕРБ 18 0.7015690539070996
БСП 13 0.7169314757562713
ГЕРБ 15 0.7170662015734006
ГЕРБ 07 0.7193108113485337
ГЕРБ 09 0.7232347616173808
ББЦ 12 0.7420860112129085
БСП 23 0.7499946621116686
БСП 26 0.7526245976987856
БСП 22 0.7528866576559181
БСП 07 0.7531733715331662
ББЦ 26 0.7825362713746620
БСП 30 0.8002841865160977
БСП 15 0.8031393795457919
ГЕРБ 28 0.8119855792122985
ББЦ 15 0.8202464004749889
БСП 02 0.8238456253691227
ББЦ 17 0.8386274829678311
ББЦ 27 0.8440769514817577
ГЕРБ 08 0.8569689592209373
ББЦ 03 0.8644468610291198
ГЕРБ 24 0.8933387206125062
ГЕРБ 27 0.9075394785429322
БСП 12 0.9119034595925065
БСП 24 0.9242174178040446
БСП 08 0.9704411336632353
ГЕРБ 17 0.9710472550436194
ГЕРБ 26 0.9876713314756357


Преразпределение на мандати:
МИР 22. СМОЛЯН, отнемане на мандат от КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА-> даване на мандат на ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО

Итерация 17
Разпределение на мандати по райони:

Партия Райони Разпределени Определени от стъпка 1
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
РБ 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 3 2 1 1 0 1 0 0 23 23
0.839 0.949 0.500 0.632   0.287 0.259 0.357 0.101 0.214 0.339 0.519 0.580 0.385 0.693 0.136 0.646 0.208 0.692 0.216 0.371 0.166 0.689 0.655 0.021 0.603 0.745 0.230 0.128   0.200
ГЕРБ 4 5 6 3 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 5 4 1 3 1 2 1 6 5 6 3 4 1 2 2 1 87 84
0.244 0.368 0.010 0.632   0.665 0.719 0.857 0.723 0.468 0.659 0.458 0.188 0.530 0.717 0.058 0.971 0.702 0.693 0.115 0.298   0.394 0.893 0.112 0.988 0.908 0.812 0.491 0.636  
АТАКА 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 11 11
0.469 0.347 0.762 0.479 0.255 0.390 0.284 0.298 0.048 0.291 0.292 0.422 0.583 0.266 0.623 0.467 0.489 0.079 0.484 0.097 0.380 0.135 0.721 0.608 0.812 0.427 0.581 0.103 0.327   0.335
ББЦ 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 17 15
0.675 0.670 0.864 0.494   0.676 0.261 0.446 0.069 0.549 0.317 0.742 0.570 0.432 0.820 0.681 0.839 0.101 0.539 0.157     0.383 0.341 0.621 0.783 0.844 0.171 0.543    
АБВ 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 5 11
0.456 0.462 0.852 0.471 0.137 0.427 0.174 0.270 0.043 0.172 0.228 0.309 0.352 0.397 0.562 0.471 0.479 0.064 0.341 0.144 0.263 0.097 0.848 0.562 0.846 0.374 0.470 0.167 0.218 0.217 0.167
ДПС 2 2 1 1 1 1 0 1 4 0 1 0 1 0 1 1 1 3 1 2 1 1 0 0 0 0 1 2 2 2 1 34 38
0.925 0.303 0.363 0.939 0.260 0.823 0.233 0.259 0.614 0.063 0.757 0.421 0.528 0.078 0.867 0.481 0.256 0.302 0.146 0.436 0.680 0.944 0.165 0.168 0.237 0.475 0.190 0.785 0.498 0.158 0.277
БСП 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 2 2 2 0 1 1 1 1 3 2 2 2 2 1 1 1 1 43 39
0.603 0.824 0.133 0.577 0.191 0.303 0.753 0.970 0.297 0.047 0.028 0.912 0.717 0.693 0.803 0.634 0.420   0.204 0.548 0.111 0.753 0.750 0.924 0.261 0.753 0.275 0.514 0.166 0.800 0.029
ПФ 1 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 20 19
0.788 0.078 0.515 0.774 0.185 0.428   0.543 0.106 0.194   0.216 0.482 0.220 0.915 0.073 0.900 0.177 0.902 0.286 0.498 0.180 0.050 0.848 0.091 0.598 0.987 0.219 0.629    

ПартияМИРОстатък
ПФ 22 0.1803436956941494
ПФ 06 0.4277744776466334
ББЦ 14 0.4317732998446997
ББЦ 08 0.4462409695943264
ГЕРБ 12 0.4582763571721592
ГЕРБ 10 0.4684180801253439
ПФ 21 0.4975001854461835
БСП 28 0.5138425957417863
ПФ 03 0.5147670584986105
ГЕРБ 14 0.5303794313323236
ББЦ 19 0.5389328681962521
ПФ 08 0.5425388340522374
ББЦ 29 0.5433024515264307
БСП 20 0.5479030659329391
ББЦ 10 0.5493996975714624
ББЦ 13 0.5701385355926897
БСП 04 0.5768442211055276
ПФ 26 0.5984391227005851
БСП 01 0.6030377668308703
ББЦ 25 0.6209365621236017
ПФ 29 0.6292281359524004
ГЕРБ 04 0.6320402010050251
БСП 16 0.6338440519176344
ГЕРБ 30 0.6355681860673821
ГЕРБ 11 0.6586259802250256
ГЕРБ 06 0.6647640693199721
ББЦ 02 0.6695674183711596
ББЦ 01 0.6752493462263577
ББЦ 06 0.6763346160799607
ББЦ 16 0.6805894408119450
БСП 14 0.6925244933565964
ГЕРБ 19 0.6928753522071649
ГЕРБ 18 0.7015690539070996
БСП 13 0.7169314757562713
ГЕРБ 15 0.7170662015734006
ГЕРБ 07 0.7193108113485337
ГЕРБ 09 0.7232347616173808
ББЦ 12 0.7420860112129085
БСП 23 0.7499946621116686
БСП 26 0.7526245976987856
БСП 22 0.7528866576559181
БСП 07 0.7531733715331662
ПФ 04 0.7744321608040201
ББЦ 26 0.7825362713746620
ПФ 01 0.7880557075959375
БСП 30 0.8002841865160977
БСП 15 0.8031393795457919
ГЕРБ 28 0.8119855792122985
ББЦ 15 0.8202464004749889
БСП 02 0.8238456253691227
ББЦ 17 0.8386274829678311
ББЦ 27 0.8440769514817577
ПФ 24 0.8478390390554913
ГЕРБ 08 0.8569689592209373
ББЦ 03 0.8644468610291198
ГЕРБ 24 0.8933387206125062
ПФ 17 0.9004948456811702
ПФ 19 0.9021870387763317
ГЕРБ 27 0.9075394785429322
БСП 12 0.9119034595925065
ПФ 15 0.9146782692593142
БСП 24 0.9242174178040446
БСП 08 0.9704411336632353
ГЕРБ 17 0.9710472550436194
ПФ 27 0.9871192429387531
ГЕРБ 26 0.9876713314756357


Преразпределение на мандати:
МИР 22. СМОЛЯН, отнемане на мандат от ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО-> даване на мандат на РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС

Итерация 18
Разпределение на мандати по райони:

Партия Райони Разпределени Определени от стъпка 1
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
РБ 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 4 3 2 1 1 0 1 0 0 24 23
0.839 0.949 0.500 0.632   0.287 0.259 0.357 0.101 0.214 0.339 0.519 0.580 0.385 0.693 0.136 0.646 0.208 0.692 0.216 0.371 0.166 0.689 0.655 0.021 0.603 0.745 0.230 0.128   0.200
ГЕРБ 4 5 6 3 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 5 4 1 3 1 2 1 6 5 6 3 4 1 2 2 1 87 84
0.244 0.368 0.010 0.632   0.665 0.719 0.857 0.723 0.468 0.659 0.458 0.188 0.530 0.717 0.058 0.971 0.702 0.693 0.115 0.298   0.394 0.893 0.112 0.988 0.908 0.812 0.491 0.636  
АТАКА 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 11 11
0.469 0.347 0.762 0.479 0.255 0.390 0.284 0.298 0.048 0.291 0.292 0.422 0.583 0.266 0.623 0.467 0.489 0.079 0.484 0.097 0.380 0.135 0.721 0.608 0.812 0.427 0.581 0.103 0.327   0.335
ББЦ 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 17 15
0.675 0.670 0.864 0.494   0.676 0.261 0.446 0.069 0.549 0.317 0.742 0.570 0.432 0.820 0.681 0.839 0.101 0.539 0.157     0.383 0.341 0.621 0.783 0.844 0.171 0.543    
АБВ 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 5 11
0.456 0.462 0.852 0.471 0.137 0.427 0.174 0.270 0.043 0.172 0.228 0.309 0.352 0.397 0.562 0.471 0.479 0.064 0.341 0.144 0.263 0.097 0.848 0.562 0.846 0.374 0.470 0.167 0.218 0.217 0.167
ДПС 2 2 1 1 1 1 0 1 4 0 1 0 1 0 1 1 1 3 1 2 1 1 0 0 0 0 1 2 2 2 1 34 38
0.925 0.303 0.363 0.939 0.260 0.823 0.233 0.259 0.614 0.063 0.757 0.421 0.528 0.078 0.867 0.481 0.256 0.302 0.146 0.436 0.680 0.944 0.165 0.168 0.237 0.475 0.190 0.785 0.498 0.158 0.277
БСП 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 2 2 2 0 1 1 1 1 3 2 2 2 2 1 1 1 1 43 39
0.603 0.824 0.133 0.577 0.191 0.303 0.753 0.970 0.297 0.047 0.028 0.912 0.717 0.693 0.803 0.634 0.420   0.204 0.548 0.111 0.753 0.750 0.924 0.261 0.753 0.275 0.514 0.166 0.800 0.029
ПФ 1 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 19 19
0.788 0.078 0.515 0.774 0.185 0.428   0.543 0.106 0.194   0.216 0.482 0.220 0.915 0.073 0.900 0.177 0.902 0.286 0.498   0.050 0.848 0.091 0.598 0.987 0.219 0.629    

ПартияМИРОстатък
РБ 22 0.1662096929909249
РБ 11 0.3394988066825776
ББЦ 14 0.4317732998446997
ББЦ 08 0.4462409695943264
ГЕРБ 12 0.4582763571721592
ГЕРБ 10 0.4684180801253439
БСП 28 0.5138425957417863
РБ 12 0.5188534117325311
ГЕРБ 14 0.5303794313323236
ББЦ 19 0.5389328681962521
ББЦ 29 0.5433024515264307
БСП 20 0.5479030659329391
ББЦ 10 0.5493996975714624
ББЦ 13 0.5701385355926897
БСП 04 0.5768442211055276
РБ 13 0.5804406527609283
БСП 01 0.6030377668308703
РБ 26 0.6032101837475451
ББЦ 25 0.6209365621236017
ГЕРБ 04 0.6320402010050251
РБ 04 0.6322010050251256
БСП 16 0.6338440519176344
ГЕРБ 30 0.6355681860673821
РБ 17 0.6462746743107507
РБ 24 0.6550337960458284
ГЕРБ 11 0.6586259802250256
ГЕРБ 06 0.6647640693199721
ББЦ 02 0.6695674183711596
ББЦ 01 0.6752493462263577
ББЦ 06 0.6763346160799607
ББЦ 16 0.6805894408119450
РБ 23 0.6888651649407494
РБ 19 0.6917125095040029
БСП 14 0.6925244933565964
ГЕРБ 19 0.6928753522071649
РБ 15 0.6934188065904705
ГЕРБ 18 0.7015690539070996
БСП 13 0.7169314757562713
ГЕРБ 15 0.7170662015734006
ГЕРБ 07 0.7193108113485337
ГЕРБ 09 0.7232347616173808
ББЦ 12 0.7420860112129085
РБ 27 0.7452375953023973
БСП 23 0.7499946621116686
БСП 26 0.7526245976987856
БСП 22 0.7528866576559181
БСП 07 0.7531733715331662
ББЦ 26 0.7825362713746620
БСП 30 0.8002841865160977
БСП 15 0.8031393795457919
ГЕРБ 28 0.8119855792122985
ББЦ 15 0.8202464004749889
БСП 02 0.8238456253691227
ББЦ 17 0.8386274829678311
РБ 01 0.8389816335218634
ББЦ 27 0.8440769514817577
ГЕРБ 08 0.8569689592209373
ББЦ 03 0.8644468610291198
ГЕРБ 24 0.8933387206125062
ГЕРБ 27 0.9075394785429322
БСП 12 0.9119034595925065
БСП 24 0.9242174178040446
РБ 02 0.9487507081128642
БСП 08 0.9704411336632353
ГЕРБ 17 0.9710472550436194
ГЕРБ 26 0.9876713314756357


Преразпределение на мандати:
МИР 22. СМОЛЯН, отнемане на мандат от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС-> даване на мандат на АТАКА

Итерация 19
Разпределение на мандати по райони:

