Кандидатски листи за кмет на община за община Добрич-град

Избран на първи тур
Добрич град Балчик Генерал Тошево Добричка Каварна Крушари Тервел Шабла