Мандати за разпределяне: 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7
(жребий)
Общо мандати
1 ПП "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" 31 - 0.06932 0 0.06932 - -
2 ПП "Лидер" 1580 - 3.53314 3 0.53314 1 3+1=4
3 ПП "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" 362 - 0.80949 0 0.80949 - -
4 ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" 233 - 0.52103 0 0.52103 - -
5 КОАЛИЦИЯ "ИНИЦИАТИВА ЗА КЮСТЕНДИЛ - ОСОГОВО" 589 - 1.31710 1 0.31710 0 1+0=1
6 ПП "ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ" 113 - 0.25269 0 0.25269 - -
7 ПП "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" 638 - 1.42667 1 0.42667 1 1+1=2
8 ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 310 - 0.69321 0 0.69321 - -
9 ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" 3123 - 6.98354 6 0.98354 1 6+1=7
10 ПП "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" 87 - 0.19455 0 0.19455 - -
11 ПП "ГЕРБ" 1917 - 4.28673 4 0.28673 0 4+0=4
12 Антон Ивов Вуковски-Независим 200 0 0.44723 - - - -
13 Кирил Йорданов Станчев-Независим 878 1 1.96335 - - - 1
14 ПП "АТАКА" 369 - 0.82514 0 0.82514 - -
15 Румен Тончев Миланов-Независим 129 0 0.28847 - - - -
16 КОАЛИЦИЯ "КЮСТЕНДИЛ" 6205 - 13.87540 13 0.87540 1 13+1=14
17 ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" - РЗС 1511 - 3.37884 3 0.37884 0 3+0=3
18 ПП "БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА" 144 - 0.32201 0 0.32201 - -
19 ПП "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" 536 - 1.19858 1 0.19858 0 1+0=1
 1. Сумата на действителните гласове е 18955
 2. Отношението 18955/37 е 512.2972972973 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 513 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината има един избран независими кандидати за общински съветник - Кирил Йорданов Станчев.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 37 - 1 = 36 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 36 мандата имат политическите партии или коалиции на партии ПП "Лидер", КОАЛИЦИЯ "ИНИЦИАТИВА ЗА КЮСТЕНДИЛ - ОСОГОВО", ПП "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "ГЕРБ", КОАЛИЦИЯ "КЮСТЕНДИЛ", ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" - РЗС, ПП "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на партиите ПП "Лидер", КОАЛИЦИЯ "ИНИЦИАТИВА ЗА КЮСТЕНДИЛ - ОСОГОВО", ПП "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "ГЕРБ", КОАЛИЦИЯ "КЮСТЕНДИЛ", ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" - РЗС, ПП "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" е равна на 16099.
 8. Квотата на Хеър е 16099/36 = 447.19444
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка партия ПП "Лидер", КОАЛИЦИЯ "ИНИЦИАТИВА ЗА КЮСТЕНДИЛ - ОСОГОВО", ПП "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "ГЕРБ", КОАЛИЦИЯ "КЮСТЕНДИЛ", ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" - РЗС, ПП "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Участниците ПП "Лидер", КОАЛИЦИЯ "ИНИЦИАТИВА ЗА КЮСТЕНДИЛ - ОСОГОВО", ПП "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "ГЕРБ", КОАЛИЦИЯ "КЮСТЕНДИЛ", ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" - РЗС, ПП "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7 на таблицата.
 12. Остават 4 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава партия/коалиция №9 ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" с най-голям остатък 0.98354 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава партия/коалиция №16 КОАЛИЦИЯ "КЮСТЕНДИЛ" с най-голям остатък 0.87540 (колона 7 от таблицата).
 15. Третият неразпределен мандат получава партия/коалиция №2 ПП "Лидер" с най-голям остатък 0.53314 (колона 7 от таблицата).
 16. Четвъртия неразпределен мандат получава партия/коалиция №7 ПП "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" с най-голям остатък 0.42667 (колона 7 от таблицата).
 17. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.