Партия Райони Разпределени Определени от стъпка 1
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
РБ 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 3 2 1 1 0 1 0 0 23 23
0.839 0.949 0.500 0.632   0.287 0.259 0.357 0.101 0.214 0.339 0.519 0.580 0.385 0.693 0.136 0.646 0.208 0.692 0.216 0.371   0.689 0.655 0.021 0.603 0.745 0.230 0.128   0.200
ГЕРБ 4 5 6 3 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 5 4 1 3 1 2 1 6 5 6 3 4 1 2 2 1 87 84
0.244 0.368 0.010 0.632   0.665 0.719 0.857 0.723 0.468 0.659 0.458 0.188 0.530 0.717 0.058 0.971 0.702 0.693 0.115 0.298   0.394 0.893 0.112 0.988 0.908 0.812 0.491 0.636  
АТАКА 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 12 11
0.469 0.347 0.762 0.479 0.255 0.390 0.284 0.298 0.048 0.291 0.292 0.422 0.583 0.266 0.623 0.467 0.489 0.079 0.484 0.097 0.380 0.135 0.721 0.608 0.812 0.427 0.581 0.103 0.327   0.335
ББЦ 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 17 15
0.675 0.670 0.864 0.494   0.676 0.261 0.446 0.069 0.549 0.317 0.742 0.570 0.432 0.820 0.681 0.839 0.101 0.539 0.157     0.383 0.341 0.621 0.783 0.844 0.171 0.543    
АБВ 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 5 11
0.456 0.462 0.852 0.471 0.137 0.427 0.174 0.270 0.043 0.172 0.228 0.309 0.352 0.397 0.562 0.471 0.479 0.064 0.341 0.144 0.263 0.097 0.848 0.562 0.846 0.374 0.470 0.167 0.218 0.217 0.167
ДПС 2 2 1 1 1 1 0 1 4 0 1 0 1 0 1 1 1 3 1 2 1 1 0 0 0 0 1 2 2 2 1 34 38
0.925 0.303 0.363 0.939 0.260 0.823 0.233 0.259 0.614 0.063 0.757 0.421 0.528 0.078 0.867 0.481 0.256 0.302 0.146 0.436 0.680 0.944 0.165 0.168 0.237 0.475 0.190 0.785 0.498 0.158 0.277
БСП 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 2 2 2 0 1 1 1 1 3 2 2 2 2 1 1 1 1 43 39
0.603 0.824 0.133 0.577 0.191 0.303 0.753 0.970 0.297 0.047 0.028 0.912 0.717 0.693 0.803 0.634 0.420   0.204 0.548 0.111 0.753 0.750 0.924 0.261 0.753 0.275 0.514 0.166 0.800 0.029
ПФ 1 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 19 19
0.788 0.078 0.515 0.774 0.185 0.428   0.543 0.106 0.194   0.216 0.482 0.220 0.915 0.073 0.900 0.177 0.902 0.286 0.498   0.050 0.848 0.091 0.598 0.987 0.219 0.629    

ПартияМИРОстатък
АТАКА 22 0.1353929329986484
АТАКА 05 0.2547709155326516
АТАКА 07 0.2841112570132506
АТАКА 31 0.3354282101818452
АТАКА 21 0.3800014835694681
ББЦ 14 0.4317732998446997
ББЦ 08 0.4462409695943264
ГЕРБ 12 0.4582763571721592
ГЕРБ 10 0.4684180801253439
АТАКА 17 0.4894699635663070
БСП 28 0.5138425957417863
ГЕРБ 14 0.5303794313323236
ББЦ 19 0.5389328681962521
ББЦ 29 0.5433024515264307
БСП 20 0.5479030659329391
ББЦ 10 0.5493996975714624
ББЦ 13 0.5701385355926897
БСП 04 0.5768442211055276
АТАКА 27 0.5814876224540775
АТАКА 13 0.5829941689821156
БСП 01 0.6030377668308703
АТАКА 24 0.6084520931634058
ББЦ 25 0.6209365621236017
ГЕРБ 04 0.6320402010050251
БСП 16 0.6338440519176344
ГЕРБ 30 0.6355681860673821
ГЕРБ 11 0.6586259802250256
ГЕРБ 06 0.6647640693199721
ББЦ 02 0.6695674183711596
ББЦ 01 0.6752493462263577
ББЦ 06 0.6763346160799607
ББЦ 16 0.6805894408119450
БСП 14 0.6925244933565964
ГЕРБ 19 0.6928753522071649
ГЕРБ 18 0.7015690539070996
БСП 13 0.7169314757562713
ГЕРБ 15 0.7170662015734006
ГЕРБ 07 0.7193108113485337
АТАКА 23 0.7211700651222376
ГЕРБ 09 0.7232347616173808
ББЦ 12 0.7420860112129085
БСП 23 0.7499946621116686
БСП 26 0.7526245976987856
БСП 22 0.7528866576559181
БСП 07 0.7531733715331662
АТАКА 03 0.7624324650889821
ББЦ 26 0.7825362713746620
БСП 30 0.8002841865160977
БСП 15 0.8031393795457919
ГЕРБ 28 0.8119855792122985
АТАКА 25 0.8124812840630053
ББЦ 15 0.8202464004749889
БСП 02 0.8238456253691227
ББЦ 17 0.8386274829678311
ББЦ 27 0.8440769514817577
ГЕРБ 08 0.8569689592209373
ББЦ 03 0.8644468610291198
ГЕРБ 24 0.8933387206125062
ГЕРБ 27 0.9075394785429322
БСП 12 0.9119034595925065
БСП 24 0.9242174178040446
БСП 08 0.9704411336632353
ГЕРБ 17 0.9710472550436194
ГЕРБ 26 0.9876713314756357


Преразпределение на мандати:
МИР 22. СМОЛЯН, отнемане на мандат от АТАКА-> даване на мандат на Коалиция АБВ – (Алтернатива за българско възраждане)

Итерация 20
Разпределение на мандати по райони:

Партия Райони Разпределени Определени от стъпка 1
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
РБ 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 3 2 1 1 0 1 0 0 23 23
0.839 0.949 0.500 0.632   0.287 0.259 0.357 0.101 0.214 0.339 0.519 0.580 0.385 0.693 0.136 0.646 0.208 0.692 0.216 0.371   0.689 0.655 0.021 0.603 0.745 0.230 0.128   0.200
ГЕРБ 4 5 6 3 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 5 4 1 3 1 2 1 6 5 6 3 4 1 2 2 1 87 84
0.244 0.368 0.010 0.632   0.665 0.719 0.857 0.723 0.468 0.659 0.458 0.188 0.530 0.717 0.058 0.971 0.702 0.693 0.115 0.298   0.394 0.893 0.112 0.988 0.908 0.812 0.491 0.636  
АТАКА 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 11 11
0.469 0.347 0.762 0.479 0.255 0.390 0.284 0.298 0.048 0.291 0.292 0.422 0.583 0.266 0.623 0.467 0.489 0.079 0.484 0.097 0.380   0.721 0.608 0.812 0.427 0.581 0.103 0.327   0.335
ББЦ 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 17 15
0.675 0.670 0.864 0.494   0.676 0.261 0.446 0.069 0.549 0.317 0.742 0.570 0.432 0.820 0.681 0.839 0.101 0.539 0.157     0.383 0.341 0.621 0.783 0.844 0.171 0.543    
АБВ 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 6 11
0.456 0.462 0.852 0.471 0.137 0.427 0.174 0.270 0.043 0.172 0.228 0.309 0.352 0.397 0.562 0.471 0.479 0.064 0.341 0.144 0.263 0.097 0.848 0.562 0.846 0.374 0.470 0.167 0.218 0.217 0.167
ДПС 2 2 1 1 1 1 0 1 4 0 1 0 1 0 1 1 1 3 1 2 1 1 0 0 0 0 1 2 2 2 1 34 38
0.925 0.303 0.363 0.939 0.260 0.823 0.233 0.259 0.614 0.063 0.757 0.421 0.528 0.078 0.867 0.481 0.256 0.302 0.146 0.436 0.680 0.944 0.165 0.168 0.237 0.475 0.190 0.785 0.498 0.158 0.277
БСП 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 2 2 2 0 1 1 1 1 3 2 2 2 2 1 1 1 1 43 39
0.603 0.824 0.133 0.577 0.191 0.303 0.753 0.970 0.297 0.047 0.028 0.912 0.717 0.693 0.803 0.634 0.420   0.204 0.548 0.111 0.753 0.750 0.924 0.261 0.753 0.275 0.514 0.166 0.800 0.029
ПФ 1 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 19 19
0.788 0.078 0.515 0.774 0.185 0.428   0.543 0.106 0.194   0.216 0.482 0.220 0.915 0.073 0.900 0.177 0.902 0.286 0.498   0.050 0.848 0.091 0.598 0.987 0.219 0.629    

ПартияМИРОстатък
ББЦ 14 0.4317732998446997
ББЦ 08 0.4462409695943264
ГЕРБ 12 0.4582763571721592
ГЕРБ 10 0.4684180801253439
БСП 28 0.5138425957417863
ГЕРБ 14 0.5303794313323236
ББЦ 19 0.5389328681962521
ББЦ 29 0.5433024515264307
БСП 20 0.5479030659329391
ББЦ 10 0.5493996975714624
ББЦ 13 0.5701385355926897
БСП 04 0.5768442211055276
БСП 01 0.6030377668308703
ББЦ 25 0.6209365621236017
ГЕРБ 04 0.6320402010050251
БСП 16 0.6338440519176344
ГЕРБ 30 0.6355681860673821
ГЕРБ 11 0.6586259802250256
ГЕРБ 06 0.6647640693199721
ББЦ 02 0.6695674183711596
ББЦ 01 0.6752493462263577
ББЦ 06 0.6763346160799607
ББЦ 16 0.6805894408119450
БСП 14 0.6925244933565964
ГЕРБ 19 0.6928753522071649
ГЕРБ 18 0.7015690539070996
БСП 13 0.7169314757562713
ГЕРБ 15 0.7170662015734006
ГЕРБ 07 0.7193108113485337
ГЕРБ 09 0.7232347616173808
ББЦ 12 0.7420860112129085
БСП 23 0.7499946621116686
БСП 26 0.7526245976987856
БСП 22 0.7528866576559181
БСП 07 0.7531733715331662
ББЦ 26 0.7825362713746620
БСП 30 0.8002841865160977
БСП 15 0.8031393795457919
ГЕРБ 28 0.8119855792122985
ББЦ 15 0.8202464004749889
БСП 02 0.8238456253691227
ББЦ 17 0.8386274829678311
ББЦ 27 0.8440769514817577
ГЕРБ 08 0.8569689592209373
ББЦ 03 0.8644468610291198
ГЕРБ 24 0.8933387206125062
ГЕРБ 27 0.9075394785429322
БСП 12 0.9119034595925065
БСП 24 0.9242174178040446
БСП 08 0.9704411336632353
ГЕРБ 17 0.9710472550436194
ГЕРБ 26 0.9876713314756357


Преразпределение на мандати:
МИР 14. ПЕРНИК, отнемане на мандат от КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА-> даване на мандат на Коалиция АБВ – (Алтернатива за българско възраждане)

Итерация 21
Разпределение на мандати по райони:

Партия Райони Разпределени Определени от стъпка 1
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
РБ 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 3 2 1 1 0 1 0 0 23 23
0.839 0.949 0.500 0.632   0.287 0.259 0.357 0.101 0.214 0.339 0.519 0.580 0.385 0.693 0.136 0.646 0.208 0.692 0.216 0.371   0.689 0.655 0.021 0.603 0.745 0.230 0.128   0.200
ГЕРБ 4 5 6 3 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 5 4 1 3 1 2 1 6 5 6 3 4 1 2 2 1 87 84
0.244 0.368 0.010 0.632   0.665 0.719 0.857 0.723 0.468 0.659 0.458 0.188 0.530 0.717 0.058 0.971 0.702 0.693 0.115 0.298   0.394 0.893 0.112 0.988 0.908 0.812 0.491 0.636  
АТАКА 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 11 11
0.469 0.347 0.762 0.479 0.255 0.390 0.284 0.298 0.048 0.291 0.292 0.422 0.583 0.266 0.623 0.467 0.489 0.079 0.484 0.097 0.380   0.721 0.608 0.812 0.427 0.581 0.103 0.327   0.335
ББЦ 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 16 15
0.675 0.670 0.864 0.494   0.676 0.261 0.446 0.069 0.549 0.317 0.742 0.570   0.820 0.681 0.839 0.101 0.539 0.157     0.383 0.341 0.621 0.783 0.844 0.171 0.543    
АБВ 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 7 11
0.456 0.462 0.852 0.471 0.137 0.427 0.174 0.270 0.043 0.172 0.228 0.309 0.352 0.397 0.562 0.471 0.479 0.064 0.341 0.144 0.263 0.097 0.848 0.562 0.846 0.374 0.470 0.167 0.218 0.217 0.167
ДПС 2 2 1 1 1 1 0 1 4 0 1 0 1 0 1 1 1 3 1 2 1 1 0 0 0 0 1 2 2 2 1 34 38
0.925 0.303 0.363 0.939 0.260 0.823 0.233 0.259 0.614 0.063 0.757 0.421 0.528 0.078 0.867 0.481 0.256 0.302 0.146 0.436 0.680 0.944 0.165 0.168 0.237 0.475 0.190 0.785 0.498 0.158 0.277
БСП 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 2 2 2 0 1 1 1 1 3 2 2 2 2 1 1 1 1 43 39
0.603 0.824 0.133 0.577 0.191 0.303 0.753 0.970 0.297 0.047 0.028 0.912 0.717 0.693 0.803 0.634 0.420   0.204 0.548 0.111 0.753 0.750 0.924 0.261 0.753 0.275 0.514 0.166 0.800 0.029
ПФ 1 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 19 19
0.788 0.078 0.515 0.774 0.185 0.428   0.543 0.106 0.194   0.216 0.482 0.220 0.915 0.073 0.900 0.177 0.902 0.286 0.498   0.050 0.848 0.091 0.598 0.987 0.219 0.629    

