ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на КМЕТ НА ОБЩИНА
на 02.10.2016 г.

община Главиница
област СИЛИСТРА

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ КОНСТАТИРА:

А. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК, вписани в т. 4 на протоколите по чл. 215, ал. 4 от ИК в изборния район (сумата на числата по буква „А“ от протоколите на СИК) 12200
Б. Брой на секциите в изборния район 25
В. Брой на СИК, предали протокол 25

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ:

1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК) 10443
1.а) Избирателен списък – част І (сумата от числата по т. 1, буква „а“ от протоколите на СИК) 10441
1.б) Избирателен списък – част ІІ (сумата от числата по т. 1, буква „б“ от протоколите на СИК) 2
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК) 40
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния/те списък/ци, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК) 6413

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:

4. Бюлетини извън избирателната кутия

4.а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 4, буква „а“ от протоколите на СИК) 5749
4.б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 4, буква „б“ от протоколите на СИК) 32
4.в) брой на недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6 от ИК (сумата от числата по т. 4, буква „в“ от протоколите на СИК) 0
4.г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (сумата от числата по т. 4, буква „г“ от протоколите на СИК) 1
4.д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 4, буква „д“ от протоколите на СИК) 0
4.е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 4, буква „е“ от протоколите на СИК) 5

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:

5. Брой на намерените в избирателната/ите кутия/и бюлетини (сумата от числата по т. 5 от протоколите на СИК) 6413
6. Брой на недействителните гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 6 от протоколите на СИК) 190
7. Брой на действителните гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК) 6231
7.а) брой на действителните гласове, подадени за кандидатски листи на партии, коалиции и инициативни комитети (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК, буква "а") 6129
7.б) брой на действителните гласове "Не подкрепям никого" (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК, буква "б") 94

14. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Кандидат Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” Действителни гласове Недействителни гласове
17Нефие Хюсеин РаимНефие Хюсеин Раим5386
18Хюсеин Муталиб ХамдиХюсеин Муталиб Хамди221724
4Неждет Джевдет НиазиДвижение за права и свободи – ДПС337436
Празни бюлетини или бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа 94

РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА Главиница

Общинската избирателна комисия на основание чл. 246 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

Обявява за избран за кмет на община Главиница, област СИЛИСТРА на първи тур Неждет Джевдет Ниази, издигнат от Движение за права и свободи – ДПС, получил 3374 действителни гласове.