Списък на СИК в кметство Александрово, община Павел баня, област Стара Загора / 08.07.2012

с.Александрово

00018 00019