ПартияМИРОстатък
ББЦ 08 0.4462409695943264
ГЕРБ 12 0.4582763571721592
ГЕРБ 10 0.4684180801253439
БСП 28 0.5138425957417863
ГЕРБ 14 0.5303794313323236
ББЦ 19 0.5389328681962521
ББЦ 29 0.5433024515264307
БСП 20 0.5479030659329391
ББЦ 10 0.5493996975714624
ББЦ 13 0.5701385355926897
БСП 04 0.5768442211055276
БСП 01 0.6030377668308703
ББЦ 25 0.6209365621236017
ГЕРБ 04 0.6320402010050251
БСП 16 0.6338440519176344
ГЕРБ 30 0.6355681860673821
ГЕРБ 11 0.6586259802250256
ГЕРБ 06 0.6647640693199721
ББЦ 02 0.6695674183711596
ББЦ 01 0.6752493462263577
ББЦ 06 0.6763346160799607
ББЦ 16 0.6805894408119450
БСП 14 0.6925244933565964
ГЕРБ 19 0.6928753522071649
ГЕРБ 18 0.7015690539070996
БСП 13 0.7169314757562713
ГЕРБ 15 0.7170662015734006
ГЕРБ 07 0.7193108113485337
ГЕРБ 09 0.7232347616173808
ББЦ 12 0.7420860112129085
БСП 23 0.7499946621116686
БСП 26 0.7526245976987856
БСП 22 0.7528866576559181
БСП 07 0.7531733715331662
ББЦ 26 0.7825362713746620
БСП 30 0.8002841865160977
БСП 15 0.8031393795457919
ГЕРБ 28 0.8119855792122985
ББЦ 15 0.8202464004749889
БСП 02 0.8238456253691227
ББЦ 17 0.8386274829678311
ББЦ 27 0.8440769514817577
ГЕРБ 08 0.8569689592209373
ББЦ 03 0.8644468610291198
ГЕРБ 24 0.8933387206125062
ГЕРБ 27 0.9075394785429322
БСП 12 0.9119034595925065
БСП 24 0.9242174178040446
БСП 08 0.9704411336632353
ГЕРБ 17 0.9710472550436194
ГЕРБ 26 0.9876713314756357


Преразпределение на мандати:
МИР 08. ДОБРИЧ, отнемане на мандат от КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА-> даване на мандат на РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС

Итерация 22
Разпределение на мандати по райони:

Партия Райони Разпределени Определени от стъпка 1
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
РБ 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 3 2 1 1 0 1 0 0 24 23
0.839 0.949 0.500 0.632   0.287 0.259 0.357 0.101 0.214 0.339 0.519 0.580 0.385 0.693 0.136 0.646 0.208 0.692 0.216 0.371   0.689 0.655 0.021 0.603 0.745 0.230 0.128   0.200
ГЕРБ 4 5 6 3 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 5 4 1 3 1 2 1 6 5 6 3 4 1 2 2 1 87 84
0.244 0.368 0.010 0.632   0.665 0.719 0.857 0.723 0.468 0.659 0.458 0.188 0.530 0.717 0.058 0.971 0.702 0.693 0.115 0.298   0.394 0.893 0.112 0.988 0.908 0.812 0.491 0.636  
АТАКА 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 11 11
0.469 0.347 0.762 0.479 0.255 0.390 0.284 0.298 0.048 0.291 0.292 0.422 0.583 0.266 0.623 0.467 0.489 0.079 0.484 0.097 0.380   0.721 0.608 0.812 0.427 0.581 0.103 0.327   0.335
ББЦ 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 15 15
0.675 0.670 0.864 0.494   0.676 0.261   0.069 0.549 0.317 0.742 0.570   0.820 0.681 0.839 0.101 0.539 0.157     0.383 0.341 0.621 0.783 0.844 0.171 0.543    
АБВ 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 7 11
0.456 0.462 0.852 0.471 0.137 0.427 0.174 0.270 0.043 0.172 0.228 0.309 0.352 0.397 0.562 0.471 0.479 0.064 0.341 0.144 0.263 0.097 0.848 0.562 0.846 0.374 0.470 0.167 0.218 0.217 0.167
ДПС 2 2 1 1 1 1 0 1 4 0 1 0 1 0 1 1 1 3 1 2 1 1 0 0 0 0 1 2 2 2 1 34 38
0.925 0.303 0.363 0.939 0.260 0.823 0.233 0.259 0.614 0.063 0.757 0.421 0.528 0.078 0.867 0.481 0.256 0.302 0.146 0.436 0.680 0.944 0.165 0.168 0.237 0.475 0.190 0.785 0.498 0.158 0.277
БСП 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 2 2 2 0 1 1 1 1 3 2 2 2 2 1 1 1 1 43 39
0.603 0.824 0.133 0.577 0.191 0.303 0.753 0.970 0.297 0.047 0.028 0.912 0.717 0.693 0.803 0.634 0.420   0.204 0.548 0.111 0.753 0.750 0.924 0.261 0.753 0.275 0.514 0.166 0.800 0.029
ПФ 1 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 19 19
0.788 0.078 0.515 0.774 0.185 0.428   0.543 0.106 0.194   0.216 0.482 0.220 0.915 0.073 0.900 0.177 0.902 0.286 0.498   0.050 0.848 0.091 0.598 0.987 0.219 0.629    

ПартияМИРОстатък
РБ 11 0.3394988066825776
РБ 08 0.3570880414935563
ГЕРБ 12 0.4582763571721592
ГЕРБ 10 0.4684180801253439
БСП 28 0.5138425957417863
РБ 12 0.5188534117325311
ГЕРБ 14 0.5303794313323236
БСП 20 0.5479030659329391
БСП 04 0.5768442211055276
РБ 13 0.5804406527609283
БСП 01 0.6030377668308703
РБ 26 0.6032101837475451
ГЕРБ 04 0.6320402010050251
РБ 04 0.6322010050251256
БСП 16 0.6338440519176344
ГЕРБ 30 0.6355681860673821
РБ 17 0.6462746743107507
РБ 24 0.6550337960458284
ГЕРБ 11 0.6586259802250256
ГЕРБ 06 0.6647640693199721
РБ 23 0.6888651649407494
РБ 19 0.6917125095040029
БСП 14 0.6925244933565964
ГЕРБ 19 0.6928753522071649
РБ 15 0.6934188065904705
ГЕРБ 18 0.7015690539070996
БСП 13 0.7169314757562713
ГЕРБ 15 0.7170662015734006
ГЕРБ 07 0.7193108113485337
ГЕРБ 09 0.7232347616173808
РБ 27 0.7452375953023973
БСП 23 0.7499946621116686
БСП 26 0.7526245976987856
БСП 22 0.7528866576559181
БСП 07 0.7531733715331662
БСП 30 0.8002841865160977
БСП 15 0.8031393795457919
ГЕРБ 28 0.8119855792122985
БСП 02 0.8238456253691227
РБ 01 0.8389816335218634
ГЕРБ 08 0.8569689592209373
ГЕРБ 24 0.8933387206125062
ГЕРБ 27 0.9075394785429322
БСП 12 0.9119034595925065
БСП 24 0.9242174178040446
РБ 02 0.9487507081128642
БСП 08 0.9704411336632353
ГЕРБ 17 0.9710472550436194
ГЕРБ 26 0.9876713314756357


Преразпределение на мандати:
МИР 11. ЛОВЕЧ, отнемане на мандат от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС-> даване на мандат на КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА

Итерация 23
Разпределение на мандати по райони:

Партия Райони Разпределени Определени от стъпка 1
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
РБ 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 3 2 1 1 0 1 0 0 23 23
0.839 0.949 0.500 0.632   0.287 0.259 0.357 0.101 0.214   0.519 0.580 0.385 0.693 0.136 0.646 0.208 0.692 0.216 0.371   0.689 0.655 0.021 0.603 0.745 0.230 0.128   0.200
ГЕРБ 4 5 6 3 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 5 4 1 3 1 2 1 6 5 6 3 4 1 2 2 1 87 84
0.244 0.368 0.010 0.632   0.665 0.719 0.857 0.723 0.468 0.659 0.458 0.188 0.530 0.717 0.058 0.971 0.702 0.693 0.115 0.298   0.394 0.893 0.112 0.988 0.908 0.812 0.491 0.636  
АТАКА 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 11 11
0.469 0.347 0.762 0.479 0.255 0.390 0.284 0.298 0.048 0.291 0.292 0.422 0.583 0.266 0.623 0.467 0.489 0.079 0.484 0.097 0.380   0.721 0.608 0.812 0.427 0.581 0.103 0.327   0.335
ББЦ 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 16 15
0.675 0.670 0.864 0.494   0.676 0.261   0.069 0.549 0.317 0.742 0.570   0.820 0.681 0.839 0.101 0.539 0.157     0.383 0.341 0.621 0.783 0.844 0.171 0.543    
АБВ 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 7 11
0.456 0.462 0.852 0.471 0.137 0.427 0.174 0.270 0.043 0.172 0.228 0.309 0.352 0.397 0.562 0.471 0.479 0.064 0.341 0.144 0.263 0.097 0.848 0.562 0.846 0.374 0.470 0.167 0.218 0.217 0.167
ДПС 2 2 1 1 1 1 0 1 4 0 1 0 1 0 1 1 1 3 1 2 1 1 0 0 0 0 1 2 2 2 1 34 38
0.925 0.303 0.363 0.939 0.260 0.823 0.233 0.259 0.614 0.063 0.757 0.421 0.528 0.078 0.867 0.481 0.256 0.302 0.146 0.436 0.680 0.944 0.165 0.168 0.237 0.475 0.190 0.785 0.498 0.158 0.277
БСП 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 2 2 2 0 1 1 1 1 3 2 2 2 2 1 1 1 1 43 39
0.603 0.824 0.133 0.577 0.191 0.303 0.753 0.970 0.297 0.047 0.028 0.912 0.717 0.693 0.803 0.634 0.420   0.204 0.548 0.111 0.753 0.750 0.924 0.261 0.753 0.275 0.514 0.166 0.800 0.029
ПФ 1 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 19 19
0.788 0.078 0.515 0.774 0.185 0.428   0.543 0.106 0.194   0.216 0.482 0.220 0.915 0.073 0.900 0.177 0.902 0.286 0.498   0.050 0.848 0.091 0.598 0.987 0.219 0.629    

ПартияМИРОстатък
ББЦ 11 0.3167405386975793
ГЕРБ 12 0.4582763571721592
ГЕРБ 10 0.4684180801253439
БСП 28 0.5138425957417863
ГЕРБ 14 0.5303794313323236
ББЦ 19 0.5389328681962521
ББЦ 29 0.5433024515264307
БСП 20 0.5479030659329391
ББЦ 10 0.5493996975714624
ББЦ 13 0.5701385355926897
БСП 04 0.5768442211055276
БСП 01 0.6030377668308703
ББЦ 25 0.6209365621236017
ГЕРБ 04 0.6320402010050251
БСП 16 0.6338440519176344
ГЕРБ 30 0.6355681860673821
ГЕРБ 11 0.6586259802250256
ГЕРБ 06 0.6647640693199721
ББЦ 02 0.6695674183711596
ББЦ 01 0.6752493462263577
ББЦ 06 0.6763346160799607
ББЦ 16 0.6805894408119450
БСП 14 0.6925244933565964
ГЕРБ 19 0.6928753522071649
ГЕРБ 18 0.7015690539070996
БСП 13 0.7169314757562713
ГЕРБ 15 0.7170662015734006
ГЕРБ 07 0.7193108113485337
ГЕРБ 09 0.7232347616173808
ББЦ 12 0.7420860112129085
БСП 23 0.7499946621116686
БСП 26 0.7526245976987856
БСП 22 0.7528866576559181
БСП 07 0.7531733715331662
ББЦ 26 0.7825362713746620
БСП 30 0.8002841865160977
БСП 15 0.8031393795457919
ГЕРБ 28 0.8119855792122985
ББЦ 15 0.8202464004749889
БСП 02 0.8238456253691227
ББЦ 17 0.8386274829678311
ББЦ 27 0.8440769514817577
ГЕРБ 08 0.8569689592209373
ББЦ 03 0.8644468610291198
ГЕРБ 24 0.8933387206125062
ГЕРБ 27 0.9075394785429322
БСП 12 0.9119034595925065
БСП 24 0.9242174178040446
БСП 08 0.9704411336632353
ГЕРБ 17 0.9710472550436194
ГЕРБ 26 0.9876713314756357


Преразпределение на мандати:
МИР 11. ЛОВЕЧ, отнемане на мандат от КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА-> даване на мандат на АТАКА

Итерация 24
Разпределение на мандати по райони:

Партия Райони Разпределени Определени от стъпка 1
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
РБ 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 3 2 1 1 0 1 0 0 23 23
0.839 0.949 0.500 0.632   0.287 0.259 0.357 0.101 0.214   0.519 0.580 0.385 0.693 0.136 0.646 0.208 0.692 0.216 0.371   0.689 0.655 0.021 0.603 0.745 0.230 0.128   0.200
ГЕРБ 4 5 6 3 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 5 4 1 3 1 2 1 6 5 6 3 4 1 2 2 1 87 84
0.244 0.368 0.010 0.632   0.665 0.719 0.857 0.723 0.468 0.659 0.458 0.188 0.530 0.717 0.058 0.971 0.702 0.693 0.115 0.298   0.394 0.893 0.112 0.988 0.908 0.812 0.491 0.636  
АТАКА 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 12 11
0.469 0.347 0.762 0.479 0.255 0.390 0.284 0.298 0.048 0.291 0.292 0.422 0.583 0.266 0.623 0.467 0.489 0.079 0.484 0.097 0.380   0.721 0.608 0.812 0.427 0.581 0.103 0.327   0.335
ББЦ 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 15 15
0.675 0.670 0.864 0.494   0.676 0.261   0.069 0.549   0.742 0.570   0.820 0.681 0.839 0.101 0.539 0.157     0.383 0.341 0.621 0.783 0.844 0.171 0.543    
АБВ 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 7 11
0.456 0.462 0.852 0.471 0.137 0.427 0.174 0.270 0.043 0.172 0.228 0.309 0.352 0.397 0.562 0.471 0.479 0.064 0.341 0.144 0.263 0.097 0.848 0.562 0.846 0.374 0.470 0.167 0.218 0.217 0.167
ДПС 2 2 1 1 1 1 0 1 4 0 1 0 1 0 1 1 1 3 1 2 1 1 0 0 0 0 1 2 2 2 1 34 38
0.925 0.303 0.363 0.939 0.260 0.823 0.233 0.259 0.614 0.063 0.757 0.421 0.528 0.078 0.867 0.481 0.256 0.302 0.146 0.436 0.680 0.944 0.165 0.168 0.237 0.475 0.190 0.785 0.498 0.158 0.277
БСП 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 2 2 2 0 1 1 1 1 3 2 2 2 2 1 1 1 1 43 39
0.603 0.824 0.133 0.577 0.191 0.303 0.753 0.970 0.297 0.047 0.028 0.912 0.717 0.693 0.803 0.634 0.420   0.204 0.548 0.111 0.753 0.750 0.924 0.261 0.753 0.275 0.514 0.166 0.800 0.029
ПФ 1 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 19 19
0.788 0.078 0.515 0.774 0.185 0.428   0.543 0.106 0.194   0.216 0.482 0.220 0.915 0.073 0.900 0.177 0.902 0.286 0.498   0.050 0.848 0.091 0.598 0.987 0.219 0.629    

