Списък на СИК в община Кюстендил, област Кюстендил / 13.05.2012

гр.Кюстендил

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010 00011 00012 00013 00014 00015 00016 00017 00018 00019 00020 00021 00022 00023 00024 00025 00026 00027 00028 00029 00030 00031 00032 00033 00034 00035 00036 00037 00038 00039 00040 00041 00042 00043 00044 00045 00046 00047 00048 00049 00050 00051 00052 00053 00054 00055 00056 00057 00058 00059 00060 00108 00109

с.Соволяно

00061

с.Мазарачево

00062

с.Драговищица

00063

с.Гюешево

00064

с.Каменичка Скакавица

00065

с.Преколница

00066

с.Раненци

00067

с.Долно село

00068

с.Бобешино

00069

с.Полска Скакавица

00070

с.Гърляно

00071

с.Вратца

00072

с.Горна Брестница

00073

с.Жиленци

00074 00075

с.Грамаждано

00076

с.Богослов

00077

с.Горановци

00078

с.Ново село

00079

с.Слокощица

00080 00081

с.Граница

00082

с.Лелинци

00083

с.Берсин

00084

с.Нови чифлик

00085

с.Търновлаг

00086

с.Багренци

00087

с.Пиперков чифлик

00088

с.Гирчевци

00089

с.Жабокрът

00090

с.Ябълково

00091

с.Дворище

00092

с.Коняво

00093

с.Цървеняно

00094

с.Стенско

00095

с.Горна Гращица

00096

с.Долна Гращица

00097

с.Таваличево

00098

с.Катрище

00099

с.Николичевци

00100

с.Скриняно

00101

с.Копиловци

00102

с.Шипочано

00103

с.Шишковци

00104

с.Раждавица

00105

с.Лозно

00106

с.Радловци

00107