И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
на 23.10.2011 г.

община Пещера
област ПАЗАРДЖИК

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 26
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 26
3. Брой на избирателите според части І и ІІ на избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата на числата от т. 1 от протоколите на СИК) 18196
4. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) в части І и ІІ на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) 7
5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) 0
6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за общински съветници 22
7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата), както и тези от допълнителните списъци (сумата на числата от т. 5 от протоколите на СИК) 9916
14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за общински съветници (сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК) 9916
20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за общински съветници (сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК) 679
21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за общински съветници (сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК) 9237

22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
2ПП "ГЕРБ"1610
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"768
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"2053
9ПП "АТАКА"592
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"142
17ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"819
22ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"95
23ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ”98
25КП ”ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ"161
26ПП "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ"196
27ИК ГЕОРГИ СТОЯНОВ МАНОЛОВ Георги Стоянов Манолов75
28ПП „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД”511
29ПП "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА"56
30ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ”75
31КП СИНЯТА КОАЛИЦИЯ265
32ПП „ДРОМ”133
33ПП "СОЛИДАРНОСТ"48
35ПП ЕСИ19
36ПП „НОВОТО ВРЕМЕ”498
37ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"196
38КП Коалиция 2011 НДСВ Лидер268
39КП БЪДЕЩЕ ЗА ПЕЩЕРА559

РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Брой мандати за общински съветници
21

Общинската избирателна комисия на основание чл. 247 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

I. Общинската избирателна квота е: 440 гласове

ІІ. Обявява за избрани за общински съветници следните независими кандидати:

НЯМА


ІІІ. Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на политически партии и коалиции от партии, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ МАНДАТИ
2ПП "ГЕРБ"5
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"2
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"6
9ПП "АТАКА"2
17ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"2
28ПП „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД”1
36ПП „НОВОТО ВРЕМЕ”1
39КП БЪДЕЩЕ ЗА ПЕЩЕРА2


IV. Обявява за избрани за общински съветници кандидати на партиите и коалициите от партии:

Ружа Славчева Стоянова-Семерджиева
Анна Дамянова Йорданова
Яков Стоилов Джаров
Цветанка Петрова Лепарова
Илиян Тодоров Петров
Али Ахмедов Чешмеджиев
Али Ахмедов Билялов
Георги Иванов Козарев
Анастасия Ангелова Младенова
Петър Борисов Пиринчиев
Стоян Георгиев Радин
Гълъбина Тодорова Куцева
Георги Иванов Смилянов
Атанас Димитров Стоилов
Иван Георгиев Димитров
Стефан Иванов Балабанов
Николай Йорданов Пенев
Васил Тодоров Филев
Юксел Яшаров Яшаров
Петър Йорданов Хамамджиев
Стефан Щерев Щерев