ПартияМИРОстатък
АТАКА 05 0.2547709155326516
АТАКА 07 0.2841112570132506
АТАКА 11 0.2924480054551654
АТАКА 31 0.3354282101818452
АТАКА 21 0.3800014835694681
ГЕРБ 12 0.4582763571721592
ГЕРБ 10 0.4684180801253439
АТАКА 17 0.4894699635663070
БСП 28 0.5138425957417863
ГЕРБ 14 0.5303794313323236
БСП 20 0.5479030659329391
БСП 04 0.5768442211055276
АТАКА 27 0.5814876224540775
АТАКА 13 0.5829941689821156
БСП 01 0.6030377668308703
АТАКА 24 0.6084520931634058
ГЕРБ 04 0.6320402010050251
БСП 16 0.6338440519176344
ГЕРБ 30 0.6355681860673821
ГЕРБ 11 0.6586259802250256
ГЕРБ 06 0.6647640693199721
БСП 14 0.6925244933565964
ГЕРБ 19 0.6928753522071649
ГЕРБ 18 0.7015690539070996
БСП 13 0.7169314757562713
ГЕРБ 15 0.7170662015734006
ГЕРБ 07 0.7193108113485337
АТАКА 23 0.7211700651222376
ГЕРБ 09 0.7232347616173808
БСП 23 0.7499946621116686
БСП 26 0.7526245976987856
БСП 22 0.7528866576559181
БСП 07 0.7531733715331662
АТАКА 03 0.7624324650889821
БСП 30 0.8002841865160977
БСП 15 0.8031393795457919
ГЕРБ 28 0.8119855792122985
АТАКА 25 0.8124812840630053
БСП 02 0.8238456253691227
ГЕРБ 08 0.8569689592209373
ГЕРБ 24 0.8933387206125062
ГЕРБ 27 0.9075394785429322
БСП 12 0.9119034595925065
БСП 24 0.9242174178040446
БСП 08 0.9704411336632353
ГЕРБ 17 0.9710472550436194
ГЕРБ 26 0.9876713314756357


Преразпределение на мандати:
МИР 05. ВИДИН, отнемане на мандат от АТАКА-> даване на мандат на БСП лява България

Итерация 25
Разпределение на мандати по райони:

Партия Райони Разпределени Определени от стъпка 1
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
РБ 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 3 2 1 1 0 1 0 0 23 23
0.839 0.949 0.500 0.632   0.287 0.259 0.357 0.101 0.214   0.519 0.580 0.385 0.693 0.136 0.646 0.208 0.692 0.216 0.371   0.689 0.655 0.021 0.603 0.745 0.230 0.128   0.200
ГЕРБ 4 5 6 3 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 5 4 1 3 1 2 1 6 5 6 3 4 1 2 2 1 87 84
0.244 0.368 0.010 0.632   0.665 0.719 0.857 0.723 0.468 0.659 0.458 0.188 0.530 0.717 0.058 0.971 0.702 0.693 0.115 0.298   0.394 0.893 0.112 0.988 0.908 0.812 0.491 0.636  
АТАКА 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 11 11
0.469 0.347 0.762 0.479   0.390 0.284 0.298 0.048 0.291 0.292 0.422 0.583 0.266 0.623 0.467 0.489 0.079 0.484 0.097 0.380   0.721 0.608 0.812 0.427 0.581 0.103 0.327   0.335
ББЦ 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 15 15
0.675 0.670 0.864 0.494   0.676 0.261   0.069 0.549   0.742 0.570   0.820 0.681 0.839 0.101 0.539 0.157     0.383 0.341 0.621 0.783 0.844 0.171 0.543    
АБВ 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 7 11
0.456 0.462 0.852 0.471 0.137 0.427 0.174 0.270 0.043 0.172 0.228 0.309 0.352 0.397 0.562 0.471 0.479 0.064 0.341 0.144 0.263 0.097 0.848 0.562 0.846 0.374 0.470 0.167 0.218 0.217 0.167
ДПС 2 2 1 1 1 1 0 1 4 0 1 0 1 0 1 1 1 3 1 2 1 1 0 0 0 0 1 2 2 2 1 34 38
0.925 0.303 0.363 0.939 0.260 0.823 0.233 0.259 0.614 0.063 0.757 0.421 0.528 0.078 0.867 0.481 0.256 0.302 0.146 0.436 0.680 0.944 0.165 0.168 0.237 0.475 0.190 0.785 0.498 0.158 0.277
БСП 2 2 2 2 2 1 1 1 0 1 1 1 2 1 2 2 2 0 1 1 1 1 3 2 2 2 2 1 1 1 1 44 39
0.603 0.824 0.133 0.577 0.191 0.303 0.753 0.970 0.297 0.047 0.028 0.912 0.717 0.693 0.803 0.634 0.420   0.204 0.548 0.111 0.753 0.750 0.924 0.261 0.753 0.275 0.514 0.166 0.800 0.029
ПФ 1 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 19 19
0.788 0.078 0.515 0.774 0.185 0.428   0.543 0.106 0.194   0.216 0.482 0.220 0.915 0.073 0.900 0.177 0.902 0.286 0.498   0.050 0.848 0.091 0.598 0.987 0.219 0.629    

ПартияМИРОстатък
БСП 05 0.1905413747752100
ГЕРБ 12 0.4582763571721592
ГЕРБ 10 0.4684180801253439
БСП 28 0.5138425957417863
ГЕРБ 14 0.5303794313323236
БСП 20 0.5479030659329391
БСП 04 0.5768442211055276
БСП 01 0.6030377668308703
ГЕРБ 04 0.6320402010050251
БСП 16 0.6338440519176344
ГЕРБ 30 0.6355681860673821
ГЕРБ 11 0.6586259802250256
ГЕРБ 06 0.6647640693199721
БСП 14 0.6925244933565964
ГЕРБ 19 0.6928753522071649
ГЕРБ 18 0.7015690539070996
БСП 13 0.7169314757562713
ГЕРБ 15 0.7170662015734006
ГЕРБ 07 0.7193108113485337
ГЕРБ 09 0.7232347616173808
БСП 23 0.7499946621116686
БСП 26 0.7526245976987856
БСП 22 0.7528866576559181
БСП 07 0.7531733715331662
БСП 30 0.8002841865160977
БСП 15 0.8031393795457919
ГЕРБ 28 0.8119855792122985
БСП 02 0.8238456253691227
ГЕРБ 08 0.8569689592209373
ГЕРБ 24 0.8933387206125062
ГЕРБ 27 0.9075394785429322
БСП 12 0.9119034595925065
БСП 24 0.9242174178040446
БСП 08 0.9704411336632353
ГЕРБ 17 0.9710472550436194
ГЕРБ 26 0.9876713314756357


Преразпределение на мандати:
МИР 05. ВИДИН, отнемане на мандат от БСП лява България-> даване на мандат на ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО

Итерация 26
Разпределение на мандати по райони:

Партия Райони Разпределени Определени от стъпка 1
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
РБ 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 3 2 1 1 0 1 0 0 23 23
0.839 0.949 0.500 0.632   0.287 0.259 0.357 0.101 0.214   0.519 0.580 0.385 0.693 0.136 0.646 0.208 0.692 0.216 0.371   0.689 0.655 0.021 0.603 0.745 0.230 0.128   0.200
ГЕРБ 4 5 6 3 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 5 4 1 3 1 2 1 6 5 6 3 4 1 2 2 1 87 84
0.244 0.368 0.010 0.632   0.665 0.719 0.857 0.723 0.468 0.659 0.458 0.188 0.530 0.717 0.058 0.971 0.702 0.693 0.115 0.298   0.394 0.893 0.112 0.988 0.908 0.812 0.491 0.636  
АТАКА 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 11 11
0.469 0.347 0.762 0.479   0.390 0.284 0.298 0.048 0.291 0.292 0.422 0.583 0.266 0.623 0.467 0.489 0.079 0.484 0.097 0.380   0.721 0.608 0.812 0.427 0.581 0.103 0.327   0.335
ББЦ 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 15 15
0.675 0.670 0.864 0.494   0.676 0.261   0.069 0.549   0.742 0.570   0.820 0.681 0.839 0.101 0.539 0.157     0.383 0.341 0.621 0.783 0.844 0.171 0.543    
АБВ 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 7 11
0.456 0.462 0.852 0.471 0.137 0.427 0.174 0.270 0.043 0.172 0.228 0.309 0.352 0.397 0.562 0.471 0.479 0.064 0.341 0.144 0.263 0.097 0.848 0.562 0.846 0.374 0.470 0.167 0.218 0.217 0.167
ДПС 2 2 1 1 1 1 0 1 4 0 1 0 1 0 1 1 1 3 1 2 1 1 0 0 0 0 1 2 2 2 1 34 38
0.925 0.303 0.363 0.939 0.260 0.823 0.233 0.259 0.614 0.063 0.757 0.421 0.528 0.078 0.867 0.481 0.256 0.302 0.146 0.436 0.680 0.944 0.165 0.168 0.237 0.475 0.190 0.785 0.498 0.158 0.277
БСП 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 2 2 2 0 1 1 1 1 3 2 2 2 2 1 1 1 1 43 39
0.603 0.824 0.133 0.577   0.303 0.753 0.970 0.297 0.047 0.028 0.912 0.717 0.693 0.803 0.634 0.420   0.204 0.548 0.111 0.753 0.750 0.924 0.261 0.753 0.275 0.514 0.166 0.800 0.029
ПФ 1 2 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 20 19
0.788 0.078 0.515 0.774 0.185 0.428   0.543 0.106 0.194   0.216 0.482 0.220 0.915 0.073 0.900 0.177 0.902 0.286 0.498   0.050 0.848 0.091 0.598 0.987 0.219 0.629    

ПартияМИРОстатък
ПФ 05 0.1846632847518587
ПФ 06 0.4277744776466334
ГЕРБ 12 0.4582763571721592
ГЕРБ 10 0.4684180801253439
ПФ 21 0.4975001854461835
БСП 28 0.5138425957417863
ПФ 03 0.5147670584986105
ГЕРБ 14 0.5303794313323236
ПФ 08 0.5425388340522374
БСП 20 0.5479030659329391
БСП 04 0.5768442211055276
ПФ 26 0.5984391227005851
БСП 01 0.6030377668308703
ПФ 29 0.6292281359524004
ГЕРБ 04 0.6320402010050251
БСП 16 0.6338440519176344
ГЕРБ 30 0.6355681860673821
ГЕРБ 11 0.6586259802250256
ГЕРБ 06 0.6647640693199721
БСП 14 0.6925244933565964
ГЕРБ 19 0.6928753522071649
ГЕРБ 18 0.7015690539070996
БСП 13 0.7169314757562713
ГЕРБ 15 0.7170662015734006
ГЕРБ 07 0.7193108113485337
ГЕРБ 09 0.7232347616173808
БСП 23 0.7499946621116686
БСП 26 0.7526245976987856
БСП 22 0.7528866576559181
БСП 07 0.7531733715331662
ПФ 04 0.7744321608040201
ПФ 01 0.7880557075959375
БСП 30 0.8002841865160977
БСП 15 0.8031393795457919
ГЕРБ 28 0.8119855792122985
БСП 02 0.8238456253691227
ПФ 24 0.8478390390554913
ГЕРБ 08 0.8569689592209373
ГЕРБ 24 0.8933387206125062
ПФ 17 0.9004948456811702
ПФ 19 0.9021870387763317
ГЕРБ 27 0.9075394785429322
БСП 12 0.9119034595925065
ПФ 15 0.9146782692593142
БСП 24 0.9242174178040446
БСП 08 0.9704411336632353
ГЕРБ 17 0.9710472550436194
ПФ 27 0.9871192429387531
ГЕРБ 26 0.9876713314756357


Преразпределение на мандати:
МИР 05. ВИДИН, отнемане на мандат от ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО-> даване на мандат на Коалиция АБВ – (Алтернатива за българско възраждане)

Итерация 27
Разпределение на мандати по райони:

