Списък на СИК в община Главиница, област Силистра / 02.10.2016 по данни въведени в ОИК

ОИК протокол

гр.Главиница

00301 00302

с.Бащино

00303

с.Богданци

00304

с.Вълкан

00305

с.Дичево

00306

с.Долно Ряхово

00307

с.Зарица

00308

с.Зафирово

00309 00310

с.Зебил

00311

с.Звенимир

00312

с.Калугерене

00313

с.Коларово

00314

с.Косара

00315

с.Листец

00316

с.Малък Преславец

00317

с.Ножарево

00318

с.Осен

00319

с.Падина

00320

с.Подлес

00321

с.Сокол

00322

с.Стефан Караджа

00323

с.Суходол

00324

с.Черногор

00325