Мандати за разпределяне: 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7
(жребий)
Общо мандати
2ПП "ГЕРБ"
(политическа партия)
1610 - 4.5627540.562751 4 + 1 = 5
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
(политическа партия)
768 - 2.1765220.17652 2 + 0 = 2
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
(политическа партия)
2053 - 5.8182250.818221 5 + 1 = 6
9ПП "АТАКА"
(политическа партия)
592 - 1.6777310.677731 1 + 1 = 2
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
(политическа партия)
142 - 0.40243
17ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"
(политическа партия)
819 - 2.3210520.32105 2 + 0 = 2
22ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"
(политическа партия)
95 - 0.26923
23ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ”
(политическа партия)
98 - 0.27773
25КП ”ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ"
(политическа партия)
161 - 0.45628
26ПП "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ"
(политическа партия)
196 - 0.55547
28ПП „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД”
(политическа партия)
511 - 1.4481810.44818 1 + 0 = 1
29ПП "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА"
(политическа партия)
56 - 0.15870
30ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ”
(политическа партия)
75 - 0.21255
31КП СИНЯТА КОАЛИЦИЯ
(коалиция на политически партии)
265 - 0.75101
32ПП „ДРОМ”
(политическа партия)
133 - 0.37692
33ПП "СОЛИДАРНОСТ"
(политическа партия)
48 - 0.13603
35ПП ЕСИ
(политическа партия)
19 - 0.05385
36ПП „НОВОТО ВРЕМЕ”
(политическа партия)
498 - 1.4113410.41134 1 + 0 = 1
37ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
(политическа партия)
196 - 0.55547
38КП Коалиция 2011 НДСВ Лидер
(коалиция на политически партии)
268 - 0.75951
39КП БЪДЕЩЕ ЗА ПЕЩЕРА
(коалиция на политически партии)
559 - 1.5842110.584211 1 + 1 = 2
27 Георги Стоянов Манолов
(независим кандидат)
75 - -
 1. Сумата на действителните гласове е 9237
 2. Отношението 9237/21 е 439.85714 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 440 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници със сума на действителните гласове по-голяма или равна на общинската избирателна квота. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 21 - 0 = 21 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 21 мандата имат политическата партия или коалиция на партии ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "АТАКА", ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", ПП „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД”, ПП „НОВОТО ВРЕМЕ”, КП БЪДЕЩЕ ЗА ПЕЩЕРА, чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на партиите ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "АТАКА", ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", ПП „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД”, ПП „НОВОТО ВРЕМЕ”, КП БЪДЕЩЕ ЗА ПЕЩЕРА е равна на 7410.
 8. Квотата на Хеър е 7410/21 = 352.85714
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка партия ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "АТАКА", ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", ПП „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД”, ПП „НОВОТО ВРЕМЕ”, КП БЪДЕЩЕ ЗА ПЕЩЕРА се разделят на квотата на Хеър.
 10. Участниците ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "АТАКА", ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", ПП „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД”, ПП „НОВОТО ВРЕМЕ”, КП БЪДЕЩЕ ЗА ПЕЩЕРА получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7 на таблицата.
 12. Остават 4 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава партия/коалиция №8 ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" с най-голям остатък 0.81822 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава партия/коалиция №9 ПП "АТАКА" със следващ най-голям остатък 0.67773 (колона 7 от таблицата).
 15. Третият неразпределен мандат получава партия/коалиция №39 КП БЪДЕЩЕ ЗА ПЕЩЕРА със следващ най-голям остатък 0.58421 (колона 7 от таблицата).
 16. Четвъртият (и последен) неразпределен мандат получава партия/коалиция №2 ПП "ГЕРБ" със следващ най-голям остатък 0.56275 (колона 7 от таблицата).
 17. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.