Партия Райони Разпределени Определени от стъпка 1
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
РБ 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 3 2 1 1 0 1 0 0 23 23
0.839 0.949 0.500 0.632   0.287 0.259 0.357 0.101 0.214   0.519 0.580 0.385 0.693 0.136 0.646 0.208 0.692 0.216 0.371   0.689 0.655 0.021 0.603 0.745 0.230 0.128   0.200
ГЕРБ 4 5 6 3 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 5 4 1 3 1 2 1 6 5 6 3 4 1 2 2 1 87 84
0.244 0.368 0.010 0.632   0.665 0.719 0.857 0.723 0.468 0.659 0.458 0.188 0.530 0.717 0.058 0.971 0.702 0.693 0.115 0.298   0.394 0.893 0.112 0.988 0.908 0.812 0.491 0.636  
АТАКА 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 11 11
0.469 0.347 0.762 0.479   0.390 0.284 0.298 0.048 0.291 0.292 0.422 0.583 0.266 0.623 0.467 0.489 0.079 0.484 0.097 0.380   0.721 0.608 0.812 0.427 0.581 0.103 0.327   0.335
ББЦ 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 15 15
0.675 0.670 0.864 0.494   0.676 0.261   0.069 0.549   0.742 0.570   0.820 0.681 0.839 0.101 0.539 0.157     0.383 0.341 0.621 0.783 0.844 0.171 0.543    
АБВ 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 8 11
0.456 0.462 0.852 0.471 0.137 0.427 0.174 0.270 0.043 0.172 0.228 0.309 0.352 0.397 0.562 0.471 0.479 0.064 0.341 0.144 0.263 0.097 0.848 0.562 0.846 0.374 0.470 0.167 0.218 0.217 0.167
ДПС 2 2 1 1 1 1 0 1 4 0 1 0 1 0 1 1 1 3 1 2 1 1 0 0 0 0 1 2 2 2 1 34 38
0.925 0.303 0.363 0.939 0.260 0.823 0.233 0.259 0.614 0.063 0.757 0.421 0.528 0.078 0.867 0.481 0.256 0.302 0.146 0.436 0.680 0.944 0.165 0.168 0.237 0.475 0.190 0.785 0.498 0.158 0.277
БСП 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 2 2 2 0 1 1 1 1 3 2 2 2 2 1 1 1 1 43 39
0.603 0.824 0.133 0.577   0.303 0.753 0.970 0.297 0.047 0.028 0.912 0.717 0.693 0.803 0.634 0.420   0.204 0.548 0.111 0.753 0.750 0.924 0.261 0.753 0.275 0.514 0.166 0.800 0.029
ПФ 1 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 19 19
0.788 0.078 0.515 0.774   0.428   0.543 0.106 0.194   0.216 0.482 0.220 0.915 0.073 0.900 0.177 0.902 0.286 0.498   0.050 0.848 0.091 0.598 0.987 0.219 0.629    

ПартияМИРОстатък
ГЕРБ 12 0.4582763571721592
ГЕРБ 10 0.4684180801253439
БСП 28 0.5138425957417863
ГЕРБ 14 0.5303794313323236
БСП 20 0.5479030659329391
БСП 04 0.5768442211055276
БСП 01 0.6030377668308703
ГЕРБ 04 0.6320402010050251
БСП 16 0.6338440519176344
ГЕРБ 30 0.6355681860673821
ГЕРБ 11 0.6586259802250256
ГЕРБ 06 0.6647640693199721
БСП 14 0.6925244933565964
ГЕРБ 19 0.6928753522071649
ГЕРБ 18 0.7015690539070996
БСП 13 0.7169314757562713
ГЕРБ 15 0.7170662015734006
ГЕРБ 07 0.7193108113485337
ГЕРБ 09 0.7232347616173808
БСП 23 0.7499946621116686
БСП 26 0.7526245976987856
БСП 22 0.7528866576559181
БСП 07 0.7531733715331662
БСП 30 0.8002841865160977
БСП 15 0.8031393795457919
ГЕРБ 28 0.8119855792122985
БСП 02 0.8238456253691227
ГЕРБ 08 0.8569689592209373
ГЕРБ 24 0.8933387206125062
ГЕРБ 27 0.9075394785429322
БСП 12 0.9119034595925065
БСП 24 0.9242174178040446
БСП 08 0.9704411336632353
ГЕРБ 17 0.9710472550436194
ГЕРБ 26 0.9876713314756357


Преразпределение на мандати:
МИР 12. МОНТАНА, отнемане на мандат от ПП ГЕРБ-> даване на мандат на АТАКА

Итерация 28
Разпределение на мандати по райони:

Партия Райони Разпределени Определени от стъпка 1
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
РБ 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 3 2 1 1 0 1 0 0 23 23
0.839 0.949 0.500 0.632   0.287 0.259 0.357 0.101 0.214   0.519 0.580 0.385 0.693 0.136 0.646 0.208 0.692 0.216 0.371   0.689 0.655 0.021 0.603 0.745 0.230 0.128   0.200
ГЕРБ 4 5 6 3 1 2 2 2 1 2 2 1 3 2 3 5 4 1 3 1 2 1 6 5 6 3 4 1 2 2 1 86 84
0.244 0.368 0.010 0.632   0.665 0.719 0.857 0.723 0.468 0.659   0.188 0.530 0.717 0.058 0.971 0.702 0.693 0.115 0.298   0.394 0.893 0.112 0.988 0.908 0.812 0.491 0.636  
АТАКА 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 12 11
0.469 0.347 0.762 0.479   0.390 0.284 0.298 0.048 0.291 0.292 0.422 0.583 0.266 0.623 0.467 0.489 0.079 0.484 0.097 0.380   0.721 0.608 0.812 0.427 0.581 0.103 0.327   0.335
ББЦ 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 15 15
0.675 0.670 0.864 0.494   0.676 0.261   0.069 0.549   0.742 0.570   0.820 0.681 0.839 0.101 0.539 0.157     0.383 0.341 0.621 0.783 0.844 0.171 0.543    
АБВ 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 8 11
0.456 0.462 0.852 0.471 0.137 0.427 0.174 0.270 0.043 0.172 0.228 0.309 0.352 0.397 0.562 0.471 0.479 0.064 0.341 0.144 0.263 0.097 0.848 0.562 0.846 0.374 0.470 0.167 0.218 0.217 0.167
ДПС 2 2 1 1 1 1 0 1 4 0 1 0 1 0 1 1 1 3 1 2 1 1 0 0 0 0 1 2 2 2 1 34 38
0.925 0.303 0.363 0.939 0.260 0.823 0.233 0.259 0.614 0.063 0.757 0.421 0.528 0.078 0.867 0.481 0.256 0.302 0.146 0.436 0.680 0.944 0.165 0.168 0.237 0.475 0.190 0.785 0.498 0.158 0.277
БСП 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 2 2 2 0 1 1 1 1 3 2 2 2 2 1 1 1 1 43 39
0.603 0.824 0.133 0.577   0.303 0.753 0.970 0.297 0.047 0.028 0.912 0.717 0.693 0.803 0.634 0.420   0.204 0.548 0.111 0.753 0.750 0.924 0.261 0.753 0.275 0.514 0.166 0.800 0.029
ПФ 1 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 19 19
0.788 0.078 0.515 0.774   0.428   0.543 0.106 0.194   0.216 0.482 0.220 0.915 0.073 0.900 0.177 0.902 0.286 0.498   0.050 0.848 0.091 0.598 0.987 0.219 0.629    

ПартияМИРОстатък
АТАКА 07 0.2841112570132506
АТАКА 11 0.2924480054551654
АТАКА 31 0.3354282101818452
АТАКА 21 0.3800014835694681
АТАКА 12 0.4219369615752769
ГЕРБ 10 0.4684180801253439
АТАКА 17 0.4894699635663070
БСП 28 0.5138425957417863
ГЕРБ 14 0.5303794313323236
БСП 20 0.5479030659329391
БСП 04 0.5768442211055276
АТАКА 27 0.5814876224540775
АТАКА 13 0.5829941689821156
БСП 01 0.6030377668308703
АТАКА 24 0.6084520931634058
ГЕРБ 04 0.6320402010050251
БСП 16 0.6338440519176344
ГЕРБ 30 0.6355681860673821
ГЕРБ 11 0.6586259802250256
ГЕРБ 06 0.6647640693199721
БСП 14 0.6925244933565964
ГЕРБ 19 0.6928753522071649
ГЕРБ 18 0.7015690539070996
БСП 13 0.7169314757562713
ГЕРБ 15 0.7170662015734006
ГЕРБ 07 0.7193108113485337
АТАКА 23 0.7211700651222376
ГЕРБ 09 0.7232347616173808
БСП 23 0.7499946621116686
БСП 26 0.7526245976987856
БСП 22 0.7528866576559181
БСП 07 0.7531733715331662
АТАКА 03 0.7624324650889821
БСП 30 0.8002841865160977
БСП 15 0.8031393795457919
ГЕРБ 28 0.8119855792122985
АТАКА 25 0.8124812840630053
БСП 02 0.8238456253691227
ГЕРБ 08 0.8569689592209373
ГЕРБ 24 0.8933387206125062
ГЕРБ 27 0.9075394785429322
БСП 12 0.9119034595925065
БСП 24 0.9242174178040446
БСП 08 0.9704411336632353
ГЕРБ 17 0.9710472550436194
ГЕРБ 26 0.9876713314756357


Преразпределение на мандати:
МИР 07. ГАБРОВО, отнемане на мандат от АТАКА-> даване на мандат на КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА

Итерация 29
Разпределение на мандати по райони:

Партия Райони Разпределени Определени от стъпка 1
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
РБ 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 3 2 1 1 0 1 0 0 23 23
0.839 0.949 0.500 0.632   0.287 0.259 0.357 0.101 0.214   0.519 0.580 0.385 0.693 0.136 0.646 0.208 0.692 0.216 0.371   0.689 0.655 0.021 0.603 0.745 0.230 0.128   0.200
ГЕРБ 4 5 6 3 1 2 2 2 1 2 2 1 3 2 3 5 4 1 3 1 2 1 6 5 6 3 4 1 2 2 1 86 84
0.244 0.368 0.010 0.632   0.665 0.719 0.857 0.723 0.468 0.659   0.188 0.530 0.717 0.058 0.971 0.702 0.693 0.115 0.298   0.394 0.893 0.112 0.988 0.908 0.812 0.491 0.636  
АТАКА 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 11 11
0.469 0.347 0.762 0.479   0.390   0.298 0.048 0.291 0.292 0.422 0.583 0.266 0.623 0.467 0.489 0.079 0.484 0.097 0.380   0.721 0.608 0.812 0.427 0.581 0.103 0.327   0.335
ББЦ 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 16 15
0.675 0.670 0.864 0.494   0.676 0.261   0.069 0.549   0.742 0.570   0.820 0.681 0.839 0.101 0.539 0.157     0.383 0.341 0.621 0.783 0.844 0.171 0.543    
АБВ 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 8 11
0.456 0.462 0.852 0.471 0.137 0.427 0.174 0.270 0.043 0.172 0.228 0.309 0.352 0.397 0.562 0.471 0.479 0.064 0.341 0.144 0.263 0.097 0.848 0.562 0.846 0.374 0.470 0.167 0.218 0.217 0.167
ДПС 2 2 1 1 1 1 0 1 4 0 1 0 1 0 1 1 1 3 1 2 1 1 0 0 0 0 1 2 2 2 1 34 38
0.925 0.303 0.363 0.939 0.260 0.823 0.233 0.259 0.614 0.063 0.757 0.421 0.528 0.078 0.867 0.481 0.256 0.302 0.146 0.436 0.680 0.944 0.165 0.168 0.237 0.475 0.190 0.785 0.498 0.158 0.277
БСП 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 2 2 2 0 1 1 1 1 3 2 2 2 2 1 1 1 1 43 39
0.603 0.824 0.133 0.577   0.303 0.753 0.970 0.297 0.047 0.028 0.912 0.717 0.693 0.803 0.634 0.420   0.204 0.548 0.111 0.753 0.750 0.924 0.261 0.753 0.275 0.514 0.166 0.800 0.029
ПФ 1 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 19 19
0.788 0.078 0.515 0.774   0.428   0.543 0.106 0.194   0.216 0.482 0.220 0.915 0.073 0.900 0.177 0.902 0.286 0.498   0.050 0.848 0.091 0.598 0.987 0.219 0.629    

ПартияМИРОстатък
ББЦ 07 0.2612709402729696
ГЕРБ 10 0.4684180801253439
БСП 28 0.5138425957417863
ГЕРБ 14 0.5303794313323236
ББЦ 19 0.5389328681962521
ББЦ 29 0.5433024515264307
БСП 20 0.5479030659329391
ББЦ 10 0.5493996975714624
ББЦ 13 0.5701385355926897
БСП 04 0.5768442211055276
БСП 01 0.6030377668308703
ББЦ 25 0.6209365621236017
ГЕРБ 04 0.6320402010050251
БСП 16 0.6338440519176344
ГЕРБ 30 0.6355681860673821
ГЕРБ 11 0.6586259802250256
ГЕРБ 06 0.6647640693199721
ББЦ 02 0.6695674183711596
ББЦ 01 0.6752493462263577
ББЦ 06 0.6763346160799607
ББЦ 16 0.6805894408119450
БСП 14 0.6925244933565964
ГЕРБ 19 0.6928753522071649
ГЕРБ 18 0.7015690539070996
БСП 13 0.7169314757562713
ГЕРБ 15 0.7170662015734006
ГЕРБ 07 0.7193108113485337
ГЕРБ 09 0.7232347616173808
ББЦ 12 0.7420860112129085
БСП 23 0.7499946621116686
БСП 26 0.7526245976987856
БСП 22 0.7528866576559181
БСП 07 0.7531733715331662
ББЦ 26 0.7825362713746620
БСП 30 0.8002841865160977
БСП 15 0.8031393795457919
ГЕРБ 28 0.8119855792122985
ББЦ 15 0.8202464004749889
БСП 02 0.8238456253691227
ББЦ 17 0.8386274829678311
ББЦ 27 0.8440769514817577
ГЕРБ 08 0.8569689592209373
ББЦ 03 0.8644468610291198
ГЕРБ 24 0.8933387206125062
ГЕРБ 27 0.9075394785429322
БСП 12 0.9119034595925065
БСП 24 0.9242174178040446
БСП 08 0.9704411336632353
ГЕРБ 17 0.9710472550436194
ГЕРБ 26 0.9876713314756357


Преразпределение на мандати:
МИР 07. ГАБРОВО, отнемане на мандат от КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА-> даване на мандат на РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС

Итерация 30
Разпределение на мандати по райони:

