И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
на 13.05.2012 г.

община Кюстендил
област КЮСТЕНДИЛ

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 109
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 109
3. Брой на избирателите според части І и ІІ на избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата на числата от т. 1 от протоколите на СИК) 57301
4. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) в части І и ІІ на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) 48
5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) 2
6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за общински съветници 19
7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата), както и тези от допълнителните списъци (сумата на числата от т. 5 от протоколите на СИК) 19492
14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за общински съветници (сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК) 19492
20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за общински съветници (сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК) 537
21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за общински съветници (сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК) 18955

22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
1ПП "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ"31
2ПП "Лидер"1580
3ПП "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"362
4ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"233
5КОАЛИЦИЯ "ИНИЦИАТИВА ЗА КЮСТЕНДИЛ - ОСОГОВО"589
6ПП "ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ"113
7ПП "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"638
8ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"310
9ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"3123
10ПП "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ"87
11ПП "ГЕРБ"1917
12Антон Ивов Вуковски-Независим200
13Кирил Йорданов Станчев-Независим878
14ПП "АТАКА"369
15Румен Тончев Миланов-Независим129
16КОАЛИЦИЯ "КЮСТЕНДИЛ"6205
17ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" - РЗС1511
18ПП "БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА"144
19ПП "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ"536

РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Брой мандати за общински съветници 37

Общинската избирателна комисия на основание чл. 247 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

I. Общинската избирателна квота е: 513 гласове

ІІ. Обявява за избрани за общински съветници следните независими кандидати:

Кирил Йорданов Станчев

ІІІ. Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на политически партии и коалиции от партии, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ МАНДАТИ
2ПП "Лидер"4
5КОАЛИЦИЯ "ИНИЦИАТИВА ЗА КЮСТЕНДИЛ - ОСОГОВО"1
7ПП "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"2
9ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"7
11ПП "ГЕРБ"4
16КОАЛИЦИЯ "КЮСТЕНДИЛ"14
17ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" - РЗС3
19ПП "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ"1


IV. Обявява за избрани за общински съветници кандидати на партиите и коалициите от партии:

Стоян Кирилов Стоилов
Маргарита Исталиянова Вангелова
Иван Стоянов Ангелов
Йордан Иванов Ангелков
Ангел Симеонов Джонев
Асен Иванов Динчев
Екатерина Георгиева Николова
Иван Маринов Каракашки
Мая Йорданова Шишкова
Лилия Георгиева Чингарска
Олег Петров Смолички
Иван Манолов Андонов
Христо Михайлов Абаджиев
Рая Рачева Димитрова
Вася Пантелеева Пешева
Боян Боянов Милушев
Борислав Христов Георгиев
Атанас Кирилов Георгиев
Виктор Томов Янев
Анелия Знаменова Любенова-Мандалска
Васил Владимиров Иванов
Любомир Пенев Стоилков
Тодор Василев Кузманов
Валери Томов Янев
Милен Благовестов Порожанов
Петър Николов Петров
Чавдар Тончев Ненов
Светослав Димитров Василев
Радка Атанасова Велинова
Адела Руменова Димитрова
Валентин Христов Смоков
Радмила Найденова Рангелова -Тодорова
Младен Стоянов Ризов
Росен Асенов Димитров
Боян Йорданов Владимиров
Иван Христов Пипонов