Списък на СИК в община Гърмен, област Благоевград / 29.09.2013 по данни въведени в ОИК

ОИК протокол, Протокол на Преброителната комисия

с.Гърмен

00001 00002

с.Балдево

00003

с.Горно Дряново, Лещен

00004

с.Дебрен

00005 00006

с.Долно Дряново

00007

с.Дъбница

00008 00009

с.Ковачевица

00010

с.Крушево

00011

с.Марчево

00012

с.Огняново

00013 00014

с.Ореше

00015

с.Осиково

00016

с.Рибново

00017 00018 00019

с.Скребатно

00020

с.Хвостяне

00021