Партия Райони Разпределени Определени от стъпка 1
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
РБ 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 3 2 1 1 0 1 0 0 24 23
0.839 0.949 0.500 0.632   0.287 0.259 0.357 0.101 0.214   0.519 0.580 0.385 0.693 0.136 0.646 0.208 0.692 0.216 0.371   0.689 0.655 0.021 0.603 0.745 0.230 0.128   0.200
ГЕРБ 4 5 6 3 1 2 2 2 1 2 2 1 3 2 3 5 4 1 3 1 2 1 6 5 6 3 4 1 2 2 1 86 84
0.244 0.368 0.010 0.632   0.665 0.719 0.857 0.723 0.468 0.659   0.188 0.530 0.717 0.058 0.971 0.702 0.693 0.115 0.298   0.394 0.893 0.112 0.988 0.908 0.812 0.491 0.636  
АТАКА 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 11 11
0.469 0.347 0.762 0.479   0.390   0.298 0.048 0.291 0.292 0.422 0.583 0.266 0.623 0.467 0.489 0.079 0.484 0.097 0.380   0.721 0.608 0.812 0.427 0.581 0.103 0.327   0.335
ББЦ 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 15 15
0.675 0.670 0.864 0.494   0.676     0.069 0.549   0.742 0.570   0.820 0.681 0.839 0.101 0.539 0.157     0.383 0.341 0.621 0.783 0.844 0.171 0.543    
АБВ 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 8 11
0.456 0.462 0.852 0.471 0.137 0.427 0.174 0.270 0.043 0.172 0.228 0.309 0.352 0.397 0.562 0.471 0.479 0.064 0.341 0.144 0.263 0.097 0.848 0.562 0.846 0.374 0.470 0.167 0.218 0.217 0.167
ДПС 2 2 1 1 1 1 0 1 4 0 1 0 1 0 1 1 1 3 1 2 1 1 0 0 0 0 1 2 2 2 1 34 38
0.925 0.303 0.363 0.939 0.260 0.823 0.233 0.259 0.614 0.063 0.757 0.421 0.528 0.078 0.867 0.481 0.256 0.302 0.146 0.436 0.680 0.944 0.165 0.168 0.237 0.475 0.190 0.785 0.498 0.158 0.277
БСП 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 2 2 2 0 1 1 1 1 3 2 2 2 2 1 1 1 1 43 39
0.603 0.824 0.133 0.577   0.303 0.753 0.970 0.297 0.047 0.028 0.912 0.717 0.693 0.803 0.634 0.420   0.204 0.548 0.111 0.753 0.750 0.924 0.261 0.753 0.275 0.514 0.166 0.800 0.029
ПФ 1 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 19 19
0.788 0.078 0.515 0.774   0.428   0.543 0.106 0.194   0.216 0.482 0.220 0.915 0.073 0.900 0.177 0.902 0.286 0.498   0.050 0.848 0.091 0.598 0.987 0.219 0.629    

ПартияМИРОстатък
РБ 07 0.2585651187776053
РБ 08 0.3570880414935563
ГЕРБ 10 0.4684180801253439
БСП 28 0.5138425957417863
РБ 12 0.5188534117325311
ГЕРБ 14 0.5303794313323236
БСП 20 0.5479030659329391
БСП 04 0.5768442211055276
РБ 13 0.5804406527609283
БСП 01 0.6030377668308703
РБ 26 0.6032101837475451
ГЕРБ 04 0.6320402010050251
РБ 04 0.6322010050251256
БСП 16 0.6338440519176344
ГЕРБ 30 0.6355681860673821
РБ 17 0.6462746743107507
РБ 24 0.6550337960458284
ГЕРБ 11 0.6586259802250256
ГЕРБ 06 0.6647640693199721
РБ 23 0.6888651649407494
РБ 19 0.6917125095040029
БСП 14 0.6925244933565964
ГЕРБ 19 0.6928753522071649
РБ 15 0.6934188065904705
ГЕРБ 18 0.7015690539070996
БСП 13 0.7169314757562713
ГЕРБ 15 0.7170662015734006
ГЕРБ 07 0.7193108113485337
ГЕРБ 09 0.7232347616173808
РБ 27 0.7452375953023973
БСП 23 0.7499946621116686
БСП 26 0.7526245976987856
БСП 22 0.7528866576559181
БСП 07 0.7531733715331662
БСП 30 0.8002841865160977
БСП 15 0.8031393795457919
ГЕРБ 28 0.8119855792122985
БСП 02 0.8238456253691227
РБ 01 0.8389816335218634
ГЕРБ 08 0.8569689592209373
ГЕРБ 24 0.8933387206125062
ГЕРБ 27 0.9075394785429322
БСП 12 0.9119034595925065
БСП 24 0.9242174178040446
РБ 02 0.9487507081128642
БСП 08 0.9704411336632353
ГЕРБ 17 0.9710472550436194
ГЕРБ 26 0.9876713314756357


Преразпределение на мандати:
МИР 07. ГАБРОВО, отнемане на мандат от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС-> даване на мандат на ДПС – Движение за права и свободи

Итерация 31
Разпределение на мандати по райони:

Партия Райони Разпределени Определени от стъпка 1
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
РБ 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 3 2 1 1 0 1 0 0 23 23
0.839 0.949 0.500 0.632   0.287   0.357 0.101 0.214   0.519 0.580 0.385 0.693 0.136 0.646 0.208 0.692 0.216 0.371   0.689 0.655 0.021 0.603 0.745 0.230 0.128   0.200
ГЕРБ 4 5 6 3 1 2 2 2 1 2 2 1 3 2 3 5 4 1 3 1 2 1 6 5 6 3 4 1 2 2 1 86 84
0.244 0.368 0.010 0.632   0.665 0.719 0.857 0.723 0.468 0.659   0.188 0.530 0.717 0.058 0.971 0.702 0.693 0.115 0.298   0.394 0.893 0.112 0.988 0.908 0.812 0.491 0.636  
АТАКА 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 11 11
0.469 0.347 0.762 0.479   0.390   0.298 0.048 0.291 0.292 0.422 0.583 0.266 0.623 0.467 0.489 0.079 0.484 0.097 0.380   0.721 0.608 0.812 0.427 0.581 0.103 0.327   0.335
ББЦ 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 15 15
0.675 0.670 0.864 0.494   0.676     0.069 0.549   0.742 0.570   0.820 0.681 0.839 0.101 0.539 0.157     0.383 0.341 0.621 0.783 0.844 0.171 0.543    
АБВ 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 8 11
0.456 0.462 0.852 0.471 0.137 0.427 0.174 0.270 0.043 0.172 0.228 0.309 0.352 0.397 0.562 0.471 0.479 0.064 0.341 0.144 0.263 0.097 0.848 0.562 0.846 0.374 0.470 0.167 0.218 0.217 0.167
ДПС 2 2 1 1 1 1 1 1 4 0 1 0 1 0 1 1 1 3 1 2 1 1 0 0 0 0 1 2 2 2 1 35 38
0.925 0.303 0.363 0.939 0.260 0.823 0.233 0.259 0.614 0.063 0.757 0.421 0.528 0.078 0.867 0.481 0.256 0.302 0.146 0.436 0.680 0.944 0.165 0.168 0.237 0.475 0.190 0.785 0.498 0.158 0.277
БСП 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 2 2 2 0 1 1 1 1 3 2 2 2 2 1 1 1 1 43 39
0.603 0.824 0.133 0.577   0.303 0.753 0.970 0.297 0.047 0.028 0.912 0.717 0.693 0.803 0.634 0.420   0.204 0.548 0.111 0.753 0.750 0.924 0.261 0.753 0.275 0.514 0.166 0.800 0.029
ПФ 1 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 19 19
0.788 0.078 0.515 0.774   0.428   0.543 0.106 0.194   0.216 0.482 0.220 0.915 0.073 0.900 0.177 0.902 0.286 0.498   0.050 0.848 0.091 0.598 0.987 0.219 0.629    

ПартияМИРОстатък
ГЕРБ 10 0.4684180801253439
БСП 28 0.5138425957417863
ГЕРБ 14 0.5303794313323236
БСП 20 0.5479030659329391
БСП 04 0.5768442211055276
БСП 01 0.6030377668308703
ГЕРБ 04 0.6320402010050251
БСП 16 0.6338440519176344
ГЕРБ 30 0.6355681860673821
ГЕРБ 11 0.6586259802250256
ГЕРБ 06 0.6647640693199721
БСП 14 0.6925244933565964
ГЕРБ 19 0.6928753522071649
ГЕРБ 18 0.7015690539070996
БСП 13 0.7169314757562713
ГЕРБ 15 0.7170662015734006
ГЕРБ 07 0.7193108113485337
ГЕРБ 09 0.7232347616173808
БСП 23 0.7499946621116686
БСП 26 0.7526245976987856
БСП 22 0.7528866576559181
БСП 07 0.7531733715331662
БСП 30 0.8002841865160977
БСП 15 0.8031393795457919
ГЕРБ 28 0.8119855792122985
БСП 02 0.8238456253691227
ГЕРБ 08 0.8569689592209373
ГЕРБ 24 0.8933387206125062
ГЕРБ 27 0.9075394785429322
БСП 12 0.9119034595925065
БСП 24 0.9242174178040446
БСП 08 0.9704411336632353
ГЕРБ 17 0.9710472550436194
ГЕРБ 26 0.9876713314756357


Преразпределение на мандати:
МИР 10. КЮСТЕНДИЛ, отнемане на мандат от ПП ГЕРБ-> даване на мандат на АТАКА

Итерация 32
Разпределение на мандати по райони:

Партия Райони Разпределени Определени от стъпка 1
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
РБ 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 3 2 1 1 0 1 0 0 23 23
0.839 0.949 0.500 0.632   0.287   0.357 0.101 0.214   0.519 0.580 0.385 0.693 0.136 0.646 0.208 0.692 0.216 0.371   0.689 0.655 0.021 0.603 0.745 0.230 0.128   0.200
ГЕРБ 4 5 6 3 1 2 2 2 1 1 2 1 3 2 3 5 4 1 3 1 2 1 6 5 6 3 4 1 2 2 1 85 84
0.244 0.368 0.010 0.632   0.665 0.719 0.857 0.723   0.659   0.188 0.530 0.717 0.058 0.971 0.702 0.693 0.115 0.298   0.394 0.893 0.112 0.988 0.908 0.812 0.491 0.636  
АТАКА 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 12 11
0.469 0.347 0.762 0.479   0.390   0.298 0.048 0.291 0.292 0.422 0.583 0.266 0.623 0.467 0.489 0.079 0.484 0.097 0.380   0.721 0.608 0.812 0.427 0.581 0.103 0.327   0.335
ББЦ 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 15 15
0.675 0.670 0.864 0.494   0.676     0.069 0.549   0.742 0.570   0.820 0.681 0.839 0.101 0.539 0.157     0.383 0.341 0.621 0.783 0.844 0.171 0.543    
АБВ 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 8 11
0.456 0.462 0.852 0.471 0.137 0.427 0.174 0.270 0.043 0.172 0.228 0.309 0.352 0.397 0.562 0.471 0.479 0.064 0.341 0.144 0.263 0.097 0.848 0.562 0.846 0.374 0.470 0.167 0.218 0.217 0.167
ДПС 2 2 1 1 1 1 1 1 4 0 1 0 1 0 1 1 1 3 1 2 1 1 0 0 0 0 1 2 2 2 1 35 38
0.925 0.303 0.363 0.939 0.260 0.823 0.233 0.259 0.614 0.063 0.757 0.421 0.528 0.078 0.867 0.481 0.256 0.302 0.146 0.436 0.680 0.944 0.165 0.168 0.237 0.475 0.190 0.785 0.498 0.158 0.277
БСП 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 2 2 2 0 1 1 1 1 3 2 2 2 2 1 1 1 1 43 39
0.603 0.824 0.133 0.577   0.303 0.753 0.970 0.297 0.047 0.028 0.912 0.717 0.693 0.803 0.634 0.420   0.204 0.548 0.111 0.753 0.750 0.924 0.261 0.753 0.275 0.514 0.166 0.800 0.029
ПФ 1 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 19 19
0.788 0.078 0.515 0.774   0.428   0.543 0.106 0.194   0.216 0.482 0.220 0.915 0.073 0.900 0.177 0.902 0.286 0.498   0.050 0.848 0.091 0.598 0.987 0.219 0.629    

ПартияМИРОстатък
АТАКА 10 0.2912058882471898
АТАКА 11 0.2924480054551654
АТАКА 31 0.3354282101818452
АТАКА 21 0.3800014835694681
АТАКА 12 0.4219369615752769
АТАКА 17 0.4894699635663070
БСП 28 0.5138425957417863
ГЕРБ 14 0.5303794313323236
БСП 20 0.5479030659329391
БСП 04 0.5768442211055276
АТАКА 27 0.5814876224540775
АТАКА 13 0.5829941689821156
БСП 01 0.6030377668308703
АТАКА 24 0.6084520931634058
ГЕРБ 04 0.6320402010050251
БСП 16 0.6338440519176344
ГЕРБ 30 0.6355681860673821
ГЕРБ 11 0.6586259802250256
ГЕРБ 06 0.6647640693199721
БСП 14 0.6925244933565964
ГЕРБ 19 0.6928753522071649
ГЕРБ 18 0.7015690539070996
БСП 13 0.7169314757562713
ГЕРБ 15 0.7170662015734006
ГЕРБ 07 0.7193108113485337
АТАКА 23 0.7211700651222376
ГЕРБ 09 0.7232347616173808
БСП 23 0.7499946621116686
БСП 26 0.7526245976987856
БСП 22 0.7528866576559181
БСП 07 0.7531733715331662
АТАКА 03 0.7624324650889821
БСП 30 0.8002841865160977
БСП 15 0.8031393795457919
ГЕРБ 28 0.8119855792122985
АТАКА 25 0.8124812840630053
БСП 02 0.8238456253691227
ГЕРБ 08 0.8569689592209373
ГЕРБ 24 0.8933387206125062
ГЕРБ 27 0.9075394785429322
БСП 12 0.9119034595925065
БСП 24 0.9242174178040446
БСП 08 0.9704411336632353
ГЕРБ 17 0.9710472550436194
ГЕРБ 26 0.9876713314756357


Преразпределение на мандати:
МИР 10. КЮСТЕНДИЛ, отнемане на мандат от АТАКА-> даване на мандат на РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС

Итерация 33
Разпределение на мандати по райони:

Партия Райони Разпределени Определени от стъпка 1
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
РБ 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 3 2 1 1 0 1 0 0 24 23
0.839 0.949 0.500 0.632   0.287   0.357 0.101 0.214   0.519 0.580 0.385 0.693 0.136 0.646 0.208 0.692 0.216 0.371   0.689 0.655 0.021 0.603 0.745 0.230 0.128   0.200
ГЕРБ 4 5 6 3 1 2 2 2 1 1 2 1 3 2 3 5 4 1 3 1 2 1 6 5 6 3 4 1 2 2 1 85 84
0.244 0.368 0.010 0.632   0.665 0.719 0.857 0.723   0.659   0.188 0.530 0.717 0.058 0.971 0.702 0.693 0.115 0.298   0.394 0.893 0.112 0.988 0.908 0.812 0.491 0.636  
АТАКА 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 11 11
0.469 0.347 0.762 0.479   0.390   0.298 0.048   0.292 0.422 0.583 0.266 0.623 0.467 0.489 0.079 0.484 0.097 0.380   0.721 0.608 0.812 0.427 0.581 0.103 0.327   0.335
ББЦ 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 15 15
0.675 0.670 0.864 0.494   0.676     0.069 0.549   0.742 0.570   0.820 0.681 0.839 0.101 0.539 0.157     0.383 0.341 0.621 0.783 0.844 0.171 0.543    
АБВ 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 8 11
0.456 0.462 0.852 0.471 0.137 0.427 0.174 0.270 0.043 0.172 0.228 0.309 0.352 0.397 0.562 0.471 0.479 0.064 0.341 0.144 0.263 0.097 0.848 0.562 0.846 0.374 0.470 0.167 0.218 0.217 0.167
ДПС 2 2 1 1 1 1 1 1 4 0 1 0 1 0 1 1 1 3 1 2 1 1 0 0 0 0 1 2 2 2 1 35 38
0.925 0.303 0.363 0.939 0.260 0.823 0.233 0.259 0.614 0.063 0.757 0.421 0.528 0.078 0.867 0.481 0.256 0.302 0.146 0.436 0.680 0.944 0.165 0.168 0.237 0.475 0.190 0.785 0.498 0.158 0.277
БСП 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 2 2 2 0 1 1 1 1 3 2 2 2 2 1 1 1 1 43 39
0.603 0.824 0.133 0.577   0.303 0.753 0.970 0.297 0.047 0.028 0.912 0.717 0.693 0.803 0.634 0.420   0.204 0.548 0.111 0.753 0.750 0.924 0.261 0.753 0.275 0.514 0.166 0.800 0.029
ПФ 1 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 19 19
0.788 0.078 0.515 0.774   0.428   0.543 0.106 0.194   0.216 0.482 0.220 0.915 0.073 0.900 0.177 0.902 0.286 0.498   0.050 0.848 0.091 0.598 0.987 0.219 0.629    

ПартияМИРОстатък
РБ 10 0.2143234527865328
РБ 08 0.3570880414935563
БСП 28 0.5138425957417863
РБ 12 0.5188534117325311
ГЕРБ 14 0.5303794313323236
БСП 20 0.5479030659329391
БСП 04 0.5768442211055276
РБ 13 0.5804406527609283
БСП 01 0.6030377668308703
РБ 26 0.6032101837475451
ГЕРБ 04 0.6320402010050251
РБ 04 0.6322010050251256
БСП 16 0.6338440519176344
ГЕРБ 30 0.6355681860673821
РБ 17 0.6462746743107507
РБ 24 0.6550337960458284
ГЕРБ 11 0.6586259802250256
ГЕРБ 06 0.6647640693199721
РБ 23 0.6888651649407494
РБ 19 0.6917125095040029
БСП 14 0.6925244933565964
ГЕРБ 19 0.6928753522071649
РБ 15 0.6934188065904705
ГЕРБ 18 0.7015690539070996
БСП 13 0.7169314757562713
ГЕРБ 15 0.7170662015734006
ГЕРБ 07 0.7193108113485337
ГЕРБ 09 0.7232347616173808
РБ 27 0.7452375953023973
БСП 23 0.7499946621116686
БСП 26 0.7526245976987856
БСП 22 0.7528866576559181
БСП 07 0.7531733715331662
БСП 30 0.8002841865160977
БСП 15 0.8031393795457919
ГЕРБ 28 0.8119855792122985
БСП 02 0.8238456253691227
РБ 01 0.8389816335218634
ГЕРБ 08 0.8569689592209373
ГЕРБ 24 0.8933387206125062
ГЕРБ 27 0.9075394785429322
БСП 12 0.9119034595925065
БСП 24 0.9242174178040446
РБ 02 0.9487507081128642
БСП 08 0.9704411336632353
ГЕРБ 17 0.9710472550436194
ГЕРБ 26 0.9876713314756357


Преразпределение на мандати:
МИР 10. КЮСТЕНДИЛ, отнемане на мандат от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС-> даване на мандат на ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО

Итерация 34
Разпределение на мандати по райони:

Партия Райони Разпределени Определени от стъпка 1
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
РБ 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 3 2 1 1 0 1 0 0 23 23
0.839 0.949 0.500 0.632   0.287   0.357 0.101     0.519 0.580 0.385 0.693 0.136 0.646 0.208 0.692 0.216 0.371   0.689 0.655 0.021 0.603 0.745 0.230 0.128   0.200
ГЕРБ 4 5 6 3 1 2 2 2 1 1 2 1 3 2 3 5 4 1 3 1 2 1 6 5 6 3 4 1 2 2 1 85 84
0.244 0.368 0.010 0.632   0.665 0.719 0.857 0.723   0.659   0.188 0.530 0.717 0.058 0.971 0.702 0.693 0.115 0.298   0.394 0.893 0.112 0.988 0.908 0.812 0.491 0.636  
АТАКА 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 11 11
0.469 0.347 0.762 0.479   0.390   0.298 0.048   0.292 0.422 0.583 0.266 0.623 0.467 0.489 0.079 0.484 0.097 0.380   0.721 0.608 0.812 0.427 0.581 0.103 0.327   0.335
ББЦ 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 15 15
0.675 0.670 0.864 0.494   0.676     0.069 0.549   0.742 0.570   0.820 0.681 0.839 0.101 0.539 0.157     0.383 0.341 0.621 0.783 0.844 0.171 0.543    
АБВ 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 8 11
0.456 0.462 0.852 0.471 0.137 0.427 0.174 0.270 0.043 0.172 0.228 0.309 0.352 0.397 0.562 0.471 0.479 0.064 0.341 0.144 0.263 0.097 0.848 0.562 0.846 0.374 0.470 0.167 0.218 0.217 0.167
ДПС 2 2 1 1 1 1 1 1 4 0 1 0 1 0 1 1 1 3 1 2 1 1 0 0 0 0 1 2 2 2 1 35 38
0.925 0.303 0.363 0.939 0.260 0.823 0.233 0.259 0.614 0.063 0.757 0.421 0.528 0.078 0.867 0.481 0.256 0.302 0.146 0.436 0.680 0.944 0.165 0.168 0.237 0.475 0.190 0.785 0.498 0.158 0.277
БСП 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 2 2 2 0 1 1 1 1 3 2 2 2 2 1 1 1 1 43 39
0.603 0.824 0.133 0.577   0.303 0.753 0.970 0.297 0.047 0.028 0.912 0.717 0.693 0.803 0.634 0.420   0.204 0.548 0.111 0.753 0.750 0.924 0.261 0.753 0.275 0.514 0.166 0.800 0.029
ПФ 1 2 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 20 19
0.788 0.078 0.515 0.774   0.428   0.543 0.106 0.194   0.216 0.482 0.220 0.915 0.073 0.900 0.177 0.902 0.286 0.498   0.050 0.848 0.091 0.598 0.987 0.219 0.629    

ПартияМИРОстатък
ПФ 10 0.1944287562170927
ПФ 06 0.4277744776466334
ПФ 21 0.4975001854461835
БСП 28 0.5138425957417863
ПФ 03 0.5147670584986105
ГЕРБ 14 0.5303794313323236
ПФ 08 0.5425388340522374
БСП 20 0.5479030659329391
БСП 04 0.5768442211055276
ПФ 26 0.5984391227005851
БСП 01 0.6030377668308703
ПФ 29 0.6292281359524004
ГЕРБ 04 0.6320402010050251
БСП 16 0.6338440519176344
ГЕРБ 30 0.6355681860673821
ГЕРБ 11 0.6586259802250256
ГЕРБ 06 0.6647640693199721
БСП 14 0.6925244933565964
ГЕРБ 19 0.6928753522071649
ГЕРБ 18 0.7015690539070996
БСП 13 0.7169314757562713
ГЕРБ 15 0.7170662015734006
ГЕРБ 07 0.7193108113485337
ГЕРБ 09 0.7232347616173808
БСП 23 0.7499946621116686
БСП 26 0.7526245976987856
БСП 22 0.7528866576559181
БСП 07 0.7531733715331662
ПФ 04 0.7744321608040201
ПФ 01 0.7880557075959375
БСП 30 0.8002841865160977
БСП 15 0.8031393795457919
ГЕРБ 28 0.8119855792122985
БСП 02 0.8238456253691227
ПФ 24 0.8478390390554913
ГЕРБ 08 0.8569689592209373
ГЕРБ 24 0.8933387206125062
ПФ 17 0.9004948456811702
ПФ 19 0.9021870387763317
ГЕРБ 27 0.9075394785429322
БСП 12 0.9119034595925065
ПФ 15 0.9146782692593142
БСП 24 0.9242174178040446
БСП 08 0.9704411336632353
ГЕРБ 17 0.9710472550436194
ПФ 27 0.9871192429387531
ГЕРБ 26 0.9876713314756357


Преразпределение на мандати:
МИР 10. КЮСТЕНДИЛ, отнемане на мандат от ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО-> даване на мандат на Коалиция АБВ – (Алтернатива за българско възраждане)

Итерация 35
Разпределение на мандати по райони:

Партия Райони Разпределени Определени от стъпка 1
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
РБ 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 3 2 1 1 0 1 0 0 23 23
0.839 0.949 0.500 0.632   0.287   0.357 0.101     0.519 0.580 0.385 0.693 0.136 0.646 0.208 0.692 0.216 0.371   0.689 0.655 0.021 0.603 0.745 0.230 0.128   0.200
ГЕРБ 4 5 6 3 1 2 2 2 1 1 2 1 3 2 3 5 4 1 3 1 2 1 6 5 6 3 4 1 2 2 1 85 84
0.244 0.368 0.010 0.632   0.665 0.719 0.857 0.723   0.659   0.188 0.530 0.717 0.058 0.971 0.702 0.693 0.115 0.298   0.394 0.893 0.112 0.988 0.908 0.812 0.491 0.636  
АТАКА 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 11 11
0.469 0.347 0.762 0.479   0.390   0.298 0.048   0.292 0.422 0.583 0.266 0.623 0.467 0.489 0.079 0.484 0.097 0.380   0.721 0.608 0.812 0.427 0.581 0.103 0.327   0.335
ББЦ 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 15 15
0.675 0.670 0.864 0.494   0.676     0.069 0.549   0.742 0.570   0.820 0.681 0.839 0.101 0.539 0.157     0.383 0.341 0.621 0.783 0.844 0.171 0.543    
АБВ 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 9 11
0.456 0.462 0.852 0.471 0.137 0.427 0.174 0.270 0.043 0.172 0.228 0.309 0.352 0.397 0.562 0.471 0.479 0.064 0.341 0.144 0.263 0.097 0.848 0.562 0.846 0.374 0.470 0.167 0.218 0.217 0.167
ДПС 2 2 1 1 1 1 1 1 4 0 1 0 1 0 1 1 1 3 1 2 1 1 0 0 0 0 1 2 2 2 1 35 38
0.925 0.303 0.363 0.939 0.260 0.823 0.233 0.259 0.614 0.063 0.757 0.421 0.528 0.078 0.867 0.481 0.256 0.302 0.146 0.436 0.680 0.944 0.165 0.168 0.237 0.475 0.190 0.785 0.498 0.158 0.277
БСП 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 2 2 2 0 1 1 1 1 3 2 2 2 2 1 1 1 1 43 39
0.603 0.824 0.133 0.577   0.303 0.753 0.970 0.297 0.047 0.028 0.912 0.717 0.693 0.803 0.634 0.420   0.204 0.548 0.111 0.753 0.750 0.924 0.261 0.753 0.275 0.514 0.166 0.800 0.029
ПФ 1 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 19 19
0.788 0.078 0.515 0.774   0.428   0.543 0.106     0.216 0.482 0.220 0.915 0.073 0.900 0.177 0.902 0.286 0.498   0.050 0.848 0.091 0.598 0.987 0.219 0.629    

ПартияМИРОстатък
БСП 28 0.5138425957417863
ГЕРБ 14 0.5303794313323236
БСП 20 0.5479030659329391
БСП 04 0.5768442211055276
БСП 01 0.6030377668308703
ГЕРБ 04 0.6320402010050251
БСП 16 0.6338440519176344
ГЕРБ 30 0.6355681860673821
ГЕРБ 11 0.6586259802250256
ГЕРБ 06 0.6647640693199721
БСП 14 0.6925244933565964
ГЕРБ 19 0.6928753522071649
ГЕРБ 18 0.7015690539070996
БСП 13 0.7169314757562713
ГЕРБ 15 0.7170662015734006
ГЕРБ 07 0.7193108113485337
ГЕРБ 09 0.7232347616173808
БСП 23 0.7499946621116686
БСП 26 0.7526245976987856
БСП 22 0.7528866576559181
БСП 07 0.7531733715331662
БСП 30 0.8002841865160977
БСП 15 0.8031393795457919
ГЕРБ 28 0.8119855792122985
БСП 02 0.8238456253691227
ГЕРБ 08 0.8569689592209373
ГЕРБ 24 0.8933387206125062
ГЕРБ 27 0.9075394785429322
БСП 12 0.9119034595925065
БСП 24 0.9242174178040446
БСП 08 0.9704411336632353
ГЕРБ 17 0.9710472550436194
ГЕРБ 26 0.9876713314756357


Преразпределение на мандати:
МИР 28. ТЪРГОВИЩЕ, отнемане на мандат от БСП лява България-> даване на мандат на РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС

Итерация 36
Разпределение на мандати по райони:

Партия Райони Разпределени Определени от стъпка 1
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
РБ 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 3 2 1 1 1 1 0 0 24 23
0.839 0.949 0.500 0.632   0.287   0.357 0.101     0.519 0.580 0.385 0.693 0.136 0.646 0.208 0.692 0.216 0.371   0.689 0.655 0.021 0.603 0.745 0.230 0.128   0.200
ГЕРБ 4 5 6 3 1 2 2 2 1 1 2 1 3 2 3 5 4 1 3 1 2 1 6 5 6 3 4 1 2 2 1 85 84
0.244 0.368 0.010 0.632   0.665 0.719 0.857 0.723   0.659   0.188 0.530 0.717 0.058 0.971 0.702 0.693 0.115 0.298   0.394 0.893 0.112 0.988 0.908 0.812 0.491 0.636  
АТАКА 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 11 11
0.469 0.347 0.762 0.479   0.390   0.298 0.048   0.292 0.422 0.583 0.266 0.623 0.467 0.489 0.079 0.484 0.097 0.380   0.721 0.608 0.812 0.427 0.581 0.103 0.327   0.335
ББЦ 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 15 15
0.675 0.670 0.864 0.494   0.676     0.069 0.549   0.742 0.570   0.820 0.681 0.839 0.101 0.539 0.157     0.383 0.341 0.621 0.783 0.844 0.171 0.543    
АБВ 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 9 11
0.456 0.462 0.852 0.471 0.137 0.427 0.174 0.270 0.043 0.172 0.228 0.309 0.352 0.397 0.562 0.471 0.479 0.064 0.341 0.144 0.263 0.097 0.848 0.562 0.846 0.374 0.470 0.167 0.218 0.217 0.167
ДПС 2 2 1 1 1 1 1 1 4 0 1 0 1 0 1 1 1 3 1 2 1 1 0 0 0 0 1 2 2 2 1 35 38
0.925 0.303 0.363 0.939 0.260 0.823 0.233 0.259 0.614 0.063 0.757 0.421 0.528 0.078 0.867 0.481 0.256 0.302 0.146 0.436 0.680 0.944 0.165 0.168 0.237 0.475 0.190 0.785 0.498 0.158 0.277
БСП 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 2 2 2 0 1 1 1 1 3 2 2 2 2 0 1 1 1 42 39
0.603 0.824 0.133 0.577   0.303 0.753 0.970 0.297 0.047 0.028 0.912 0.717 0.693 0.803 0.634 0.420   0.204 0.548 0.111 0.753 0.750 0.924 0.261 0.753 0.275   0.166 0.800 0.029
ПФ 1 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 19 19
0.788 0.078 0.515 0.774   0.428   0.543 0.106     0.216 0.482 0.220 0.915 0.073 0.900 0.177 0.902 0.286 0.498   0.050 0.848 0.091 0.598 0.987 0.219 0.629    

ПартияМИРОстатък
РБ 28 0.2297802870553024
РБ 08 0.3570880414935563
РБ 12 0.5188534117325311
ГЕРБ 14 0.5303794313323236
БСП 20 0.5479030659329391
БСП 04 0.5768442211055276
РБ 13 0.5804406527609283
БСП 01 0.6030377668308703
РБ 26 0.6032101837475451
ГЕРБ 04 0.6320402010050251
РБ 04 0.6322010050251256
БСП 16 0.6338440519176344
ГЕРБ 30 0.6355681860673821
РБ 17 0.6462746743107507
РБ 24 0.6550337960458284
ГЕРБ 11 0.6586259802250256
ГЕРБ 06 0.6647640693199721
РБ 23 0.6888651649407494
РБ 19 0.6917125095040029
БСП 14 0.6925244933565964
ГЕРБ 19 0.6928753522071649
РБ 15 0.6934188065904705
ГЕРБ 18 0.7015690539070996
БСП 13 0.7169314757562713
ГЕРБ 15 0.7170662015734006
ГЕРБ 07 0.7193108113485337
ГЕРБ 09 0.7232347616173808
РБ 27 0.7452375953023973
БСП 23 0.7499946621116686
БСП 26 0.7526245976987856
БСП 22 0.7528866576559181
БСП 07 0.7531733715331662
БСП 30 0.8002841865160977
БСП 15 0.8031393795457919
ГЕРБ 28 0.8119855792122985
БСП 02 0.8238456253691227
РБ 01 0.8389816335218634
ГЕРБ 08 0.8569689592209373
ГЕРБ 24 0.8933387206125062
ГЕРБ 27 0.9075394785429322
БСП 12 0.9119034595925065
БСП 24 0.9242174178040446
РБ 02 0.9487507081128642
БСП 08 0.9704411336632353
ГЕРБ 17 0.9710472550436194
ГЕРБ 26 0.9876713314756357


Преразпределение на мандати:
МИР 28. ТЪРГОВИЩЕ, отнемане на мандат от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС-> даване на мандат на ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО

Итерация 37
Разпределение на мандати по райони:

Партия Райони Разпределени Определени от стъпка 1
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
РБ 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 3 2 1 1 0 1 0 0 23 23
0.839 0.949 0.500 0.632   0.287   0.357 0.101     0.519 0.580 0.385 0.693 0.136 0.646 0.208 0.692 0.216 0.371   0.689 0.655 0.021 0.603 0.745   0.128   0.200
ГЕРБ 4 5 6 3 1 2 2 2 1 1 2 1 3 2 3 5 4 1 3 1 2 1 6 5 6 3 4 1 2 2 1 85 84
0.244 0.368 0.010 0.632   0.665 0.719 0.857 0.723   0.659   0.188 0.530 0.717 0.058 0.971 0.702 0.693 0.115 0.298   0.394 0.893 0.112 0.988 0.908 0.812 0.491 0.636  
АТАКА 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 11 11
0.469 0.347 0.762 0.479   0.390   0.298 0.048   0.292 0.422 0.583 0.266 0.623 0.467 0.489 0.079 0.484 0.097 0.380   0.721 0.608 0.812 0.427 0.581 0.103 0.327   0.335
ББЦ 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 15 15
0.675 0.670 0.864 0.494   0.676     0.069 0.549   0.742 0.570   0.820 0.681 0.839 0.101 0.539 0.157     0.383 0.341 0.621 0.783 0.844 0.171 0.543    
АБВ 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 9 11
0.456 0.462 0.852 0.471 0.137 0.427 0.174 0.270 0.043 0.172 0.228 0.309 0.352 0.397 0.562 0.471 0.479 0.064 0.341 0.144 0.263 0.097 0.848 0.562 0.846 0.374 0.470 0.167 0.218 0.217 0.167
ДПС 2 2 1 1 1 1 1 1 4 0 1 0 1 0 1 1 1 3 1 2 1 1 0 0 0 0 1 2 2 2 1 35 38
0.925 0.303 0.363 0.939 0.260 0.823 0.233 0.259 0.614 0.063 0.757 0.421 0.528 0.078 0.867 0.481 0.256 0.302 0.146 0.436 0.680 0.944 0.165 0.168 0.237 0.475 0.190 0.785 0.498 0.158 0.277
БСП 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 2 2 2 0 1 1 1 1 3 2 2 2 2 0 1 1 1 42 39
0.603 0.824 0.133 0.577   0.303 0.753 0.970 0.297 0.047 0.028 0.912 0.717 0.693 0.803 0.634 0.420   0.204 0.548 0.111 0.753 0.750 0.924 0.261 0.753 0.275   0.166 0.800 0.029
ПФ 1 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 20 19
0.788 0.078 0.515 0.774   0.428   0.543 0.106     0.216 0.482 0.220 0.915 0.073 0.900 0.177 0.902 0.286 0.498   0.050 0.848 0.091 0.598 0.987 0.219 0.629    

ПартияМИРОстатък
ПФ 28 0.2193048091966533
ПФ 06 0.4277744776466334
ПФ 21 0.4975001854461835
ПФ 03 0.5147670584986105
ГЕРБ 14 0.5303794313323236
ПФ 08 0.5425388340522374
БСП 20 0.5479030659329391
БСП 04 0.5768442211055276
ПФ 26 0.5984391227005851
БСП 01 0.6030377668308703
ПФ 29 0.6292281359524004
ГЕРБ 04 0.6320402010050251
БСП 16 0.6338440519176344
ГЕРБ 30 0.6355681860673821
ГЕРБ 11 0.6586259802250256
ГЕРБ 06 0.6647640693199721
БСП 14 0.6925244933565964
ГЕРБ 19 0.6928753522071649
ГЕРБ 18 0.7015690539070996
БСП 13 0.7169314757562713
ГЕРБ 15 0.7170662015734006
ГЕРБ 07 0.7193108113485337
ГЕРБ 09 0.7232347616173808
БСП 23 0.7499946621116686
БСП 26 0.7526245976987856
БСП 22 0.7528866576559181
БСП 07 0.7531733715331662
ПФ 04 0.7744321608040201
ПФ 01 0.7880557075959375
БСП 30 0.8002841865160977
БСП 15 0.8031393795457919
ГЕРБ 28 0.8119855792122985
БСП 02 0.8238456253691227
ПФ 24 0.8478390390554913
ГЕРБ 08 0.8569689592209373
ГЕРБ 24 0.8933387206125062
ПФ 17 0.9004948456811702
ПФ 19 0.9021870387763317
ГЕРБ 27 0.9075394785429322
БСП 12 0.9119034595925065
ПФ 15 0.9146782692593142
БСП 24 0.9242174178040446
БСП 08 0.9704411336632353
ГЕРБ 17 0.9710472550436194
ПФ 27 0.9871192429387531
ГЕРБ 26 0.9876713314756357


Преразпределение на мандати:
МИР 28. ТЪРГОВИЩЕ, отнемане на мандат от ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО-> даване на мандат на КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА

Итерация 38
Разпределение на мандати по райони:

Партия Райони Разпределени Определени от стъпка 1
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
РБ 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 3 2 1 1 0 1 0 0 23 23
0.839 0.949 0.500 0.632   0.287   0.357 0.101     0.519 0.580 0.385 0.693 0.136 0.646 0.208 0.692 0.216 0.371   0.689 0.655 0.021 0.603 0.745   0.128   0.200
ГЕРБ 4 5 6 3 1 2 2 2 1 1 2 1 3 2 3 5 4 1 3 1 2 1 6 5 6 3 4 1 2 2 1 85 84
0.244 0.368 0.010 0.632   0.665 0.719 0.857 0.723   0.659   0.188 0.530 0.717 0.058 0.971 0.702 0.693 0.115 0.298   0.394 0.893 0.112 0.988 0.908 0.812 0.491 0.636  
АТАКА 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 11 11
0.469 0.347 0.762 0.479   0.390   0.298 0.048   0.292 0.422 0.583 0.266 0.623 0.467 0.489 0.079 0.484 0.097 0.380   0.721 0.608 0.812 0.427 0.581 0.103 0.327   0.335
ББЦ 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 16 15
0.675 0.670 0.864 0.494   0.676     0.069 0.549   0.742 0.570   0.820 0.681 0.839 0.101 0.539 0.157     0.383 0.341 0.621 0.783 0.844 0.171 0.543    
АБВ 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 9 11
0.456 0.462 0.852 0.471 0.137 0.427 0.174 0.270 0.043 0.172 0.228 0.309 0.352 0.397 0.562 0.471 0.479 0.064 0.341 0.144 0.263 0.097 0.848 0.562 0.846 0.374 0.470 0.167 0.218 0.217 0.167
ДПС 2 2 1 1 1 1 1 1 4 0 1 0 1 0 1 1 1 3 1 2 1 1 0 0 0 0 1 2 2 2 1 35 38
0.925 0.303 0.363 0.939 0.260 0.823 0.233 0.259 0.614 0.063 0.757 0.421 0.528 0.078 0.867 0.481 0.256 0.302 0.146 0.436 0.680 0.944 0.165 0.168 0.237 0.475 0.190 0.785 0.498 0.158 0.277
БСП 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 2 2 2 0 1 1 1 1 3 2 2 2 2 0 1 1 1 42 39
0.603 0.824 0.133 0.577   0.303 0.753 0.970 0.297 0.047 0.028 0.912 0.717 0.693 0.803 0.634 0.420   0.204 0.548 0.111 0.753 0.750 0.924 0.261 0.753 0.275   0.166 0.800 0.029
ПФ 1 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 19 19
0.788 0.078 0.515 0.774   0.428   0.543 0.106     0.216 0.482 0.220 0.915 0.073 0.900 0.177 0.902 0.286 0.498   0.050 0.848 0.091 0.598 0.987   0.629    

ПартияМИРОстатък
ББЦ 28 0.1705326168287872
ГЕРБ 14 0.5303794313323236
ББЦ 19 0.5389328681962521
ББЦ 29 0.5433024515264307
БСП 20 0.5479030659329391
ББЦ 10 0.5493996975714624
ББЦ 13 0.5701385355926897
БСП 04 0.5768442211055276
БСП 01 0.6030377668308703
ББЦ 25 0.6209365621236017
ГЕРБ 04 0.6320402010050251
БСП 16 0.6338440519176344
ГЕРБ 30 0.6355681860673821
ГЕРБ 11 0.6586259802250256
ГЕРБ 06 0.6647640693199721
ББЦ 02 0.6695674183711596
ББЦ 01 0.6752493462263577
ББЦ 06 0.6763346160799607
ББЦ 16 0.6805894408119450
БСП 14 0.6925244933565964
ГЕРБ 19 0.6928753522071649
ГЕРБ 18 0.7015690539070996
БСП 13 0.7169314757562713
ГЕРБ 15 0.7170662015734006
ГЕРБ 07 0.7193108113485337
ГЕРБ 09 0.7232347616173808
ББЦ</